EN
 

ТОТО2

6 / 49

Тираж 96 - 29.11.2020
Печеливши числа
26 27 29 34 39 48
Джакпот
5 213 843.24 лева

ТОТО2

5 / 35

Тираж 96 - 29.11.2020
I-во теглене
6 25 26 31 32
II-ро теглене
10 13 15 28 30
 
Тираж 96 - 29.11.2020
Печеливши числа
4 6 9 20 30 37
Джакпот
569 517.33 лева
Тираж 96 - 29.11.2020
Печеливши числа
Година
49
Месец
11
Дата
26
Ден
6


Джакпот
22 093.29 лева

Тираж 96 - 2020
Печеливши числа
6 12 27 28 45
Печеливша зодия
9
Джакпот
3 000 000.00 лева
Тираж 96 - 29.11.2020
 
Печеливши позиции
5 6 9
Печеливши числа
7 4 9
Джакпот
спечелен
Тираж 96 - 29.11.2020
ТОТО1 - 13 Срещи
1
X
2
2
3
1
4
2
5
X
6
2
7
2
8
2
9
2
10
1
11
1
12
X
13
1
Джакпот
4 089.48 лева
Тираж 96 - 29.11.2020
ТОТО1 - 12 тип 1X2
1
X
2
X
3
X
4
X
5
2
6
2
7
X
8
1
9
1
10
2
11
2
12
2
Джакпот
спечелен
Тираж 96 - 29.11.2020
ТОТО1 - 10 от 10
1
1
2
X
3
1
4
1
5
1
6
X
7
2
8
1
9
1
10
1
Джакпот
няма
 

БСТ е регистриран оператор на лични данни съгласно ЗЗЛД. Събираме и обработваме минимално необходимите лични данни съгласно изискванията на: "НАРЕДБА № 1 от 27.02.2013 г. за реда и начина за идентификация и регистрация на участниците, съхраняването на данни за организираните хазартни игри от разстояние на територията на Република България и за подаване на информация за хазартните игри към сървър на Националната агенция за приходите", издадена от министъра на финансите, обн., ДВ, бр. 22 от 5.03.2013 г.