EN
 

ТОТО2

6 / 49

Тираж 55 - 09.07.2020
Печеливши числа
5 10 33 40 41 49
Джакпот
2 387 789.45 лева

ТОТО2

5 / 35

Тираж 55 - 09.07.2020
I-во теглене
3 5 7 34 35
II-ро теглене
3 8 29 30 32
 
Тираж 55 - 09.07.2020
Печеливши числа
8 16 20 22 26 36
Джакпот
760 323.58 лева
Тираж 55 - 09.07.2020
Печеливши числа
Година
64
Месец
03
Дата
14
Ден
3


Джакпот
4 708.93 лева

Тираж 55 - 2020
Печеливши числа
13 29 34 35 49
Печеливша зодия
10
Джакпот
3 000 000.00 лева
Тираж 55 - 09.07.2020
 
Печеливши позиции
1 2 9
Печеливши числа
7 7 2
Джакпот
спечелен
Тираж 54 - 05.07.2020
ТОТО1 - 13 Срещи
1
2
2
1
3
1
4
2
5
1
6
X
7
X
8
X
9
1
10
X
11
2
12
2
13
X
Джакпот
1 388.23 лева
Тираж 54 - 05.07.2020
ТОТО1 - 12 тип 1X2
1
1
2
1
3
2
4
2
5
2
6
X
7
1
8
X
9
1
10
1
11
X
12
X
Джакпот
1 986.80 лева
Тираж 54 - 05.07.2020
ТОТО1 - 10 от 10
1
X
2
1
3
2
4
2
5
X
6
1
7
2
8
2
9
2
10
X
Джакпот
няма
 

БСТ е регистриран оператор на лични данни съгласно ЗЗЛД. Събираме и обработваме минимално необходимите лични данни съгласно изискванията на: "НАРЕДБА № 1 от 27.02.2013 г. за реда и начина за идентификация и регистрация на участниците, съхраняването на данни за организираните хазартни игри от разстояние на територията на Република България и за подаване на информация за хазартните игри към сървър на Националната агенция за приходите", издадена от министъра на финансите, обн., ДВ, бр. 22 от 5.03.2013 г.