BG
 

TOTO2

6 / 49

Draw 18 - 07.03.2021
Winning Numbers
7 12 13 20 22 25
Jackpot
2 803 171.60 leva

TOTO2

5 / 35

Draw 18 - 07.03.2021
1st draw
2 7 23 30 31
2nd draw
3 4 21 30 32
 
Draw 18 - 07.03.2021
Winning Numbers
1 19 24 25 40 42
Jackpot
512 839.98 leva
Draw 18 - 07.03.2021
Winning Numbers
Year
18
Month
11
Date
11
Day
6


Jackpot
3 786.04 leva

Draw 18 - 2021
Winning Numbers
3 21 29 33 46
Zodiac
2
Jackpot
3 000 000.00 leva
Draw 18 - 07.03.2021
 
Winning positions
1 2 4
Winning numbers
4 6 8
Jackpot
44 947.28 leva
Draw 18 - 07.03.2021
TOTO1 - Toto1 13
1
X
2
2
3
X
4
2
5
X
6
2
7
1
8
2
9
2
10
1
11
1
12
X
13
X
Jackpot
4 967.36 leva
Draw 18 - 07.03.2021
TOTO1 - 12 type 1X2
1
X
2
1
3
1
4
2
5
1
6
X
7
2
8
1
9
2
10
X
11
1
12
1
Jackpot
12 182.00 leva
Draw 18 - 07.03.2021
TOTO1 - 10 from 10
1
1
2
1
3
2
4
X
5
1
6
1
7
X
8
1
9
2
10
X
Jackpot
7 341.00 leva
 

БСТ е регистриран оператор на лични данни съгласно ЗЗЛД. Събираме и обработваме минимално необходимите лични данни съгласно изискванията на: "НАРЕДБА № 1 от 27.02.2013 г. за реда и начина за идентификация и регистрация на участниците, съхраняването на данни за организираните хазартни игри от разстояние на територията на Република България и за подаване на информация за хазартните игри към сървър на Националната агенция за приходите", издадена от министъра на финансите, обн., ДВ, бр. 22 от 5.03.2013 г.