EN
 

ТОТО2

6 / 49

Тираж 76 - 24.09.2023
Печеливши числа
2 8 23 25 34 38
Джакпот
2 000 000.00 лева

ТОТО2

5 / 35

Тираж 76 - 24.09.2023
I-во теглене
8 16 21 32 35
II-ро теглене
4 9 14 20 24
 
Тираж 76 - 24.09.2023
Печеливши числа
2 3 5 8 14 17
Джакпот
429 753.59 лева
Тираж 76 - 24.09.2023
Печеливши числа
Година
40
Месец
11
Дата
29
Ден
1


Джакпот
42 394.73 лева

Тираж 76 - 2023
Печеливши числа
5 8 20 22 36
Печеливша зодия
5
Джакпот
3 000 000.00 лева
Тираж 76 - 24.09.2023
 
Печеливши позиции
4 7 9
Печеливши числа
6 2 1
Джакпот
64 950.29 лева
Тираж 76 - 24.09.2023
ТОТО1 - 13 Срещи
1
X
2
X
3
2
4
2
5
X
6
2
7
1
8
X
9
X
10
1
11
X
12
X
13
1
Джакпот
няма
Тираж 76 - 24.09.2023
ТОТО1 - 12 тип 1X2
1
1
2
2
3
2
4
1
5
X
6
1
7
1
8
1
9
1
10
X
11
X
12
2
Джакпот
2 298.20 лева
Тираж 76 - 24.09.2023
ТОТО1 - 10 от 10
1
1
2
1
3
2
4
1
5
1
6
X
7
1
8
1
9
1
10
2
Джакпот
няма
 

БСТ е регистриран оператор на лични данни съгласно ЗЗЛД. Събираме и обработваме минимално необходимите лични данни съгласно изискванията на: "НАРЕДБА № 1 от 27.02.2013 г. за реда и начина за идентификация и регистрация на участниците, съхраняването на данни за организираните хазартни игри от разстояние на територията на Република България и за подаване на информация за хазартните игри към сървър на Националната агенция за приходите", издадена от министъра на финансите, обн., ДВ, бр. 22 от 5.03.2013 г.