BG
 

TOTO2

6 / 49

Draw 6 - 19.01.2020
Winning Numbers
4 6 10 16 30 42
Jackpot
6 360 584.81 leva

TOTO2

5 / 35

Draw 6 - 19.01.2020
1st draw
8 11 13 28 34
2nd draw
9 11 29 30 33
 
Draw 6 - 19.01.2020
Winning Numbers
7 14 15 27 28 35
Jackpot
968 286.13 leva
Draw 6 - 19.01.2020
Winning Numbers
Year
36
Month
07
Date
14
Day
7


Jackpot
2 108.00 leva

Draw 6 - 2020
Winning Numbers
14 25 27 30 38
Zodiac
11
Jackpot
3 000 000.00 leva
Draw 6 - 19.01.2020
 
Winning positions
4 7 9
Winning numbers
9 4 7
Jackpot
won
Draw 6 - 19.01.2020
TOTO1 - Toto1 13
1
X
2
X
3
X
4
1
5
2
6
X
7
1
8
1
9
1
10
2
11
2
12
2
13
2
Jackpot
14 881.36 leva
Draw 6 - 19.01.2020
TOTO1 - 12 type 1X2
1
2
2
1
3
X
4
1
5
1
6
2
7
1
8
2
9
1
10
X
11
X
12
2
Jackpot
506.35 leva
Draw 6 - 19.01.2020
TOTO1 - 10 from 10
1
1
2
1
3
2
4
1
5
1
6
X
7
1
8
1
9
X
10
1
Jackpot
none
 

БСТ е регистриран оператор на лични данни съгласно ЗЗЛД. Събираме и обработваме минимално необходимите лични данни съгласно изискванията на: "НАРЕДБА № 1 от 27.02.2013 г. за реда и начина за идентификация и регистрация на участниците, съхраняването на данни за организираните хазартни игри от разстояние на територията на Република България и за подаване на информация за хазартните игри към сървър на Националната агенция за приходите", издадена от министъра на финансите, обн., ДВ, бр. 22 от 5.03.2013 г.