EN
 

ТОТО2

6 / 49

Тираж 56 - 12.07.2020
Печеливши числа
3 10 13 25 32 34
Джакпот
2 508 097.83 лева

ТОТО2

5 / 35

Тираж 56 - 12.07.2020
I-во теглене
1 4 7 17 34
II-ро теглене
8 9 20 21 35
 
Тираж 56 - 12.07.2020
Печеливши числа
2 12 23 24 26 37
Джакпот
783 068.50 лева
Тираж 56 - 12.07.2020
Печеливши числа
Година
16
Месец
02
Дата
10
Ден
2


Джакпот
5 602.54 лева

Тираж 56 - 2020
Печеливши числа
7 18 23 36 40
Печеливша зодия
9
Джакпот
3 000 000.00 лева
Тираж 56 - 12.07.2020
 
Печеливши позиции
2 6 7
Печеливши числа
4 8 2
Джакпот
спечелен
Тираж 56 - 12.07.2020
ТОТО1 - 13 Срещи
1
2
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
X
9
1
10
X
11
X
12
X
13
2
Джакпот
3 132.00 лева
Тираж 56 - 12.07.2020
ТОТО1 - 12 тип 1X2
1
1
2
2
3
2
4
1
5
2
6
2
7
X
8
X
9
2
10
2
11
X
12
1
Джакпот
4 368.75 лева
Тираж 56 - 12.07.2020
ТОТО1 - 10 от 10
1
2
2
1
3
2
4
2
5
1
6
2
7
2
8
1
9
2
10
1
Джакпот
няма
 

БСТ е регистриран оператор на лични данни съгласно ЗЗЛД. Събираме и обработваме минимално необходимите лични данни съгласно изискванията на: "НАРЕДБА № 1 от 27.02.2013 г. за реда и начина за идентификация и регистрация на участниците, съхраняването на данни за организираните хазартни игри от разстояние на територията на Република България и за подаване на информация за хазартните игри към сървър на Националната агенция за приходите", издадена от министъра на финансите, обн., ДВ, бр. 22 от 5.03.2013 г.