BG
 

TOTO2

6 / 49

Draw 42 - 26.05.2024
Winning Numbers
10 19 37 46 47 48
Jackpot
2 427 307.66 leva

TOTO2

5 / 35

Draw 42 - 26.05.2024
1st draw
3 5 16 22 32
2nd draw
9 11 22 25 35
 
Draw 42 - 26.05.2024
Winning Numbers
2 4 14 25 30 38
Jackpot
455 860.55 leva
Draw 42 - 26.05.2024
Winning Numbers
Year
18
Month
01
Date
27
Day
2


Jackpot
5 361.82 leva

Draw 42 - 2024
Winning Numbers
6 7 14 33 34
Zodiac
10
Jackpot
3 000 000.00 leva
Draw 42 - 26.05.2024
 
Winning positions
1 2 6
Winning numbers
4 4 3
Jackpot
won
Draw 42 - 26.05.2024
TOTO1 - Toto1 13
1
X
2
2
3
X
4
2
5
2
6
2
7
X
8
1
9
2
10
1
11
2
12
X
13
X
Jackpot
3 714.64 leva
Draw 42 - 26.05.2024
TOTO1 - 12 type 1X2
1
X
2
1
3
2
4
1
5
1
6
1
7
2
8
2
9
1
10
1
11
2
12
2
Jackpot
won
Draw 42 - 26.05.2024
TOTO1 - 10 from 10
1
1
2
2
3
1
4
X
5
1
6
X
7
X
8
2
9
2
10
X
Jackpot
none
 

БСТ е регистриран оператор на лични данни съгласно ЗЗЛД. Събираме и обработваме минимално необходимите лични данни съгласно изискванията на: "НАРЕДБА № 1 от 27.02.2013 г. за реда и начина за идентификация и регистрация на участниците, съхраняването на данни за организираните хазартни игри от разстояние на територията на Република България и за подаване на информация за хазартните игри към сървър на Националната агенция за приходите", издадена от министъра на финансите, обн., ДВ, бр. 22 от 5.03.2013 г.