EN
 

ТОТО2

6 / 49

Тираж 83 - 18.10.2018
Печеливши числа
2 14 15 19 26 29
Джакпот
2 858 073.68 лева

ТОТО2

5 / 35

Тираж 83 - 18.10.2018
I-во теглене
5 7 13 23 29
II-ро теглене
10 14 29 30 33
 
Тираж 83 - 18.10.2018
Печеливши числа
1 9 15 25 30 39
Джакпот
704 742.10 лева
Тираж 83 - 18.10.2018
Печеливши числа
Година
92
Месец
11
Дата
05
Ден
4


Джакпот
16 329.97 лева

Тираж 83 - 2018
Печеливши числа
23 35 36 37 46
Печеливша зодия
1
Джакпот
3 000 000.00 лева
Тираж 83 - 18.10.2018
 
Печеливши позиции
1 8 9
Печеливши числа
7 5 6
Джакпот
спечелен
Тираж 82 - 14.10.2018
ТОТО1 - 13 Срещи
1
2
2
X
3
1
4
1
5
X
6
1
7
X
8
1
9
X
10
X
11
2
12
2
13
1
Джакпот
5 288.32 лева
Тираж 82 - 14.10.2018
ТОТО1 - 12 тип 1X2
1
X
2
1
3
1
4
X
5
1
6
2
7
1
8
X
9
2
10
1
11
X
12
2
Джакпот
1 120.05 лева
Тираж 82 - 14.10.2018
ТОТО1 - 10 от 10
1
1
2
2
3
1
4
1
5
1
6
2
7
1
8
2
9
2
10
1
Джакпот
няма
 

БСТ е регистриран оператор на лични данни съгласно ЗЗЛД. Събираме и обработваме минимално необходимите лични данни съгласно изискванията на: "НАРЕДБА № 1 от 27.02.2013 г. за реда и начина за идентификация и регистрация на участниците, съхраняването на данни за организираните хазартни игри от разстояние на територията на Република България и за подаване на информация за хазартните игри към сървър на Националната агенция за приходите", издадена от министъра на финансите, обн., ДВ, бр. 22 от 5.03.2013 г.