Съкратено записване 

 
Съкратено записване
         

В играта „Тото 2 - 6 от 49“ може да се участва със системи за пълно комбиниране и със системи за съкратено записване. Играта със системи позволява участие в тиража с повече комбинации, отколкото предлагат четирите области на фиша. Според вида на системата при обработката на залога софтуерът автоматично записва всички комбинации, които участват в нея, на база попълнените в една или повече области на фиша числа. По този начин отпада необходимостта от попълване на множество фишове. По-същественото, обаче, е, че играта със системи увеличава шансовете за печалба!

За участие със съкратена система се попълва едноименното поле във фиша, като сумата от отбелязаните числа образува номера на системата (допускат се различни начини за сумиране). Всяка система има точно определен брой числа, които трябва да се попълнят и така образуват нужния брой комбинации.

Системи за съкратено записване

В таблицата с приложените текстови файлове се съдържа развитието на всяка съкратена система на отделни комбинации за играта „Тото 2 - 6 от 49“.

s1_649.doc s2_649.doc s3_649.doc s4_649.doc s5_649.doc
s6_649.doc s7_649.doc s8_649.doc s9_649.doc s10_649.doc
s11_649.doc s12_649.doc s13_649.doc s14_649.doc s15_649.doc
s16_649.doc s17_649.doc s18_649.doc s19_649.doc s20_649.doc
s21_649.doc s22_649.doc s23_649.doc s24_649.doc s25_649.doc
s26_649.doc s27_649.doc s28_649.doc s29_649.doc s30_649.doc
s31_649.doc s32_649.doc s33_649.doc s34_649.doc s35_649.doc
s36_649.doc s37_649.doc s38_649.doc s39_649.doc s40_649.doc
s41_649.doc s42_649.doc s43_649.doc s44_649.doc s45_649.doc
s46_649.doc s47_649.doc s48_649.doc s49_649.doc s50_649.doc
s51_649.doc s52_649.doc s53_649.doc s54_649.doc s55_649.doc
s56_649.doc s57_649.doc s58_649.doc s59_649.doc s60_649.doc
s61_649.doc s62_649.doc s63_649.doc s64_649.doc s65_649.doc
s66_649.doc s67_649.doc s68_649.doc s69_649.doc s70_649.doc
s71_649.doc s72_649.doc s73_649.doc s74_649.doc s75_649.doc
s76_649.doc s77_649.doc s78_649.doc s79_649.doc s80_649.doc
s81_649.doc s82_649.doc s83_649.doc s84_649.doc s85_649.doc
s86_649.doc s87_649.doc s88_649.doc s89_649.doc s90_649.doc
s91_649.doc s92_649.doc s93_649.doc s94_649.doc s95_649.doc
s96_649.doc s97_649.doc s98_649.doc s99_649.doc s100_649.doc
s101_649.doc s102_649.doc s103_649.doc s104_649.doc s105_649.doc
s106_649.doc s107_649.doc s108_649.doc s109_649.doc s110_649.doc
s111_649.doc s112_649.doc s113_649.doc s114_649.doc s115_649.doc
s116_649.doc s117_649.doc s118_649.doc s119_649.doc s120_649.doc
s121_649.doc s122_649.doc s123_649.doc s124_649.doc s125_649.doc
s126_649.doc s127_649.doc s128_649.doc s129_649.doc s130_649.doc
s131_649.doc s132_649.doc s133_649.doc s134_649.doc s135_649.doc
s136_649.doc s137_649.doc s138_649.doc s139_649.doc s140_649.doc
s141_649.doc s142_649.doc s143_649.doc

 

 

 

Системите в текстовите файлове са разписани с примерни числа – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8, за по-лесното им проследяване, но те могат да бъдат и съвсем различни – например, 12, 18, 24, 29, 32, 36, 45, 49, достатъчно е да се следва логиката в примерите. Поредността на записване на числата в системата има значение за начина, по който те участват в комбинациите. В случай, че желанието е осемте числа да участват в системата във възходящ ред, тогава те трябва да са попълнени в първа област на фиша. Например, числата 12, 18, 24, 29, 32, 36, 45, 49, записани в първа област на фиша, се приемат във възходящ ред при разписването им в комбинациите на системата. За първо число системата приема 12, за второ – 18, за трето – 24, за четвърто – 29, за пето – 32, за шесто – 36, за седмо – 45, и за осмо – 49.

Същите тези числа могат да участват в комбинациите на системата и в друг ред – например, 49, 18, 32, 36, 12, 24, 29 и 45), като за целта се попълват по следния начин:

  • в първа област на фиша се изписва числото 49;
  • във втора област се изписват числата 18, 32 и 36;
  • в трета област се изписват числата 12, 24, 29 и 45.

Така записаните числа ще се третират в системата като: първо число – 49, второ – 18, трето – 32, четвърто – 36, пето – 12, шесто – 24, седмо – 29, и осмо – 45.

 

 

 
 

Тото 2

6 от 49

Тираж 76 - 24.09.2023
Печеливши числа
2 8 23 25 34 38
Джакпот
2 000 000.00 лева

Тото 2

5 от 35

Тираж 76 - 24.09.2023
1 Теглене
8 16 21 32 35
2 Теглене
4 9 14 20 24
 
Тираж 76 - 24.09.2023
Печеливши числа
2 3 5 8 14 17
Джакпот
429 753.59 лева
Тираж 76 - 24.09.2023
Печеливши числа
Година
40
Месец
11
Дата
29
Ден
1


Джакпот
42 394.73 лева

Тираж 76 - 24.09.2023
Печеливши числа
5 8 20 22 36
Печеливша зодия
5
Джакпот
3 000 000.00 лева
Тираж 76 - 24.09.2023
 
Печеливши позиции
4 7 9
Печеливши числа
6 2 1
Джакпот
64 950.29 лева
Тираж 76 - 24.09.2023
Тото 1 - 13 срещи
1
x
2
x
3
2
4
2
5
x
6
2
7
1
8
x
9
x
10
1
11
x
12
x
13
1
Джакпот
Спечелен
Тираж 76 - 24.09.2023
Тото 1 - 12 тип 1X2
1
1
2
2
3
2
4
1
5
x
6
1
7
1
8
1
9
1
10
x
11
x
12
2
Джакпот
2 298.20 лева
Тираж 76 - 24.09.2023
Тото 1 - 10 от 10
1
1
2
1
3
2
4
1
5
1
6
x
7
1
8
1
9
1
10
2
Джакпот
Спечелен
 
БНТ
28 сеп 2023