EN
 

ТОТО2

6 / 49

Тираж 4 - 13.01.2019
Печеливши числа
2 4 15 25 42 44
Джакпот
6 994 561.26 лева

ТОТО2

5 / 35

Тираж 4 - 13.01.2019
I-во теглене
6 11 12 32 35
II-ро теглене
1 6 17 27 34
 
Тираж 4 - 13.01.2019
Печеливши числа
4 20 25 27 28 40
Джакпот
738 001.97 лева
Тираж 4 - 13.01.2019
Печеливши числа
Година
32
Месец
02
Дата
22
Ден
6


Джакпот
19 174.11 лева

Тираж 4 - 2019
Печеливши числа
15 24 32 35 46
Печеливша зодия
6
Джакпот
3 000 000.00 лева
Тираж 4 - 13.01.2019
 
Печеливши позиции
3 5 9
Печеливши числа
3 3 3
Джакпот
спечелен
Тираж 4 - 13.01.2019
ТОТО1 - 13 Срещи
1
1
2
1
3
X
4
2
5
2
6
1
7
2
8
1
9
X
10
2
11
1
12
1
13
2
Джакпот
2 250.74 лева
Тираж 4 - 13.01.2019
ТОТО1 - 12 тип 1X2
1
1
2
X
3
2
4
2
5
1
6
X
7
1
8
1
9
X
10
X
11
X
12
2
Джакпот
1 294.88 лева
Тираж 4 - 13.01.2019
ТОТО1 - 10 от 10
1
1
2
X
3
2
4
1
5
2
6
1
7
1
8
X
9
1
10
2
Джакпот
1 748.70 лева
 

БСТ е регистриран оператор на лични данни съгласно ЗЗЛД. Събираме и обработваме минимално необходимите лични данни съгласно изискванията на: "НАРЕДБА № 1 от 27.02.2013 г. за реда и начина за идентификация и регистрация на участниците, съхраняването на данни за организираните хазартни игри от разстояние на територията на Република България и за подаване на информация за хазартните игри към сървър на Националната агенция за приходите", издадена от министъра на финансите, обн., ДВ, бр. 22 от 5.03.2013 г.