BG
 

TOTO2

6 / 49

Draw 62 - 02.08.2020
Winning Numbers
1 8 20 28 37 42
Jackpot
3 136 702.12 leva

TOTO2

5 / 35

Draw 62 - 02.08.2020
1st draw
6 8 20 25 28
2nd draw
11 17 20 26 28
 
Draw 62 - 02.08.2020
Winning Numbers
4 32 35 38 39 41
Jackpot
908 133.04 leva
Draw 62 - 02.08.2020
Winning Numbers
Year
20
Month
06
Date
04
Day
3


Jackpot
14 584.46 leva

Draw 62 - 2020
Winning Numbers
6 29 32 36 47
Zodiac
5
Jackpot
3 000 000.00 leva
Draw 62 - 02.08.2020
 
Winning positions
3 7 8
Winning numbers
4 7 7
Jackpot
won
Draw 62 - 02.08.2020
TOTO1 - Toto1 13
1
2
2
X
3
1
4
2
5
1
6
1
7
2
8
2
9
X
10
X
11
1
12
2
13
X
Jackpot
14 266.56 leva
Draw 62 - 02.08.2020
TOTO1 - 12 type 1X2
1
1
2
2
3
1
4
2
5
1
6
1
7
1
8
1
9
X
10
X
11
2
12
X
Jackpot
665.35 leva
Draw 62 - 02.08.2020
TOTO1 - 10 from 10
1
2
2
1
3
1
4
2
5
X
6
X
7
X
8
2
9
2
10
X
Jackpot
986.30 leva
 

БСТ е регистриран оператор на лични данни съгласно ЗЗЛД. Събираме и обработваме минимално необходимите лични данни съгласно изискванията на: "НАРЕДБА № 1 от 27.02.2013 г. за реда и начина за идентификация и регистрация на участниците, съхраняването на данни за организираните хазартни игри от разстояние на територията на Република България и за подаване на информация за хазартните игри към сървър на Националната агенция за приходите", издадена от министъра на финансите, обн., ДВ, бр. 22 от 5.03.2013 г.