EN
 

ТОТО2

6 / 49

Тираж 78 - 02.10.2022
Печеливши числа
6 10 11 19 29 34
Джакпот
3 283 041.12 лева

ТОТО2

5 / 35

Тираж 78 - 02.10.2022
I-во теглене
2 6 12 22 26
II-ро теглене
13 14 17 26 30
 
Тираж 78 - 02.10.2022
Печеливши числа
16 24 29 30 33 40
Джакпот
1 150 997.86 лева
Тираж 78 - 02.10.2022
Печеливши числа
Година
13
Месец
08
Дата
01
Ден
3


Джакпот
10 527.51 лева

Тираж 78 - 2022
Печеливши числа
6 11 24 43 48
Печеливша зодия
3
Джакпот
3 000 000.00 лева
Тираж 78 - 02.10.2022
 
Печеливши позиции
2 5 6
Печеливши числа
0 0 9
Джакпот
спечелен
Тираж 78 - 02.10.2022
ТОТО1 - 13 Срещи
1
1
2
X
3
2
4
2
5
2
6
1
7
1
8
X
9
2
10
2
11
X
12
1
13
2
Джакпот
19 868.48 лева
Тираж 78 - 02.10.2022
ТОТО1 - 12 тип 1X2
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
X
7
2
8
2
9
X
10
2
11
1
12
1
Джакпот
39 750.30 лева
Тираж 78 - 02.10.2022
ТОТО1 - 10 от 10
1
1
2
2
3
2
4
X
5
1
6
1
7
2
8
2
9
X
10
2
Джакпот
1 245.00 лева
 

БСТ е регистриран оператор на лични данни съгласно ЗЗЛД. Събираме и обработваме минимално необходимите лични данни съгласно изискванията на: "НАРЕДБА № 1 от 27.02.2013 г. за реда и начина за идентификация и регистрация на участниците, съхраняването на данни за организираните хазартни игри от разстояние на територията на Република България и за подаване на информация за хазартните игри към сървър на Националната агенция за приходите", издадена от министъра на финансите, обн., ДВ, бр. 22 от 5.03.2013 г.