BG
 

TOTO2

6 / 49

Draw 85 - 22.10.2020
Winning Numbers
1 5 14 31 34 49
Jackpot
3 969 499.86 leva

TOTO2

5 / 35

Draw 85 - 22.10.2020
1st draw
8 15 16 21 33
2nd draw
2 22 24 31 32
 
Draw 85 - 22.10.2020
Winning Numbers
3 16 21 34 38 40
Jackpot
352 146.49 leva
Draw 85 - 22.10.2020
Winning Numbers
Year
29
Month
02
Date
18
Day
4


Jackpot
7 609.49 leva

Draw 85 - 2020
Winning Numbers
13 26 31 46 47
Zodiac
7
Jackpot
3 000 000.00 leva
Draw 85 - 22.10.2020
 
Winning positions
3 4 7
Winning numbers
8 5 1
Jackpot
36 556.50 leva
Draw 85 - 22.10.2020
TOTO1 - Toto1 13
1
1
2
X
3
2
4
X
5
1
6
2
7
1
8
2
9
1
10
2
11
2
12
2
13
2
Jackpot
16 430.56 leva
Draw 84 - 18.10.2020
TOTO1 - 12 type 1X2
1
1
2
2
3
1
4
2
5
2
6
1
7
2
8
1
9
X
10
1
11
X
12
2
Jackpot
13 257.00 leva
Draw 84 - 18.10.2020
TOTO1 - 10 from 10
1
X
2
2
3
X
4
2
5
2
6
X
7
2
8
X
9
X
10
1
Jackpot
1 399.70 leva
 

БСТ е регистриран оператор на лични данни съгласно ЗЗЛД. Събираме и обработваме минимално необходимите лични данни съгласно изискванията на: "НАРЕДБА № 1 от 27.02.2013 г. за реда и начина за идентификация и регистрация на участниците, съхраняването на данни за организираните хазартни игри от разстояние на територията на Република България и за подаване на информация за хазартните игри към сървър на Националната агенция за приходите", издадена от министъра на финансите, обн., ДВ, бр. 22 от 5.03.2013 г.