EN
 

ТОТО2

6 / 49

Тираж 62 - 02.08.2020
Печеливши числа
1 8 20 28 37 42
Джакпот
3 136 702.12 лева

ТОТО2

5 / 35

Тираж 62 - 02.08.2020
I-во теглене
6 8 20 25 28
II-ро теглене
11 17 20 26 28
 
Тираж 62 - 02.08.2020
Печеливши числа
4 32 35 38 39 41
Джакпот
908 133.04 лева
Тираж 62 - 02.08.2020
Печеливши числа
Година
20
Месец
06
Дата
04
Ден
3


Джакпот
14 584.46 лева

Тираж 62 - 2020
Печеливши числа
6 29 32 36 47
Печеливша зодия
5
Джакпот
3 000 000.00 лева
Тираж 62 - 02.08.2020
 
Печеливши позиции
3 7 8
Печеливши числа
4 7 7
Джакпот
спечелен
Тираж 62 - 02.08.2020
ТОТО1 - 13 Срещи
1
2
2
X
3
1
4
2
5
1
6
1
7
2
8
2
9
X
10
X
11
1
12
2
13
X
Джакпот
14 266.56 лева
Тираж 62 - 02.08.2020
ТОТО1 - 12 тип 1X2
1
1
2
2
3
1
4
2
5
1
6
1
7
1
8
1
9
X
10
X
11
2
12
X
Джакпот
665.35 лева
Тираж 62 - 02.08.2020
ТОТО1 - 10 от 10
1
2
2
1
3
1
4
2
5
X
6
X
7
X
8
2
9
2
10
X
Джакпот
986.30 лева
 

БСТ е регистриран оператор на лични данни съгласно ЗЗЛД. Събираме и обработваме минимално необходимите лични данни съгласно изискванията на: "НАРЕДБА № 1 от 27.02.2013 г. за реда и начина за идентификация и регистрация на участниците, съхраняването на данни за организираните хазартни игри от разстояние на територията на Република България и за подаване на информация за хазартните игри към сървър на Националната агенция за приходите", издадена от министъра на финансите, обн., ДВ, бр. 22 от 5.03.2013 г.