EN
 

ТОТО2

6 / 49

Тираж 6 - 20.01.2019
Печеливши числа
11 13 14 17 31 42
Джакпот
7 266 920.56 лева

ТОТО2

5 / 35

Тираж 6 - 20.01.2019
I-во теглене
5 13 23 25 29
II-ро теглене
5 7 12 22 25
 
Тираж 6 - 20.01.2019
Печеливши числа
4 5 9 15 32 40
Джакпот
778 294.19 лева
Тираж 6 - 20.01.2019
Печеливши числа
Година
90
Месец
09
Дата
15
Ден
3


Джакпот
21 661.81 лева

Тираж 6 - 2019
Печеливши числа
4 25 30 39 40
Печеливша зодия
4
Джакпот
3 000 000.00 лева
Тираж 6 - 20.01.2019
 
Печеливши позиции
1 6 8
Печеливши числа
1 9 4
Джакпот
спечелен
Тираж 6 - 20.01.2019
ТОТО1 - 13 Срещи
1
1
2
1
3
1
4
X
5
1
6
1
7
2
8
2
9
2
10
2
11
2
12
2
13
1
Джакпот
спечелен
Тираж 6 - 20.01.2019
ТОТО1 - 12 тип 1X2
1
1
2
2
3
1
4
X
5
1
6
X
7
1
8
2
9
2
10
X
11
X
12
X
Джакпот
1 657.86 лева
Тираж 6 - 20.01.2019
ТОТО1 - 10 от 10
1
1
2
2
3
2
4
X
5
X
6
X
7
2
8
2
9
1
10
1
Джакпот
3 077.80 лева
 

БСТ е регистриран оператор на лични данни съгласно ЗЗЛД. Събираме и обработваме минимално необходимите лични данни съгласно изискванията на: "НАРЕДБА № 1 от 27.02.2013 г. за реда и начина за идентификация и регистрация на участниците, съхраняването на данни за организираните хазартни игри от разстояние на територията на Република България и за подаване на информация за хазартните игри към сървър на Националната агенция за приходите", издадена от министъра на финансите, обн., ДВ, бр. 22 от 5.03.2013 г.