Тото 2 - 6 от 49 

 
Статистика
         

Тото 2 - 6 от 49

Играни числови комбинации в тираж №6 (19.01.2020)
Общ брой възможни комбинации
Процент играни комбинации от общия възможен брой
13 983 816
5.60 %
Тази таблица предлага информация какъв е процентът на общо изиграните в последния тираж числови комбинации от общия възможен брой.
 
Играни числа
в тираж №6 (19.01.2020)
Изтеглени числа за всички тиражи
по ред на числата
в низходящ ред
Число
Брой
Число
Брой
Число
Брой
1
98 278
1
1 183
44
1 207
2
93 878
2
1 141
4
1 206
3
122 817
3
1 095
21
1 201
4
110 383
4
1 206
34
1 196
5
119 008
5
1 149
49
1 196
6
112 876
6
1 191
11
1 192
7
134 416
7
1 144
6
1 191
8
99 294
8
1 163
17
1 185
9
124 723
9
1 173
1
1 183
10
101 263
10
1 102
48
1 183
11
116 261
11
1 192
37
1 179
12
110 828
12
1 166
29
1 177
13
116 291
13
1 136
25
1 175
14
85 798
14
1 133
9
1 173
15
82 616
15
1 145
28
1 172
16
99 121
16
1 133
30
1 171
17
122 377
17
1 185
12
1 166
18
115 289
18
1 109
8
1 163
19
117 420
19
1 109
22
1 163
20
92 471
20
1 135
24
1 163
21
96 700
21
1 201
46
1 163
22
89 337
22
1 163
35
1 162
23
105 191
23
1 064
45
1 161
24
106 341
24
1 163
33
1 152
25
108 217
25
1 175
5
1 149
26
103 993
26
1 144
15
1 145
27
106 660
27
1 113
7
1 144
28
94 190
28
1 172
26
1 144
29
83 358
29
1 177
47
1 144
30
90 272
30
1 171
38
1 143
31
99 908
31
1 091
2
1 141
32
93 924
32
1 123
43
1 138
33
108 203
33
1 152
36
1 137
34
85 656
34
1 196
13
1 136
35
75 979
35
1 162
20
1 135
36
68 255
36
1 137
14
1 133
37
83 278
37
1 179
16
1 133
38
82 951
38
1 143
42
1 129
39
83 559
39
1 124
39
1 124
40
77 892
40
1 107
32
1 123
41
83 785
41
1 108
27
1 113
42
76 214
42
1 129
18
1 109
43
74 492
43
1 138
19
1 109
44
76 796
44
1 207
41
1 108
45
73 172
45
1 161
40
1 107
46
73 690
46
1 163
10
1 102
47
76 769
47
1 144
3
1 095
48
69 623
48
1 183
31
1 091
49
76 755
49
1 196
23
1 064
Информация колко пъти всяко от числата от 1 до 49 е играно в последния тираж.
Информация колко пъти всяко от числата от 1 до 49 е изтегляно за всички тиражи от създаването на играта до тираж №6 през 2020 г.
 
Изтеглени числови комбинации в отделните тиражи
от създаването на играта (по години)
2018 2019                
От линковете в тази таблица може да се проследят всички числови комбинации, изтеглени в тиражите на играта от създаването й. Първото число на всеки ред обозначава номера на тиража, а останалите числа – печелившата числова комбинация. Всички номера на тиражи, които са по-големи от 600 (например, 601, 602 и т.н.), обозначават извънредни тиражи. Публикуваната статистика отразява всички промени в правилата на играта през годините (например, промяна в броя на тегленията, печелившите групи и др.)
 

 
 

Тото 2

6 от 49

Тираж 6 - 19.01.2020
Печеливши числа
4 6 10 16 30 42
Джакпот
6 360 584.81 лева

Тото 2

5 от 35

Тираж 6 - 19.01.2020
1 Теглене
8 11 13 28 34
2 Теглене
9 11 29 30 33
 
Тираж 6 - 19.01.2020
Печеливши числа
7 14 15 27 28 35
Джакпот
968 286.13 лева
Тираж 6 - 19.01.2020
Печеливши числа
Година
36
Месец
7
Дата
14
Ден
7


Джакпот
2 108.00 лева

Тираж 6 - 19.01.2020
Печеливши числа
14 25 27 30 38
Печеливша зодия
11
Джакпот
3 000 000.00 лева
Тираж 6 - 19.01.2020
 
Печеливши позиции
4 7 9
Печеливши числа
9 4 7
Джакпот
Спечелен
Тираж 6 - 19.01.2020
Тото 1 - 13 срещи
1
x
2
x
3
x
4
1
5
2
6
x
7
1
8
1
9
1
10
2
11
2
12
2
13
2
Джакпот
14 881.36 лева
Тираж 6 - 19.01.2020
Тото 1 - 12 тип 1X2
1
2
2
1
3
x
4
1
5
1
6
2
7
1
8
2
9
1
10
x
11
x
12
2
Джакпот
506.35 лева
Тираж 6 - 19.01.2020
Тото 1 - 10 от 10
1
1
2
1
3
2
4
1
5
1
6
x
7
1
8
1
9
x
10
1
Джакпот
Спечелен
 
23 яну 2020