Тото 2 - Тото Джокер 

 
Тото 2 - Тото Джокер
         

Цел на играта

  • правилна прогноза на печелившите двойки от позиции и цифри от фабрично/електронно генерираните номера на фишовете за игрите „Тото 2 - 6 от 49“, „Тото 2 - 6 от 42“, „Тото 2 - 5 от 35“, „Тото 2 - 5 от 50 + 1 от 12“ (Зодиак), „Тото 1 - 13 срещи“, „Тото 1 - 12 тип 1Х2“ и „Тото 1 -10 от 10“.

Начин на игра

  • чрез попълване на полето над фабричния номер на фиша, издаден от Български спортен тотализатор, като участникът маркира поне три позиции, които заедно със съответните цифри от уникалния номер на фиша образуват една комбинация;
  • с автоматично попълнени от системата три позиции, като в този случай уникалният номер на фиша е електронно генериран;
  • след обработка на фиша се издава квитанция за валиден залог.

Играта „Тото Джокер“ не може да се играе самостоятелно! В нея може да се участва с фишове за игрите на Тото 1 и Тото 2 (без „Тото 2 - Рожден ден“). Те съдържат област ТОТО ДЖОКЕР, която е разположена над фабричните им номера. Участникът маркира избраните от него позиции (поне три) в полетата от 1 до 9.

Възможно е участие със системи за пълно комбиниране чрез отбелязване на повече от три позиции. Повече информация се предлага в Системи за пълно комбиниране.

Залогът се формира като комбинация от избраните позиции и съответстващите на тях цифри от фабричния номер. При маркиране на поле АВТОМАТИЧНО в област ТОТО ДЖОКЕР системата генерира три произволни позиции. При маркиране на поле ОТКАЗ системата игнорира направената прогноза за играта „Тото Джокер“.

Залог

  • една подадена комбинация от 3 позиции и 3 цифри – 0.10 лв.
  • считано от тираж №61/2017 г. цената за една комбинация от 3 позиции и 3 цифри се променя на 0.20 лв.

Тиражи

  • два пъти седмично – в четвъртък и в неделя

Печеливши групи и печалби

  • първа група – за правилно прогнозирани три двойки от позиции и цифри
  • втора група – за правилно прогнозирани две двойки от позиции и цифри

Печалбите са 50% от постъпленията за играта в тиража. Сумата за печалби във всяка група се разпределя поравно между печелившите комбинации в нея.

Джакпот

Когато няма печалба в първа или втора група, сумата, определена за печалби в тях, се прибавя към сумата за печалби в първа група за следващия тираж – натрупва се джакпот.

 

 

 
 

Тото 2

6 от 49

Тираж 92 - 19.11.2017
Печеливши числа
8 11 12 23 31 49
Джакпот
2 274 612.61 лева

Тото 2

5 от 35

Тираж 92 - 19.11.2017
1 Теглене
17 23 29 31 33
2 Теглене
8 13 14 21 31
 
Тираж 92 - 19.11.2017
Печеливши числа
15 21 26 29 38 41
Джакпот
351 886.10 лева
Тираж 92 - 19.11.2017
Печеливши числа
Година
48
Месец
7
Дата
5
Ден
1


Джакпот
Спечелен

Тираж 92 - 19.11.2017
Печеливши числа
2 24 35 37 49
Печеливша зодия
8
Джакпот
3 000 000.00 лева
Тираж 92 - 19.11.2017
 
Печеливши позиции
2 3 8
Печеливши числа
0 9 1
Джакпот
23 696.45 лева
Тираж 92 - 19.11.2017
Тото 1 - 13 срещи
1
1
2
1
3
x
4
1
5
1
6
1
7
2
8
2
9
x
10
1
11
2
12
2
13
x
Джакпот
4 392.71 лева
Тираж 92 - 19.11.2017
Тото 1 - 12 тип 1X2
1
x
2
1
3
x
4
1
5
2
6
1
7
x
8
1
9
x
10
1
11
x
12
x
Джакпот
469.70 лева
Тираж 92 - 19.11.2017
Тото 1 - 10 от 10
1
1
2
1
3
x
4
2
5
x
6
x
7
1
8
2
9
x
10
2
Джакпот
502.90 лева
 
23 ное 2017