EN
 

ТОТО2

6 / 49

Тираж 33 - 26.04.2018
Печеливши числа
10 13 21 34 39 48
Джакпот
3 448 585.93 лева

ТОТО2

5 / 35

Тираж 33 - 26.04.2018
I-во теглене
13 15 19 27 35
II-ро теглене
3 12 22 26 30
 
Тираж 33 - 26.04.2018
Печеливши числа
7 18 26 33 35 40
Джакпот
599 161.23 лева
Тираж 33 - 26.04.2018
Печеливши числа
Година
56
Месец
03
Дата
20
Ден
3


Джакпот
25 966.50 лева

Тираж 33 - 2018
Печеливши числа
25 26 42 45 46
Печеливша зодия
3
Джакпот
3 000 000.00 лева
Тираж 33 - 26.04.2018
 
Печеливши позиции
1 5 6
Печеливши числа
9 6 1
Джакпот
спечелен
Тираж 32 - 22.04.2018
ТОТО1 - 13 Срещи
1
X
2
1
3
X
4
1
5
2
6
2
7
1
8
1
9
X
10
2
11
X
12
2
13
2
Джакпот
7 958.12 лева
Тираж 32 - 22.04.2018
ТОТО1 - 12 тип 1X2
1
2
2
1
3
X
4
2
5
2
6
1
7
2
8
1
9
1
10
1
11
1
12
1
Джакпот
820.68 лева
Тираж 32 - 22.04.2018
ТОТО1 - 10 от 10
1
1
2
1
3
2
4
X
5
1
6
2
7
2
8
X
9
X
10
1
Джакпот
362.80 лева
 

БСТ е регистриран оператор на лични данни съгласно ЗЗЛД. Събираме и обработваме минимално необходимите лични данни съгласно изискванията на: "НАРЕДБА № 1 от 27.02.2013 г. за реда и начина за идентификация и регистрация на участниците, съхраняването на данни за организираните хазартни игри от разстояние на територията на Република България и за подаване на информация за хазартните игри към сървър на Националната агенция за приходите", издадена от министъра на финансите, обн., ДВ, бр. 22 от 5.03.2013 г.