BG
 

TOTO2

6 / 49

Draw 14 - 18.02.2024
Winning Numbers
2 7 23 31 41 45
Jackpot
4 791 754.64 leva

TOTO2

5 / 35

Draw 14 - 18.02.2024
1st draw
9 10 19 21 35
2nd draw
14 15 26 30 32
 
Draw 14 - 18.02.2024
Winning Numbers
8 10 11 19 23 40
Jackpot
859 462.33 leva
Draw 14 - 18.02.2024
Winning Numbers
Year
55
Month
05
Date
28
Day
7


Jackpot
3 538.43 leva

Draw 14 - 2024
Winning Numbers
12 19 21 22 50
Zodiac
3
Jackpot
3 000 000.00 leva
Draw 14 - 18.02.2024
 
Winning positions
2 7 9
Winning numbers
5 3 5
Jackpot
won
Draw 14 - 18.02.2024
TOTO1 - Toto1 13
1
2
2
X
3
1
4
2
5
X
6
2
7
2
8
X
9
1
10
2
11
2
12
1
13
X
Jackpot
won
Draw 14 - 18.02.2024
TOTO1 - 12 type 1X2
1
1
2
2
3
X
4
X
5
2
6
2
7
X
8
X
9
2
10
2
11
1
12
X
Jackpot
27 382.95 leva
Draw 14 - 18.02.2024
TOTO1 - 10 from 10
1
1
2
2
3
1
4
X
5
2
6
2
7
1
8
1
9
X
10
2
Jackpot
none
 

БСТ е регистриран оператор на лични данни съгласно ЗЗЛД. Събираме и обработваме минимално необходимите лични данни съгласно изискванията на: "НАРЕДБА № 1 от 27.02.2013 г. за реда и начина за идентификация и регистрация на участниците, съхраняването на данни за организираните хазартни игри от разстояние на територията на Република България и за подаване на информация за хазартните игри към сървър на Националната агенция за приходите", издадена от министъра на финансите, обн., ДВ, бр. 22 от 5.03.2013 г.