BG
 

TOTO2

6 / 49

Draw 83 - 17.10.2019
Winning Numbers
3 7 8 17 27 37
Jackpot
3 635 995.14 leva

TOTO2

5 / 35

Draw 83 - 17.10.2019
1st draw
7 9 11 29 31
2nd draw
10 11 14 18 26
 
Draw 83 - 17.10.2019
Winning Numbers
18 23 25 35 36 38
Jackpot
443 934.50 leva
Draw 83 - 17.10.2019
Winning Numbers
Year
67
Month
02
Date
28
Day
1


Jackpot
9 743.60 leva

Draw 83 - 2019
Winning Numbers
3 13 16 24 34
Zodiac
5
Jackpot
3 000 000.00 leva
Draw 83 - 17.10.2019
 
Winning positions
1 4 5
Winning numbers
1 5 6
Jackpot
won
Draw 82 - 13.10.2019
TOTO1 - Toto1 13
1
X
2
1
3
1
4
X
5
X
6
2
7
X
8
2
9
X
10
1
11
X
12
X
13
1
Jackpot
won
Draw 82 - 13.10.2019
TOTO1 - 12 type 1X2
1
2
2
X
3
2
4
X
5
2
6
1
7
2
8
2
9
X
10
1
11
X
12
X
Jackpot
4 415.48 leva
Draw 82 - 13.10.2019
TOTO1 - 10 from 10
1
2
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
2
8
1
9
1
10
X
Jackpot
180.60 leva
 

БСТ е регистриран оператор на лични данни съгласно ЗЗЛД. Събираме и обработваме минимално необходимите лични данни съгласно изискванията на: "НАРЕДБА № 1 от 27.02.2013 г. за реда и начина за идентификация и регистрация на участниците, съхраняването на данни за организираните хазартни игри от разстояние на територията на Република България и за подаване на информация за хазартните игри към сървър на Националната агенция за приходите", издадена от министъра на финансите, обн., ДВ, бр. 22 от 5.03.2013 г.