BG
 

TOTO2

6 / 49

Draw 38 - 15.05.2022
Winning Numbers
11 15 34 39 41 42
Jackpot
2 958 528.48 leva

TOTO2

5 / 35

Draw 38 - 15.05.2022
1st draw
1 22 24 28 33
2nd draw
6 13 23 31 34
 
Draw 38 - 15.05.2022
Winning Numbers
1 16 21 32 36 39
Jackpot
1 534 391.51 leva
Draw 38 - 15.05.2022
Winning Numbers
Year
98
Month
01
Date
02
Day
1


Jackpot
12 503.49 leva

Draw 38 - 2022
Winning Numbers
24 25 31 35 45
Zodiac
9
Jackpot
3 000 000.00 leva
Draw 38 - 15.05.2022
 
Winning positions
6 7 9
Winning numbers
2 7 3
Jackpot
won
Draw 38 - 15.05.2022
TOTO1 - Toto1 13
1
X
2
X
3
X
4
2
5
X
6
2
7
1
8
1
9
1
10
X
11
1
12
1
13
X
Jackpot
2 427.76 leva
Draw 38 - 15.05.2022
TOTO1 - 12 type 1X2
1
X
2
1
3
X
4
X
5
1
6
1
7
2
8
X
9
2
10
2
11
2
12
1
Jackpot
3 907.30 leva
Draw 38 - 15.05.2022
TOTO1 - 10 from 10
1
X
2
1
3
1
4
1
5
2
6
2
7
1
8
2
9
1
10
2
Jackpot
none
 

БСТ е регистриран оператор на лични данни съгласно ЗЗЛД. Събираме и обработваме минимално необходимите лични данни съгласно изискванията на: "НАРЕДБА № 1 от 27.02.2013 г. за реда и начина за идентификация и регистрация на участниците, съхраняването на данни за организираните хазартни игри от разстояние на територията на Република България и за подаване на информация за хазартните игри към сървър на Националната агенция за приходите", издадена от министъра на финансите, обн., ДВ, бр. 22 от 5.03.2013 г.