BG
 

TOTO2

6 / 49

Draw 47 - 17.06.2021
Winning Numbers
3 4 31 36 37 49
Jackpot
2 510 541.96 leva

TOTO2

5 / 35

Draw 47 - 17.06.2021
1st draw
6 10 12 20 30
2nd draw
6 13 14 17 24
 
Draw 47 - 17.06.2021
Winning Numbers
13 15 35 36 38 40
Jackpot
674 267.85 leva
Draw 47 - 17.06.2021
Winning Numbers
Year
47
Month
03
Date
19
Day
5


Jackpot
32 072.27 leva

Draw 47 - 2021
Winning Numbers
5 20 21 33 42
Zodiac
3
Jackpot
3 000 000.00 leva
Draw 47 - 17.06.2021
 
Winning positions
1 8 9
Winning numbers
5 3 6
Jackpot
won
Draw 46 - 13.06.2021
TOTO1 - Toto1 13
1
X
2
2
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
2
9
1
10
1
11
X
12
1
13
1
Jackpot
2 121.66 leva
Draw 46 - 13.06.2021
TOTO1 - 12 type 1X2
1
X
2
X
3
1
4
X
5
1
6
1
7
1
8
1
9
2
10
X
11
1
12
X
Jackpot
4 606.65 leva
Draw 46 - 13.06.2021
TOTO1 - 10 from 10
1
X
2
2
3
1
4
X
5
1
6
1
7
2
8
2
9
1
10
2
Jackpot
none
 

БСТ е регистриран оператор на лични данни съгласно ЗЗЛД. Събираме и обработваме минимално необходимите лични данни съгласно изискванията на: "НАРЕДБА № 1 от 27.02.2013 г. за реда и начина за идентификация и регистрация на участниците, съхраняването на данни за организираните хазартни игри от разстояние на територията на Република България и за подаване на информация за хазартните игри към сървър на Националната агенция за приходите", издадена от министъра на финансите, обн., ДВ, бр. 22 от 5.03.2013 г.