Тото 2 - 6 от 49 

 
Статистика
         
Тото 2 - 6 от 49
Играни числови комбинации в тираж №76 (24.09.2023)
Общ брой възможни комбинации
Процент уникални играни комбинации от общия възможен брой
13 983 816
6.28 %
Тази таблица предлага информация какъв е процентът на общо изиграните в последния тираж числови комбинации от общия възможен брой.
 
Играни числа
в тираж №76 (24.09.2023)
Изтеглени числа за всички тиражи
по ред на числата
в низходящ ред
Число
Брой
Число
Брой
Число
Брой
1
120 121
1
1 226
44
1 267
2
120 299
2
1 183
21
1 257
3
151 140
3
1 152
34
1 254
4
133 901
4
1 244
6
1 245
5
147 275
5
1 187
4
1 244
6
140 390
6
1 245
49
1 242
7
170 045
7
1 191
11
1 239
8
126 077
8
1 211
37
1 233
9
153 977
9
1 222
48
1 233
10
129 412
10
1 162
17
1 231
11
142 356
11
1 239
1
1 226
12
134 828
12
1 216
29
1 224
13
141 097
13
1 176
9
1 222
14
105 176
14
1 178
25
1 221
15
105 355
15
1 184
28
1 218
16
120 406
16
1 165
12
1 216
17
147 699
17
1 231
46
1 215
18
142 753
18
1 149
30
1 212
19
140 382
19
1 156
8
1 211
20
116 514
20
1 189
22
1 208
21
121 322
21
1 257
45
1 208
22
107 178
22
1 208
24
1 203
23
135 207
23
1 118
35
1 202
24
133 100
24
1 203
42
1 197
25
137 426
25
1 221
7
1 191
26
127 810
26
1 184
33
1 191
27
132 761
27
1 164
20
1 189
28
117 157
28
1 218
5
1 187
29
101 393
29
1 224
15
1 184
30
111 943
30
1 212
26
1 184
31
124 567
31
1 143
36
1 184
32
117 422
32
1 182
38
1 184
33
130 700
33
1 191
47
1 184
34
108 170
34
1 254
2
1 183
35
94 862
35
1 202
43
1 183
36
83 906
36
1 184
32
1 182
37
102 365
37
1 233
14
1 178
38
101 112
38
1 184
13
1 176
39
104 400
39
1 174
39
1 174
40
98 096
40
1 143
16
1 165
41
104 467
41
1 146
27
1 164
42
95 016
42
1 197
10
1 162
43
91 316
43
1 183
19
1 156
44
95 982
44
1 267
3
1 152
45
89 176
45
1 208
18
1 149
46
92 361
46
1 215
41
1 146
47
95 661
47
1 184
31
1 143
48
86 200
48
1 233
40
1 143
49
96 381
49
1 242
23
1 118
Информация колко пъти всяко от числата от 1 до 49 е играно в последния тираж.
Информация колко пъти всяко от числата от 1 до 49 е изтегляно за всички тиражи от създаването на играта до тираж №76 през 2023 г.
 
Изтеглени числови комбинации в отделните тиражи
от създаването на играта (по години)
 
 
 
 
 
От линковете в тази таблица може да се проследят всички числови комбинации, изтеглени в тиражите на играта от създаването й. Първото число на всеки ред обозначава номера на тиража, а останалите числа – печелившата числова комбинация. Всички номера на тиражи, които са по-големи от 600 (например, 601, 602 и т.н.), обозначават извънредни тиражи. Публикуваната статистика отразява всички промени в правилата на играта през годините (например, промяна в броя на тегленията, печелившите групи и др.)
 

 
 

Тото 2

6 от 49

Тираж 76 - 24.09.2023
Печеливши числа
2 8 23 25 34 38
Джакпот
2 000 000.00 лева

Тото 2

5 от 35

Тираж 76 - 24.09.2023
1 Теглене
8 16 21 32 35
2 Теглене
4 9 14 20 24
 
Тираж 76 - 24.09.2023
Печеливши числа
2 3 5 8 14 17
Джакпот
429 753.59 лева
Тираж 76 - 24.09.2023
Печеливши числа
Година
40
Месец
11
Дата
29
Ден
1


Джакпот
42 394.73 лева

Тираж 76 - 24.09.2023
Печеливши числа
5 8 20 22 36
Печеливша зодия
5
Джакпот
3 000 000.00 лева
Тираж 76 - 24.09.2023
 
Печеливши позиции
4 7 9
Печеливши числа
6 2 1
Джакпот
64 950.29 лева
Тираж 76 - 24.09.2023
Тото 1 - 13 срещи
1
x
2
x
3
2
4
2
5
x
6
2
7
1
8
x
9
x
10
1
11
x
12
x
13
1
Джакпот
Спечелен
Тираж 76 - 24.09.2023
Тото 1 - 12 тип 1X2
1
1
2
2
3
2
4
1
5
x
6
1
7
1
8
1
9
1
10
x
11
x
12
2
Джакпот
2 298.20 лева
Тираж 76 - 24.09.2023
Тото 1 - 10 от 10
1
1
2
1
3
2
4
1
5
1
6
x
7
1
8
1
9
1
10
2
Джакпот
Спечелен
 
БНТ
28 сеп 2023