EN
 

ТОТО2

6 / 49

Тираж 100 - 16.12.2018
Печеливши числа
11 13 23 32 38 42
Джакпот
5 504 150.81 лева

ТОТО2

5 / 35

Тираж 100 - 16.12.2018
I-во теглене
5 6 16 17 20
II-ро теглене
1 4 14 18 23
 
Тираж 100 - 16.12.2018
Печеливши числа
1 10 11 29 31 32
Джакпот
573 197.99 лева
Тираж 100 - 16.12.2018
Печеливши числа
Година
67
Месец
11
Дата
08
Ден
5


Джакпот
8 192.30 лева

Тираж 100 - 2018
Печеливши числа
8 13 36 39 46
Печеливша зодия
11
Джакпот
3 000 000.00 лева
Тираж 100 - 16.12.2018
 
Печеливши позиции
2 4 7
Печеливши числа
7 3 4
Джакпот
27 541.65 лева
Тираж 100 - 16.12.2018
ТОТО1 - 13 Срещи
1
1
2
2
3
1
4
1
5
2
6
2
7
1
8
1
9
1
10
2
11
X
12
2
13
X
Джакпот
7 798.12 лева
Тираж 100 - 16.12.2018
ТОТО1 - 12 тип 1X2
1
X
2
X
3
1
4
1
5
1
6
X
7
1
8
2
9
1
10
2
11
2
12
1
Джакпот
спечелен
Тираж 100 - 16.12.2018
ТОТО1 - 10 от 10
1
X
2
X
3
1
4
1
5
1
6
X
7
X
8
1
9
1
10
1
Джакпот
няма
 

БСТ е регистриран оператор на лични данни съгласно ЗЗЛД. Събираме и обработваме минимално необходимите лични данни съгласно изискванията на: "НАРЕДБА № 1 от 27.02.2013 г. за реда и начина за идентификация и регистрация на участниците, съхраняването на данни за организираните хазартни игри от разстояние на територията на Република България и за подаване на информация за хазартните игри към сървър на Националната агенция за приходите", издадена от министъра на финансите, обн., ДВ, бр. 22 от 5.03.2013 г.