BG
 

TOTO2

6 / 49

Draw 45 - 04.06.2020
Winning Numbers
3 14 21 25 39 42
Jackpot
3 554 240.41 leva

TOTO2

5 / 35

Draw 45 - 04.06.2020
1st draw
9 19 24 28 32
2nd draw
2 7 18 31 35
 
Draw 45 - 04.06.2020
Winning Numbers
15 16 21 27 37 41
Jackpot
553 396.78 leva
Draw 45 - 04.06.2020
Winning Numbers
Year
91
Month
09
Date
27
Day
6


Jackpot
16 685.31 leva

Draw 45 - 2020
Winning Numbers
5 11 19 22 25
Zodiac
10
Jackpot
3 000 000.00 leva
Draw 45 - 04.06.2020
 
Winning positions
3 5 6
Winning numbers
7 5 3
Jackpot
won
Draw 44 - 31.05.2020
TOTO1 - Toto1 13
1
2
2
1
3
2
4
2
5
1
6
2
7
1
8
X
9
1
10
1
11
X
12
1
13
2
Jackpot
none
Draw 44 - 31.05.2020
TOTO1 - 12 type 1X2
1
1
2
X
3
X
4
2
5
1
6
1
7
X
8
X
9
2
10
X
11
2
12
2
Jackpot
3 230.02 leva
Draw 44 - 31.05.2020
TOTO1 - 10 from 10
1
2
2
2
3
X
4
1
5
2
6
2
7
1
8
2
9
2
10
1
Jackpot
none
 

БСТ е регистриран оператор на лични данни съгласно ЗЗЛД. Събираме и обработваме минимално необходимите лични данни съгласно изискванията на: "НАРЕДБА № 1 от 27.02.2013 г. за реда и начина за идентификация и регистрация на участниците, съхраняването на данни за организираните хазартни игри от разстояние на територията на Република България и за подаване на информация за хазартните игри към сървър на Националната агенция за приходите", издадена от министъра на финансите, обн., ДВ, бр. 22 от 5.03.2013 г.