EN
 

ТОТО2

6 / 49

Тираж 8 - 26.01.2020
Печеливши числа
3 16 26 32 38 43
Джакпот
2 000 000.00 лева

ТОТО2

5 / 35

Тираж 8 - 26.01.2020
I-во теглене
4 7 16 17 26
II-ро теглене
6 15 16 21 22
 
Тираж 8 - 26.01.2020
Печеливши числа
1 10 20 26 33 42
Джакпот
1 014 317.44 лева
Тираж 8 - 26.01.2020
Печеливши числа
Година
17
Месец
10
Дата
22
Ден
5


Джакпот
5 076.58 лева

Тираж 8 - 2020
Печеливши числа
2 4 44 46 47
Печеливша зодия
4
Джакпот
3 000 000.00 лева
Тираж 8 - 26.01.2020
 
Печеливши позиции
5 6 8
Печеливши числа
0 5 8
Джакпот
спечелен
Тираж 6 - 19.01.2020
ТОТО1 - 13 Срещи
1
X
2
X
3
X
4
1
5
2
6
X
7
1
8
1
9
1
10
2
11
2
12
2
13
2
Джакпот
14 881.36 лева
Тираж 6 - 19.01.2020
ТОТО1 - 12 тип 1X2
1
2
2
1
3
X
4
1
5
1
6
2
7
1
8
2
9
1
10
X
11
X
12
2
Джакпот
506.35 лева
Тираж 6 - 19.01.2020
ТОТО1 - 10 от 10
1
1
2
1
3
2
4
1
5
1
6
X
7
1
8
1
9
X
10
1
Джакпот
няма
 

БСТ е регистриран оператор на лични данни съгласно ЗЗЛД. Събираме и обработваме минимално необходимите лични данни съгласно изискванията на: "НАРЕДБА № 1 от 27.02.2013 г. за реда и начина за идентификация и регистрация на участниците, съхраняването на данни за организираните хазартни игри от разстояние на територията на Република България и за подаване на информация за хазартните игри към сървър на Националната агенция за приходите", издадена от министъра на финансите, обн., ДВ, бр. 22 от 5.03.2013 г.