BG
 

TOTO2

6 / 49

Draw 24 - 24.03.2019
Winning Numbers
5 11 19 23 35 42
Jackpot
2 669 230.50 leva

TOTO2

5 / 35

Draw 24 - 24.03.2019
1st draw
1 2 8 22 27
2nd draw
8 12 23 25 27
 
Draw 24 - 24.03.2019
Winning Numbers
1 9 14 25 29 41
Jackpot
557 559.41 leva
Draw 24 - 24.03.2019
Winning Numbers
Year
64
Month
06
Date
25
Day
1


Jackpot
1 577.54 leva

Draw 24 - 2019
Winning Numbers
7 17 34 39 42
Zodiac
10
Jackpot
3 000 000.00 leva
Draw 24 - 24.03.2019
 
Winning positions
1 2 7
Winning numbers
5 6 7
Jackpot
won
Draw 22 - 17.03.2019
TOTO1 - Toto1 13
1
X
2
2
3
1
4
1
5
2
6
X
7
1
8
2
9
2
10
1
11
2
12
2
13
X
Jackpot
1 859.16 leva
Draw 22 - 17.03.2019
TOTO1 - 12 type 1X2
1
1
2
1
3
X
4
2
5
1
6
1
7
2
8
X
9
2
10
1
11
X
12
X
Jackpot
13 667.05 leva
Draw 22 - 17.03.2019
TOTO1 - 10 from 10
1
2
2
1
3
2
4
X
5
1
6
1
7
X
8
2
9
X
10
2
Jackpot
256.05 leva
 

БСТ е регистриран оператор на лични данни съгласно ЗЗЛД. Събираме и обработваме минимално необходимите лични данни съгласно изискванията на: "НАРЕДБА № 1 от 27.02.2013 г. за реда и начина за идентификация и регистрация на участниците, съхраняването на данни за организираните хазартни игри от разстояние на територията на Република България и за подаване на информация за хазартните игри към сървър на Националната агенция за приходите", издадена от министъра на финансите, обн., ДВ, бр. 22 от 5.03.2013 г.