EN
 

ТОТО2

6 / 49

Тираж 56 - 15.07.2018
Печеливши числа
6 15 20 21 32 41
Джакпот
5 120 918.83 лева

ТОТО2

5 / 35

Тираж 56 - 15.07.2018
I-во теглене
7 9 18 23 27
II-ро теглене
5 7 12 14 23
 
Тираж 56 - 15.07.2018
Печеливши числа
2 13 21 23 29 32
Джакпот
1 016 587.46 лева
Тираж 56 - 15.07.2018
Печеливши числа
Година
39
Месец
12
Дата
26
Ден
6


Джакпот
1 157.00 лева

Тираж 56 - 2018
Печеливши числа
27 37 38 44 45
Печеливша зодия
1
Джакпот
3 000 000.00 лева
Тираж 56 - 15.07.2018
 
Печеливши позиции
4 5 6
Печеливши числа
6 4 2
Джакпот
спечелен
Тираж 56 - 15.07.2018
ТОТО1 - 13 Срещи
1
X
2
2
3
X
4
1
5
2
6
1
7
2
8
X
9
X
10
1
11
1
12
1
13
1
Джакпот
2 625.65 лева
Тираж 56 - 15.07.2018
ТОТО1 - 12 тип 1X2
1
2
2
1
3
1
4
2
5
X
6
2
7
1
8
1
9
1
10
1
11
X
12
2
Джакпот
499.01 лева
Тираж 56 - 15.07.2018
ТОТО1 - 10 от 10
1
1
2
2
3
1
4
X
5
2
6
1
7
1
8
1
9
2
10
X
Джакпот
няма
 

БСТ е регистриран оператор на лични данни съгласно ЗЗЛД. Събираме и обработваме минимално необходимите лични данни съгласно изискванията на: "НАРЕДБА № 1 от 27.02.2013 г. за реда и начина за идентификация и регистрация на участниците, съхраняването на данни за организираните хазартни игри от разстояние на територията на Република България и за подаване на информация за хазартните игри към сървър на Националната агенция за приходите", издадена от министъра на финансите, обн., ДВ, бр. 22 от 5.03.2013 г.