EN
 

ТОТО2

6 / 49

Тираж 38 - 15.05.2022
Печеливши числа
11 15 34 39 41 42
Джакпот
2 958 528.48 лева

ТОТО2

5 / 35

Тираж 38 - 15.05.2022
I-во теглене
1 22 24 28 33
II-ро теглене
6 13 23 31 34
 
Тираж 38 - 15.05.2022
Печеливши числа
1 16 21 32 36 39
Джакпот
1 534 391.51 лева
Тираж 38 - 15.05.2022
Печеливши числа
Година
98
Месец
01
Дата
02
Ден
1


Джакпот
12 503.49 лева

Тираж 38 - 2022
Печеливши числа
24 25 31 35 45
Печеливша зодия
9
Джакпот
3 000 000.00 лева
Тираж 38 - 15.05.2022
 
Печеливши позиции
6 7 9
Печеливши числа
2 7 3
Джакпот
спечелен
Тираж 38 - 15.05.2022
ТОТО1 - 13 Срещи
1
X
2
X
3
X
4
2
5
X
6
2
7
1
8
1
9
1
10
X
11
1
12
1
13
X
Джакпот
2 427.76 лева
Тираж 38 - 15.05.2022
ТОТО1 - 12 тип 1X2
1
X
2
1
3
X
4
X
5
1
6
1
7
2
8
X
9
2
10
2
11
2
12
1
Джакпот
3 907.30 лева
Тираж 38 - 15.05.2022
ТОТО1 - 10 от 10
1
X
2
1
3
1
4
1
5
2
6
2
7
1
8
2
9
1
10
2
Джакпот
няма
 

БСТ е регистриран оператор на лични данни съгласно ЗЗЛД. Събираме и обработваме минимално необходимите лични данни съгласно изискванията на: "НАРЕДБА № 1 от 27.02.2013 г. за реда и начина за идентификация и регистрация на участниците, съхраняването на данни за организираните хазартни игри от разстояние на територията на Република България и за подаване на информация за хазартните игри към сървър на Националната агенция за приходите", издадена от министъра на финансите, обн., ДВ, бр. 22 от 5.03.2013 г.