Тото 2 - 6 от 49 

 
Статистика
         

Тото 2 - 6 от 49

 
Играни числови комбинации в тираж 32 (23.4.2017)
Общ брой възможни комбинации
Процент играни комбинации от общия възможен брой
13 983 816
4.75 %
Тази таблица предлага информация какъв е процентът на общо изиграните в последния тираж числови комбинации от общия възможен брой.

 

Играни числа
в тираж №32 (23.4.2017)
Изтеглени числа за всички тиражи
по ред на числата
в низходящ ред
Число
Брой
Число
Брой
Число
Брой
1
85 770
1
1 157
4
1 179
2
81 741
2
1 103
44
1 171
3
104 442
3
1 048
49
1 166
4
98 468
4
1 179
6
1 162
5
105 430
5
1 119
1
1 157
6
96 770
6
1 162
21
1 157
7
114 613
7
1 116
48
1 153
8
87 521
8
1 122
11
1 151
9
105 764
9
1 128
34
1 149
10
86 010
10
1 082
17
1 146
11
99 846
11
1 151
29
1 145
12
91 466
12
1 126
37
1 143
13
99 545
13
1 101
25
1 142
14
72 948
14
1 101
28
1 142
15
71 448
15
1 105
24
1 137
16
83 901
16
1 097
30
1 136
17
102 466
17
1 146
9
1 128
18
98 393
18
1 075
22
1 128
19
94 220
19
1 073
12
1 126
20
75 869
20
1 102
46
1 124
21
80 740
21
1 157
8
1 122
22
74 570
22
1 128
33
1 121
23
90 731
23
1 026
5
1 119
24
90 478
24
1 137
45
1 119
25
90 750
25
1 142
7
1 116
26
82 969
26
1 108
35
1 113
27
90 943
27
1 087
47
1 112
28
80 974
28
1 142
26
1 108
29
71 234
29
1 145
43
1 106
30
75 101
30
1 136
15
1 105
31
83 515
31
1 058
38
1 105
32
78 484
32
1 085
36
1 104
33
89 862
33
1 121
2
1 103
34
70 826
34
1 149
20
1 102
35
62 054
35
1 113
13
1 101
36
58 674
36
1 104
14
1 101
37
68 971
37
1 143
16
1 097
38
70 161
38
1 105
42
1 096
39
68 324
39
1 078
27
1 087
40
63 968
40
1 077
32
1 085
41
69 186
41
1 079
10
1 082
42
64 372
42
1 096
41
1 079
43
64 561
43
1 106
39
1 078
44
65 472
44
1 171
40
1 077
45
60 697
45
1 119
18
1 075
46
63 024
46
1 124
19
1 073
47
68 154
47
1 112
31
1 058
48
61 042
48
1 153
3
1 048
49
65 102
49
1 166
23
1 026
Информация колко пъти
всяко от числата
от 1 до 49 е играно
в последния тираж.
Информация колко пъти всяко от числата от 1 до 49 е изтегляно за всички тиражи от създаването на играта до тираж №32 през 2017 г
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

Изтеглени числови комбинации в отделните тиражи
от създаването на играта (по години)
 
От линковете в тази таблица може да се проследят всички числови комбинации, изтеглени в тиражите на играта от създаването й. Първото число на всеки ред обозначава номера на тиража, а останалите числа – печелившата числова комбинация. Всички номера на тиражи, които са по-големи от 600 (например, 601, 602 и т.н.), обозначават извънредни тиражи. Публикуваната статистика отразява всички промени в правилата на играта през годините (например, промяна в броя на тегленията, печелившите групи и др.)
 
 
 

Тото 2

6 от 49

Тираж 32 - 23.04.2017
Печеливши числа
1 6 18 29 36 42
Джакпот
7 754 717.21 лева

Тото 2

5 от 35

Тираж 32 - 23.04.2017
1 Теглене
11 15 20 22 28
2 Теглене
2 7 10 12 22
 
Тираж 31 - 21.04.2017
Печеливши числа
Година
89
Месец
3
Дата
11
Ден
1


Джакпот
22 999.56 лева

Тираж 32 - 23.04.2017
Печеливши числа
8 25 28 47 50
Печеливша зодия
6
Джакпот
3 000 000.00 лева
Тираж 32 - 23.04.2017
Печеливши числа
1 21 24 25 36 40
Джакпот
1 640 045.01 лева
Тираж 32 - 23.04.2017
 
Печеливши позиции
2 6 9
Печеливши числа
9 9 0
Джакпот
Спечелен
Тираж 30 - 16.04.2017
Тото 1 - 13 срещи
1
x
2
1
3
x
4
1
5
1
6
2
7
2
8
1
9
x
10
x
11
1
12
x
13
1
Джакпот
Спечелен
Тираж 30 - 16.04.2017
Тото 1 - 12 тип 1X2
1
1
2
1
3
1
4
x
5
2
6
2
7
x
8
x
9
1
10
2
11
2
12
1
Джакпот
259.15 лева
Тираж 30 - 16.04.2017
Тото 1 - 10 от 10
1
1
2
2
3
x
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
1
10
1
Джакпот
Спечелен
 
27 апр 2017