Тото 2 - 6 от 49 

 
Статистика
         

Тото 2 - 6 от 49

Играни числови комбинации в тираж №95 (26.11.2020)
Общ брой възможни комбинации
Процент играни комбинации от общия възможен брой
13 983 816
3.74 %
Тази таблица предлага информация какъв е процентът на общо изиграните в последния тираж числови комбинации от общия възможен брой.
 
Играни числа
в тираж №95 (26.11.2020)
Изтеглени числа за всички тиражи
по ред на числата
в низходящ ред
Число
Брой
Число
Брой
Число
Брой
1
67 065
1
1 195
44
1 225
2
64 298
2
1 151
21
1 215
3
84 168
3
1 111
4
1 214
4
76 312
4
1 214
49
1 212
5
79 681
5
1 157
34
1 206
6
76 596
6
1 204
6
1 204
7
91 288
7
1 152
11
1 204
8
69 702
8
1 177
48
1 196
9
82 351
9
1 183
1
1 195
10
70 223
10
1 119
17
1 195
11
79 066
11
1 204
37
1 189
12
72 039
12
1 175
25
1 184
13
78 984
13
1 144
29
1 184
14
58 001
14
1 147
9
1 183
15
57 436
15
1 152
28
1 181
16
63 686
16
1 143
46
1 180
17
78 735
17
1 195
8
1 177
18
77 148
18
1 116
22
1 176
19
74 249
19
1 115
12
1 175
20
60 946
20
1 147
30
1 175
21
65 414
21
1 215
45
1 173
22
59 630
22
1 176
24
1 171
23
69 568
23
1 080
35
1 168
24
71 155
24
1 171
33
1 162
25
73 070
25
1 184
5
1 157
26
69 320
26
1 154
38
1 156
27
70 218
27
1 125
26
1 154
28
63 441
28
1 181
47
1 154
29
54 945
29
1 184
7
1 152
30
59 495
30
1 175
15
1 152
31
63 578
31
1 098
2
1 151
32
61 247
32
1 139
36
1 148
33
69 624
33
1 162
14
1 147
34
56 397
34
1 206
20
1 147
35
49 190
35
1 168
43
1 147
36
47 071
36
1 148
13
1 144
37
54 938
37
1 189
42
1 144
38
53 874
38
1 156
16
1 143
39
54 615
39
1 136
32
1 139
40
49 962
40
1 116
39
1 136
41
52 010
41
1 115
27
1 125
42
50 034
42
1 144
10
1 119
43
50 896
43
1 147
18
1 116
44
51 017
44
1 225
40
1 116
45
49 013
45
1 173
19
1 115
46
49 404
46
1 180
41
1 115
47
51 665
47
1 154
3
1 111
48
48 536
48
1 196
31
1 098
49
53 675
49
1 212
23
1 080
Информация колко пъти всяко от числата от 1 до 49 е играно в последния тираж.
Информация колко пъти всяко от числата от 1 до 49 е изтегляно за всички тиражи от създаването на играта до тираж №95 през 2020 г.
 
Изтеглени числови комбинации в отделните тиражи
от създаването на играта (по години)
2018 2019                
От линковете в тази таблица може да се проследят всички числови комбинации, изтеглени в тиражите на играта от създаването й. Първото число на всеки ред обозначава номера на тиража, а останалите числа – печелившата числова комбинация. Всички номера на тиражи, които са по-големи от 600 (например, 601, 602 и т.н.), обозначават извънредни тиражи. Публикуваната статистика отразява всички промени в правилата на играта през годините (например, промяна в броя на тегленията, печелившите групи и др.)
 

 
 

Тото 2

6 от 49

Тираж 95 - 26.11.2020
Печеливши числа
2 3 14 23 27 44
Джакпот
5 094 721.30 лева

Тото 2

5 от 35

Тираж 95 - 26.11.2020
1 Теглене
3 20 28 31 32
2 Теглене
2 4 10 11 21
 
Тираж 95 - 26.11.2020
Печеливши числа
3 11 24 26 31 41
Джакпот
548 280.35 лева
Тираж 95 - 26.11.2020
Печеливши числа
Година
56
Месец
4
Дата
15
Ден
2


Джакпот
20 219.91 лева

Тираж 95 - 26.11.2020
Печеливши числа
3 15 18 19 39
Печеливша зодия
10
Джакпот
3 000 000.00 лева
Тираж 95 - 26.11.2020
 
Печеливши позиции
1 2 9
Печеливши числа
9 1 2
Джакпот
Спечелен
Тираж 95 - 26.11.2020
Тото 1 - 13 срещи
1
2
2
1
3
1
4
2
5
2
6
2
7
x
8
2
9
1
10
x
11
2
12
x
13
x
Джакпот
Спечелен
Тираж 94 - 22.11.2020
Тото 1 - 12 тип 1X2
1
x
2
2
3
x
4
2
5
2
6
2
7
1
8
x
9
2
10
1
11
2
12
2
Джакпот
33 189.05 лева
Тираж 94 - 22.11.2020
Тото 1 - 10 от 10
1
1
2
1
3
x
4
2
5
x
6
1
7
1
8
2
9
1
10
x
Джакпот
Спечелен
 
БНТ
29 ное 2020