EN
 

ТОТО2

6 / 49

Тираж 15 - 22.02.2018
Печеливши числа
10 18 20 21 33 44
Джакпот
2 000 000.00 лева

ТОТО2

5 / 35

Тираж 15 - 22.02.2018
I-во теглене
12 17 19 31 34
II-ро теглене
5 6 16 24 29
 
Тираж 15 - 22.02.2018
Печеливши числа
25 28 33 35 41 42
Джакпот
300 000.00 лева
Тираж 15 - 22.02.2018
Печеливши числа
Година
82
Месец
12
Дата
29
Ден
3


Джакпот
33 263.46 лева

Тираж 15 - 2018
Печеливши числа
16 26 35 48 49
Печеливша зодия
9
Джакпот
3 000 000.00 лева
Тираж 15 - 22.02.2018
 
Печеливши позиции
4 5 6
Печеливши числа
3 6 5
Джакпот
21 999.95 лева
Тираж 15 - 22.02.2018
ТОТО1 - 13 Срещи
1
X
2
X
3
1
4
1
5
2
6
2
7
1
8
X
9
1
10
1
11
1
12
2
13
X
Джакпот
2 052.01 лева
Тираж 14 - 18.02.2018
ТОТО1 - 12 тип 1X2
1
2
2
1
3
1
4
2
5
1
6
X
7
X
8
1
9
2
10
X
11
X
12
X
Джакпот
152.50 лева
Тираж 14 - 18.02.2018
ТОТО1 - 10 от 10
1
2
2
1
3
1
4
1
5
X
6
X
7
X
8
2
9
1
10
1
Джакпот
854.30 лева
 

БСТ е регистриран оператор на лични данни съгласно ЗЗЛД. Събираме и обработваме минимално необходимите лични данни съгласно изискванията на: "НАРЕДБА № 1 от 27.02.2013 г. за реда и начина за идентификация и регистрация на участниците, съхраняването на данни за организираните хазартни игри от разстояние на територията на Република България и за подаване на информация за хазартните игри към сървър на Националната агенция за приходите", издадена от министъра на финансите, обн., ДВ, бр. 22 от 5.03.2013 г.