Тото 2 - 6 от 49 

 
Статистика
         

Тото 2 - 6 от 49

Играни числови комбинации в тираж №26 (29.03.2020)
Общ брой възможни комбинации
Процент играни комбинации от общия възможен брой
13 983 816
4.20 %
Тази таблица предлага информация какъв е процентът на общо изиграните в последния тираж числови комбинации от общия възможен брой.
 
Играни числа
в тираж №26 (29.03.2020)
Изтеглени числа за всички тиражи
по ред на числата
в низходящ ред
Число
Брой
Число
Брой
Число
Брой
1
74 321
1
1 185
44
1 213
2
72 644
2
1 143
4
1 208
3
94 230
3
1 098
21
1 206
4
83 989
4
1 208
49
1 198
5
92 308
5
1 150
34
1 196
6
85 143
6
1 194
6
1 194
7
102 592
7
1 147
11
1 194
8
78 998
8
1 166
17
1 186
9
94 636
9
1 175
48
1 186
10
77 520
10
1 107
1
1 185
11
86 637
11
1 194
37
1 182
12
81 799
12
1 167
29
1 178
13
89 241
13
1 138
25
1 177
14
64 325
14
1 134
9
1 175
15
64 191
15
1 148
28
1 174
16
73 810
16
1 138
30
1 172
17
89 798
17
1 186
12
1 167
18
87 485
18
1 109
46
1 167
19
84 200
19
1 110
8
1 166
20
67 986
20
1 136
22
1 166
21
73 372
21
1 206
24
1 165
22
66 421
22
1 166
45
1 164
23
78 854
23
1 068
35
1 162
24
80 320
24
1 165
33
1 155
25
82 733
25
1 177
5
1 150
26
76 596
26
1 147
15
1 148
27
77 938
27
1 115
7
1 147
28
72 062
28
1 174
26
1 147
29
62 282
29
1 178
38
1 147
30
66 955
30
1 172
47
1 146
31
72 593
31
1 093
2
1 143
32
70 260
32
1 129
43
1 141
33
78 580
33
1 155
36
1 140
34
64 083
34
1 196
13
1 138
35
56 424
35
1 162
16
1 138
36
51 601
36
1 140
20
1 136
37
59 639
37
1 182
14
1 134
38
60 703
38
1 147
42
1 130
39
60 200
39
1 127
32
1 129
40
55 571
40
1 109
39
1 127
41
59 920
41
1 110
27
1 115
42
55 037
42
1 130
19
1 110
43
58 559
43
1 141
41
1 110
44
57 582
44
1 213
18
1 109
45
53 588
45
1 164
40
1 109
46
55 686
46
1 167
10
1 107
47
57 289
47
1 146
3
1 098
48
51 816
48
1 186
31
1 093
49
57 773
49
1 198
23
1 068
Информация колко пъти всяко от числата от 1 до 49 е играно в последния тираж.
Информация колко пъти всяко от числата от 1 до 49 е изтегляно за всички тиражи от създаването на играта до тираж №26 през 2020 г.
 
Изтеглени числови комбинации в отделните тиражи
от създаването на играта (по години)
2018 2019                
От линковете в тази таблица може да се проследят всички числови комбинации, изтеглени в тиражите на играта от създаването й. Първото число на всеки ред обозначава номера на тиража, а останалите числа – печелившата числова комбинация. Всички номера на тиражи, които са по-големи от 600 (например, 601, 602 и т.н.), обозначават извънредни тиражи. Публикуваната статистика отразява всички промени в правилата на играта през годините (например, промяна в броя на тегленията, печелившите групи и др.)
 

 
 

Тото 2

6 от 49

Тираж 26 - 29.03.2020
Печеливши числа
23 24 27 38 39 44
Джакпот
4 777 916.75 лева

Тото 2

5 от 35

Тираж 26 - 29.03.2020
1 Теглене
16 21 31 32 34
2 Теглене
2 3 8 26 34
 
Тираж 26 - 29.03.2020
Печеливши числа
7 12 17 36 38 40
Джакпот
1 432 530.38 лева
Тираж 26 - 29.03.2020
Печеливши числа
Година
24
Месец
2
Дата
29
Ден
3


Джакпот
24 732.94 лева

Тираж 26 - 29.03.2020
Печеливши числа
8 10 22 23 25
Печеливша зодия
4
Джакпот
3 000 000.00 лева
Тираж 26 - 29.03.2020
 
Печеливши позиции
1 2 4
Печеливши числа
8 5 9
Джакпот
65 416.40 лева
Тираж 26 - 29.03.2020
Тото 1 - 13 срещи
1
x
2
1
3
1
4
x
5
2
6
2
7
x
8
x
9
x
10
2
11
1
12
x
13
1
Джакпот
4 366.79 лева
Тираж 26 - 29.03.2020
Тото 1 - 12 тип 1X2
1
x
2
x
3
1
4
1
5
1
6
1
7
2
8
2
9
x
10
x
11
1
12
x
Джакпот
10 470.12 лева
Тираж 26 - 29.03.2020
Тото 1 - 10 от 10
1
2
2
1
3
x
4
x
5
2
6
1
7
2
8
2
9
x
10
x
Джакпот
1 380.65 лева
 
2 апр 2020