BG
 

TOTO2

6 / 49

Draw 63 - 06.08.2020
Winning Numbers
3 8 11 17 45 49
Jackpot
3 228 205.31 leva

TOTO2

5 / 35

Draw 63 - 06.08.2020
1st draw
3 7 13 16 27
2nd draw
3 6 11 18 30
 
Draw 63 - 06.08.2020
Winning Numbers
5 9 15 17 21 36
Jackpot
928 030.34 leva
Draw 63 - 06.08.2020
Winning Numbers
Year
24
Month
08
Date
05
Day
3


Jackpot
16 352.31 leva

Draw 63 - 2020
Winning Numbers
20 29 40 48 49
Zodiac
6
Jackpot
3 000 000.00 leva
Draw 63 - 06.08.2020
 
Winning positions
4 6 8
Winning numbers
3 3 7
Jackpot
38 329.20 leva
Draw 62 - 02.08.2020
TOTO1 - Toto1 13
1
2
2
X
3
1
4
2
5
1
6
1
7
2
8
2
9
X
10
X
11
1
12
2
13
X
Jackpot
14 266.56 leva
Draw 62 - 02.08.2020
TOTO1 - 12 type 1X2
1
1
2
2
3
1
4
2
5
1
6
1
7
1
8
1
9
X
10
X
11
2
12
X
Jackpot
665.35 leva
Draw 62 - 02.08.2020
TOTO1 - 10 from 10
1
2
2
1
3
1
4
2
5
X
6
X
7
X
8
2
9
2
10
X
Jackpot
986.30 leva
 

БСТ е регистриран оператор на лични данни съгласно ЗЗЛД. Събираме и обработваме минимално необходимите лични данни съгласно изискванията на: "НАРЕДБА № 1 от 27.02.2013 г. за реда и начина за идентификация и регистрация на участниците, съхраняването на данни за организираните хазартни игри от разстояние на територията на Република България и за подаване на информация за хазартните игри към сървър на Националната агенция за приходите", издадена от министъра на финансите, обн., ДВ, бр. 22 от 5.03.2013 г.