Тото 2 - 6 от 49 

 
Статистика
         

Тото 2 - 6 от 49

 
Играни числови комбинации в тираж №92 (19.11.2017)
Общ брой възможни комбинации
Процент играни комбинации от общия възможен брой
13 983 816
3.49 %
Тази таблица предлага информация какъв е процентът на общо изиграните в последния тираж числови комбинации от общия възможен брой.

 

Играни числа
в тираж №92 (19.11.2017)
Изтеглени числа за всички тиражи
по ред на числата
в низходящ ред
Число
Брой
Число
Брой
Число
Брой
1
63 737
1
1 162
4
1 187
2
60 915
2
1 106
44
1 174
3
77 097
3
1 055
49
1 174
4
72 869
4
1 187
21
1 170
5
78 191
5
1 126
6
1 168
6
74 084
6
1 168
1
1 162
7
86 223
7
1 124
48
1 160
8
66 404
8
1 132
11
1 159
9
79 449
9
1 141
34
1 158
10
65 916
10
1 085
25
1 153
11
74 098
11
1 159
17
1 150
12
68 281
12
1 136
28
1 149
13
73 521
13
1 108
29
1 149
14
54 578
14
1 104
37
1 149
15
53 021
15
1 113
24
1 146
16
61 190
16
1 105
22
1 142
17
75 757
17
1 150
9
1 141
18
72 862
18
1 084
30
1 141
19
70 971
19
1 077
12
1 136
20
55 333
20
1 107
46
1 136
21
60 336
21
1 170
8
1 132
22
56 063
22
1 142
45
1 128
23
64 276
23
1 033
5
1 126
24
67 999
24
1 146
33
1 125
25
68 190
25
1 153
7
1 124
26
62 635
26
1 116
35
1 121
27
66 651
27
1 092
47
1 121
28
60 497
28
1 149
26
1 116
29
51 330
29
1 149
15
1 113
30
54 659
30
1 141
38
1 112
31
59 394
31
1 067
36
1 111
32
55 297
32
1 090
43
1 111
33
63 301
33
1 125
13
1 108
34
52 188
34
1 158
20
1 107
35
45 188
35
1 121
2
1 106
36
43 470
36
1 111
16
1 105
37
49 655
37
1 149
14
1 104
38
49 788
38
1 112
42
1 102
39
49 159
39
1 089
27
1 092
40
44 389
40
1 085
32
1 090
41
48 771
41
1 087
39
1 089
42
46 489
42
1 102
41
1 087
43
46 981
43
1 111
10
1 085
44
48 027
44
1 174
40
1 085
45
45 079
45
1 128
18
1 084
46
45 575
46
1 136
19
1 077
47
46 630
47
1 121
31
1 067
48
42 507
48
1 160
3
1 055
49
49 777
49
1 174
23
1 033
Информация колко пъти
всяко от числата
от 1 до 49 е играно
в последния тираж.
Информация колко пъти всяко от числата от 1 до 49 е изтегляно за всички тиражи от създаването на играта до тираж №92 през 2017 г
 
 
 
 
 
Изтеглени числови комбинации в отделните тиражи
от създаването на играта (по години)
 
От линковете в тази таблица може да се проследят всички числови комбинации, изтеглени в тиражите на играта от създаването й. Първото число на всеки ред обозначава номера на тиража, а останалите числа – печелившата числова комбинация. Всички номера на тиражи, които са по-големи от 600 (например, 601, 602 и т.н.), обозначават извънредни тиражи. Публикуваната статистика отразява всички промени в правилата на играта през годините (например, промяна в броя на тегленията, печелившите групи и др.)
 

 
 

Тото 2

6 от 49

Тираж 92 - 19.11.2017
Печеливши числа
8 11 12 23 31 49
Джакпот
2 274 612.61 лева

Тото 2

5 от 35

Тираж 92 - 19.11.2017
1 Теглене
17 23 29 31 33
2 Теглене
8 13 14 21 31
 
Тираж 92 - 19.11.2017
Печеливши числа
15 21 26 29 38 41
Джакпот
351 886.10 лева
Тираж 92 - 19.11.2017
Печеливши числа
Година
48
Месец
7
Дата
5
Ден
1


Джакпот
Спечелен

Тираж 92 - 19.11.2017
Печеливши числа
2 24 35 37 49
Печеливша зодия
8
Джакпот
3 000 000.00 лева
Тираж 92 - 19.11.2017
 
Печеливши позиции
2 3 8
Печеливши числа
0 9 1
Джакпот
23 696.45 лева
Тираж 92 - 19.11.2017
Тото 1 - 13 срещи
1
1
2
1
3
x
4
1
5
1
6
1
7
2
8
2
9
x
10
1
11
2
12
2
13
x
Джакпот
4 392.71 лева
Тираж 92 - 19.11.2017
Тото 1 - 12 тип 1X2
1
x
2
1
3
x
4
1
5
2
6
1
7
x
8
1
9
x
10
1
11
x
12
x
Джакпот
469.70 лева
Тираж 92 - 19.11.2017
Тото 1 - 10 от 10
1
1
2
1
3
x
4
2
5
x
6
x
7
1
8
2
9
x
10
2
Джакпот
502.90 лева
 
23 ное 2017