BG
 

TOTO2

6 / 49

Draw 6 - 20.01.2019
Winning Numbers
11 13 14 17 31 42
Jackpot
7 266 920.56 leva

TOTO2

5 / 35

Draw 6 - 20.01.2019
1st draw
5 13 23 25 29
2nd draw
5 7 12 22 25
 
Draw 6 - 20.01.2019
Winning Numbers
4 5 9 15 32 40
Jackpot
778 294.19 leva
Draw 6 - 20.01.2019
Winning Numbers
Year
90
Month
09
Date
15
Day
3


Jackpot
21 661.81 leva

Draw 6 - 2019
Winning Numbers
4 25 30 39 40
Zodiac
4
Jackpot
3 000 000.00 leva
Draw 6 - 20.01.2019
 
Winning positions
1 6 8
Winning numbers
1 9 4
Jackpot
won
Draw 6 - 20.01.2019
TOTO1 - Toto1 13
1
1
2
1
3
1
4
X
5
1
6
1
7
2
8
2
9
2
10
2
11
2
12
2
13
1
Jackpot
won
Draw 6 - 20.01.2019
TOTO1 - 12 type 1X2
1
1
2
2
3
1
4
X
5
1
6
X
7
1
8
2
9
2
10
X
11
X
12
X
Jackpot
1 657.86 leva
Draw 6 - 20.01.2019
TOTO1 - 10 from 10
1
1
2
2
3
2
4
X
5
X
6
X
7
2
8
2
9
1
10
1
Jackpot
3 077.80 leva
 

БСТ е регистриран оператор на лични данни съгласно ЗЗЛД. Събираме и обработваме минимално необходимите лични данни съгласно изискванията на: "НАРЕДБА № 1 от 27.02.2013 г. за реда и начина за идентификация и регистрация на участниците, съхраняването на данни за организираните хазартни игри от разстояние на територията на Република България и за подаване на информация за хазартните игри към сървър на Националната агенция за приходите", издадена от министъра на финансите, обн., ДВ, бр. 22 от 5.03.2013 г.