Тото 2 - 6 от 49 

 
Статистика
         
Тото 2 - 6 от 49
Играни числови комбинации в тираж №23 (23.03.2023)
Общ брой възможни комбинации
Процент уникални играни комбинации от общия възможен брой
13 983 816
4.84 %
Тази таблица предлага информация какъв е процентът на общо изиграните в последния тираж числови комбинации от общия възможен брой.
 
Играни числа
в тираж №23 (23.03.2023)
Изтеглени числа за всички тиражи
по ред на числата
в низходящ ред
Число
Брой
Число
Брой
Число
Брой
1
91 106
1
1 218
44
1 263
2
94 047
2
1 177
21
1 251
3
116 640
3
1 145
34
1 247
4
102 731
4
1 237
49
1 238
5
114 459
5
1 184
4
1 237
6
107 356
6
1 235
6
1 235
7
128 570
7
1 182
11
1 233
8
97 404
8
1 205
48
1 226
9
116 352
9
1 212
37
1 223
10
98 695
10
1 156
17
1 222
11
108 487
11
1 233
1
1 218
12
103 001
12
1 211
29
1 218
13
108 812
13
1 171
9
1 212
14
80 400
14
1 172
28
1 212
15
80 510
15
1 178
12
1 211
16
92 089
16
1 164
25
1 211
17
111 269
17
1 222
46
1 208
18
109 310
18
1 141
30
1 207
19
105 548
19
1 146
8
1 205
20
87 105
20
1 181
22
1 201
21
93 593
21
1 251
24
1 201
22
82 821
22
1 201
45
1 200
23
102 698
23
1 114
35
1 197
24
101 117
24
1 201
33
1 188
25
102 464
25
1 211
5
1 184
26
95 207
26
1 173
42
1 184
27
101 034
27
1 157
7
1 182
28
90 062
28
1 212
20
1 181
29
78 306
29
1 218
36
1 181
30
85 114
30
1 207
38
1 179
31
91 935
31
1 134
15
1 178
32
89 040
32
1 174
43
1 178
33
100 661
33
1 188
47
1 178
34
80 356
34
1 247
2
1 177
35
70 305
35
1 197
32
1 174
36
65 827
36
1 181
26
1 173
37
78 497
37
1 223
14
1 172
38
77 793
38
1 179
13
1 171
39
76 798
39
1 168
39
1 168
40
74 330
40
1 137
16
1 164
41
76 915
41
1 144
27
1 157
42
71 455
42
1 184
10
1 156
43
70 650
43
1 178
19
1 146
44
73 371
44
1 263
3
1 145
45
70 047
45
1 200
41
1 144
46
70 923
46
1 208
18
1 141
47
71 742
47
1 178
40
1 137
48
66 720
48
1 226
31
1 134
49
72 212
49
1 238
23
1 114
Информация колко пъти всяко от числата от 1 до 49 е играно в последния тираж.
Информация колко пъти всяко от числата от 1 до 49 е изтегляно за всички тиражи от създаването на играта до тираж №23 през 2023 г.
 
Изтеглени числови комбинации в отделните тиражи
от създаването на играта (по години)
 
 
 
 
 
От линковете в тази таблица може да се проследят всички числови комбинации, изтеглени в тиражите на играта от създаването й. Първото число на всеки ред обозначава номера на тиража, а останалите числа – печелившата числова комбинация. Всички номера на тиражи, които са по-големи от 600 (например, 601, 602 и т.н.), обозначават извънредни тиражи. Публикуваната статистика отразява всички промени в правилата на играта през годините (например, промяна в броя на тегленията, печелившите групи и др.)
 

 
 

Тото 2

6 от 49

Тираж 24 - 26.03.2023
Печеливши числа
7 28 35 37 43 45
Джакпот
7 481 731.37 лева

Тото 2

5 от 35

Тираж 24 - 26.03.2023
1 Теглене
8 16 19 24 35
2 Теглене
2 8 19 25 32
 
Тираж 24 - 26.03.2023
Печеливши числа
2 4 11 13 17 24
Джакпот
868 052.43 лева
Тираж 24 - 26.03.2023
Печеливши числа
Година
38
Месец
3
Дата
25
Ден
2


Джакпот
26 657.13 лева

Тираж 24 - 26.03.2023
Печеливши числа
11 20 21 34 46
Печеливша зодия
1
Джакпот
3 000 000.00 лева
Тираж 24 - 26.03.2023
 
Печеливши позиции
3 4 6
Печеливши числа
6 0 5
Джакпот
Спечелен
Тираж 24 - 26.03.2023
Тото 1 - 13 срещи
1
2
2
x
3
x
4
1
5
2
6
1
7
1
8
2
9
1
10
x
11
x
12
x
13
x
Джакпот
6 608.50 лева
Тираж 24 - 26.03.2023
Тото 1 - 12 тип 1X2
1
x
2
1
3
1
4
x
5
1
6
1
7
2
8
x
9
x
10
x
11
2
12
2
Джакпот
Спечелен
Тираж 24 - 26.03.2023
Тото 1 - 10 от 10
1
x
2
x
3
x
4
1
5
1
6
1
7
2
8
1
9
x
10
1
Джакпот
Спечелен
 
БНТ
30 мар 2023