EN
 

ТОТО2

6 / 49

Тираж 78 - 27.09.2020
Печеливши числа
12 14 23 24 36 45
Джакпот
3 232 157.74 лева

ТОТО2

5 / 35

Тираж 78 - 27.09.2020
I-во теглене
2 14 16 18 28
II-ро теглене
4 9 12 28 30
 
Тираж 78 - 27.09.2020
Печеливши числа
2 16 23 24 33 42
Джакпот
219 086.24 лева
Тираж 78 - 27.09.2020
Печеливши числа
Година
53
Месец
10
Дата
20
Ден
4


Джакпот
1 408.66 лева

Тираж 78 - 2020
Печеливши числа
4 10 13 15 32
Печеливша зодия
3
Джакпот
3 000 000.00 лева
Тираж 78 - 27.09.2020
 
Печеливши позиции
2 8 9
Печеливши числа
1 8 0
Джакпот
спечелен
Тираж 78 - 27.09.2020
ТОТО1 - 13 Срещи
1
2
2
2
3
2
4
2
5
X
6
1
7
X
8
1
9
2
10
X
11
1
12
2
13
X
Джакпот
6 221.28 лева
Тираж 78 - 27.09.2020
ТОТО1 - 12 тип 1X2
1
2
2
2
3
2
4
2
5
1
6
X
7
2
8
X
9
1
10
X
11
X
12
X
Джакпот
6 174.50 лева
Тираж 78 - 27.09.2020
ТОТО1 - 10 от 10
1
2
2
X
3
2
4
X
5
2
6
X
7
1
8
1
9
1
10
1
Джакпот
1 190.70 лева
 

БСТ е регистриран оператор на лични данни съгласно ЗЗЛД. Събираме и обработваме минимално необходимите лични данни съгласно изискванията на: "НАРЕДБА № 1 от 27.02.2013 г. за реда и начина за идентификация и регистрация на участниците, съхраняването на данни за организираните хазартни игри от разстояние на територията на Република България и за подаване на информация за хазартните игри към сървър на Националната агенция за приходите", издадена от министъра на финансите, обн., ДВ, бр. 22 от 5.03.2013 г.