EN
 

ТОТО2

6 / 49

Тираж 4 - 16.01.2022
Печеливши числа
4 5 11 35 43 44
Джакпот
6 110 175.65 лева

ТОТО2

5 / 35

Тираж 4 - 16.01.2022
I-во теглене
6 17 18 21 27
II-ро теглене
13 16 20 26 33
 
Тираж 4 - 16.01.2022
Печеливши числа
1 4 11 19 26 31
Джакпот
486 621.25 лева
Тираж 4 - 16.01.2022
Печеливши числа
Година
45
Месец
09
Дата
09
Ден
7


Джакпот
14 694.00 лева

Тираж 4 - 2022
Печеливши числа
5 11 12 21 31
Печеливша зодия
6
Джакпот
3 000 000.00 лева
Тираж 4 - 16.01.2022
 
Печеливши позиции
2 3 8
Печеливши числа
6 8 9
Джакпот
спечелен
Тираж 4 - 16.01.2022
ТОТО1 - 13 Срещи
1
1
2
2
3
X
4
1
5
1
6
X
7
2
8
X
9
1
10
X
11
2
12
X
13
X
Джакпот
10 484.32 лева
Тираж 4 - 16.01.2022
ТОТО1 - 12 тип 1X2
1
2
2
2
3
X
4
X
5
X
6
2
7
1
8
X
9
1
10
2
11
2
12
X
Джакпот
23 994.60 лева
Тираж 4 - 16.01.2022
ТОТО1 - 10 от 10
1
1
2
1
3
2
4
1
5
X
6
2
7
2
8
X
9
1
10
2
Джакпот
1 129.80 лева
 

БСТ е регистриран оператор на лични данни съгласно ЗЗЛД. Събираме и обработваме минимално необходимите лични данни съгласно изискванията на: "НАРЕДБА № 1 от 27.02.2013 г. за реда и начина за идентификация и регистрация на участниците, съхраняването на данни за организираните хазартни игри от разстояние на територията на Република България и за подаване на информация за хазартните игри към сървър на Националната агенция за приходите", издадена от министъра на финансите, обн., ДВ, бр. 22 от 5.03.2013 г.