Тото 2 - 6 от 49 

 
Статистика
         

Тото 2 - 6 от 49

 
Играни числови комбинации в тираж 16 (26.02.2017)
Общ брой възможни комбинации
Процент играни комбинации от общия възможен брой
13 983 816
4.85%
Тази таблица предлага информация какъв е процентът на общо изиграните в последния тираж числови комбинации от общия възможен брой.

 

Играни числа
в тираж №16 (26.02.2017)
Изтеглени числа за всички тиражи
по ред на числата
в низходящ ред
Число
Брой
Число
Брой
Число
Брой
1
87 577
1
1 151
4
1 178
2
83 866
2
1 101
44
1 166
3
105 500
3
1 046
49
1 164
4
102 562
4
1 178
6
1 160
5
103 298
5
1 116
21
1 156
6
99 752
6
1 160
1
1 151
7
116 901
7
1 113
48
1 151
8
87 318
8
1 121
11
1 149
9
108 620
9
1 128
34
1 148
10
88 829
10
1 077
29
1 144
11
100 140
11
1 149
17
1 143
12
94 050
12
1 124
37
1 142
13
101 717
13
1 098
25
1 140
14
73 648
14
1 100
28
1 140
15
75 258
15
1 102
30
1 136
16
85 256
16
1 096
24
1 134
17
104 583
17
1 143
9
1 128
18
99 931
18
1 074
22
1 126
19
97 814
19
1 071
12
1 124
20
77 121
20
1 101
46
1 122
21
83 102
21
1 156
8
1 121
22
77 249
22
1 126
33
1 118
23
90 543
23
1 025
5
1 116
24
92 296
24
1 134
45
1 114
25
94 708
25
1 140
7
1 113
26
88 331
26
1 106
35
1 111
27
93 095
27
1 087
47
1 111
28
81 849
28
1 140
26
1 106
29
73 071
29
1 144
38
1 105
30
75 705
30
1 136
43
1 104
31
86 144
31
1 057
15
1 102
32
80 028
32
1 081
36
1 102
33
90 307
33
1 118
2
1 101
34
73 386
34
1 148
20
1 101
35
63 891
35
1 111
14
1 100
36
59 521
36
1 102
13
1 098
37
70 577
37
1 142
16
1 096
38
70 150
38
1 105
42
1 095
39
72 482
39
1 075
27
1 087
40
65 593
40
1 077
32
1 081
41
70 015
41
1 078
41
1 078
42
64 787
42
1 095
10
1 077
43
66 164
43
1 104
40
1 077
44
65 513
44
1 166
39
1 075
45
62 679
45
1 114
18
1 074
46
64 682
46
1 122
19
1 071
47
68 565
47
1 111
31
1 057
48
62 612
48
1 151
3
1 046
49
67 652
49
1 164
23
1 025
Информация колко пъти
всяко от числата
от 1 до 49 е играно
в последния тираж.
Информация колко пъти всяко от числата от 1 до 49 е изтегляно за всички тиражи от създаването на играта до тираж №16 през 2017 г.
 
 
 
 
 
 

 

Изтеглени числови комбинации в отделните тиражи
от създаването на играта (по години)
 
От линковете в тази таблица може да се проследят всички числови комбинации, изтеглени в тиражите на играта от създаването й. Първото число на всеки ред обозначава номера на тиража, а останалите числа – печелившата числова комбинация. Всички номера на тиражи, които са по-големи от 600 (например, 601, 602 и т.н.), обозначават извънредни тиражи. Публикуваната статистика отразява всички промени в правилата на играта през годините (например, промяна в броя на тегленията, печелившите групи и др.)
 
 
 

Тото 2

6 от 49

Тираж 16 - 26.02.2017
Печеливши числа
15 19 31 33 40 42
Джакпот
6 214 899.25 лева

Тото 2

5 от 35

Тираж 16 - 26.02.2017
1 Теглене
1 7 10 18 32
2 Теглене
4 6 7 15 33
 
Тираж 16 - 27.02.2017
Печеливши числа
Година
94
Месец
5
Дата
22
Ден
2


Джакпот
12 633.47 лева

Тираж 16 - 26.02.2017
Печеливши числа
23 30 33 45 50
Печеливша зодия
2
Джакпот
3 000 000.00 лева
Тираж 16 - 26.02.2017
Печеливши числа
8 14 19 25 26 34
Джакпот
1 230 622.10 лева
Тираж 16 - 26.02.2017
 
Печеливши позиции
2 7 9
Печеливши числа
7 3 5
Джакпот
Спечелен
Тираж 16 - 26.02.2017
Тото 1 - 13 срещи
1
1
2
x
3
1
4
x
5
1
6
1
7
x
8
x
9
x
10
1
11
x
12
2
13
2
Джакпот
843.89 лева
Тираж 16 - 26.02.2017
Тото 1 - 12 тип 1X2
1
1
2
2
3
1
4
1
5
2
6
x
7
2
8
x
9
x
10
2
11
2
12
2
Джакпот
9 390.79 лева
Тираж 16 - 26.02.2017
Тото 1 - 10 от 10
1
2
2
2
3
2
4
1
5
2
6
x
7
x
8
2
9
1
10
2
Джакпот
444.50 лева
 
2 мар 2017