BG
 

TOTO2

6 / 49

Draw 97 - 08.12.2022
Winning Numbers
12 16 27 31 36 42
Jackpot
2 282 199.90 leva

TOTO2

5 / 35

Draw 97 - 08.12.2022
1st draw
9 12 20 24 32
2nd draw
11 18 22 24 34
 
Draw 97 - 08.12.2022
Winning Numbers
7 20 25 26 36 42
Jackpot
432 909.09 leva
Draw 97 - 08.12.2022
Winning Numbers
Year
45
Month
09
Date
07
Day
2


Jackpot
15 038.76 leva

Draw 97 - 2022
Winning Numbers
14 27 31 38 43
Zodiac
8
Jackpot
3 000 000.00 leva
Draw 97 - 08.12.2022
 
Winning positions
1 7 9
Winning numbers
0 7 3
Jackpot
won
Draw 96 - 04.12.2022
TOTO1 - Toto1 13
1
1
2
2
3
1
4
X
5
2
6
2
7
1
8
X
9
X
10
1
11
X
12
1
13
1
Jackpot
18 451.78 leva
Draw 96 - 04.12.2022
TOTO1 - 12 type 1X2
1
1
2
1
3
X
4
X
5
2
6
2
7
1
8
X
9
1
10
2
11
X
12
1
Jackpot
453.45 leva
Draw 96 - 04.12.2022
TOTO1 - 10 from 10
1
1
2
X
3
2
4
X
5
X
6
2
7
X
8
2
9
X
10
2
Jackpot
47 990.00 leva
 

БСТ е регистриран оператор на лични данни съгласно ЗЗЛД. Събираме и обработваме минимално необходимите лични данни съгласно изискванията на: "НАРЕДБА № 1 от 27.02.2013 г. за реда и начина за идентификация и регистрация на участниците, съхраняването на данни за организираните хазартни игри от разстояние на територията на Република България и за подаване на информация за хазартните игри към сървър на Националната агенция за приходите", издадена от министъра на финансите, обн., ДВ, бр. 22 от 5.03.2013 г.