EN
 

ТОТО2

6 / 49

Тираж 42 - 24.05.2020
Печеливши числа
3 7 20 37 40 41
Джакпот
3 254 631.31 лева

ТОТО2

5 / 35

Тираж 42 - 24.05.2020
I-во теглене
15 20 29 30 34
II-ро теглене
3 10 19 27 33
 
Тираж 42 - 24.05.2020
Печеливши числа
4 14 16 28 33 37
Джакпот
481 439.14 лева
Тираж 42 - 24.05.2020
Печеливши числа
Година
41
Месец
02
Дата
13
Ден
4


Джакпот
12 946.86 лева

Тираж 42 - 2020
Печеливши числа
25 35 44 46 49
Печеливша зодия
4
Джакпот
3 000 000.00 лева
Тираж 42 - 24.05.2020
 
Печеливши позиции
5 6 8
Печеливши числа
1 0 1
Джакпот
спечелен
Тираж 42 - 24.05.2020
ТОТО1 - 13 Срещи
1
1
2
2
3
2
4
2
5
X
6
1
7
2
8
2
9
X
10
1
11
1
12
2
13
2
Джакпот
спечелен
Тираж 42 - 24.05.2020
ТОТО1 - 12 тип 1X2
1
X
2
1
3
1
4
2
5
X
6
X
7
1
8
X
9
1
10
2
11
1
12
X
Джакпот
2 067.24 лева
Тираж 42 - 24.05.2020
ТОТО1 - 10 от 10
1
X
2
1
3
X
4
2
5
X
6
X
7
1
8
1
9
1
10
X
Джакпот
445.85 лева
 

БСТ е регистриран оператор на лични данни съгласно ЗЗЛД. Събираме и обработваме минимално необходимите лични данни съгласно изискванията на: "НАРЕДБА № 1 от 27.02.2013 г. за реда и начина за идентификация и регистрация на участниците, съхраняването на данни за организираните хазартни игри от разстояние на територията на Република България и за подаване на информация за хазартните игри към сървър на Националната агенция за приходите", издадена от министъра на финансите, обн., ДВ, бр. 22 от 5.03.2013 г.