Тото 2 - 6 от 49 

 
Статистика
         

Тото 2 - 6 от 49

Играни числови комбинации в тираж №83 (18.10.2018)

Общ брой възможни комбинации

Процент играни комбинации от общия възможен брой

13 983 816

2.95 %

Тази таблица предлага информация какъв е процентът на общо изиграните в последния тираж числови комбинации от общия възможен брой.

 
Играни числа
в тираж №83 (18.10.2018)
Изтеглени числа за всички тиражи
по ред на числата
в низходящ ред
Число
Брой
Число
Брой
Число
Брой
1
52 502
1
1 168
4
1 198
2
51 518
2
1 122
44
1 186
3
66 020
3
1 073
21
1 181
4
59 781
4
1 198
6
1 180
5
66 317
5
1 139
49
1 179
6
60 934
6
1 180
11
1 176
7
73 513
7
1 131
34
1 173
8
55 154
8
1 144
48
1 170
9
66 717
9
1 151
1
1 168
10
55 526
10
1 091
17
1 163
11
63 383
11
1 176
29
1 161
12
59 384
12
1 150
37
1 161
13
61 846
13
1 119
28
1 160
14
45 223
14
1 119
25
1 159
15
45 018
15
1 127
24
1 153
16
51 996
16
1 118
22
1 152
17
62 156
17
1 163
9
1 151
18
62 681
18
1 094
30
1 151
19
58 777
19
1 086
12
1 150
20
46 206
20
1 122
46
1 147
21
52 298
21
1 181
8
1 144
22
47 391
22
1 152
45
1 140
23
54 993
23
1 048
5
1 139
24
56 520
24
1 153
33
1 137
25
57 174
25
1 159
35
1 136
26
52 584
26
1 128
7
1 131
27
54 977
27
1 099
47
1 131
28
50 545
28
1 160
26
1 128
29
43 614
29
1 161
15
1 127
30
46 729
30
1 151
38
1 126
31
51 463
31
1 080
2
1 122
32
48 060
32
1 106
20
1 122
33
54 521
33
1 137
36
1 122
34
44 436
34
1 173
43
1 122
35
39 133
35
1 136
13
1 119
36
36 679
36
1 122
14
1 119
37
42 063
37
1 161
16
1 118
38
41 510
38
1 126
42
1 111
39
43 132
39
1 105
32
1 106
40
39 192
40
1 093
39
1 105
41
40 953
41
1 102
41
1 102
42
39 148
42
1 111
27
1 099
43
41 253
43
1 122
18
1 094
44
37 881
44
1 186
40
1 093
45
37 980
45
1 140
10
1 091
46
38 237
46
1 147
19
1 086
47
40 136
47
1 131
31
1 080
48
36 799
48
1 170
3
1 073
49
41 325
49
1 179
23
1 048
Информация колко пъти всяко от числата от 1 до 49 е играно в последния тираж.
Информация колко пъти всяко от числата от 1 до 49 е изтегляно за всички тиражи от създаването на играта до тираж №83 през 2018 г.
 
 
Изтеглени числови комбинации в отделните тиражи
от създаването на играта (по години)
От линковете в тази таблица може да се проследят всички числови комбинации, изтеглени в тиражите на играта от създаването й. Първото число на всеки ред обозначава номера на тиража, а останалите числа – печелившата числова комбинация. Всички номера на тиражи, които са по-големи от 600 (например, 601, 602 и т.н.), обозначават извънредни тиражи. Публикуваната статистика отразява всички промени в правилата на играта през годините (например, промяна в броя на тегленията, печелившите групи и др.)
 

 
 

Тото 2

6 от 49

Тираж 83 - 18.10.2018
Печеливши числа
2 14 15 19 26 29
Джакпот
2 858 073.68 лева

Тото 2

5 от 35

Тираж 83 - 18.10.2018
1 Теглене
5 7 13 23 29
2 Теглене
10 14 29 30 33
 
Тираж 83 - 18.10.2018
Печеливши числа
1 9 15 25 30 39
Джакпот
704 742.10 лева
Тираж 83 - 18.10.2018
Печеливши числа
Година
92
Месец
11
Дата
5
Ден
4


Джакпот
16 329.97 лева

Тираж 83 - 18.10.2018
Печеливши числа
23 35 36 37 46
Печеливша зодия
1
Джакпот
3 000 000.00 лева
Тираж 83 - 18.10.2018
 
Печеливши позиции
1 8 9
Печеливши числа
7 5 6
Джакпот
Спечелен
Тираж 82 - 14.10.2018
Тото 1 - 13 срещи
1
2
2
x
3
1
4
1
5
x
6
1
7
x
8
1
9
x
10
x
11
2
12
2
13
1
Джакпот
5 288.32 лева
Тираж 82 - 14.10.2018
Тото 1 - 12 тип 1X2
1
x
2
1
3
1
4
x
5
1
6
2
7
1
8
x
9
2
10
1
11
x
12
2
Джакпот
1 120.05 лева
Тираж 82 - 14.10.2018
Тото 1 - 10 от 10
1
1
2
2
3
1
4
1
5
1
6
2
7
1
8
2
9
2
10
1
Джакпот
Спечелен
 
21 окт 2018