BG
 

TOTO2

6 / 49

Draw 50 - 26.06.2022
Winning Numbers
2 13 17 24 30 32
Jackpot
4 485 503.80 leva

TOTO2

5 / 35

Draw 50 - 26.06.2022
1st draw
9 16 23 26 27
2nd draw
6 13 21 33 34
 
Draw 50 - 26.06.2022
Winning Numbers
1 4 8 17 18 36
Jackpot
388 035.68 leva
Draw 50 - 26.06.2022
Winning Numbers
Year
13
Month
07
Date
06
Day
4


Jackpot
29 901.88 leva

Draw 50 - 2022
Winning Numbers
6 18 29 44 49
Zodiac
4
Jackpot
3 000 000.00 leva
Draw 50 - 26.06.2022
 
Winning positions
2 3 6
Winning numbers
9 8 0
Jackpot
won
Draw 50 - 26.06.2022
TOTO1 - Toto1 13
1
1
2
1
3
1
4
1
5
X
6
1
7
2
8
X
9
X
10
X
11
2
12
2
13
2
Jackpot
24 634.74 leva
Draw 50 - 26.06.2022
TOTO1 - 12 type 1X2
1
X
2
2
3
2
4
X
5
2
6
1
7
2
8
1
9
1
10
2
11
2
12
X
Jackpot
785.80 leva
Draw 50 - 26.06.2022
TOTO1 - 10 from 10
1
1
2
X
3
2
4
2
5
2
6
2
7
2
8
1
9
X
10
2
Jackpot
2 087.00 leva
 

БСТ е регистриран оператор на лични данни съгласно ЗЗЛД. Събираме и обработваме минимално необходимите лични данни съгласно изискванията на: "НАРЕДБА № 1 от 27.02.2013 г. за реда и начина за идентификация и регистрация на участниците, съхраняването на данни за организираните хазартни игри от разстояние на територията на Република България и за подаване на информация за хазартните игри към сървър на Националната агенция за приходите", издадена от министъра на финансите, обн., ДВ, бр. 22 от 5.03.2013 г.