EN
 

ТОТО2

6 / 49

Тираж 84 - 18.10.2020
Печеливши числа
1 2 8 15 23 40
Джакпот
3 874 019.01 лева

ТОТО2

5 / 35

Тираж 84 - 18.10.2020
I-во теглене
1 4 15 16 19
II-ро теглене
1 6 8 15 34
 
Тираж 84 - 18.10.2020
Печеливши числа
1 4 11 31 39 40
Джакпот
334 221.55 лева
Тираж 84 - 18.10.2020
Печеливши числа
Година
00
Месец
01
Дата
15
Ден
5


Джакпот
6 263.00 лева

Тираж 84 - 2020
Печеливши числа
4 14 15 16 38
Печеливша зодия
7
Джакпот
3 000 000.00 лева
Тираж 84 - 18.10.2020
 
Печеливши позиции
6 7 8
Печеливши числа
5 5 4
Джакпот
спечелен
Тираж 84 - 18.10.2020
ТОТО1 - 13 Срещи
1
X
2
2
3
2
4
X
5
1
6
X
7
X
8
2
9
X
10
2
11
X
12
X
13
X
Джакпот
14 901.08 лева
Тираж 84 - 18.10.2020
ТОТО1 - 12 тип 1X2
1
1
2
2
3
1
4
2
5
2
6
1
7
2
8
1
9
X
10
1
11
X
12
2
Джакпот
13 257.00 лева
Тираж 84 - 18.10.2020
ТОТО1 - 10 от 10
1
X
2
2
3
X
4
2
5
2
6
X
7
2
8
X
9
X
10
1
Джакпот
1 399.70 лева
 

БСТ е регистриран оператор на лични данни съгласно ЗЗЛД. Събираме и обработваме минимално необходимите лични данни съгласно изискванията на: "НАРЕДБА № 1 от 27.02.2013 г. за реда и начина за идентификация и регистрация на участниците, съхраняването на данни за организираните хазартни игри от разстояние на територията на Република България и за подаване на информация за хазартните игри към сървър на Националната агенция за приходите", издадена от министъра на финансите, обн., ДВ, бр. 22 от 5.03.2013 г.