Тото 2 - 6 от 49 

 
Статистика
         

Тото 2 - 6 от 49

Играни числови комбинации в тираж №89 (07.11.2019)
Общ брой възможни комбинации
Процент играни комбинации от общия възможен брой
13 983 816
3.25%
Тази таблица предлага информация какъв е процентът на общо изиграните в последния тираж числови комбинации от общия възможен брой.
 
Играни числа
в тираж 89 (07.11.2019)
Изтеглени числа за всички тиражи
по ред на числата
в низходящ ред
Число
Брой
Число
Брой
Число
Брой
1
57 570
1
1 182
4
1 204
2
56 138
2
1 138
44
1 202
3
72 004
3
1 090
21
1 198
4
64 493
4
1 204
49
1 195
5
73 340
5
1 147
34
1 194
6
65 372
6
1 190
11
1 191
7
80 623
7
1 143
6
1 190
8
60 666
8
1 160
17
1 184
9
72 695
9
1 171
1
1 182
10
59 379
10
1 100
48
1 182
11
70 383
11
1 191
37
1 177
12
63 555
12
1 164
25
1 172
13
68 898
13
1 132
29
1 172
14
51 326
14
1 131
9
1 171
15
48 988
15
1 143
28
1 171
16
56 110
16
1 131
30
1 166
17
71 249
17
1 184
12
1 164
18
67 615
18
1 107
22
1 163
19
66 021
19
1 106
8
1 160
20
50 345
20
1 132
35
1 160
21
55 998
21
1 198
46
1 160
22
51 580
22
1 163
24
1 159
23
59 963
23
1 061
45
1 158
24
62 668
24
1 159
33
1 149
25
63 550
25
1 172
5
1 147
26
58 413
26
1 142
7
1 143
27
61 777
27
1 112
15
1 143
28
55 488
28
1 171
26
1 142
29
47 881
29
1 172
47
1 142
30
51 762
30
1 166
38
1 141
31
57 648
31
1 088
2
1 138
32
51 760
32
1 117
43
1 135
33
59 921
33
1 149
36
1 134
34
49 035
34
1 194
13
1 132
35
43 501
35
1 160
20
1 132
36
39 667
36
1 134
14
1 131
37
47 409
37
1 177
16
1 131
38
48 048
38
1 141
42
1 125
39
47 665
39
1 118
39
1 118
40
43 029
40
1 103
32
1 117
41
45 100
41
1 108
27
1 112
42
45 001
42
1 125
41
1 108
43
44 940
43
1 135
18
1 107
44
43 461
44
1 202
19
1 106
45
42 214
45
1 158
40
1 103
46
42 671
46
1 160
10
1 100
47
45 472
47
1 142
3
1 090
48
38 997
48
1 182
31
1 088
49
44 555
49
1 195
23
1 061
Информация колко пъти всяко от числата от 1 до 49 е играно в последния тираж.
Информация колко пъти всяко от числата от 1 до 49 е изтегляно за всички тиражи от създаването на играта до тираж №89 през 2019 г.
 
Изтеглени числови комбинации в отделните тиражи
от създаването на играта (по години)
2018                  
От линковете в тази таблица може да се проследят всички числови комбинации, изтеглени в тиражите на играта от създаването й. Първото число на всеки ред обозначава номера на тиража, а останалите числа – печелившата числова комбинация. Всички номера на тиражи, които са по-големи от 600 (например, 601, 602 и т.н.), обозначават извънредни тиражи. Публикуваната статистика отразява всички промени в правилата на играта през годините (например, промяна в броя на тегленията, печелившите групи и др.)
 

 
 

Тото 2

6 от 49

Тираж 90 - 10.11.2019
Печеливши числа
13 21 24 25 33 42
Джакпот
2 474 234.26 лева

Тото 2

5 от 35

Тираж 90 - 10.11.2019
1 Теглене
4 19 25 29 35
2 Теглене
6 20 25 28 30
 
Тираж 90 - 10.11.2019
Печеливши числа
12 14 15 29 34 39
Джакпот
563 950.04 лева
Тираж 90 - 10.11.2019
Печеливши числа
Година
81
Месец
6
Дата
22
Ден
4


Джакпот
19 649.27 лева

Тираж 90 - 10.11.2019
Печеливши числа
15 33 41 47 50
Печеливша зодия
5
Джакпот
3 000 000.00 лева
Тираж 90 - 10.11.2019
 
Печеливши позиции
6 8 9
Печеливши числа
4 8 7
Джакпот
Спечелен
Тираж 90 - 10.11.2019
Тото 1 - 13 срещи
1
1
2
2
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
1
10
1
11
1
12
1
13
2
Джакпот
Спечелен
Тираж 90 - 10.11.2019
Тото 1 - 12 тип 1X2
1
2
2
2
3
2
4
1
5
2
6
1
7
2
8
1
9
x
10
x
11
1
12
1
Джакпот
1 090.45 лева
Тираж 90 - 10.11.2019
Тото 1 - 10 от 10
1
1
2
2
3
1
4
1
5
x
6
2
7
2
8
1
9
1
10
1
Джакпот
509.65 лева
 
14 ное 2019