Съкратено записване 

 
Съкратено записване
         

В играта „Тото 2 - 6 от 35“ може да се участва със системи за пълно комбиниране и със системи за съкратено записване. Играта със системи позволява участие в тиража с повече комбинации, отколкото предлагат четирите области на фиша. Според вида на системата при обработката на залога софтуерът автоматично записва всички комбинации, които участват в нея, на база попълнените в една или повече области на фиша числа. По този начин отпада необходимостта от попълване на множество фишове. По-същественото, обаче, е, че играта със системи увеличава шансовете за печалба!

За участие със система за съкратено записване се попълва едноименното поле във фиша, като сумата от отбелязаните числа образува номера на системата (допускат се различни начини за сумиране). Всяка система има точно определен брой числа, които трябва да се попълнят и така образуват необходимия брой комбинации. В приложените текстови файлове се съдържа развитието на всяка съкратена система на отделни комбинации за играта „Тото 2 - 5 от 35“.

s1_535.doc s2_535.doc s3_535.doc s4_535.doc s5_535.doc
s6_535.doc s7_535.doc s8_535.doc s9_535.doc s10_535.doc
s11_535.doc s12_535.doc s13_535.doc s14_535.doc s15_535.doc
s16_535.doc s17_535.doc s18_535.doc s19_535.doc s20_535.doc
s21_535.doc s22_535.doc s23_535.doc s24_535.doc s25_535.doc
s26_535.doc s27_535.doc s28_535.doc s29_535.doc  

 

Системите в текстовите файлове са разписани с примерни числа – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8, за по-лесното им проследяване, но те могат да бъдат и съвсем различни – например, 12, 18, 24, 29, 32, 36, 45, 49, достатъчно е да се следва логиката в примерите. Поредността на записване на числата в системата има значение за начина, по който те участват в комбинациите. В случай, че желанието е осемте числа да участват в системата във възходящ ред, тогава те трябва да са попълнени в първа област на фиша. Например, числата 12, 18, 24, 29, 32, 36, 45, 49, записани в първа област на фиша, се приемат във възходящ ред при разписването им в комбинациите на системата. За първо число системата приема 12, за второ – 18, за трето – 24, за четвърто – 29, за пето – 32, за шесто – 36, за седмо – 45, и за осмо – 49.

Същите тези числа могат да участват в комбинациите на системата и в друг ред – например, 49, 18, 32, 36, 12, 24, 29 и 45), като за целта се попълват по следния начин:

  • в първа област на фиша се изписва числото 49;
  • във втора област се изписват числата 18, 32 и 36;
  • в трета област се изписват числата 12, 24, 29 и 45.

Така записаните числа ще се третират в системата като: първо число – 49, второ – 18, трето – 32, четвърто – 36, пето – 12, шесто – 24, седмо – 29, и осмо – 45.

 

 
 
 

Тото 2

6 от 49

Тираж 24 - 26.03.2017
Печеливши числа
17 22 25 26 46 49
Джакпот
6 973 819.96 лева

Тото 2

5 от 35

Тираж 24 - 26.03.2017
1 Теглене
3 19 25 31 34
2 Теглене
7 18 22 29 30
 
Тираж 24 - 27.03.2017
Печеливши числа
Година
68
Месец
1
Дата
15
Ден
3


Джакпот
11 347.82 лева

Тираж 24 - 26.03.2017
Печеливши числа
11 12 21 30 43
Печеливша зодия
11
Джакпот
3 000 000.00 лева
Тираж 24 - 26.03.2017
Печеливши числа
2 3 28 32 35 42
Джакпот
1 434 137.90 лева
Тираж 24 - 26.03.2017
 
Печеливши позиции
1 7 8
Печеливши числа
0 0 6
Джакпот
Спечелен
Тираж 24 - 26.03.2017
Тото 1 - 13 срещи
1
x
2
1
3
1
4
1
5
2
6
x
7
1
8
1
9
2
10
2
11
x
12
2
13
1
Джакпот
Спечелен
Тираж 24 - 26.03.2017
Тото 1 - 12 тип 1X2
1
2
2
1
3
1
4
1
5
2
6
x
7
2
8
x
9
1
10
x
11
1
12
2
Джакпот
990.60 лева
Тираж 24 - 26.03.2017
Тото 1 - 10 от 10
1
1
2
x
3
1
4
x
5
1
6
1
7
2
8
x
9
x
10
x
Джакпот
265.05 лева
 
30 мар 2017