EN
 

ТОТО2

6 / 49

Тираж 4 - 17.01.2021
Печеливши числа
17 18 27 31 32 36
Джакпот
7 392 905.67 лева

ТОТО2

5 / 35

Тираж 4 - 17.01.2021
I-во теглене
6 9 12 29 30
II-ро теглене
5 12 18 22 26
 
Тираж 4 - 17.01.2021
Печеливши числа
12 17 27 28 33 36
Джакпот
200 000.00 лева
Тираж 4 - 17.01.2021
Печеливши числа
Година
87
Месец
11
Дата
28
Ден
4


Джакпот
45 638.28 лева

Тираж 4 - 2021
Печеливши числа
13 25 40 45 47
Печеливша зодия
10
Джакпот
3 000 000.00 лева
Тираж 4 - 17.01.2021
 
Печеливши позиции
4 5 7
Печеливши числа
8 6 5
Джакпот
спечелен
Тираж 4 - 17.01.2021
ТОТО1 - 13 Срещи
1
2
2
2
3
1
4
X
5
1
6
X
7
1
8
X
9
1
10
1
11
1
12
X
13
1
Джакпот
6 748.32 лева
Тираж 4 - 17.01.2021
ТОТО1 - 12 тип 1X2
1
2
2
2
3
1
4
X
5
2
6
1
7
1
8
X
9
1
10
1
11
2
12
2
Джакпот
854.65 лева
Тираж 4 - 17.01.2021
ТОТО1 - 10 от 10
1
X
2
1
3
X
4
X
5
X
6
1
7
2
8
1
9
X
10
2
Джакпот
няма
 

БСТ е регистриран оператор на лични данни съгласно ЗЗЛД. Събираме и обработваме минимално необходимите лични данни съгласно изискванията на: "НАРЕДБА № 1 от 27.02.2013 г. за реда и начина за идентификация и регистрация на участниците, съхраняването на данни за организираните хазартни игри от разстояние на територията на Република България и за подаване на информация за хазартните игри към сървър на Националната агенция за приходите", издадена от министъра на финансите, обн., ДВ, бр. 22 от 5.03.2013 г.