BG
 

TOTO2

6 / 49

Draw 49 - 23.06.2022
Winning Numbers
9 23 30 32 36 39
Jackpot
4 352 788.22 leva

TOTO2

5 / 35

Draw 49 - 23.06.2022
1st draw
14 17 22 30 32
2nd draw
3 4 23 28 32
 
Draw 49 - 23.06.2022
Winning Numbers
7 8 12 19 34 35
Jackpot
363 396.85 leva
Draw 49 - 23.06.2022
Winning Numbers
Year
19
Month
02
Date
13
Day
5


Jackpot
28 432.20 leva

Draw 49 - 2022
Winning Numbers
1 14 20 35 47
Zodiac
2
Jackpot
3 000 000.00 leva
Draw 49 - 23.06.2022
 
Winning positions
6 7 9
Winning numbers
6 7 7
Jackpot
won
Draw 48 - 19.06.2022
TOTO1 - Toto1 13
1
1
2
2
3
2
4
1
5
2
6
X
7
X
8
1
9
1
10
2
11
1
12
X
13
2
Jackpot
20 317.64 leva
Draw 48 - 19.06.2022
TOTO1 - 12 type 1X2
1
2
2
2
3
X
4
2
5
1
6
2
7
1
8
1
9
1
10
1
11
X
12
2
Jackpot
won
Draw 48 - 19.06.2022
TOTO1 - 10 from 10
1
2
2
2
3
X
4
2
5
1
6
1
7
2
8
2
9
2
10
2
Jackpot
879.10 leva
 

БСТ е регистриран оператор на лични данни съгласно ЗЗЛД. Събираме и обработваме минимално необходимите лични данни съгласно изискванията на: "НАРЕДБА № 1 от 27.02.2013 г. за реда и начина за идентификация и регистрация на участниците, съхраняването на данни за организираните хазартни игри от разстояние на територията на Република България и за подаване на информация за хазартните игри към сървър на Националната агенция за приходите", издадена от министъра на финансите, обн., ДВ, бр. 22 от 5.03.2013 г.