EN
 

ТОТО2

6 / 49

Тираж 40 - 19.05.2019
Печеливши числа
1 11 18 23 37 44
Джакпот
4 018 282.20 лева

ТОТО2

5 / 35

Тираж 40 - 19.05.2019
I-во теглене
5 7 15 28 35
II-ро теглене
7 9 17 24 31
 
Тираж 40 - 19.05.2019
Печеливши числа
1 2 27 29 32 42
Джакпот
539 477.82 лева
Тираж 40 - 19.05.2019
Печеливши числа
Година
74
Месец
10
Дата
18
Ден
1


Джакпот
13 046.31 лева

Тираж 40 - 2019
Печеливши числа
1 16 18 33 45
Печеливша зодия
2
Джакпот
3 000 000.00 лева
Тираж 40 - 19.05.2019
 
Печеливши позиции
3 4 5
Печеливши числа
2 2 5
Джакпот
27 374.20 лева
Тираж 40 - 19.05.2019
ТОТО1 - 13 Срещи
1
X
2
2
3
2
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
X
10
1
11
1
12
X
13
2
Джакпот
504.01 лева
Тираж 40 - 19.05.2019
ТОТО1 - 12 тип 1X2
1
1
2
X
3
X
4
X
5
1
6
1
7
2
8
1
9
1
10
X
11
1
12
1
Джакпот
2 491.49 лева
Тираж 40 - 19.05.2019
ТОТО1 - 10 от 10
1
2
2
1
3
1
4
X
5
1
6
2
7
2
8
1
9
X
10
2
Джакпот
328.80 лева
 

БСТ е регистриран оператор на лични данни съгласно ЗЗЛД. Събираме и обработваме минимално необходимите лични данни съгласно изискванията на: "НАРЕДБА № 1 от 27.02.2013 г. за реда и начина за идентификация и регистрация на участниците, съхраняването на данни за организираните хазартни игри от разстояние на територията на Република България и за подаване на информация за хазартните игри към сървър на Националната агенция за приходите", издадена от министъра на финансите, обн., ДВ, бр. 22 от 5.03.2013 г.