Тото 2 - 6 от 49 

 
Статистика
         

Тото 2 - 6 от 49

Играни числови комбинации в тираж №50 (26.06.2022)
Общ брой възможни комбинации
Процент уникални играни комбинации от общия възможен брой
13 983 816
4.17 %
Тази таблица предлага информация какъв е процентът на общо изиграните в последния тираж числови комбинации от общия възможен брой.
 
Играни числа
в тираж №50 (26.06.2022)
Изтеглени числа за всички тиражи
по ред на числата
в низходящ ред
Число
Брой
Число
Брой
Число
Брой
1
79 809
1
1 207
44
1 249
2
78 922
2
1 172
21
1 239
3
100 629
3
1 134
34
1 236
4
87 923
4
1 229
4
1 229
5
97 116
5
1 175
49
1 228
6
94 100
6
1 225
6
1 225
7
111 370
7
1 172
11
1 224
8
83 133
8
1 196
48
1 217
9
98 478
9
1 205
37
1 214
10
86 912
10
1 146
17
1 213
11
94 124
11
1 224
1
1 207
12
88 509
12
1 199
9
1 205
13
93 757
13
1 164
28
1 205
14
70 424
14
1 162
29
1 203
15
67 956
15
1 167
25
1 202
16
77 898
16
1 157
46
1 201
17
93 838
17
1 213
12
1 199
18
92 332
18
1 130
30
1 197
19
90 778
19
1 131
8
1 196
20
73 818
20
1 169
22
1 194
21
78 932
21
1 239
45
1 192
22
72 516
22
1 194
24
1 190
23
84 473
23
1 105
35
1 187
24
86 500
24
1 190
33
1 183
25
88 471
25
1 202
5
1 175
26
81 954
26
1 169
2
1 172
27
87 720
27
1 148
7
1 172
28
76 744
28
1 205
36
1 171
29
65 263
29
1 203
38
1 171
30
71 813
30
1 197
47
1 171
31
78 335
31
1 123
42
1 170
32
72 329
32
1 161
20
1 169
33
84 522
33
1 183
26
1 169
34
69 197
34
1 236
43
1 168
35
61 919
35
1 187
15
1 167
36
54 680
36
1 171
13
1 164
37
67 588
37
1 214
14
1 162
38
65 055
38
1 171
32
1 161
39
65 319
39
1 160
39
1 160
40
63 289
40
1 134
16
1 157
41
65 416
41
1 135
27
1 148
42
60 424
42
1 170
10
1 146
43
60 337
43
1 168
41
1 135
44
62 479
44
1 249
3
1 134
45
58 013
45
1 192
40
1 134
46
61 857
46
1 201
19
1 131
47
60 650
47
1 171
18
1 130
48
55 393
48
1 217
31
1 123
49
63 034
49
1 228
23
1 105
Информация колко пъти всяко от числата от 1 до 49 е играно в последния тираж.
Информация колко пъти всяко от числата от 1 до 49 е изтегляно за всички тиражи от създаването на играта до тираж №50 през 2022 г.
 
Изтеглени числови комбинации в отделните тиражи
от създаването на играта (по години)
2018 2019 2020 2021            
От линковете в тази таблица може да се проследят всички числови комбинации, изтеглени в тиражите на играта от създаването й. Първото число на всеки ред обозначава номера на тиража, а останалите числа – печелившата числова комбинация. Всички номера на тиражи, които са по-големи от 600 (например, 601, 602 и т.н.), обозначават извънредни тиражи. Публикуваната статистика отразява всички промени в правилата на играта през годините (например, промяна в броя на тегленията, печелившите групи и др.)
 

 
 

Тото 2

6 от 49

Тираж 50 - 26.06.2022
Печеливши числа
2 13 17 24 30 32
Джакпот
4 485 503.80 лева

Тото 2

5 от 35

Тираж 50 - 26.06.2022
1 Теглене
9 16 23 26 27
2 Теглене
6 13 21 33 34
 
Тираж 50 - 26.06.2022
Печеливши числа
1 4 8 17 18 36
Джакпот
388 035.68 лева
Тираж 50 - 26.06.2022
Печеливши числа
Година
13
Месец
7
Дата
6
Ден
4


Джакпот
29 901.88 лева

Тираж 50 - 26.06.2022
Печеливши числа
6 18 29 44 49
Печеливша зодия
4
Джакпот
3 000 000.00 лева
Тираж 50 - 26.06.2022
 
Печеливши позиции
2 3 6
Печеливши числа
9 8 0
Джакпот
Спечелен
Тираж 50 - 26.06.2022
Тото 1 - 13 срещи
1
1
2
1
3
1
4
1
5
x
6
1
7
2
8
x
9
x
10
x
11
2
12
2
13
2
Джакпот
24 634.74 лева
Тираж 50 - 26.06.2022
Тото 1 - 12 тип 1X2
1
x
2
2
3
2
4
x
5
2
6
1
7
2
8
1
9
1
10
2
11
2
12
x
Джакпот
785.80 лева
Тираж 50 - 26.06.2022
Тото 1 - 10 от 10
1
1
2
x
3
2
4
2
5
2
6
2
7
2
8
1
9
x
10
2
Джакпот
2 087.00 лева
 
БНТ
30 юни 2022