EN
 

ТОТО2

6 / 49

Тираж 7 - 26.01.2023
Печеливши числа
1 5 9 29 41 49
Джакпот
4 554 223.17 лева

ТОТО2

5 / 35

Тираж 7 - 26.01.2023
I-во теглене
2 11 12 16 23
II-ро теглене
15 24 30 31 32
 
Тираж 7 - 26.01.2023
Печеливши числа
7 10 11 21 28 40
Джакпот
362 276.01 лева
Тираж 7 - 26.01.2023
Печеливши числа
Година
04
Месец
11
Дата
28
Ден
3


Джакпот
5 214.61 лева

Тираж 7 - 2023
Печеливши числа
6 8 12 14 43
Печеливша зодия
4
Джакпот
3 000 000.00 лева
Тираж 7 - 26.01.2023
 
Печеливши позиции
3 4 7
Печеливши числа
4 0 8
Джакпот
спечелен
Тираж 6 - 22.01.2023
ТОТО1 - 13 Срещи
1
X
2
X
3
X
4
2
5
1
6
X
7
X
8
1
9
1
10
2
11
2
12
X
13
2
Джакпот
5 244.16 лева
Тираж 6 - 22.01.2023
ТОТО1 - 12 тип 1X2
1
2
2
1
3
1
4
1
5
X
6
1
7
1
8
1
9
X
10
1
11
1
12
2
Джакпот
спечелен
Тираж 6 - 22.01.2023
ТОТО1 - 10 от 10
1
2
2
2
3
1
4
X
5
2
6
X
7
1
8
X
9
2
10
1
Джакпот
4 089.70 лева
 

БСТ е регистриран оператор на лични данни съгласно ЗЗЛД. Събираме и обработваме минимално необходимите лични данни съгласно изискванията на: "НАРЕДБА № 1 от 27.02.2013 г. за реда и начина за идентификация и регистрация на участниците, съхраняването на данни за организираните хазартни игри от разстояние на територията на Република България и за подаване на информация за хазартните игри към сървър на Националната агенция за приходите", издадена от министъра на финансите, обн., ДВ, бр. 22 от 5.03.2013 г.