BG
 

TOTO2

6 / 49

Draw 73 - 16.09.2021
Winning Numbers
5 23 29 33 41 48
Jackpot
4 476 360.94 leva

TOTO2

5 / 35

Draw 73 - 16.09.2021
1st draw
14 24 26 30 32
2nd draw
7 17 18 23 25
 
Draw 73 - 16.09.2021
Winning Numbers
2 13 16 20 31 37
Jackpot
1 306 582.92 leva
Draw 73 - 16.09.2021
Winning Numbers
Year
78
Month
03
Date
24
Day
6


Jackpot
3 214.13 leva

Draw 73 - 2021
Winning Numbers
11 22 25 26 36
Zodiac
1
Jackpot
3 000 000.00 leva
Draw 73 - 16.09.2021
 
Winning positions
1 5 8
Winning numbers
7 7 0
Jackpot
won
Draw 72 - 12.09.2021
TOTO1 - Toto1 13
1
1
2
2
3
2
4
X
5
2
6
2
7
2
8
X
9
2
10
X
11
2
12
X
13
2
Jackpot
won
Draw 72 - 12.09.2021
TOTO1 - 12 type 1X2
1
X
2
1
3
2
4
2
5
X
6
1
7
X
8
1
9
X
10
1
11
X
12
2
Jackpot
won
Draw 72 - 12.09.2021
TOTO1 - 10 from 10
1
2
2
1
3
2
4
2
5
X
6
2
7
1
8
X
9
1
10
X
Jackpot
2 704.30 leva
 

БСТ е регистриран оператор на лични данни съгласно ЗЗЛД. Събираме и обработваме минимално необходимите лични данни съгласно изискванията на: "НАРЕДБА № 1 от 27.02.2013 г. за реда и начина за идентификация и регистрация на участниците, съхраняването на данни за организираните хазартни игри от разстояние на територията на Република България и за подаване на информация за хазартните игри към сървър на Националната агенция за приходите", издадена от министъра на финансите, обн., ДВ, бр. 22 от 5.03.2013 г.