EN
 

ТОТО2

6 / 49

Тираж 45 - 04.06.2020
Печеливши числа
3 14 21 25 39 42
Джакпот
3 554 240.41 лева

ТОТО2

5 / 35

Тираж 45 - 04.06.2020
I-во теглене
9 19 24 28 32
II-ро теглене
2 7 18 31 35
 
Тираж 45 - 04.06.2020
Печеливши числа
15 16 21 27 37 41
Джакпот
553 396.78 лева
Тираж 45 - 04.06.2020
Печеливши числа
Година
91
Месец
09
Дата
27
Ден
6


Джакпот
16 685.31 лева

Тираж 45 - 2020
Печеливши числа
5 11 19 22 25
Печеливша зодия
10
Джакпот
3 000 000.00 лева
Тираж 45 - 04.06.2020
 
Печеливши позиции
3 5 6
Печеливши числа
7 5 3
Джакпот
спечелен
Тираж 44 - 31.05.2020
ТОТО1 - 13 Срещи
1
2
2
1
3
2
4
2
5
1
6
2
7
1
8
X
9
1
10
1
11
X
12
1
13
2
Джакпот
няма
Тираж 44 - 31.05.2020
ТОТО1 - 12 тип 1X2
1
1
2
X
3
X
4
2
5
1
6
1
7
X
8
X
9
2
10
X
11
2
12
2
Джакпот
3 230.02 лева
Тираж 44 - 31.05.2020
ТОТО1 - 10 от 10
1
2
2
2
3
X
4
1
5
2
6
2
7
1
8
2
9
2
10
1
Джакпот
няма
 

БСТ е регистриран оператор на лични данни съгласно ЗЗЛД. Събираме и обработваме минимално необходимите лични данни съгласно изискванията на: "НАРЕДБА № 1 от 27.02.2013 г. за реда и начина за идентификация и регистрация на участниците, съхраняването на данни за организираните хазартни игри от разстояние на територията на Република България и за подаване на информация за хазартните игри към сървър на Националната агенция за приходите", издадена от министъра на финансите, обн., ДВ, бр. 22 от 5.03.2013 г.