EN
 

ТОТО2

6 / 49

Тираж 92 - 18.11.2018
Печеливши числа
9 15 18 19 21 47
Джакпот
4 196 676.51 лева

ТОТО2

5 / 35

Тираж 92 - 18.11.2018
I-во теглене
10 21 23 24 25
II-ро теглене
4 18 25 26 32
 
Тираж 92 - 18.11.2018
Печеливши числа
14 15 18 21 28 40
Джакпот
434 883.20 лева
Тираж 92 - 18.11.2018
Печеливши числа
Година
67
Месец
05
Дата
30
Ден
6


Джакпот
2 399.69 лева

Тираж 92 - 2018
Печеливши числа
29 35 39 46 47
Печеливша зодия
6
Джакпот
3 000 000.00 лева
Тираж 92 - 18.11.2018
 
Печеливши позиции
3 6 9
Печеливши числа
9 8 8
Джакпот
спечелен
Тираж 92 - 18.11.2018
ТОТО1 - 13 Срещи
1
1
2
2
3
X
4
2
5
1
6
2
7
1
8
1
9
X
10
2
11
1
12
2
13
2
Джакпот
1 366.65 лева
Тираж 92 - 18.11.2018
ТОТО1 - 12 тип 1X2
1
1
2
X
3
1
4
2
5
2
6
1
7
1
8
2
9
X
10
1
11
2
12
X
Джакпот
5 761.30 лева
Тираж 92 - 18.11.2018
ТОТО1 - 10 от 10
1
1
2
1
3
X
4
1
5
1
6
1
7
2
8
1
9
2
10
X
Джакпот
612.20 лева
 

БСТ е регистриран оператор на лични данни съгласно ЗЗЛД. Събираме и обработваме минимално необходимите лични данни съгласно изискванията на: "НАРЕДБА № 1 от 27.02.2013 г. за реда и начина за идентификация и регистрация на участниците, съхраняването на данни за организираните хазартни игри от разстояние на територията на Република България и за подаване на информация за хазартните игри към сървър на Националната агенция за приходите", издадена от министъра на финансите, обн., ДВ, бр. 22 от 5.03.2013 г.