Тото 2 - 6 от 49 

 
Статистика
         

Тото 2 - 6 от 49

Играни числови комбинации в тираж №67 (22.08.2019)
Общ брой възможни комбинации
Процент играни комбинации от общия възможен брой
13 983 816
3.52%
Тази таблица предлага информация какъв е процентът на общо изиграните в последния тираж числови комбинации от общия възможен брой.
 
Играни числа
в тираж №67 (22.08.2019)
Изтеглени числа за всички тиражи
по ред на числата
в низходящ ред
Число
Брой
Число
Брой
Число
Брой
1
62 615
1
1 178
4
1 202
2
60 205
2
1 135
44
1 200
3
76 891
3
1 088
21
1 194
4
70 883
4
1 202
49
1 193
5
77 368
5
1 147
34
1 191
6
71 017
6
1 188
11
1 190
7
84 798
7
1 139
6
1 188
8
66 840
8
1 158
17
1 179
9
78 586
9
1 169
1
1 178
10
63 669
10
1 099
48
1 178
11
74 135
11
1 190
37
1 175
12
69 944
12
1 163
25
1 171
13
73 239
13
1 127
29
1 170
14
53 814
14
1 129
9
1 169
15
54 209
15
1 139
28
1 167
16
61 110
16
1 126
12
1 163
17
75 714
17
1 179
30
1 162
18
73 187
18
1 105
22
1 160
19
72 464
19
1 103
8
1 158
20
55 632
20
1 129
24
1 158
21
61 950
21
1 194
35
1 154
22
56 894
22
1 160
45
1 154
23
66 004
23
1 060
46
1 154
24
68 026
24
1 158
5
1 147
25
68 439
25
1 171
33
1 146
26
62 525
26
1 139
38
1 141
27
65 234
27
1 107
47
1 141
28
59 150
28
1 167
7
1 139
29
51 622
29
1 170
15
1 139
30
55 497
30
1 162
26
1 139
31
61 491
31
1 087
2
1 135
32
57 892
32
1 113
36
1 132
33
66 568
33
1 146
43
1 131
34
53 948
34
1 191
14
1 129
35
47 358
35
1 154
20
1 129
36
43 830
36
1 132
13
1 127
37
50 901
37
1 175
16
1 126
38
51 921
38
1 141
42
1 125
39
50 947
39
1 114
39
1 114
40
47 539
40
1 102
32
1 113
41
50 857
41
1 106
27
1 107
42
47 616
42
1 125
41
1 106
43
48 383
43
1 131
18
1 105
44
47 441
44
1 200
19
1 103
45
46 025
45
1 154
40
1 102
46
46 763
46
1 154
10
1 099
47
48 020
47
1 141
3
1 088
48
43 235
48
1 178
31
1 087
49
49 448
49
1 193
23
1 060
Информация колко пъти всяко от числата от 1 до 49 е играно в последния тираж.
Информация колко пъти всяко от числата от 1 до 49 е изтегляно за всички тиражи от създаването на играта до тираж №67 през 2019 г.
 
Изтеглени числови комбинации в отделните тиражи
от създаването на играта (по години)
2018                  
От линковете в тази таблица може да се проследят всички числови комбинации, изтеглени в тиражите на играта от създаването й. Първото число на всеки ред обозначава номера на тиража, а останалите числа – печелившата числова комбинация. Всички номера на тиражи, които са по-големи от 600 (например, 601, 602 и т.н.), обозначават извънредни тиражи. Публикуваната статистика отразява всички промени в правилата на играта през годините (например, промяна в броя на тегленията, печелившите групи и др.)
 

 
 

Тото 2

6 от 49

Тираж 68 - 25.08.2019
Печеливши числа
4 20 22 27 28 46
Джакпот
5 209 512.40 лева

Тото 2

5 от 35

Тираж 68 - 25.08.2019
1 Теглене
12 13 17 22 25
2 Теглене
7 8 15 24 28
 
Тираж 68 - 25.08.2019
Печеливши числа
7 10 24 25 30 38
Джакпот
569 226.32 лева
Тираж 68 - 25.08.2019
Печеливши числа
Година
40
Месец
2
Дата
9
Ден
2


Джакпот
24 327.41 лева

Тираж 68 - 25.08.2019
Печеливши числа
11 20 24 26 41
Печеливша зодия
3
Джакпот
3 000 000.00 лева
Тираж 68 - 25.08.2019
 
Печеливши позиции
1 5 8
Печеливши числа
1 2 3
Джакпот
Спечелен
Тираж 66 - 18.08.2019
Тото 1 - 13 срещи
1
2
2
x
3
1
4
1
5
2
6
x
7
1
8
x
9
2
10
x
11
2
12
1
13
2
Джакпот
5 396.59 лева
Тираж 66 - 18.08.2019
Тото 1 - 12 тип 1X2
1
1
2
2
3
1
4
x
5
1
6
2
7
x
8
1
9
2
10
1
11
x
12
2
Джакпот
129.60 лева
Тираж 66 - 18.08.2019
Тото 1 - 10 от 10
1
2
2
1
3
x
4
1
5
2
6
1
7
1
8
1
9
1
10
2
Джакпот
Спечелен
 
29 авг 2019