EN
 

ТОТО2

6 / 49

Тираж 95 - 26.11.2020
Печеливши числа
2 3 14 23 27 44
Джакпот
5 094 721.30 лева

ТОТО2

5 / 35

Тираж 95 - 26.11.2020
I-во теглене
3 20 28 31 32
II-ро теглене
2 4 10 11 21
 
Тираж 95 - 26.11.2020
Печеливши числа
3 11 24 26 31 41
Джакпот
548 280.35 лева
Тираж 95 - 26.11.2020
Печеливши числа
Година
56
Месец
04
Дата
15
Ден
2


Джакпот
20 219.91 лева

Тираж 95 - 2020
Печеливши числа
3 15 18 19 39
Печеливша зодия
10
Джакпот
3 000 000.00 лева
Тираж 95 - 26.11.2020
 
Печеливши позиции
1 2 9
Печеливши числа
9 1 2
Джакпот
спечелен
Тираж 95 - 26.11.2020
ТОТО1 - 13 Срещи
1
2
2
1
3
1
4
2
5
2
6
2
7
X
8
2
9
1
10
X
11
2
12
X
13
X
Джакпот
спечелен
Тираж 94 - 22.11.2020
ТОТО1 - 12 тип 1X2
1
X
2
2
3
X
4
2
5
2
6
2
7
1
8
X
9
2
10
1
11
2
12
2
Джакпот
33 189.05 лева
Тираж 94 - 22.11.2020
ТОТО1 - 10 от 10
1
1
2
1
3
X
4
2
5
X
6
1
7
1
8
2
9
1
10
X
Джакпот
няма
 

БСТ е регистриран оператор на лични данни съгласно ЗЗЛД. Събираме и обработваме минимално необходимите лични данни съгласно изискванията на: "НАРЕДБА № 1 от 27.02.2013 г. за реда и начина за идентификация и регистрация на участниците, съхраняването на данни за организираните хазартни игри от разстояние на територията на Република България и за подаване на информация за хазартните игри към сървър на Националната агенция за приходите", издадена от министъра на финансите, обн., ДВ, бр. 22 от 5.03.2013 г.