EN
 

ТОТО2

6 / 49

Тираж 94 - 28.11.2021
Печеливши числа
6 12 32 37 38 44
Джакпот
3 894 754.29 лева

ТОТО2

5 / 35

Тираж 94 - 28.11.2021
I-во теглене
10 12 20 22 32
II-ро теглене
4 13 19 24 25
 
Тираж 94 - 28.11.2021
Печеливши числа
2 14 19 22 34 42
Джакпот
323 090.62 лева
Тираж 94 - 28.11.2021
Печеливши числа
Година
86
Месец
01
Дата
26
Ден
6


Джакпот
4 537.72 лева

Тираж 94 - 2021
Печеливши числа
18 21 43 44 49
Печеливша зодия
12
Джакпот
3 000 000.00 лева
Тираж 94 - 28.11.2021
 
Печеливши позиции
2 3 6
Печеливши числа
9 1 0
Джакпот
спечелен
Тираж 94 - 28.11.2021
ТОТО1 - 13 Срещи
1
2
2
X
3
X
4
1
5
X
6
1
7
X
8
1
9
1
10
2
11
X
12
2
13
1
Джакпот
31 074.62 лева
Тираж 94 - 28.11.2021
ТОТО1 - 12 тип 1X2
1
2
2
X
3
X
4
2
5
1
6
1
7
1
8
1
9
2
10
X
11
2
12
2
Джакпот
3 138.90 лева
Тираж 94 - 28.11.2021
ТОТО1 - 10 от 10
1
X
2
1
3
2
4
X
5
2
6
2
7
1
8
2
9
X
10
X
Джакпот
няма
 

БСТ е регистриран оператор на лични данни съгласно ЗЗЛД. Събираме и обработваме минимално необходимите лични данни съгласно изискванията на: "НАРЕДБА № 1 от 27.02.2013 г. за реда и начина за идентификация и регистрация на участниците, съхраняването на данни за организираните хазартни игри от разстояние на територията на Република България и за подаване на информация за хазартните игри към сървър на Националната агенция за приходите", издадена от министъра на финансите, обн., ДВ, бр. 22 от 5.03.2013 г.