EN
 

ТОТО2

6 / 49

Тираж 41 - 25.05.2023
Печеливши числа
9 25 26 35 37 41
Джакпот
3 720 200.15 лева

ТОТО2

5 / 35

Тираж 41 - 25.05.2023
I-во теглене
1 15 17 22 24
II-ро теглене
3 10 17 24 28
 
Тираж 41 - 25.05.2023
Печеливши числа
2 8 17 19 26 34
Джакпот
1 461 653.68 лева
Тираж 41 - 25.05.2023
Печеливши числа
Година
31
Месец
05
Дата
06
Ден
2


Джакпот
15 522.07 лева

Тираж 41 - 2023
Печеливши числа
2 5 14 19 29
Печеливша зодия
6
Джакпот
3 000 000.00 лева
Тираж 41 - 25.05.2023
 
Печеливши позиции
5 8 9
Печеливши числа
2 3 3
Джакпот
спечелен
Тираж 40 - 21.05.2023
ТОТО1 - 13 Срещи
1
2
2
2
3
X
4
X
5
X
6
1
7
1
8
2
9
1
10
1
11
2
12
2
13
1
Джакпот
12 292.14 лева
Тираж 40 - 21.05.2023
ТОТО1 - 12 тип 1X2
1
2
2
X
3
X
4
1
5
2
6
X
7
1
8
X
9
X
10
2
11
2
12
X
Джакпот
1 714.20 лева
Тираж 40 - 21.05.2023
ТОТО1 - 10 от 10
1
2
2
1
3
1
4
X
5
2
6
X
7
1
8
X
9
X
10
1
Джакпот
1 668.80 лева
 

БСТ е регистриран оператор на лични данни съгласно ЗЗЛД. Събираме и обработваме минимално необходимите лични данни съгласно изискванията на: "НАРЕДБА № 1 от 27.02.2013 г. за реда и начина за идентификация и регистрация на участниците, съхраняването на данни за организираните хазартни игри от разстояние на територията на Република България и за подаване на информация за хазартните игри към сървър на Националната агенция за приходите", издадена от министъра на финансите, обн., ДВ, бр. 22 от 5.03.2013 г.