EN
 

ТОТО2

6 / 49

Тираж 63 - 06.08.2020
Печеливши числа
3 8 11 17 45 49
Джакпот
3 228 205.31 лева

ТОТО2

5 / 35

Тираж 63 - 06.08.2020
I-во теглене
3 7 13 16 27
II-ро теглене
3 6 11 18 30
 
Тираж 63 - 06.08.2020
Печеливши числа
5 9 15 17 21 36
Джакпот
928 030.34 лева
Тираж 63 - 06.08.2020
Печеливши числа
Година
24
Месец
08
Дата
05
Ден
3


Джакпот
16 352.31 лева

Тираж 63 - 2020
Печеливши числа
20 29 40 48 49
Печеливша зодия
6
Джакпот
3 000 000.00 лева
Тираж 63 - 06.08.2020
 
Печеливши позиции
4 6 8
Печеливши числа
3 3 7
Джакпот
38 329.20 лева
Тираж 62 - 02.08.2020
ТОТО1 - 13 Срещи
1
2
2
X
3
1
4
2
5
1
6
1
7
2
8
2
9
X
10
X
11
1
12
2
13
X
Джакпот
14 266.56 лева
Тираж 62 - 02.08.2020
ТОТО1 - 12 тип 1X2
1
1
2
2
3
1
4
2
5
1
6
1
7
1
8
1
9
X
10
X
11
2
12
X
Джакпот
665.35 лева
Тираж 62 - 02.08.2020
ТОТО1 - 10 от 10
1
2
2
1
3
1
4
2
5
X
6
X
7
X
8
2
9
2
10
X
Джакпот
986.30 лева
 

БСТ е регистриран оператор на лични данни съгласно ЗЗЛД. Събираме и обработваме минимално необходимите лични данни съгласно изискванията на: "НАРЕДБА № 1 от 27.02.2013 г. за реда и начина за идентификация и регистрация на участниците, съхраняването на данни за организираните хазартни игри от разстояние на територията на Република България и за подаване на информация за хазартните игри към сървър на Националната агенция за приходите", издадена от министъра на финансите, обн., ДВ, бр. 22 от 5.03.2013 г.