BG
 

TOTO2

6 / 49

Draw 29 - 15.04.2021
Winning Numbers
8 23 41 43 44 45
Jackpot
2 753 656.83 leva

TOTO2

5 / 35

Draw 29 - 15.04.2021
1st draw
2 15 18 24 29
2nd draw
5 14 17 18 30
 
Draw 29 - 15.04.2021
Winning Numbers
2 3 4 6 24 33
Jackpot
279 202.48 leva
Draw 29 - 15.04.2021
Winning Numbers
Year
29
Month
01
Date
08
Day
5


Jackpot
7 628.57 leva

Draw 29 - 2021
Winning Numbers
14 38 44 47 48
Zodiac
5
Jackpot
3 000 000.00 leva
Draw 29 - 15.04.2021
 
Winning positions
3 5 6
Winning numbers
3 5 9
Jackpot
won
Draw 28 - 11.04.2021
TOTO1 - Toto1 13
1
1
2
2
3
2
4
1
5
2
6
2
7
2
8
X
9
2
10
1
11
2
12
X
13
2
Jackpot
9 713.46 leva
Draw 28 - 11.04.2021
TOTO1 - 12 type 1X2
1
1
2
X
3
2
4
1
5
2
6
2
7
1
8
1
9
X
10
X
11
2
12
X
Jackpot
5 343.60 leva
Draw 28 - 11.04.2021
TOTO1 - 10 from 10
1
2
2
X
3
1
4
X
5
1
6
X
7
1
8
1
9
X
10
X
Jackpot
none
 

БСТ е регистриран оператор на лични данни съгласно ЗЗЛД. Събираме и обработваме минимално необходимите лични данни съгласно изискванията на: "НАРЕДБА № 1 от 27.02.2013 г. за реда и начина за идентификация и регистрация на участниците, съхраняването на данни за организираните хазартни игри от разстояние на територията на Република България и за подаване на информация за хазартните игри към сървър на Националната агенция за приходите", издадена от министъра на финансите, обн., ДВ, бр. 22 от 5.03.2013 г.