EN
 

ТОТО2

6 / 49

Тираж 29 - 15.04.2021
Печеливши числа
8 23 41 43 44 45
Джакпот
2 753 656.83 лева

ТОТО2

5 / 35

Тираж 29 - 15.04.2021
I-во теглене
2 15 18 24 29
II-ро теглене
5 14 17 18 30
 
Тираж 29 - 15.04.2021
Печеливши числа
2 3 4 6 24 33
Джакпот
279 202.48 лева
Тираж 29 - 15.04.2021
Печеливши числа
Година
29
Месец
01
Дата
08
Ден
5


Джакпот
7 628.57 лева

Тираж 29 - 2021
Печеливши числа
14 38 44 47 48
Печеливша зодия
5
Джакпот
3 000 000.00 лева
Тираж 29 - 15.04.2021
 
Печеливши позиции
3 5 6
Печеливши числа
3 5 9
Джакпот
спечелен
Тираж 28 - 11.04.2021
ТОТО1 - 13 Срещи
1
1
2
2
3
2
4
1
5
2
6
2
7
2
8
X
9
2
10
1
11
2
12
X
13
2
Джакпот
9 713.46 лева
Тираж 28 - 11.04.2021
ТОТО1 - 12 тип 1X2
1
1
2
X
3
2
4
1
5
2
6
2
7
1
8
1
9
X
10
X
11
2
12
X
Джакпот
5 343.60 лева
Тираж 28 - 11.04.2021
ТОТО1 - 10 от 10
1
2
2
X
3
1
4
X
5
1
6
X
7
1
8
1
9
X
10
X
Джакпот
няма
 

БСТ е регистриран оператор на лични данни съгласно ЗЗЛД. Събираме и обработваме минимално необходимите лични данни съгласно изискванията на: "НАРЕДБА № 1 от 27.02.2013 г. за реда и начина за идентификация и регистрация на участниците, съхраняването на данни за организираните хазартни игри от разстояние на територията на Република България и за подаване на информация за хазартните игри към сървър на Националната агенция за приходите", издадена от министъра на финансите, обн., ДВ, бр. 22 от 5.03.2013 г.