EN
 

ТОТО2

6 / 49

Тираж 16 - 28.02.2021
Печеливши числа
4 6 11 14 17 46
Джакпот
2 578 750.14 лева

ТОТО2

5 / 35

Тираж 16 - 28.02.2021
I-во теглене
4 5 11 14 21
II-ро теглене
3 9 18 28 33
 
Тираж 16 - 28.02.2021
Печеливши числа
17 21 24 37 39 40
Джакпот
467 706.11 лева
Тираж 16 - 28.02.2021
Печеливши числа
Година
64
Месец
12
Дата
16
Ден
4


Джакпот
спечелен

Тираж 16 - 2021
Печеливши числа
21 43 45 48 50
Печеливша зодия
12
Джакпот
3 000 000.00 лева
Тираж 16 - 28.02.2021
 
Печеливши позиции
3 5 9
Печеливши числа
6 5 7
Джакпот
46 204.80 лева
Тираж 16 - 28.02.2021
ТОТО1 - 13 Срещи
1
1
2
2
3
X
4
X
5
2
6
1
7
X
8
X
9
2
10
2
11
1
12
X
13
2
Джакпот
2 288.72 лева
Тираж 16 - 28.02.2021
ТОТО1 - 12 тип 1X2
1
X
2
1
3
X
4
2
5
2
6
1
7
2
8
2
9
X
10
1
11
X
12
X
Джакпот
9 518.45 лева
Тираж 16 - 28.02.2021
ТОТО1 - 10 от 10
1
1
2
1
3
X
4
2
5
2
6
1
7
1
8
1
9
2
10
X
Джакпот
2 933.60 лева
 

БСТ е регистриран оператор на лични данни съгласно ЗЗЛД. Събираме и обработваме минимално необходимите лични данни съгласно изискванията на: "НАРЕДБА № 1 от 27.02.2013 г. за реда и начина за идентификация и регистрация на участниците, съхраняването на данни за организираните хазартни игри от разстояние на територията на Република България и за подаване на информация за хазартните игри към сървър на Националната агенция за приходите", издадена от министъра на финансите, обн., ДВ, бр. 22 от 5.03.2013 г.