EN
 

ТОТО2

6 / 49

Тираж 49 - 23.06.2022
Печеливши числа
9 23 30 32 36 39
Джакпот
4 352 788.22 лева

ТОТО2

5 / 35

Тираж 49 - 23.06.2022
I-во теглене
14 17 22 30 32
II-ро теглене
3 4 23 28 32
 
Тираж 49 - 23.06.2022
Печеливши числа
7 8 12 19 34 35
Джакпот
363 396.85 лева
Тираж 49 - 23.06.2022
Печеливши числа
Година
19
Месец
02
Дата
13
Ден
5


Джакпот
28 432.20 лева

Тираж 49 - 2022
Печеливши числа
1 14 20 35 47
Печеливша зодия
2
Джакпот
3 000 000.00 лева
Тираж 49 - 23.06.2022
 
Печеливши позиции
6 7 9
Печеливши числа
6 7 7
Джакпот
спечелен
Тираж 48 - 19.06.2022
ТОТО1 - 13 Срещи
1
1
2
2
3
2
4
1
5
2
6
X
7
X
8
1
9
1
10
2
11
1
12
X
13
2
Джакпот
20 317.64 лева
Тираж 48 - 19.06.2022
ТОТО1 - 12 тип 1X2
1
2
2
2
3
X
4
2
5
1
6
2
7
1
8
1
9
1
10
1
11
X
12
2
Джакпот
спечелен
Тираж 48 - 19.06.2022
ТОТО1 - 10 от 10
1
2
2
2
3
X
4
2
5
1
6
1
7
2
8
2
9
2
10
2
Джакпот
879.10 лева
 

БСТ е регистриран оператор на лични данни съгласно ЗЗЛД. Събираме и обработваме минимално необходимите лични данни съгласно изискванията на: "НАРЕДБА № 1 от 27.02.2013 г. за реда и начина за идентификация и регистрация на участниците, съхраняването на данни за организираните хазартни игри от разстояние на територията на Република България и за подаване на информация за хазартните игри към сървър на Националната агенция за приходите", издадена от министъра на финансите, обн., ДВ, бр. 22 от 5.03.2013 г.