BG
 

TOTO2

6 / 49

Draw 42 - 24.05.2020
Winning Numbers
3 7 20 37 40 41
Jackpot
3 254 631.31 leva

TOTO2

5 / 35

Draw 42 - 24.05.2020
1st draw
15 20 29 30 34
2nd draw
3 10 19 27 33
 
Draw 42 - 24.05.2020
Winning Numbers
4 14 16 28 33 37
Jackpot
481 439.14 leva
Draw 42 - 24.05.2020
Winning Numbers
Year
41
Month
02
Date
13
Day
4


Jackpot
12 946.86 leva

Draw 42 - 2020
Winning Numbers
25 35 44 46 49
Zodiac
4
Jackpot
3 000 000.00 leva
Draw 42 - 24.05.2020
 
Winning positions
5 6 8
Winning numbers
1 0 1
Jackpot
won
Draw 42 - 24.05.2020
TOTO1 - Toto1 13
1
1
2
2
3
2
4
2
5
X
6
1
7
2
8
2
9
X
10
1
11
1
12
2
13
2
Jackpot
won
Draw 42 - 24.05.2020
TOTO1 - 12 type 1X2
1
X
2
1
3
1
4
2
5
X
6
X
7
1
8
X
9
1
10
2
11
1
12
X
Jackpot
2 067.24 leva
Draw 42 - 24.05.2020
TOTO1 - 10 from 10
1
X
2
1
3
X
4
2
5
X
6
X
7
1
8
1
9
1
10
X
Jackpot
445.85 leva
 

БСТ е регистриран оператор на лични данни съгласно ЗЗЛД. Събираме и обработваме минимално необходимите лични данни съгласно изискванията на: "НАРЕДБА № 1 от 27.02.2013 г. за реда и начина за идентификация и регистрация на участниците, съхраняването на данни за организираните хазартни игри от разстояние на територията на Република България и за подаване на информация за хазартните игри към сървър на Националната агенция за приходите", издадена от министъра на финансите, обн., ДВ, бр. 22 от 5.03.2013 г.