EN
 

ТОТО2

6 / 49

Тираж 90 - 10.11.2019
Печеливши числа
13 21 24 25 33 42
Джакпот
2 474 234.26 лева

ТОТО2

5 / 35

Тираж 90 - 10.11.2019
I-во теглене
4 19 25 29 35
II-ро теглене
6 20 25 28 30
 
Тираж 90 - 10.11.2019
Печеливши числа
12 14 15 29 34 39
Джакпот
563 950.04 лева
Тираж 90 - 10.11.2019
Печеливши числа
Година
81
Месец
06
Дата
22
Ден
4


Джакпот
19 649.27 лева

Тираж 90 - 2019
Печеливши числа
15 33 41 47 50
Печеливша зодия
5
Джакпот
3 000 000.00 лева
Тираж 90 - 10.11.2019
 
Печеливши позиции
6 8 9
Печеливши числа
4 8 7
Джакпот
спечелен
Тираж 90 - 10.11.2019
ТОТО1 - 13 Срещи
1
1
2
2
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
1
10
1
11
1
12
1
13
2
Джакпот
спечелен
Тираж 90 - 10.11.2019
ТОТО1 - 12 тип 1X2
1
2
2
2
3
2
4
1
5
2
6
1
7
2
8
1
9
X
10
X
11
1
12
1
Джакпот
1 090.45 лева
Тираж 90 - 10.11.2019
ТОТО1 - 10 от 10
1
1
2
2
3
1
4
1
5
X
6
2
7
2
8
1
9
1
10
1
Джакпот
509.65 лева
 

БСТ е регистриран оператор на лични данни съгласно ЗЗЛД. Събираме и обработваме минимално необходимите лични данни съгласно изискванията на: "НАРЕДБА № 1 от 27.02.2013 г. за реда и начина за идентификация и регистрация на участниците, съхраняването на данни за организираните хазартни игри от разстояние на територията на Република България и за подаване на информация за хазартните игри към сървър на Националната агенция за приходите", издадена от министъра на финансите, обн., ДВ, бр. 22 от 5.03.2013 г.