BG
 

TOTO2

6 / 49

Draw 92 - 17.11.2019
Winning Numbers
23 29 30 40 44 45
Jackpot
2 794 562.83 leva

TOTO2

5 / 35

Draw 92 - 17.11.2019
1st draw
14 15 20 23 26
2nd draw
10 12 18 24 34
 
Draw 92 - 17.11.2019
Winning Numbers
14 17 18 20 27 31
Jackpot
599 780.50 leva
Draw 92 - 17.11.2019
Winning Numbers
Year
48
Month
07
Date
22
Day
4


Jackpot
22 986.17 leva

Draw 92 - 2019
Winning Numbers
3 8 16 17 50
Zodiac
9
Jackpot
3 000 000.00 leva
Draw 92 - 17.11.2019
 
Winning positions
6 7 9
Winning numbers
5 6 1
Jackpot
won
Draw 92 - 17.11.2019
TOTO1 - Toto1 13
1
2
2
2
3
2
4
2
5
1
6
X
7
2
8
1
9
1
10
1
11
1
12
1
13
2
Jackpot
512.63 leva
Draw 92 - 17.11.2019
TOTO1 - 12 type 1X2
1
1
2
1
3
X
4
X
5
2
6
X
7
1
8
X
9
1
10
2
11
X
12
1
Jackpot
1 717.15 leva
Draw 92 - 17.11.2019
TOTO1 - 10 from 10
1
2
2
X
3
X
4
X
5
2
6
X
7
1
8
1
9
2
10
1
Jackpot
781.10 leva
 

БСТ е регистриран оператор на лични данни съгласно ЗЗЛД. Събираме и обработваме минимално необходимите лични данни съгласно изискванията на: "НАРЕДБА № 1 от 27.02.2013 г. за реда и начина за идентификация и регистрация на участниците, съхраняването на данни за организираните хазартни игри от разстояние на територията на Република България и за подаване на информация за хазартните игри към сървър на Националната агенция за приходите", издадена от министъра на финансите, обн., ДВ, бр. 22 от 5.03.2013 г.