BG
 

TOTO2

6 / 49

Draw 5 - 20.01.2022
Winning Numbers
10 15 22 25 42 48
Jackpot
6 258 762.58 leva

TOTO2

5 / 35

Draw 5 - 20.01.2022
1st draw
13 23 31 34 35
2nd draw
1 21 23 29 30
 
Draw 5 - 20.01.2022
Winning Numbers
13 14 16 19 32 39
Jackpot
510 500.95 leva
Draw 5 - 20.01.2022
Winning Numbers
Year
75
Month
07
Date
01
Day
5


Jackpot
16 588.38 leva

Draw 5 - 2022
Winning Numbers
4 14 15 37 41
Zodiac
6
Jackpot
3 000 000.00 leva
Draw 5 - 20.01.2022
 
Winning positions
3 7 9
Winning numbers
4 1 3
Jackpot
won
Draw 4 - 16.01.2022
TOTO1 - Toto1 13
1
1
2
2
3
X
4
1
5
1
6
X
7
2
8
X
9
1
10
X
11
2
12
X
13
X
Jackpot
10 484.32 leva
Draw 4 - 16.01.2022
TOTO1 - 12 type 1X2
1
2
2
2
3
X
4
X
5
X
6
2
7
1
8
X
9
1
10
2
11
2
12
X
Jackpot
23 994.60 leva
Draw 4 - 16.01.2022
TOTO1 - 10 from 10
1
1
2
1
3
2
4
1
5
X
6
2
7
2
8
X
9
1
10
2
Jackpot
1 129.80 leva
 

БСТ е регистриран оператор на лични данни съгласно ЗЗЛД. Събираме и обработваме минимално необходимите лични данни съгласно изискванията на: "НАРЕДБА № 1 от 27.02.2013 г. за реда и начина за идентификация и регистрация на участниците, съхраняването на данни за организираните хазартни игри от разстояние на територията на Република България и за подаване на информация за хазартните игри към сървър на Националната агенция за приходите", издадена от министъра на финансите, обн., ДВ, бр. 22 от 5.03.2013 г.