EN
 

ТОТО2

6 / 49

Тираж 43 - 28.05.2020
Печеливши числа
11 12 21 37 47 48
Джакпот
3 349 621.68 лева

ТОТО2

5 / 35

Тираж 43 - 28.05.2020
I-во теглене
7 12 15 20 21
II-ро теглене
8 23 24 31 35
 
Тираж 43 - 28.05.2020
Печеливши числа
1 5 23 30 35 38
Джакпот
500 948.89 лева
Тираж 43 - 28.05.2020
Печеливши числа
Година
47
Месец
05
Дата
14
Ден
2


Джакпот
14 371.85 лева

Тираж 43 - 2020
Печеливши числа
1 10 23 29 46
Печеливша зодия
1
Джакпот
3 000 000.00 лева
Тираж 43 - 28.05.2020
 
Печеливши позиции
2 7 9
Печеливши числа
5 2 1
Джакпот
спечелен
Тираж 42 - 24.05.2020
ТОТО1 - 13 Срещи
1
1
2
2
3
2
4
2
5
X
6
1
7
2
8
2
9
X
10
1
11
1
12
2
13
2
Джакпот
спечелен
Тираж 42 - 24.05.2020
ТОТО1 - 12 тип 1X2
1
X
2
1
3
1
4
2
5
X
6
X
7
1
8
X
9
1
10
2
11
1
12
X
Джакпот
2 067.24 лева
Тираж 42 - 24.05.2020
ТОТО1 - 10 от 10
1
X
2
1
3
X
4
2
5
X
6
X
7
1
8
1
9
1
10
X
Джакпот
445.85 лева
 

БСТ е регистриран оператор на лични данни съгласно ЗЗЛД. Събираме и обработваме минимално необходимите лични данни съгласно изискванията на: "НАРЕДБА № 1 от 27.02.2013 г. за реда и начина за идентификация и регистрация на участниците, съхраняването на данни за организираните хазартни игри от разстояние на територията на Република България и за подаване на информация за хазартните игри към сървър на Националната агенция за приходите", издадена от министъра на финансите, обн., ДВ, бр. 22 от 5.03.2013 г.