Тото 2 - 6 от 49 

 
Статистика
         

Тото 2 - 6 от 49

Играни числови комбинации в тираж №16 (28.02.2021)
Общ брой възможни комбинации
Процент играни комбинации от общия възможен брой
13 983 816
4.68 %
Тази таблица предлага информация какъв е процентът на общо изиграните в последния тираж числови комбинации от общия възможен брой.
 
Играни числа
в тираж №16 (28.02.2021)
Изтеглени числа за всички тиражи
по ред на числата
в низходящ ред
Число
Брой
Число
Брой
Число
Брой
1
84 009
1
1 197
44
1 228
2
82 327
2
1 154
21
1 219
3
104 327
3
1 113
4
1 217
4
93 241
4
1 217
49
1 214
5
102 105
5
1 160
34
1 210
6
95 996
6
1 209
6
1 209
7
116 684
7
1 155
11
1 209
8
88 036
8
1 182
48
1 202
9
104 915
9
1 187
17
1 198
10
88 230
10
1 121
1
1 197
11
99 415
11
1 209
37
1 193
12
90 384
12
1 177
9
1 187
13
97 912
13
1 148
25
1 187
14
73 053
14
1 153
29
1 185
15
70 589
15
1 154
46
1 185
16
82 407
16
1 146
28
1 184
17
100 348
17
1 198
8
1 182
18
96 160
18
1 118
22
1 179
19
93 174
19
1 118
12
1 177
20
77 234
20
1 149
30
1 177
21
84 206
21
1 219
45
1 177
22
72 595
22
1 179
24
1 171
23
87 852
23
1 084
35
1 170
24
90 318
24
1 171
33
1 165
25
92 036
25
1 187
5
1 160
26
85 691
26
1 158
26
1 158
27
90 946
27
1 132
47
1 158
28
78 860
28
1 184
38
1 157
29
68 078
29
1 185
7
1 155
30
73 611
30
1 177
2
1 154
31
83 527
31
1 105
15
1 154
32
78 480
32
1 144
14
1 153
33
87 943
33
1 165
36
1 151
34
70 101
34
1 210
20
1 149
35
59 675
35
1 170
43
1 149
36
56 727
36
1 151
13
1 148
37
66 651
37
1 193
42
1 148
38
68 786
38
1 157
16
1 146
39
67 702
39
1 139
32
1 144
40
63 514
40
1 119
39
1 139
41
66 964
41
1 117
27
1 132
42
62 662
42
1 148
10
1 121
43
61 637
43
1 149
40
1 119
44
62 734
44
1 228
18
1 118
45
60 334
45
1 177
19
1 118
46
60 428
46
1 185
41
1 117
47
63 498
47
1 158
3
1 113
48
58 163
48
1 202
31
1 105
49
65 237
49
1 214
23
1 084
Информация колко пъти всяко от числата от 1 до 49 е играно в последния тираж.
Информация колко пъти всяко от числата от 1 до 49 е изтегляно за всички тиражи от създаването на играта до тираж №16 през 2021 г.
 
Изтеглени числови комбинации в отделните тиражи
от създаването на играта (по години)
2018 2019 2020              
От линковете в тази таблица може да се проследят всички числови комбинации, изтеглени в тиражите на играта от създаването й. Първото число на всеки ред обозначава номера на тиража, а останалите числа – печелившата числова комбинация. Всички номера на тиражи, които са по-големи от 600 (например, 601, 602 и т.н.), обозначават извънредни тиражи. Публикуваната статистика отразява всички промени в правилата на играта през годините (например, промяна в броя на тегленията, печелившите групи и др.)
 

 
 

Тото 2

6 от 49

Тираж 16 - 28.02.2021
Печеливши числа
4 6 11 14 17 46
Джакпот
2 578 750.14 лева

Тото 2

5 от 35

Тираж 16 - 28.02.2021
1 Теглене
4 5 11 14 21
2 Теглене
3 9 18 28 33
 
Тираж 16 - 28.02.2021
Печеливши числа
17 21 24 37 39 40
Джакпот
467 706.11 лева
Тираж 16 - 28.02.2021
Печеливши числа
Година
64
Месец
12
Дата
16
Ден
4


Джакпот
Спечелен

Тираж 16 - 28.02.2021
Печеливши числа
21 43 45 48 50
Печеливша зодия
12
Джакпот
3 000 000.00 лева
Тираж 16 - 28.02.2021
 
Печеливши позиции
3 5 9
Печеливши числа
6 5 7
Джакпот
46 204.80 лева
Тираж 16 - 28.02.2021
Тото 1 - 13 срещи
1
1
2
2
3
x
4
x
5
2
6
1
7
x
8
x
9
2
10
2
11
1
12
x
13
2
Джакпот
2 288.72 лева
Тираж 16 - 28.02.2021
Тото 1 - 12 тип 1X2
1
x
2
1
3
x
4
2
5
2
6
1
7
2
8
2
9
x
10
1
11
x
12
x
Джакпот
9 518.45 лева
Тираж 16 - 28.02.2021
Тото 1 - 10 от 10
1
1
2
1
3
x
4
2
5
2
6
1
7
1
8
1
9
2
10
x
Джакпот
2 933.60 лева
 
БНТ
4 мар 2021