EN
 

ТОТО2

6 / 49

Тираж 75 - 20.09.2018
Печеливши числа
2 12 30 36 39 47
Джакпот
6 968 624.87 лева

ТОТО2

5 / 35

Тираж 75 - 20.09.2018
I-во теглене
4 8 15 16 19
II-ро теглене
6 12 13 28 30
 
Тираж 75 - 20.09.2018
Печеливши числа
1 11 21 25 39 41
Джакпот
559 428.34 лева
Тираж 75 - 20.09.2018
Печеливши числа
Година
95
Месец
01
Дата
07
Ден
1


Джакпот
5 455.95 лева

Тираж 75 - 2018
Печеливши числа
10 11 16 32 37
Печеливша зодия
12
Джакпот
3 000 000.00 лева
Тираж 75 - 20.09.2018
 
Печеливши позиции
3 4 8
Печеливши числа
4 0 5
Джакпот
спечелен
Тираж 75 - 20.09.2018
ТОТО1 - 13 Срещи
1
1
2
2
3
1
4
1
5
X
6
X
7
1
8
2
9
2
10
1
11
X
12
1
13
X
Джакпот
1 394.84 лева
Тираж 74 - 16.09.2018
ТОТО1 - 12 тип 1X2
1
X
2
2
3
1
4
2
5
2
6
X
7
1
8
2
9
2
10
2
11
X
12
X
Джакпот
222.05 лева
Тираж 74 - 16.09.2018
ТОТО1 - 10 от 10
1
X
2
X
3
1
4
1
5
1
6
2
7
X
8
2
9
X
10
1
Джакпот
1 182.65 лева
 

БСТ е регистриран оператор на лични данни съгласно ЗЗЛД. Събираме и обработваме минимално необходимите лични данни съгласно изискванията на: "НАРЕДБА № 1 от 27.02.2013 г. за реда и начина за идентификация и регистрация на участниците, съхраняването на данни за организираните хазартни игри от разстояние на територията на Република България и за подаване на информация за хазартните игри към сървър на Националната агенция за приходите", издадена от министъра на финансите, обн., ДВ, бр. 22 от 5.03.2013 г.