BG
 

TOTO2

6 / 49

Draw 98 - 08.12.2019
Winning Numbers
12 13 15 19 32 33
Jackpot
3 703 439.61 leva

TOTO2

5 / 35

Draw 98 - 08.12.2019
1st draw
3 16 19 33 34
2nd draw
6 18 24 29 31
 
Draw 98 - 08.12.2019
Winning Numbers
4 5 8 19 32 35
Jackpot
707 328.57 leva
Draw 98 - 08.12.2019
Winning Numbers
Year
43
Month
12
Date
30
Day
5


Jackpot
31 617.92 leva

Draw 98 - 2019
Winning Numbers
10 22 26 36 46
Zodiac
3
Jackpot
3 000 000.00 leva
Draw 98 - 08.12.2019
 
Winning positions
2 3 6
Winning numbers
0 5 8
Jackpot
31 454.85 leva
Draw 98 - 08.12.2019
TOTO1 - Toto1 13
1
1
2
1
3
X
4
2
5
2
6
1
7
2
8
X
9
1
10
X
11
X
12
1
13
2
Jackpot
1 189.55 leva
Draw 98 - 08.12.2019
TOTO1 - 12 type 1X2
1
1
2
2
3
2
4
1
5
X
6
1
7
1
8
1
9
1
10
1
11
1
12
2
Jackpot
5 243.33 leva
Draw 98 - 08.12.2019
TOTO1 - 10 from 10
1
1
2
2
3
1
4
1
5
1
6
2
7
1
8
1
9
X
10
2
Jackpot
none
 

БСТ е регистриран оператор на лични данни съгласно ЗЗЛД. Събираме и обработваме минимално необходимите лични данни съгласно изискванията на: "НАРЕДБА № 1 от 27.02.2013 г. за реда и начина за идентификация и регистрация на участниците, съхраняването на данни за организираните хазартни игри от разстояние на територията на Република България и за подаване на информация за хазартните игри към сървър на Националната агенция за приходите", издадена от министъра на финансите, обн., ДВ, бр. 22 от 5.03.2013 г.