EN
 

ТОТО2

6 / 49

Тираж 24 - 26.03.2023
Печеливши числа
7 28 35 37 43 45
Джакпот
7 481 731.37 лева

ТОТО2

5 / 35

Тираж 24 - 26.03.2023
I-во теглене
8 16 19 24 35
II-ро теглене
2 8 19 25 32
 
Тираж 24 - 26.03.2023
Печеливши числа
2 4 11 13 17 24
Джакпот
868 052.43 лева
Тираж 24 - 26.03.2023
Печеливши числа
Година
38
Месец
03
Дата
25
Ден
2


Джакпот
26 657.13 лева

Тираж 24 - 2023
Печеливши числа
11 20 21 34 46
Печеливша зодия
1
Джакпот
3 000 000.00 лева
Тираж 24 - 26.03.2023
 
Печеливши позиции
3 4 6
Печеливши числа
6 0 5
Джакпот
спечелен
Тираж 24 - 26.03.2023
ТОТО1 - 13 Срещи
1
2
2
X
3
X
4
1
5
2
6
1
7
1
8
2
9
1
10
X
11
X
12
X
13
X
Джакпот
6 608.50 лева
Тираж 24 - 26.03.2023
ТОТО1 - 12 тип 1X2
1
X
2
1
3
1
4
X
5
1
6
1
7
2
8
X
9
X
10
X
11
2
12
2
Джакпот
спечелен
Тираж 24 - 26.03.2023
ТОТО1 - 10 от 10
1
X
2
X
3
X
4
1
5
1
6
1
7
2
8
1
9
X
10
1
Джакпот
няма
 

БСТ е регистриран оператор на лични данни съгласно ЗЗЛД. Събираме и обработваме минимално необходимите лични данни съгласно изискванията на: "НАРЕДБА № 1 от 27.02.2013 г. за реда и начина за идентификация и регистрация на участниците, съхраняването на данни за организираните хазартни игри от разстояние на територията на Република България и за подаване на информация за хазартните игри към сървър на Националната агенция за приходите", издадена от министъра на финансите, обн., ДВ, бр. 22 от 5.03.2013 г.