Тото 2 - 6 от 49 

 
Тото 2 - 6 от 49
         

Цел на играта

 • правилна прогноза на 6 от общо 49 числа, участващи в тегленето

Начин на игра

 • чрез попълване на фиш, издаден от Български спортен тотализатор, като участникът маркира поне 6 от 49 числа в поне една от общо четирите основни области;
 • с автоматично попълнен от системата фиш за залог;
 • след обработка на фиша се издава квитанция за валиден залог.

Фиш

Всяка област на фиша съдържа поле АВТОМАТИЧНО и поле ОТКАЗ. При маркиране на поле АВТОМАТИЧНО в някоя от областите на фиша системата избира на случаен принцип една комбинация от 6 числа. При маркиране на поле ОТКАЗ системата игнорира попълването и не приема залог за избраната област.

Ако участникът иска да играе с повече комбинации от предлаганите във фиша четири области, тогава той може да избере система за пълно комбиниране или система за съкратено записване. При игра със съкратени системи в област СИСТЕМА се маркират числата, чиято сума образува нейния номер (допускат се различни начини за сумиране). Област СИСТЕМА не се попълва при участие с пълно комбиниране.

Може да се играе с абонамент за два, пет или десет тиража, като е необходимо участникът да маркира някое от означенията ,,+1“, „2“, ,,5“ или ,,10“ в поле АБОНАМЕНТ. Ако отбележи „+1“, това означава, че залогът пропуска настоящия тираж и участва само в следващия тираж. Ако избере който и да е от другите три варианта, избраната от него комбинация (или всички комбинации, ако са повече от една) участва в два, пет или десет последователни тиража, включително настоящия. В случай на абонаментно участие печалби се изплащат след изтичане на последния, включен в абонамента, тираж.

Квитанция

След като направи своя залог участникът получава квитанция от терминалното устройство. Препоръчително е да провери веднага и на място съдържанието й, тъй като залогът му участва в играта само и единствено въз основа на изписаните в нея предвиждания. Ако установи, че има разминаване със записаните във фиша прогнози, той следва да заяви анулиране на квитанцията. Участникът може да заяви своята прогноза чрез повторно подаване на същия фиш или попълване на нов. Всичко това е важно, защото печалба се изплаща само срещу представяне на валидна квитанция за залог!

Залог

 • една подадена комбинация от 6 числа за редовен тираж – 0.85 лв.
 • една подадена комбинация от 6 числа за специален тираж – 1.20 лв.
 • една подадена комбинация от 6 числа за Великденски, Коледен и Новогодишен тиражи - 1.50 лв.

Тиражи

 • два пъти седмично – четвъртък и неделя, едно теглене

Печеливши групи и печалби

 • първа група – за правилно прогнозирани 6 числа
 • втора група – за правилно прогнозирани 5 числа
 • трета група – за правилно прогнозирани 4 числа
 • четвърта група – за правилно прогнозирани 3 числа 

Печалбите са 50% от постъпленията за играта в тиража. Сумата за печалби във всяка група се определя според съответното процентно разпределение за съответната група.

Джакпот

 • стартов  джакпот – 2 000 000 лева 

Когато няма печалба в първа група и/или в някоя/и от другите групи, предвидените за тях суми за печалби се прибавят към сумата за печалби на първа група за следващия тираж – натрупва се джакпот.

Специални тиражи

Тиражите на игрите „Тото 2 - 6 от 49“ и „Втори тото шанс“ могат да бъдат редовни, извънредни и целеви. С решение, взето от управителния съвет на ДП „Български спортен тотализатор“ по реда на устройствения си правилник и утвърдено от Държавната комисия по хазарта, специалните тиражи за 2018 г. са:

 

Пореден номер

Номер на тираж

Дата

1

4  тираж

14 януари 2018 година

2

5 тираж

18 януари 2018 година

3

12  тираж

11 февруари 2018 година

4

13 тираж

15 февруари 2018 година

5

19 тираж

08 март 2018 година

6

20 тираж

11 март 2018 година

7

26 тираж

01 април 2018 година

8

28  тираж

8 април 2018 година, Великден

9

38  тираж

13 май 2018 година

10

41 тираж

24 май 2018 година

11

47  тираж

14 юни 2018 година

12

50 тираж

24 юни 2018 година

13

55  тираж

12 юли 2018 година

14

58 тираж

22 юли 2018 година

15

64   тираж

12 август 2018 година

16

65 тираж

16 август 2018 година

17

71 тираж

6 септември 2018 година

18

76   тираж

23 септември 2018 година

19

82   тираж

14 октомври 2018 година

20

83 тираж

18 октомври 2018 година

21

89 тираж

08 ноември 2018 година

22

90   тираж

11 ноември 2018 година

23

97 тираж

06 декември 2018 година

24

102 тираж

23 декември 2018 година, Коледен

25

104 тираж

30 декември 2018 година, Новогодишен

 
 

Втори тото шанс

Играта „Втори тото шанс“ дава допълнителна възможност за предметни или парични печалби. В нея участват всички квитанции за съответния тираж на играта „Tото 2 - 6 от 49“ без допълнително заплащане.

 

 

 
 

Тото 2

6 от 49

Тираж 6 - 21.01.2018
Печеливши числа
12 22 26 31 42 47
Джакпот
3 739 265.21 лева

Тото 2

5 от 35

Тираж 6 - 21.01.2018
1 Теглене
9 11 15 26 27
2 Теглене
12 15 23 31 34
 
Тираж 6 - 21.01.2018
Печеливши числа
1 14 26 29 31 36
Джакпот
681 900.73 лева
Тираж 6 - 21.01.2018
Печеливши числа
Година
46
Месец
6
Дата
19
Ден
5


Джакпот
19 606.68 лева

Тираж 6 - 21.01.2018
Печеливши числа
10 22 30 43 48
Печеливша зодия
1
Джакпот
3 000 000.00 лева
Тираж 6 - 21.01.2018
 
Печеливши позиции
3 6 9
Печеливши числа
0 0 3
Джакпот
25 108.10 лева
Тираж 6 - 21.01.2018
Тото 1 - 13 срещи
1
1
2
x
3
x
4
2
5
1
6
x
7
2
8
1
9
1
10
1
11
1
12
1
13
1
Джакпот
4 854.98 лева
Тираж 6 - 21.01.2018
Тото 1 - 12 тип 1X2
1
2
2
1
3
2
4
x
5
2
6
x
7
2
8
1
9
1
10
1
11
2
12
2
Джакпот
301.45 лева
Тираж 6 - 21.01.2018
Тото 1 - 10 от 10
1
2
2
x
3
2
4
x
5
2
6
2
7
2
8
2
9
1
10
x
Джакпот
1 592.35 лева
 
25 яну 2018