Тото 2 - 6 от 49 

 
Статистика
         

Тото 2 - 6 от 49

 
Играни числови комбинации в тираж №6 (21.01.2018)
Общ брой възможни комбинации
Процент играни комбинации от общия възможен брой
13 983 816
3.80 %
Тази таблица предлага информация какъв е процентът на общо изиграните в последния тираж числови комбинации от общия възможен брой.

 

Играни числа
в тираж №6 (21.01.2018)
Изтеглени числа за всички тиражи
по ред на числата
в низходящ ред
Число
Брой
Число
Брой
Число
Брой
1
68 594
1
1 164
4
1188
2
66 653
2
1 111
44
1176
3
83 810
3
1 058
49
1175
4
77 593
4
1 188
21
1171
5
85 512
5
1 128
6
1170
6
79 323
6
1 170
1
1164
7
94 899
7
1 128
11
1162
8
70 887
8
1 133
48
1162
9
86 458
9
1 145
34
1161
10
68 878
10
1 087
25
1155
11
79 891
11
1 162
17
1154
12
75 943
12
1 137
37
1154
13
80 588
13
1 111
28
1150
14
58 293
14
1 106
29
1149
15
58 972
15
1 116
24
1146
16
66 988
16
1 105
9
1145
17
81 283
17
1 154
22
1143
18
79 372
18
1 085
30
1141
19
76 403
19
1 078
46
1138
20
59 779
20
1 110
12
1137
21
66 542
21
1 171
8
1133
22
61 434
22
1 143
45
1130
23
70 448
23
1 037
5
1128
24
73 926
24
1 146
7
1128
25
74 849
25
1 155
33
1128
26
68 023
26
1 120
35
1127
27
71 697
27
1 094
47
1123
28
64 487
28
1 150
26
1120
29
55 202
29
1 149
15
1116
30
60 075
30
1 141
36
1114
31
66 366
31
1 070
38
1113
32
60 631
32
1 092
2
1111
33
69 808
33
1 128
13
1111
34
57 257
34
1 161
43
1111
35
50 430
35
1 127
20
1110
36
46 964
36
1 114
14
1106
37
55 051
37
1 154
16
1105
38
53 876
38
1 113
42
1103
39
54 310
39
1 089
27
1094
40
50 102
40
1 088
32
1092
41
53 953
41
1 092
41
1092
42
51 640
42
1 103
39
1089
43
52 684
43
1 111
40
1088
44
48 673
44
1 176
10
1087
45
48 741
45
1 130
18
1085
46
49 635
46
1 138
19
1078
47
51 568
47
1 123
31
1070
48
46 474
48
1 162
3
1058
49
53 267
49
1 175
23
1037
Информация колко пъти
всяко от числата
от 1 до 49 е играно
в последния тираж.
Информация колко пъти всяко от числата от 1 до 49 е изтегляно за всички тиражи от създаването на играта до тираж №6 през 2018 г.
 
 
Изтеглени числови комбинации в отделните тиражи
от създаването на играта (по години)
 
От линковете в тази таблица може да се проследят всички числови комбинации, изтеглени в тиражите на играта от създаването й. Първото число на всеки ред обозначава номера на тиража, а останалите числа – печелившата числова комбинация. Всички номера на тиражи, които са по-големи от 600 (например, 601, 602 и т.н.), обозначават извънредни тиражи. Публикуваната статистика отразява всички промени в правилата на играта през годините (например, промяна в броя на тегленията, печелившите групи и др.)
 

 
 

Тото 2

6 от 49

Тираж 6 - 21.01.2018
Печеливши числа
12 22 26 31 42 47
Джакпот
3 739 265.21 лева

Тото 2

5 от 35

Тираж 6 - 21.01.2018
1 Теглене
9 11 15 26 27
2 Теглене
12 15 23 31 34
 
Тираж 6 - 21.01.2018
Печеливши числа
1 14 26 29 31 36
Джакпот
681 900.73 лева
Тираж 6 - 21.01.2018
Печеливши числа
Година
46
Месец
6
Дата
19
Ден
5


Джакпот
19 606.68 лева

Тираж 6 - 21.01.2018
Печеливши числа
10 22 30 43 48
Печеливша зодия
1
Джакпот
3 000 000.00 лева
Тираж 6 - 21.01.2018
 
Печеливши позиции
3 6 9
Печеливши числа
0 0 3
Джакпот
25 108.10 лева
Тираж 6 - 21.01.2018
Тото 1 - 13 срещи
1
1
2
x
3
x
4
2
5
1
6
x
7
2
8
1
9
1
10
1
11
1
12
1
13
1
Джакпот
4 854.98 лева
Тираж 6 - 21.01.2018
Тото 1 - 12 тип 1X2
1
2
2
1
3
2
4
x
5
2
6
x
7
2
8
1
9
1
10
1
11
2
12
2
Джакпот
301.45 лева
Тираж 6 - 21.01.2018
Тото 1 - 10 от 10
1
2
2
x
3
2
4
x
5
2
6
2
7
2
8
2
9
1
10
x
Джакпот
1 592.35 лева
 
25 яну 2018