BG
 

TOTO2

6 / 49

Draw 4 - 16.01.2022
Winning Numbers
4 5 11 35 43 44
Jackpot
6 110 175.65 leva

TOTO2

5 / 35

Draw 4 - 16.01.2022
1st draw
6 17 18 21 27
2nd draw
13 16 20 26 33
 
Draw 4 - 16.01.2022
Winning Numbers
1 4 11 19 26 31
Jackpot
486 621.25 leva
Draw 4 - 16.01.2022
Winning Numbers
Year
45
Month
09
Date
09
Day
7


Jackpot
14 694.00 leva

Draw 4 - 2022
Winning Numbers
5 11 12 21 31
Zodiac
6
Jackpot
3 000 000.00 leva
Draw 4 - 16.01.2022
 
Winning positions
2 3 8
Winning numbers
6 8 9
Jackpot
won
Draw 4 - 16.01.2022
TOTO1 - Toto1 13
1
1
2
2
3
X
4
1
5
1
6
X
7
2
8
X
9
1
10
X
11
2
12
X
13
X
Jackpot
10 484.32 leva
Draw 4 - 16.01.2022
TOTO1 - 12 type 1X2
1
2
2
2
3
X
4
X
5
X
6
2
7
1
8
X
9
1
10
2
11
2
12
X
Jackpot
23 994.60 leva
Draw 4 - 16.01.2022
TOTO1 - 10 from 10
1
1
2
1
3
2
4
1
5
X
6
2
7
2
8
X
9
1
10
2
Jackpot
1 129.80 leva
 

БСТ е регистриран оператор на лични данни съгласно ЗЗЛД. Събираме и обработваме минимално необходимите лични данни съгласно изискванията на: "НАРЕДБА № 1 от 27.02.2013 г. за реда и начина за идентификация и регистрация на участниците, съхраняването на данни за организираните хазартни игри от разстояние на територията на Република България и за подаване на информация за хазартните игри към сървър на Националната агенция за приходите", издадена от министъра на финансите, обн., ДВ, бр. 22 от 5.03.2013 г.