BG
 

TOTO2

6 / 49

Draw 15 - 20.02.2020
Winning Numbers
1 2 7 13 30 38
Jackpot
3 150 214.02 leva

TOTO2

5 / 35

Draw 15 - 20.02.2020
1st draw
3 10 23 25 26
2nd draw
11 12 14 20 21
 
Draw 15 - 20.02.2020
Winning Numbers
2 11 21 25 29 40
Jackpot
1 177 548.81 leva
Draw 15 - 20.02.2020
Winning Numbers
Year
39
Month
03
Date
08
Day
4


Jackpot
8 423.13 leva

Draw 15 - 2020
Winning Numbers
5 21 23 41 49
Zodiac
10
Jackpot
3 000 000.00 leva
Draw 15 - 20.02.2020
 
Winning positions
1 7 8
Winning numbers
7 0 1
Jackpot
won
Draw 15 - 20.02.2020
TOTO1 - Toto1 13
1
1
2
1
3
2
4
1
5
1
6
X
7
X
8
X
9
2
10
1
11
2
12
X
13
2
Jackpot
1 260.36 leva
Draw 14 - 16.02.2020
TOTO1 - 12 type 1X2
1
2
2
X
3
2
4
2
5
X
6
X
7
X
8
1
9
2
10
1
11
1
12
2
Jackpot
2 012.28 leva
Draw 14 - 16.02.2020
TOTO1 - 10 from 10
1
X
2
X
3
X
4
1
5
1
6
2
7
2
8
X
9
X
10
2
Jackpot
none
 

БСТ е регистриран оператор на лични данни съгласно ЗЗЛД. Събираме и обработваме минимално необходимите лични данни съгласно изискванията на: "НАРЕДБА № 1 от 27.02.2013 г. за реда и начина за идентификация и регистрация на участниците, съхраняването на данни за организираните хазартни игри от разстояние на територията на Република България и за подаване на информация за хазартните игри към сървър на Националната агенция за приходите", издадена от министъра на финансите, обн., ДВ, бр. 22 от 5.03.2013 г.