EN
 

ТОТО2

6 / 49

Тираж 47 - 17.06.2021
Печеливши числа
3 4 31 36 37 49
Джакпот
2 510 541.96 лева

ТОТО2

5 / 35

Тираж 47 - 17.06.2021
I-во теглене
6 10 12 20 30
II-ро теглене
6 13 14 17 24
 
Тираж 47 - 17.06.2021
Печеливши числа
13 15 35 36 38 40
Джакпот
674 267.85 лева
Тираж 47 - 17.06.2021
Печеливши числа
Година
47
Месец
03
Дата
19
Ден
5


Джакпот
32 072.27 лева

Тираж 47 - 2021
Печеливши числа
5 20 21 33 42
Печеливша зодия
3
Джакпот
3 000 000.00 лева
Тираж 47 - 17.06.2021
 
Печеливши позиции
1 8 9
Печеливши числа
5 3 6
Джакпот
спечелен
Тираж 46 - 13.06.2021
ТОТО1 - 13 Срещи
1
X
2
2
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
2
9
1
10
1
11
X
12
1
13
1
Джакпот
2 121.66 лева
Тираж 46 - 13.06.2021
ТОТО1 - 12 тип 1X2
1
X
2
X
3
1
4
X
5
1
6
1
7
1
8
1
9
2
10
X
11
1
12
X
Джакпот
4 606.65 лева
Тираж 46 - 13.06.2021
ТОТО1 - 10 от 10
1
X
2
2
3
1
4
X
5
1
6
1
7
2
8
2
9
1
10
2
Джакпот
няма
 

БСТ е регистриран оператор на лични данни съгласно ЗЗЛД. Събираме и обработваме минимално необходимите лични данни съгласно изискванията на: "НАРЕДБА № 1 от 27.02.2013 г. за реда и начина за идентификация и регистрация на участниците, съхраняването на данни за организираните хазартни игри от разстояние на територията на Република България и за подаване на информация за хазартните игри към сървър на Националната агенция за приходите", издадена от министъра на финансите, обн., ДВ, бр. 22 от 5.03.2013 г.