Тото 2 - 6 от 49 

 
Статистика
         

Тото 2 - 6 от 49

Играни числови комбинации в тираж №56 (12.07.2020)
Общ брой възможни комбинации
Процент играни комбинации от общия възможен брой
13 983 816
3.95 %
Тази таблица предлага информация какъв е процентът на общо изиграните в последния тираж числови комбинации от общия възможен брой.
 
Играни числа
в тираж №56 (12.07.2020)
Изтеглени числа за всички тиражи
по ред на числата
в низходящ ред
Число
Брой
Число
Брой
Число
Брой
1
71 613
1
1 190
44
1 215
2
69 519
2
1 145
4
1 212
3
90 559
3
1 105
21
1 209
4
80 561
4
1 212
49
1 204
5
85 893
5
1 152
6
1 199
6
81 850
6
1 199
34
1 199
7
98 525
7
1 150
11
1 198
8
73 856
8
1 168
48
1 192
9
89 005
9
1 180
1
1 190
10
73 885
10
1 113
17
1 189
11
82 337
11
1 198
37
1 187
12
79 273
12
1 171
25
1 181
13
84 404
13
1 141
9
1 180
14
61 706
14
1 139
29
1 179
15
60 292
15
1 151
28
1 178
16
69 539
16
1 140
46
1 174
17
84 027
17
1 189
30
1 173
18
81 908
18
1 113
12
1 171
19
79 027
19
1 112
22
1 171
20
64 562
20
1 142
8
1 168
21
69 425
21
1 209
24
1 167
22
62 528
22
1 171
45
1 166
23
73 108
23
1 072
35
1 165
24
74 776
24
1 167
33
1 159
25
77 283
25
1 181
5
1 152
26
72 529
26
1 151
15
1 151
27
74 888
27
1 119
26
1 151
28
67 180
28
1 178
7
1 150
29
58 246
29
1 179
47
1 150
30
63 515
30
1 173
38
1 149
31
68 241
31
1 094
2
1 145
32
65 012
32
1 132
43
1 143
33
72 999
33
1 159
20
1 142
34
58 309
34
1 199
36
1 142
35
51 490
35
1 165
13
1 141
36
47 850
36
1 142
16
1 140
37
56 639
37
1 187
14
1 139
38
56 245
38
1 149
42
1 138
39
56 842
39
1 131
32
1 132
40
51 200
40
1 112
39
1 131
41
54 209
41
1 114
27
1 119
42
53 259
42
1 138
41
1 114
43
53 724
43
1 143
10
1 113
44
52 836
44
1 215
18
1 113
45
50 982
45
1 166
19
1 112
46
52 696
46
1 174
40
1 112
47
54 733
47
1 150
3
1 105
48
48 986
48
1 192
31
1 094
49
53 937
49
1 204
23
1 072
Информация колко пъти всяко от числата от 1 до 49 е играно в последния тираж.
Информация колко пъти всяко от числата от 1 до 49 е изтегляно за всички тиражи от създаването на играта до тираж №56 през 2020 г.
 
Изтеглени числови комбинации в отделните тиражи
от създаването на играта (по години)
2018 2019                
От линковете в тази таблица може да се проследят всички числови комбинации, изтеглени в тиражите на играта от създаването й. Първото число на всеки ред обозначава номера на тиража, а останалите числа – печелившата числова комбинация. Всички номера на тиражи, които са по-големи от 600 (например, 601, 602 и т.н.), обозначават извънредни тиражи. Публикуваната статистика отразява всички промени в правилата на играта през годините (например, промяна в броя на тегленията, печелившите групи и др.)
 

 
 

Тото 2

6 от 49

Тираж 56 - 12.07.2020
Печеливши числа
3 10 13 25 32 34
Джакпот
2 508 097.83 лева

Тото 2

5 от 35

Тираж 56 - 12.07.2020
1 Теглене
1 4 7 17 34
2 Теглене
8 9 20 21 35
 
Тираж 56 - 12.07.2020
Печеливши числа
2 12 23 24 26 37
Джакпот
783 068.50 лева
Тираж 56 - 12.07.2020
Печеливши числа
Година
16
Месец
2
Дата
10
Ден
2


Джакпот
5 602.54 лева

Тираж 56 - 12.07.2020
Печеливши числа
7 18 23 36 40
Печеливша зодия
9
Джакпот
3 000 000.00 лева
Тираж 56 - 12.07.2020
 
Печеливши позиции
2 6 7
Печеливши числа
4 8 2
Джакпот
Спечелен
Тираж 56 - 12.07.2020
Тото 1 - 13 срещи
1
2
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
x
9
1
10
x
11
x
12
x
13
2
Джакпот
3 132.00 лева
Тираж 56 - 12.07.2020
Тото 1 - 12 тип 1X2
1
1
2
2
3
2
4
1
5
2
6
2
7
x
8
x
9
2
10
2
11
x
12
1
Джакпот
4 368.75 лева
Тираж 56 - 12.07.2020
Тото 1 - 10 от 10
1
2
2
1
3
2
4
2
5
1
6
2
7
2
8
1
9
2
10
1
Джакпот
Спечелен
 
БНТ
16 юли 2020