BG
 

TOTO2

6 / 49

Draw 91 - 14.11.2019
Winning Numbers
2 19 32 37 39 40
Jackpot
2 607 373.33 leva

TOTO2

5 / 35

Draw 91 - 14.11.2019
1st draw
9 14 16 25 35
2nd draw
12 16 23 24 25
 
Draw 91 - 14.11.2019
Winning Numbers
22 25 28 34 37 39
Jackpot
580 575.51 leva
Draw 91 - 14.11.2019
Winning Numbers
Year
02
Month
04
Date
14
Day
2


Jackpot
21 279.57 leva

Draw 91 - 2019
Winning Numbers
4 5 13 18 24
Zodiac
8
Jackpot
3 000 000.00 leva
Draw 91 - 14.11.2019
 
Winning positions
3 4 5
Winning numbers
5 0 5
Jackpot
won
Draw 90 - 10.11.2019
TOTO1 - Toto1 13
1
1
2
2
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
1
10
1
11
1
12
1
13
2
Jackpot
won
Draw 90 - 10.11.2019
TOTO1 - 12 type 1X2
1
2
2
2
3
2
4
1
5
2
6
1
7
2
8
1
9
X
10
X
11
1
12
1
Jackpot
1 090.45 leva
Draw 90 - 10.11.2019
TOTO1 - 10 from 10
1
1
2
2
3
1
4
1
5
X
6
2
7
2
8
1
9
1
10
1
Jackpot
509.65 leva
 

БСТ е регистриран оператор на лични данни съгласно ЗЗЛД. Събираме и обработваме минимално необходимите лични данни съгласно изискванията на: "НАРЕДБА № 1 от 27.02.2013 г. за реда и начина за идентификация и регистрация на участниците, съхраняването на данни за организираните хазартни игри от разстояние на територията на Република България и за подаване на информация за хазартните игри към сървър на Националната агенция за приходите", издадена от министъра на финансите, обн., ДВ, бр. 22 от 5.03.2013 г.