EN
 

ТОТО2

6 / 49

Тираж 18 - 07.03.2021
Печеливши числа
7 12 13 20 22 25
Джакпот
2 803 171.60 лева

ТОТО2

5 / 35

Тираж 18 - 07.03.2021
I-во теглене
2 7 23 30 31
II-ро теглене
3 4 21 30 32
 
Тираж 18 - 07.03.2021
Печеливши числа
1 19 24 25 40 42
Джакпот
512 839.98 лева
Тираж 18 - 07.03.2021
Печеливши числа
Година
18
Месец
11
Дата
11
Ден
6


Джакпот
3 786.04 лева

Тираж 18 - 2021
Печеливши числа
3 21 29 33 46
Печеливша зодия
2
Джакпот
3 000 000.00 лева
Тираж 18 - 07.03.2021
 
Печеливши позиции
1 2 4
Печеливши числа
4 6 8
Джакпот
44 947.28 лева
Тираж 18 - 07.03.2021
ТОТО1 - 13 Срещи
1
X
2
2
3
X
4
2
5
X
6
2
7
1
8
2
9
2
10
1
11
1
12
X
13
X
Джакпот
4 967.36 лева
Тираж 18 - 07.03.2021
ТОТО1 - 12 тип 1X2
1
X
2
1
3
1
4
2
5
1
6
X
7
2
8
1
9
2
10
X
11
1
12
1
Джакпот
12 182.00 лева
Тираж 18 - 07.03.2021
ТОТО1 - 10 от 10
1
1
2
1
3
2
4
X
5
1
6
1
7
X
8
1
9
2
10
X
Джакпот
7 341.00 лева
 

БСТ е регистриран оператор на лични данни съгласно ЗЗЛД. Събираме и обработваме минимално необходимите лични данни съгласно изискванията на: "НАРЕДБА № 1 от 27.02.2013 г. за реда и начина за идентификация и регистрация на участниците, съхраняването на данни за организираните хазартни игри от разстояние на територията на Република България и за подаване на информация за хазартните игри към сървър на Националната агенция за приходите", издадена от министъра на финансите, обн., ДВ, бр. 22 от 5.03.2013 г.