EN
 

ТОТО2

6 / 49

Тираж 31 - 18.04.2024
Печеливши числа
12 22 24 26 29 34
Джакпот
8 105 347.83 лева

ТОТО2

5 / 35

Тираж 31 - 18.04.2024
I-во теглене
4 5 17 23 26
II-ро теглене
21 28 30 33 35
 
Тираж 31 - 18.04.2024
Печеливши числа
8 10 19 21 33 36
Джакпот
496 368.83 лева
Тираж 31 - 18.04.2024
Печеливши числа
Година
42
Месец
07
Дата
20
Ден
4


Джакпот
35 850.56 лева

Тираж 31 - 2024
Печеливши числа
4 6 7 18 43
Печеливша зодия
8
Джакпот
3 000 000.00 лева
Тираж 31 - 18.04.2024
 
Печеливши позиции
3 5 8
Печеливши числа
2 9 8
Джакпот
спечелен
Тираж 30 - 14.04.2024
ТОТО1 - 13 Срещи
1
1
2
X
3
X
4
X
5
2
6
2
7
1
8
X
9
2
10
2
11
2
12
1
13
X
Джакпот
2 866.72 лева
Тираж 30 - 14.04.2024
ТОТО1 - 12 тип 1X2
1
1
2
X
3
X
4
X
5
2
6
X
7
1
8
1
9
1
10
2
11
2
12
X
Джакпот
17 087.50 лева
Тираж 30 - 14.04.2024
ТОТО1 - 10 от 10
1
1
2
1
3
X
4
1
5
2
6
1
7
2
8
1
9
X
10
X
Джакпот
5 692.80 лева
 

БСТ е регистриран оператор на лични данни съгласно ЗЗЛД. Събираме и обработваме минимално необходимите лични данни съгласно изискванията на: "НАРЕДБА № 1 от 27.02.2013 г. за реда и начина за идентификация и регистрация на участниците, съхраняването на данни за организираните хазартни игри от разстояние на територията на Република България и за подаване на информация за хазартните игри към сървър на Националната агенция за приходите", издадена от министъра на финансите, обн., ДВ, бр. 22 от 5.03.2013 г.