BG
 

TOTO2

6 / 49

Draw 41 - 25.05.2023
Winning Numbers
9 25 26 35 37 41
Jackpot
3 720 200.15 leva

TOTO2

5 / 35

Draw 41 - 25.05.2023
1st draw
1 15 17 22 24
2nd draw
3 10 17 24 28
 
Draw 41 - 25.05.2023
Winning Numbers
2 8 17 19 26 34
Jackpot
1 461 653.68 leva
Draw 41 - 25.05.2023
Winning Numbers
Year
31
Month
05
Date
06
Day
2


Jackpot
15 522.07 leva

Draw 41 - 2023
Winning Numbers
2 5 14 19 29
Zodiac
6
Jackpot
3 000 000.00 leva
Draw 41 - 25.05.2023
 
Winning positions
5 8 9
Winning numbers
2 3 3
Jackpot
won
Draw 40 - 21.05.2023
TOTO1 - Toto1 13
1
2
2
2
3
X
4
X
5
X
6
1
7
1
8
2
9
1
10
1
11
2
12
2
13
1
Jackpot
12 292.14 leva
Draw 40 - 21.05.2023
TOTO1 - 12 type 1X2
1
2
2
X
3
X
4
1
5
2
6
X
7
1
8
X
9
X
10
2
11
2
12
X
Jackpot
1 714.20 leva
Draw 40 - 21.05.2023
TOTO1 - 10 from 10
1
2
2
1
3
1
4
X
5
2
6
X
7
1
8
X
9
X
10
1
Jackpot
1 668.80 leva
 

БСТ е регистриран оператор на лични данни съгласно ЗЗЛД. Събираме и обработваме минимално необходимите лични данни съгласно изискванията на: "НАРЕДБА № 1 от 27.02.2013 г. за реда и начина за идентификация и регистрация на участниците, съхраняването на данни за организираните хазартни игри от разстояние на територията на Република България и за подаване на информация за хазартните игри към сървър на Националната агенция за приходите", издадена от министъра на финансите, обн., ДВ, бр. 22 от 5.03.2013 г.