EN
 

ТОТО2

6 / 49

Тираж 14 - 18.02.2024
Печеливши числа
2 7 23 31 41 45
Джакпот
4 791 754.64 лева

ТОТО2

5 / 35

Тираж 14 - 18.02.2024
I-во теглене
9 10 19 21 35
II-ро теглене
14 15 26 30 32
 
Тираж 14 - 18.02.2024
Печеливши числа
8 10 11 19 23 40
Джакпот
859 462.33 лева
Тираж 14 - 18.02.2024
Печеливши числа
Година
55
Месец
05
Дата
28
Ден
7


Джакпот
3 538.43 лева

Тираж 14 - 2024
Печеливши числа
12 19 21 22 50
Печеливша зодия
3
Джакпот
3 000 000.00 лева
Тираж 14 - 18.02.2024
 
Печеливши позиции
2 7 9
Печеливши числа
5 3 5
Джакпот
спечелен
Тираж 14 - 18.02.2024
ТОТО1 - 13 Срещи
1
2
2
X
3
1
4
2
5
X
6
2
7
2
8
X
9
1
10
2
11
2
12
1
13
X
Джакпот
спечелен
Тираж 14 - 18.02.2024
ТОТО1 - 12 тип 1X2
1
1
2
2
3
X
4
X
5
2
6
2
7
X
8
X
9
2
10
2
11
1
12
X
Джакпот
27 382.95 лева
Тираж 14 - 18.02.2024
ТОТО1 - 10 от 10
1
1
2
2
3
1
4
X
5
2
6
2
7
1
8
1
9
X
10
2
Джакпот
няма
 

БСТ е регистриран оператор на лични данни съгласно ЗЗЛД. Събираме и обработваме минимално необходимите лични данни съгласно изискванията на: "НАРЕДБА № 1 от 27.02.2013 г. за реда и начина за идентификация и регистрация на участниците, съхраняването на данни за организираните хазартни игри от разстояние на територията на Република България и за подаване на информация за хазартните игри към сървър на Националната агенция за приходите", издадена от министъра на финансите, обн., ДВ, бр. 22 от 5.03.2013 г.