EN
 

ТОТО2

6 / 49

Тираж 48 - 16.06.2019
Печеливши числа
11 12 21 35 36 49
Джакпот
2 142 816.63 лева

ТОТО2

5 / 35

Тираж 48 - 16.06.2019
I-во теглене
6 27 30 32 33
II-ро теглене
1 13 22 29 32
 
Тираж 48 - 16.06.2019
Печеливши числа
12 17 24 27 36 37
Джакпот
300 000.00 лева
Тираж 48 - 16.06.2019
Печеливши числа
Година
87
Месец
06
Дата
13
Ден
6


Джакпот
24 436.68 лева

Тираж 48 - 2019
Печеливши числа
9 12 19 20 40
Печеливша зодия
9
Джакпот
3 000 000.00 лева
Тираж 48 - 16.06.2019
 
Печеливши позиции
6 8 9
Печеливши числа
0 8 8
Джакпот
спечелен
Тираж 48 - 16.06.2019
ТОТО1 - 13 Срещи
1
X
2
X
3
2
4
1
5
1
6
1
7
1
8
X
9
1
10
2
11
1
12
1
13
1
Джакпот
2 654.49 лева
Тираж 48 - 16.06.2019
ТОТО1 - 12 тип 1X2
1
1
2
X
3
1
4
1
5
1
6
1
7
2
8
X
9
1
10
1
11
X
12
X
Джакпот
5 530.57 лева
Тираж 48 - 16.06.2019
ТОТО1 - 10 от 10
1
1
2
1
3
X
4
2
5
2
6
X
7
X
8
2
9
X
10
1
Джакпот
140.40 лева
 

БСТ е регистриран оператор на лични данни съгласно ЗЗЛД. Събираме и обработваме минимално необходимите лични данни съгласно изискванията на: "НАРЕДБА № 1 от 27.02.2013 г. за реда и начина за идентификация и регистрация на участниците, съхраняването на данни за организираните хазартни игри от разстояние на територията на Република България и за подаване на информация за хазартните игри към сървър на Националната агенция за приходите", издадена от министъра на финансите, обн., ДВ, бр. 22 от 5.03.2013 г.