BG
 

TOTO2

6 / 49

Draw 5 - 21.01.2021
Winning Numbers
4 15 35 42 44 47
Jackpot
7 541 789.96 leva

TOTO2

5 / 35

Draw 5 - 21.01.2021
1st draw
21 22 26 28 31
2nd draw
11 12 19 26 30
 
Draw 5 - 21.01.2021
Winning Numbers
3 17 21 27 39 41
Jackpot
220 308.42 leva
Draw 5 - 21.01.2021
Winning Numbers
Year
61
Month
04
Date
03
Day
7


Jackpot
46 618.93 leva

Draw 5 - 2021
Winning Numbers
1 19 21 23 40
Zodiac
6
Jackpot
3 000 000.00 leva
Draw 5 - 21.01.2021
 
Winning positions
2 5 9
Winning numbers
3 0 7
Jackpot
won
Draw 4 - 17.01.2021
TOTO1 - Toto1 13
1
2
2
2
3
1
4
X
5
1
6
X
7
1
8
X
9
1
10
1
11
1
12
X
13
1
Jackpot
6 748.32 leva
Draw 4 - 17.01.2021
TOTO1 - 12 type 1X2
1
2
2
2
3
1
4
X
5
2
6
1
7
1
8
X
9
1
10
1
11
2
12
2
Jackpot
854.65 leva
Draw 4 - 17.01.2021
TOTO1 - 10 from 10
1
X
2
1
3
X
4
X
5
X
6
1
7
2
8
1
9
X
10
2
Jackpot
none
 

БСТ е регистриран оператор на лични данни съгласно ЗЗЛД. Събираме и обработваме минимално необходимите лични данни съгласно изискванията на: "НАРЕДБА № 1 от 27.02.2013 г. за реда и начина за идентификация и регистрация на участниците, съхраняването на данни за организираните хазартни игри от разстояние на територията на Република България и за подаване на информация за хазартните игри към сървър на Националната агенция за приходите", издадена от министъра на финансите, обн., ДВ, бр. 22 от 5.03.2013 г.