Тото 2 - 6 от 49 

 
Статистика
         

Тото 2 - 6 от 49

Играни числови комбинации в тираж № 100 (16.12.2018)
Общ брой възможни комбинации
Процент играни комбинации от общия възможен брой
13 983 816
4.48 %
Тази таблица предлага информация какъв е процентът на общо изиграните в последния тираж числови комбинации от общия възможен брой.
 
Играни числа
в тираж № 100 (16.12.2018)
Изтеглени числа за всички тиражи
по ред на числата
в низходящ ред
Число
Брой
Число
Брой
Число
Брой
1
76 971
1
1 171
4
1 198
2
78 637
2
1 127
44
1 189
3
97 400
3
1 076
21
1 182
4
91 418
4
1 198
6
1 181
5
98 294
5
1 142
49
1 181
6
91 434
6
1 181
11
1 179
7
108 495
7
1 132
34
1 177
8
81 596
8
1 148
1
1 171
9
99 414
9
1 156
48
1 171
10
83 442
10
1 091
17
1 166
11
93 841
11
1 179
37
1 163
12
89 217
12
1 154
29
1 161
13
93 714
13
1 122
25
1 160
14
69 519
14
1 122
28
1 160
15
68 442
15
1 129
9
1 156
16
79 621
16
1 119
12
1 154
17
95 372
17
1 166
22
1 153
18
93 377
18
1 096
24
1 153
19
90 256
19
1 088
30
1 153
20
70 834
20
1 124
8
1 148
21
77 869
21
1 182
46
1 148
22
70 317
22
1 153
5
1 142
23
83 126
23
1 050
45
1 141
24
88 233
24
1 153
33
1 139
25
87 887
25
1 160
35
1 138
26
80 753
26
1 129
47
1 136
27
84 278
27
1 100
7
1 132
28
75 881
28
1 160
38
1 132
29
65 579
29
1 161
15
1 129
30
71 545
30
1 153
26
1 129
31
79 721
31
1 081
2
1 127
32
74 052
32
1 109
20
1 124
33
83 744
33
1 139
36
1 124
34
67 266
34
1 177
43
1 123
35
58 221
35
1 138
13
1 122
36
55 866
36
1 124
14
1 122
37
65 841
37
1 163
16
1 119
38
65 706
38
1 132
42
1 113
39
67 958
39
1 105
32
1 109
40
60 306
40
1 095
39
1 105
41
65 491
41
1 105
41
1 105
42
60 086
42
1 113
27
1 100
43
62 229
43
1 123
18
1 096
44
60 496
44
1 189
40
1 095
45
58 154
45
1 141
10
1 091
46
60 375
46
1 148
19
1 088
47
61 869
47
1 136
31
1 081
48
56 587
48
1 171
3
1 076
49
60 874
49
1 181
23
1 050
Информация колко пъти всяко от числата от 1 до 49 е играно в последния тираж.
Информация колко пъти всяко от числата от 1 до 49 е изтегляно за всички тиражи от създаването на играта до тираж № 100 през 2018 г.
 
Изтеглени числови комбинации в отделните тиражи
от създаването на играта (по години)
От линковете в тази таблица може да се проследят всички числови комбинации, изтеглени в тиражите на играта от създаването й. Първото число на всеки ред обозначава номера на тиража, а останалите числа – печелившата числова комбинация. Всички номера на тиражи, които са по-големи от 600 (например, 601, 602 и т.н.), обозначават извънредни тиражи. Публикуваната статистика отразява всички промени в правилата на играта през годините (например, промяна в броя на тегленията, печелившите групи и др.)
 

 
 

Тото 2

6 от 49

Тираж 100 - 16.12.2018
Печеливши числа
11 13 23 32 38 42
Джакпот
5 504 150.81 лева

Тото 2

5 от 35

Тираж 100 - 16.12.2018
1 Теглене
5 6 16 17 20
2 Теглене
1 4 14 18 23
 
Тираж 100 - 16.12.2018
Печеливши числа
1 10 11 29 31 32
Джакпот
573 197.99 лева
Тираж 100 - 16.12.2018
Печеливши числа
Година
67
Месец
11
Дата
8
Ден
5


Джакпот
8 192.30 лева

Тираж 100 - 16.12.2018
Печеливши числа
8 13 36 39 46
Печеливша зодия
11
Джакпот
3 000 000.00 лева
Тираж 100 - 16.12.2018
 
Печеливши позиции
2 4 7
Печеливши числа
7 3 4
Джакпот
27 541.65 лева
Тираж 100 - 16.12.2018
Тото 1 - 13 срещи
1
1
2
2
3
1
4
1
5
2
6
2
7
1
8
1
9
1
10
2
11
x
12
2
13
x
Джакпот
7 798.12 лева
Тираж 100 - 16.12.2018
Тото 1 - 12 тип 1X2
1
x
2
x
3
1
4
1
5
1
6
x
7
1
8
2
9
1
10
2
11
2
12
1
Джакпот
Спечелен
Тираж 100 - 16.12.2018
Тото 1 - 10 от 10
1
x
2
x
3
1
4
1
5
1
6
x
7
x
8
1
9
1
10
1
Джакпот
Спечелен
 
20 дек 2018