EN
 

ТОТО2

6 / 49

Тираж 85 - 22.10.2020
Печеливши числа
1 5 14 31 34 49
Джакпот
3 969 499.86 лева

ТОТО2

5 / 35

Тираж 85 - 22.10.2020
I-во теглене
8 15 16 21 33
II-ро теглене
2 22 24 31 32
 
Тираж 85 - 22.10.2020
Печеливши числа
3 16 21 34 38 40
Джакпот
352 146.49 лева
Тираж 85 - 22.10.2020
Печеливши числа
Година
29
Месец
02
Дата
18
Ден
4


Джакпот
7 609.49 лева

Тираж 85 - 2020
Печеливши числа
13 26 31 46 47
Печеливша зодия
7
Джакпот
3 000 000.00 лева
Тираж 85 - 22.10.2020
 
Печеливши позиции
3 4 7
Печеливши числа
8 5 1
Джакпот
36 556.50 лева
Тираж 85 - 22.10.2020
ТОТО1 - 13 Срещи
1
1
2
X
3
2
4
X
5
1
6
2
7
1
8
2
9
1
10
2
11
2
12
2
13
2
Джакпот
16 430.56 лева
Тираж 84 - 18.10.2020
ТОТО1 - 12 тип 1X2
1
1
2
2
3
1
4
2
5
2
6
1
7
2
8
1
9
X
10
1
11
X
12
2
Джакпот
13 257.00 лева
Тираж 84 - 18.10.2020
ТОТО1 - 10 от 10
1
X
2
2
3
X
4
2
5
2
6
X
7
2
8
X
9
X
10
1
Джакпот
1 399.70 лева
 

БСТ е регистриран оператор на лични данни съгласно ЗЗЛД. Събираме и обработваме минимално необходимите лични данни съгласно изискванията на: "НАРЕДБА № 1 от 27.02.2013 г. за реда и начина за идентификация и регистрация на участниците, съхраняването на данни за организираните хазартни игри от разстояние на територията на Република България и за подаване на информация за хазартните игри към сървър на Националната агенция за приходите", издадена от министъра на финансите, обн., ДВ, бр. 22 от 5.03.2013 г.