BG
 

TOTO2

6 / 49

Draw 78 - 27.09.2020
Winning Numbers
12 14 23 24 36 45
Jackpot
3 232 157.74 leva

TOTO2

5 / 35

Draw 78 - 27.09.2020
1st draw
2 14 16 18 28
2nd draw
4 9 12 28 30
 
Draw 78 - 27.09.2020
Winning Numbers
2 16 23 24 33 42
Jackpot
219 086.24 leva
Draw 78 - 27.09.2020
Winning Numbers
Year
53
Month
10
Date
20
Day
4


Jackpot
1 408.66 leva

Draw 78 - 2020
Winning Numbers
4 10 13 15 32
Zodiac
3
Jackpot
3 000 000.00 leva
Draw 78 - 27.09.2020
 
Winning positions
2 8 9
Winning numbers
1 8 0
Jackpot
won
Draw 78 - 27.09.2020
TOTO1 - Toto1 13
1
2
2
2
3
2
4
2
5
X
6
1
7
X
8
1
9
2
10
X
11
1
12
2
13
X
Jackpot
6 221.28 leva
Draw 78 - 27.09.2020
TOTO1 - 12 type 1X2
1
2
2
2
3
2
4
2
5
1
6
X
7
2
8
X
9
1
10
X
11
X
12
X
Jackpot
6 174.50 leva
Draw 78 - 27.09.2020
TOTO1 - 10 from 10
1
2
2
X
3
2
4
X
5
2
6
X
7
1
8
1
9
1
10
1
Jackpot
1 190.70 leva
 

БСТ е регистриран оператор на лични данни съгласно ЗЗЛД. Събираме и обработваме минимално необходимите лични данни съгласно изискванията на: "НАРЕДБА № 1 от 27.02.2013 г. за реда и начина за идентификация и регистрация на участниците, съхраняването на данни за организираните хазартни игри от разстояние на територията на Република България и за подаване на информация за хазартните игри към сървър на Националната агенция за приходите", издадена от министъра на финансите, обн., ДВ, бр. 22 от 5.03.2013 г.