EN
 

ТОТО2

6 / 49

Тираж 42 - 26.05.2024
Печеливши числа
10 19 37 46 47 48
Джакпот
2 427 307.66 лева

ТОТО2

5 / 35

Тираж 42 - 26.05.2024
I-во теглене
3 5 16 22 32
II-ро теглене
9 11 22 25 35
 
Тираж 42 - 26.05.2024
Печеливши числа
2 4 14 25 30 38
Джакпот
455 860.55 лева
Тираж 42 - 26.05.2024
Печеливши числа
Година
18
Месец
01
Дата
27
Ден
2


Джакпот
5 361.82 лева

Тираж 42 - 2024
Печеливши числа
6 7 14 33 34
Печеливша зодия
10
Джакпот
3 000 000.00 лева
Тираж 42 - 26.05.2024
 
Печеливши позиции
1 2 6
Печеливши числа
4 4 3
Джакпот
спечелен
Тираж 42 - 26.05.2024
ТОТО1 - 13 Срещи
1
X
2
2
3
X
4
2
5
2
6
2
7
X
8
1
9
2
10
1
11
2
12
X
13
X
Джакпот
3 714.64 лева
Тираж 42 - 26.05.2024
ТОТО1 - 12 тип 1X2
1
X
2
1
3
2
4
1
5
1
6
1
7
2
8
2
9
1
10
1
11
2
12
2
Джакпот
спечелен
Тираж 42 - 26.05.2024
ТОТО1 - 10 от 10
1
1
2
2
3
1
4
X
5
1
6
X
7
X
8
2
9
2
10
X
Джакпот
няма
 

БСТ е регистриран оператор на лични данни съгласно ЗЗЛД. Събираме и обработваме минимално необходимите лични данни съгласно изискванията на: "НАРЕДБА № 1 от 27.02.2013 г. за реда и начина за идентификация и регистрация на участниците, съхраняването на данни за организираните хазартни игри от разстояние на територията на Република България и за подаване на информация за хазартните игри към сървър на Националната агенция за приходите", издадена от министъра на финансите, обн., ДВ, бр. 22 от 5.03.2013 г.