EN
 

ТОТО2

6 / 49

Тираж 49 - 21.06.2018
Печеливши числа
1 3 15 19 29 45
Джакпот
4 600 007.18 лева

ТОТО2

5 / 35

Тираж 49 - 21.06.2018
I-во теглене
17 22 24 34 35
II-ро теглене
15 17 27 29 33
 
Тираж 49 - 21.06.2018
Печеливши числа
4 13 17 22 33 35
Джакпот
879 689.12 лева
Тираж 49 - 21.06.2018
Печеливши числа
Година
85
Месец
10
Дата
02
Ден
7


Джакпот
19 296.30 лева

Тираж 49 - 2018
Печеливши числа
4 16 39 43 48
Печеливша зодия
5
Джакпот
3 000 000.00 лева
Тираж 49 - 21.06.2018
 
Печеливши позиции
1 4 9
Печеливши числа
5 9 4
Джакпот
18 261.45 лева
Тираж 49 - 21.06.2018
ТОТО1 - 13 Срещи
1
2
2
2
3
1
4
1
5
1
6
X
7
1
8
2
9
1
10
X
11
1
12
X
13
X
Джакпот
5 983.40 лева
Тираж 48 - 17.06.2018
ТОТО1 - 12 тип 1X2
1
1
2
2
3
1
4
X
5
2
6
1
7
2
8
2
9
2
10
2
11
2
12
2
Джакпот
148.60 лева
Тираж 48 - 17.06.2018
ТОТО1 - 10 от 10
1
2
2
1
3
2
4
1
5
1
6
1
7
2
8
1
9
X
10
1
Джакпот
няма
 

БСТ е регистриран оператор на лични данни съгласно ЗЗЛД. Събираме и обработваме минимално необходимите лични данни съгласно изискванията на: "НАРЕДБА № 1 от 27.02.2013 г. за реда и начина за идентификация и регистрация на участниците, съхраняването на данни за организираните хазартни игри от разстояние на територията на Република България и за подаване на информация за хазартните игри към сървър на Националната агенция за приходите", издадена от министъра на финансите, обн., ДВ, бр. 22 от 5.03.2013 г.