Тото 2 - 6 от 49 

 
Статистика
         

Тото 2 - 6 от 49

Играни числови комбинации в тираж №50 (23.06.2019)
Общ брой възможни комбинации
Процент играни комбинации от общия възможен брой
13 983 816
3.45 %
Тази таблица предлага информация какъв е процентът на общо изиграните в последния тираж числови комбинации от общия възможен брой.
 
Играни числа
в тираж №50 (23.06.2019)
Изтеглени числа за всички тиражи
по ред на числата
в низходящ ред
Число
Брой
Число
Брой
Число
Брой
1
61 012
1
1 178
4
1 202
2
59 398
2
1 133
21
1 194
3
77 234
3
1 083
44
1 194
4
69 180
4
1 202
11
1 190
5
76 828
5
1 147
49
1 190
6
70 811
6
1 185
34
1 187
7
84 994
7
1 138
6
1 185
8
64 088
8
1 157
1
1 178
9
77 104
9
1 164
48
1 177
10
63 623
10
1 096
17
1 175
11
72 500
11
1 190
25
1 170
12
67 957
12
1 159
37
1 170
13
74 166
13
1 126
29
1 169
14
53 875
14
1 127
28
1 166
15
52 031
15
1 135
9
1 164
16
58 527
16
1 124
30
1 161
17
74 053
17
1 175
12
1 159
18
70 920
18
1 102
8
1 157
19
70 365
19
1 098
22
1 157
20
54 657
20
1 128
24
1 157
21
59 946
21
1 194
46
1 154
22
54 452
22
1 157
35
1 150
23
65 117
23
1 056
45
1 150
24
66 666
24
1 157
5
1 147
25
66 948
25
1 170
33
1 146
26
62 143
26
1 137
38
1 141
27
66 051
27
1 105
47
1 139
28
58 465
28
1 166
7
1 138
29
51 122
29
1 169
26
1 137
30
54 507
30
1 161
15
1 135
31
60 167
31
1 085
2
1 133
32
57 022
32
1 111
36
1 131
33
65 319
33
1 146
43
1 130
34
51 254
34
1 187
20
1 128
35
44 917
35
1 150
14
1 127
36
42 015
36
1 131
13
1 126
37
49 508
37
1 170
16
1 124
38
50 188
38
1 141
42
1 124
39
50 118
39
1 111
32
1 111
40
45 834
40
1 101
39
1 111
41
50 652
41
1 106
41
1 106
42
46 905
42
1 124
27
1 105
43
47 999
43
1 130
18
1 102
44
45 276
44
1 194
40
1 101
45
45 078
45
1 150
19
1 098
46
45 158
46
1 154
10
1 096
47
47 416
47
1 139
31
1 085
48
42 332
48
1 177
3
1 083
49
47 116
49
1 190
23
1 056
Информация колко пъти всяко от числата от 1 до 49 е играно в последния тираж.
Информация колко пъти всяко от числата от 1 до 49 е изтегляно за всички тиражи от създаването на играта до тираж № 50 през 2019 г.
 
Изтеглени числови комбинации в отделните тиражи
от създаването на играта (по години)
2018                  
От линковете в тази таблица може да се проследят всички числови комбинации, изтеглени в тиражите на играта от създаването й. Първото число на всеки ред обозначава номера на тиража, а останалите числа – печелившата числова комбинация. Всички номера на тиражи, които са по-големи от 600 (например, 601, 602 и т.н.), обозначават извънредни тиражи. Публикуваната статистика отразява всички промени в правилата на играта през годините (например, промяна в броя на тегленията, печелившите групи и др.)
 

 
 

Тото 2

6 от 49

Тираж 50 - 23.06.2019
Печеливши числа
5 7 34 35 39 49
Джакпот
2 428 334.79 лева

Тото 2

5 от 35

Тираж 50 - 23.06.2019
1 Теглене
5 12 13 30 31
2 Теглене
3 7 15 16 35
 
Тираж 50 - 23.06.2019
Печеливши числа
7 9 16 19 23 28
Джакпот
330 751.63 лева
Тираж 50 - 23.06.2019
Печеливши числа
Година
68
Месец
6
Дата
5
Ден
1


Джакпот
734.53 лева

Тираж 50 - 23.06.2019
Печеливши числа
11 36 37 41 46
Печеливша зодия
12
Джакпот
3 000 000.00 лева
Тираж 50 - 23.06.2019
 
Печеливши позиции
1 6 9
Печеливши числа
2 6 1
Джакпот
Спечелен
Тираж 50 - 23.06.2019
Тото 1 - 13 срещи
1
2
2
1
3
x
4
1
5
2
6
2
7
1
8
x
9
2
10
x
11
1
12
1
13
x
Джакпот
3 774.07 лева
Тираж 50 - 23.06.2019
Тото 1 - 12 тип 1X2
1
1
2
2
3
1
4
x
5
2
6
1
7
1
8
1
9
1
10
1
11
1
12
1
Джакпот
7 153.32 лева
Тираж 50 - 23.06.2019
Тото 1 - 10 от 10
1
1
2
2
3
1
4
1
5
2
6
1
7
x
8
1
9
1
10
2
Джакпот
308.10 лева
 
27 юни 2019