EN
 

ТОТО2

6 / 49

Тираж 84 - 24.10.2021
Печеливши числа
8 11 28 34 36 45
Джакпот
2 765 482.36 лева

ТОТО2

5 / 35

Тираж 84 - 24.10.2021
I-во теглене
4 9 14 24 34
II-ро теглене
6 13 20 25 28
 
Тираж 84 - 24.10.2021
Печеливши числа
3 6 11 20 25 34
Джакпот
403 512.66 лева
Тираж 84 - 24.10.2021
Печеливши числа
Година
34
Месец
06
Дата
06
Ден
4


Джакпот
14 904.00 лева

Тираж 84 - 2021
Печеливши числа
4 10 13 23 39
Печеливша зодия
6
Джакпот
3 000 000.00 лева
Тираж 84 - 24.10.2021
 
Печеливши позиции
1 3 5
Печеливши числа
3 9 3
Джакпот
спечелен
Тираж 84 - 24.10.2021
ТОТО1 - 13 Срещи
1
X
2
2
3
X
4
X
5
2
6
1
7
2
8
X
9
2
10
X
11
1
12
2
13
1
Джакпот
7 277.08 лева
Тираж 84 - 24.10.2021
ТОТО1 - 12 тип 1X2
1
2
2
2
3
1
4
1
5
X
6
X
7
1
8
1
9
1
10
X
11
2
12
1
Джакпот
13 596.05 лева
Тираж 84 - 24.10.2021
ТОТО1 - 10 от 10
1
2
2
2
3
1
4
X
5
X
6
1
7
X
8
X
9
1
10
X
Джакпот
1 698.20 лева
 

БСТ е регистриран оператор на лични данни съгласно ЗЗЛД. Събираме и обработваме минимално необходимите лични данни съгласно изискванията на: "НАРЕДБА № 1 от 27.02.2013 г. за реда и начина за идентификация и регистрация на участниците, съхраняването на данни за организираните хазартни игри от разстояние на територията на Република България и за подаване на информация за хазартните игри към сървър на Националната агенция за приходите", издадена от министъра на финансите, обн., ДВ, бр. 22 от 5.03.2013 г.