EN
 

ТОТО2

6 / 49

Тираж 77 - 24.09.2020
Печеливши числа
3 23 27 29 31 45
Джакпот
3 106 910.53 лева

ТОТО2

5 / 35

Тираж 77 - 24.09.2020
I-во теглене
5 10 12 27 32
II-ро теглене
14 15 16 17 29
 
Тираж 77 - 24.09.2020
Печеливши числа
14 18 19 24 37 39
Джакпот
200 000.00 лева
Тираж 77 - 24.09.2020
Печеливши числа
Година
84
Месец
04
Дата
27
Ден
1


Джакпот
спечелен

Тираж 77 - 2020
Печеливши числа
6 10 22 25 45
Печеливша зодия
6
Джакпот
3 000 000.00 лева
Тираж 77 - 24.09.2020
 
Печеливши позиции
3 7 9
Печеливши числа
7 5 6
Джакпот
спечелен
Тираж 76 - 20.09.2020
ТОТО1 - 13 Срещи
1
1
2
1
3
2
4
1
5
2
6
2
7
2
8
1
9
1
10
X
11
2
12
1
13
X
Джакпот
спечелен
Тираж 76 - 20.09.2020
ТОТО1 - 12 тип 1X2
1
1
2
1
3
2
4
1
5
X
6
2
7
2
8
2
9
2
10
1
11
1
12
X
Джакпот
3 731.90 лева
Тираж 76 - 20.09.2020
ТОТО1 - 10 от 10
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
X
7
1
8
1
9
2
10
X
Джакпот
няма
 

БСТ е регистриран оператор на лични данни съгласно ЗЗЛД. Събираме и обработваме минимално необходимите лични данни съгласно изискванията на: "НАРЕДБА № 1 от 27.02.2013 г. за реда и начина за идентификация и регистрация на участниците, съхраняването на данни за организираните хазартни игри от разстояние на територията на Република България и за подаване на информация за хазартните игри към сървър на Националната агенция за приходите", издадена от министъра на финансите, обн., ДВ, бр. 22 от 5.03.2013 г.