EN
 

ТОТО2

6 / 49

Тираж 49 - 20.06.2024
Печеливши числа
16 17 24 28 35 49
Джакпот
3 448 428.35 лева

ТОТО2

5 / 35

Тираж 49 - 20.06.2024
I-во теглене
1 14 26 32 35
II-ро теглене
12 24 25 28 31
 
Тираж 49 - 20.06.2024
Печеливши числа
4 11 12 19 30 39
Джакпот
676 816.32 лева
Тираж 49 - 20.06.2024
Печеливши числа
Година
71
Месец
09
Дата
18
Ден
7


Джакпот
9 661.79 лева

Тираж 49 - 2024
Печеливши числа
17 20 27 33 45
Печеливша зодия
3
Джакпот
3 000 000.00 лева
Тираж 49 - 20.06.2024
 
Печеливши позиции
4 7 8
Печеливши числа
7 4 9
Джакпот
спечелен
Тираж 48 - 16.06.2024
ТОТО1 - 13 Срещи
1
2
2
1
3
1
4
2
5
X
6
X
7
2
8
1
9
2
10
1
11
1
12
2
13
1
Джакпот
14 682.66 лева
Тираж 48 - 16.06.2024
ТОТО1 - 12 тип 1X2
1
X
2
X
3
X
4
1
5
X
6
X
7
X
8
1
9
X
10
1
11
X
12
2
Джакпот
2 442.10 лева
Тираж 48 - 16.06.2024
ТОТО1 - 10 от 10
1
2
2
2
3
2
4
1
5
X
6
1
7
1
8
X
9
X
10
2
Джакпот
1 796.80 лева
 

БСТ е регистриран оператор на лични данни съгласно ЗЗЛД. Събираме и обработваме минимално необходимите лични данни съгласно изискванията на: "НАРЕДБА № 1 от 27.02.2013 г. за реда и начина за идентификация и регистрация на участниците, съхраняването на данни за организираните хазартни игри от разстояние на територията на Република България и за подаване на информация за хазартните игри към сървър на Националната агенция за приходите", издадена от министъра на финансите, обн., ДВ, бр. 22 от 5.03.2013 г.