EN
 

ТОТО2

6 / 49

Тираж 26 - 29.03.2020
Печеливши числа
23 24 27 38 39 44
Джакпот
4 777 916.75 лева

ТОТО2

5 / 35

Тираж 26 - 29.03.2020
I-во теглене
16 21 31 32 34
II-ро теглене
2 3 8 26 34
 
Тираж 26 - 29.03.2020
Печеливши числа
7 12 17 36 38 40
Джакпот
1 432 530.38 лева
Тираж 26 - 29.03.2020
Печеливши числа
Година
24
Месец
02
Дата
29
Ден
3


Джакпот
24 732.94 лева

Тираж 26 - 2020
Печеливши числа
8 10 22 23 25
Печеливша зодия
4
Джакпот
3 000 000.00 лева
Тираж 26 - 29.03.2020
 
Печеливши позиции
1 2 4
Печеливши числа
8 5 9
Джакпот
65 416.40 лева
Тираж 26 - 29.03.2020
ТОТО1 - 13 Срещи
1
X
2
1
3
1
4
X
5
2
6
2
7
X
8
X
9
X
10
2
11
1
12
X
13
1
Джакпот
4 366.79 лева
Тираж 26 - 29.03.2020
ТОТО1 - 12 тип 1X2
1
X
2
X
3
1
4
1
5
1
6
1
7
2
8
2
9
X
10
X
11
1
12
X
Джакпот
10 470.12 лева
Тираж 26 - 29.03.2020
ТОТО1 - 10 от 10
1
2
2
1
3
X
4
X
5
2
6
1
7
2
8
2
9
X
10
X
Джакпот
1 380.65 лева
 

БСТ е регистриран оператор на лични данни съгласно ЗЗЛД. Събираме и обработваме минимално необходимите лични данни съгласно изискванията на: "НАРЕДБА № 1 от 27.02.2013 г. за реда и начина за идентификация и регистрация на участниците, съхраняването на данни за организираните хазартни игри от разстояние на територията на Република България и за подаване на информация за хазартните игри към сървър на Националната агенция за приходите", издадена от министъра на финансите, обн., ДВ, бр. 22 от 5.03.2013 г.