BG
 

TOTO2

6 / 49

Draw 75 - 19.09.2019
Winning Numbers
11 13 19 21 44 46
Jackpot
2 432 222.78 leva

TOTO2

5 / 35

Draw 75 - 19.09.2019
1st draw
2 13 26 31 32
2nd draw
8 11 23 24 25
 
Draw 75 - 19.09.2019
Winning Numbers
3 4 7 31 32 40
Jackpot
315 104.92 leva
Draw 75 - 19.09.2019
Winning Numbers
Year
90
Month
03
Date
28
Day
1


Jackpot
won

Draw 75 - 2019
Winning Numbers
6 12 25 26 40
Zodiac
11
Jackpot
3 000 000.00 leva
Draw 75 - 19.09.2019
 
Winning positions
1 3 6
Winning numbers
3 3 8
Jackpot
24 865.60 leva
Draw 75 - 19.09.2019
TOTO1 - Toto1 13
1
1
2
X
3
2
4
X
5
X
6
1
7
1
8
1
9
1
10
X
11
1
12
1
13
X
Jackpot
12 687.51 leva
Draw 74 - 15.09.2019
TOTO1 - 12 type 1X2
1
2
2
1
3
2
4
2
5
X
6
X
7
X
8
1
9
X
10
1
11
1
12
2
Jackpot
1 198.05 leva
Draw 74 - 15.09.2019
TOTO1 - 10 from 10
1
X
2
2
3
2
4
1
5
2
6
1
7
2
8
2
9
X
10
1
Jackpot
1 520.00 leva
 

БСТ е регистриран оператор на лични данни съгласно ЗЗЛД. Събираме и обработваме минимално необходимите лични данни съгласно изискванията на: "НАРЕДБА № 1 от 27.02.2013 г. за реда и начина за идентификация и регистрация на участниците, съхраняването на данни за организираните хазартни игри от разстояние на територията на Република България и за подаване на информация за хазартните игри към сървър на Националната агенция за приходите", издадена от министъра на финансите, обн., ДВ, бр. 22 от 5.03.2013 г.