Тото 1 - 10 от 10 

 
Тото 1 - 10 от 10
         

Цел на играта

Начин на игра

  • чрез попълване на знак 1, Х или 2 на фиш – обикновен или със съкратено записване, издаден от Български спортен тотализатор;
  • след обработка на фиша се издава квитанция за валиден залог.

Фишове

В играта „Тото 1 - 10 от 10“ може да се участва с два типа фишове – обикновен и фиш със съкратено записване.

Обикновеният фиш съдържа 6 области, като всяка от тях има по три колонки за предвиждания. За участие се изисква попълване на поне един от трите знака – 1, Х или 2, в поне една област за всяка среща, включена в програмата за тиража.

С този тип фиш може да се играе и със система за пълно комбиниране. За целта трябва да се маркира повече от един знак за избрани срещи. Допуска се попълване и на трите възможни знака за една среща. Повече информация има в Системи за пълно комбиниране.

Маркиране на число от област ФАКТОР означава, че участникът иска попълнените от него предвиждания да участват в тиража толкова пъти, колкото е маркираното число – 2, 5, 10, 20, 50 или 100 пъти. Допуска се маркиране и само на едно число от тази област.

Фишът със съкратено записване се състои от 3 области. Чрез него се реализира участие със съкратени системи с основни предвиждания.

В първа област се отбелязват твърдите предвиждания, във втора област се маркират основните двойни или тройни предвиждания (1Х, Х2, 12, 1Х2). Под втора област се отбелязват номерът на системата и избраният индекс. Повече информация се предлага в издаваните от Български спортен тотализатор книги, както и в пунктовете за приемане на залози.

Квитанция

След като направи своя залог участникът получава квитанция от терминалното устройство. Препоръчително е да провери веднага и на място съдържанието й, тъй като залогът му участва в играта само и единствено въз основа на изписаните в нея предвиждания. Ако установи, че има разминаване със записаните във фиша прогнози, той следва да заяви анулиране на квитанцията. Участникът може да заяви своята прогноза чрез повторно подаване на същия фиш или попълване на нов. Всичко това е важно, защото печалба се изплаща само срещу представяне на валидна квитанция за залог!

Залог

  • една подадена комбинация от 10 знака – 0.20 лв.

Тиражи

  • един път седмично – неделя

Печеливши групи и печалби

  • първа група – за правилно прогнозирани 10 срещи

Печалбите са 50% от постъпленията за играта в тиража. Сумата за печалби се разпределя поравно между участниците, правилно прогнозирали крайните резултати и на 10-те срещи, включени в програмата за тиража.

Джакпот

Когато няма участници, правилно прогнозирали крайните резултати и на десетте срещи, включени в програмата на даден тираж, определената сума за печалби в печелившата група се прибавя към сумата за печалби в нея за следващия тираж – натрупва се джакпот.

 

Системи за съкратено записване

Системи за пълно комбиниране

Печалби в играта

 

 
 

Тото 2

6 от 49

Тираж 41 - 25.05.2023
Печеливши числа
9 25 26 35 37 41
Джакпот
3 720 200.15 лева

Тото 2

5 от 35

Тираж 41 - 25.05.2023
1 Теглене
1 15 17 22 24
2 Теглене
3 10 17 24 28
 
Тираж 41 - 25.05.2023
Печеливши числа
2 8 17 19 26 34
Джакпот
1 461 653.68 лева
Тираж 41 - 25.05.2023
Печеливши числа
Година
31
Месец
5
Дата
6
Ден
2


Джакпот
15 522.07 лева

Тираж 41 - 25.05.2023
Печеливши числа
2 5 14 19 29
Печеливша зодия
6
Джакпот
3 000 000.00 лева
Тираж 41 - 25.05.2023
 
Печеливши позиции
5 8 9
Печеливши числа
2 3 3
Джакпот
Спечелен
Тираж 40 - 21.05.2023
Тото 1 - 13 срещи
1
2
2
2
3
x
4
x
5
x
6
1
7
1
8
2
9
1
10
1
11
2
12
2
13
1
Джакпот
12 292.14 лева
Тираж 40 - 21.05.2023
Тото 1 - 12 тип 1X2
1
2
2
x
3
x
4
1
5
2
6
x
7
1
8
x
9
x
10
2
11
2
12
x
Джакпот
1 714.20 лева
Тираж 40 - 21.05.2023
Тото 1 - 10 от 10
1
2
2
1
3
1
4
x
5
2
6
x
7
1
8
x
9
x
10
1
Джакпот
1 668.80 лева
 
БНТ
28 май 2023