EN
 

ТОТО2

6 / 49

Тираж 75 - 19.09.2019
Печеливши числа
11 13 19 21 44 46
Джакпот
2 432 222.78 лева

ТОТО2

5 / 35

Тираж 75 - 19.09.2019
I-во теглене
2 13 26 31 32
II-ро теглене
8 11 23 24 25
 
Тираж 75 - 19.09.2019
Печеливши числа
3 4 7 31 32 40
Джакпот
315 104.92 лева
Тираж 75 - 19.09.2019
Печеливши числа
Година
90
Месец
03
Дата
28
Ден
1


Джакпот
спечелен

Тираж 75 - 2019
Печеливши числа
6 12 25 26 40
Печеливша зодия
11
Джакпот
3 000 000.00 лева
Тираж 75 - 19.09.2019
 
Печеливши позиции
1 3 6
Печеливши числа
3 3 8
Джакпот
24 865.60 лева
Тираж 75 - 19.09.2019
ТОТО1 - 13 Срещи
1
1
2
X
3
2
4
X
5
X
6
1
7
1
8
1
9
1
10
X
11
1
12
1
13
X
Джакпот
12 687.51 лева
Тираж 74 - 15.09.2019
ТОТО1 - 12 тип 1X2
1
2
2
1
3
2
4
2
5
X
6
X
7
X
8
1
9
X
10
1
11
1
12
2
Джакпот
1 198.05 лева
Тираж 74 - 15.09.2019
ТОТО1 - 10 от 10
1
X
2
2
3
2
4
1
5
2
6
1
7
2
8
2
9
X
10
1
Джакпот
1 520.00 лева
 

БСТ е регистриран оператор на лични данни съгласно ЗЗЛД. Събираме и обработваме минимално необходимите лични данни съгласно изискванията на: "НАРЕДБА № 1 от 27.02.2013 г. за реда и начина за идентификация и регистрация на участниците, съхраняването на данни за организираните хазартни игри от разстояние на територията на Република България и за подаване на информация за хазартните игри към сървър на Националната агенция за приходите", издадена от министъра на финансите, обн., ДВ, бр. 22 от 5.03.2013 г.