BG
 

TOTO2

6 / 49

Draw 94 - 28.11.2021
Winning Numbers
6 12 32 37 38 44
Jackpot
3 894 754.29 leva

TOTO2

5 / 35

Draw 94 - 28.11.2021
1st draw
10 12 20 22 32
2nd draw
4 13 19 24 25
 
Draw 94 - 28.11.2021
Winning Numbers
2 14 19 22 34 42
Jackpot
323 090.62 leva
Draw 94 - 28.11.2021
Winning Numbers
Year
86
Month
01
Date
26
Day
6


Jackpot
4 537.72 leva

Draw 94 - 2021
Winning Numbers
18 21 43 44 49
Zodiac
12
Jackpot
3 000 000.00 leva
Draw 94 - 28.11.2021
 
Winning positions
2 3 6
Winning numbers
9 1 0
Jackpot
won
Draw 94 - 28.11.2021
TOTO1 - Toto1 13
1
2
2
X
3
X
4
1
5
X
6
1
7
X
8
1
9
1
10
2
11
X
12
2
13
1
Jackpot
31 074.62 leva
Draw 94 - 28.11.2021
TOTO1 - 12 type 1X2
1
2
2
X
3
X
4
2
5
1
6
1
7
1
8
1
9
2
10
X
11
2
12
2
Jackpot
3 138.90 leva
Draw 94 - 28.11.2021
TOTO1 - 10 from 10
1
X
2
1
3
2
4
X
5
2
6
2
7
1
8
2
9
X
10
X
Jackpot
none
 

БСТ е регистриран оператор на лични данни съгласно ЗЗЛД. Събираме и обработваме минимално необходимите лични данни съгласно изискванията на: "НАРЕДБА № 1 от 27.02.2013 г. за реда и начина за идентификация и регистрация на участниците, съхраняването на данни за организираните хазартни игри от разстояние на територията на Република България и за подаване на информация за хазартните игри към сървър на Националната агенция за приходите", издадена от министъра на финансите, обн., ДВ, бр. 22 от 5.03.2013 г.