Тото 2 - 6 от 49 

 
Статистика
         

Тото 2 - 6 от 49

Играни числови комбинации в тираж №14 (17.02.2019)
Общ брой възможни комбинации
Процент играни комбинации от общия възможен брой
13 983 816
6.74 %
Тази таблица предлага информация какъв е процентът на общо изиграните в последния тираж числови комбинации от общия възможен брой.
 
Играни числа
в тираж №14 (17.02.2019)
Изтеглени числа за всички тиражи
по ред на числата
в низходящ ред
Число
Брой
Число
Брой
Число
Брой
1
114 004
1
1 172
4
1 199
2
120 255
2
1 130
44
1 193
3
145 517
3
1 079
21
1 188
4
133 986
4
1 199
49
1 184
5
143 155
5
1 144
6
1 182
6
133 933
6
1 182
11
1 181
7
163 182
7
1 134
34
1 179
8
121 889
8
1 152
48
1 175
9
147 747
9
1 158
1
1 172
10
123 725
10
1 092
17
1 170
11
140 487
11
1 181
37
1 165
12
129 876
12
1 156
25
1 164
13
139 249
13
1 123
29
1 164
14
104 036
14
1 125
28
1 161
15
103 036
15
1 131
9
1 158
16
118 160
16
1 121
12
1 156
17
145 006
17
1 170
24
1 155
18
143 170
18
1 097
30
1 155
19
135 316
19
1 090
22
1 154
20
108 908
20
1 125
8
1 152
21
116 809
21
1 188
46
1 149
22
105 650
22
1 154
5
1 144
23
127 604
23
1 051
35
1 143
24
128 522
24
1 155
45
1 142
25
134 698
25
1 164
33
1 141
26
122 238
26
1 133
47
1 137
27
126 170
27
1 102
38
1 136
28
114 169
28
1 161
7
1 134
29
98 655
29
1 164
26
1 133
30
108 115
30
1 155
15
1 131
31
121 087
31
1 083
2
1 130
32
114 235
32
1 109
36
1 126
33
127 293
33
1 141
14
1 125
34
102 020
34
1 179
20
1 125
35
89 987
35
1 143
43
1 124
36
81 282
36
1 126
13
1 123
37
99 058
37
1 165
16
1 121
38
100 079
38
1 136
42
1 117
39
103 107
39
1 108
32
1 109
40
94 900
40
1 095
39
1 108
41
101 694
41
1 106
41
1 106
42
89 710
42
1 117
27
1 102
43
90 308
43
1 124
18
1 097
44
89 678
44
1 193
40
1 095
45
89 688
45
1 142
10
1 092
46
91 710
46
1 149
19
1 090
47
95 181
47
1 137
31
1 083
48
82 481
48
1 175
3
1 079
49
90 821
49
1 184
23
1 051
Информация колко пъти всяко от числата от 1 до 49 е играно в последния тираж.
Информация колко пъти всяко от числата от 1 до 49 е изтегляно за всички тиражи от създаването на играта до тираж №14 през 2019 г.
 
Изтеглени числови комбинации в отделните тиражи
от създаването на играта (по години)
2018                  
От линковете в тази таблица може да се проследят всички числови комбинации, изтеглени в тиражите на играта от създаването й. Първото число на всеки ред обозначава номера на тиража, а останалите числа – печелившата числова комбинация. Всички номера на тиражи, които са по-големи от 600 (например, 601, 602 и т.н.), обозначават извънредни тиражи. Публикуваната статистика отразява всички промени в правилата на играта през годините (например, промяна в броя на тегленията, печелившите групи и др.)
 

 
 

Тото 2

6 от 49

Тираж 14 - 17.02.2019
Печеливши числа
18 21 23 46 47 49
Джакпот
8 407 075.88 лева

Тото 2

5 от 35

Тираж 14 - 17.02.2019
1 Теглене
2 4 12 27 33
2 Теглене
7 14 25 29 30
 
Тираж 14 - 17.02.2019
Печеливши числа
21 24 29 34 35 39
Джакпот
371 622.78 лева
Тираж 14 - 17.02.2019
Печеливши числа
Година
47
Месец
1
Дата
29
Ден
7


Джакпот
7 605.50 лева

Тираж 14 - 17.02.2019
Печеливши числа
18 31 35 39 47
Печеливша зодия
4
Джакпот
3 000 000.00 лева
Тираж 14 - 17.02.2019
 
Печеливши позиции
1 2 5
Печеливши числа
0 5 8
Джакпот
Спечелен
Тираж 14 - 17.02.2019
Тото 1 - 13 срещи
1
2
2
2
3
2
4
1
5
2
6
1
7
x
8
1
9
1
10
2
11
x
12
x
13
x
Джакпот
Спечелен
Тираж 14 - 17.02.2019
Тото 1 - 12 тип 1X2
1
1
2
2
3
2
4
1
5
1
6
1
7
x
8
x
9
2
10
1
11
x
12
2
Джакпот
4 474.62 лева
Тираж 14 - 17.02.2019
Тото 1 - 10 от 10
1
1
2
1
3
1
4
x
5
x
6
1
7
1
8
1
9
1
10
1
Джакпот
1 096.80 лева
 
21 фев 2019