Тото 2 - 6 от 49 

 
Статистика
         

Тото 2 - 6 от 49

Играни числови комбинации в тираж №65 (16.08.2018)

Общ брой възможни комбинации

Процент играни комбинации от общия възможен брой

13 983 816

3.93 %

Тази таблица предлага информация какъв е процентът на общо изиграните в последния тираж числови комбинации от общия възможен брой.

 

Играни числа

в тираж №65 (16.08.2018)

Изтеглени числа за всички тиражи

по ред на числата

в низходящ ред

Число

Брой

Число

Брой

Число

Брой

1

68 189

1

1 167

4

1 197

2

67 055

2

1 117

44

1 184

3

84 569

3

1 070

6

1 179

4

79 027

4

1 197

49

1 178

5

85 368

5

1 136

21

1 177

6

79 977

6

1 179

11

1 173

7

96 654

7

1 131

34

1 171

8

72 837

8

1 138

48

1 170

9

86 034

9

1 149

1

1 167

10

71 985

10

1 091

17

1 162

11

82 156

11

1 173

37

1 161

12

76 662

12

1 143

25

1 158

13

82 250

13

1 116

28

1 157

14

60 792

14

1 115

29

1 156

15

62 233

15

1 124

22

1 152

16

70 821

16

1 117

24

1 152

17

82 989

17

1 162

30

1 150

18

81 980

18

1 093

9

1 149

19

79 618

19

1 084

46

1 145

20

63 679

20

1 121

12

1 143

21

68 695

21

1 177

45

1 139

22

63 235

22

1 152

8

1 138

23

72 700

23

1 047

5

1 136

24

74 858

24

1 152

35

1 135

25

76 367

25

1 158

33

1 134

26

71 014

26

1 123

7

1 131

27

72 874

27

1 098

47

1 130

28

67 671

28

1 157

38

1 125

29

57 303

29

1 156

15

1 124

30

63 692

30

1 150

26

1 123

31

68 589

31

1 080

20

1 121

32

65 633

32

1 102

36

1 121

33

72 071

33

1 134

2

1 117

34

58 869

34

1 171

16

1 117

35

53 577

35

1 135

43

1 117

36

48 083

36

1 121

13

1 116

37

57 173

37

1 161

14

1 115

38

57 364

38

1 125

42

1 107

39

58 005

39

1 100

32

1 102

40

54 477

40

1 093

39

1 100

41

56 489

41

1 097

27

1 098

42

53 465

42

1 107

41

1 097

43

54 836

43

1 117

18

1 093

44

52 896

44

1 184

40

1 093

45

50 950

45

1 139

10

1 091

46

51 291

46

1 145

19

1 084

47

54 391

47

1 130

31

1 080

48

50 147

48

1 170

3

1 070

49

54 690

49

1 178

23

1 047

Информация колко пъти всяко от числата от 1 до 49 е играно в последния тираж.

Информация колко пъти всяко от числата от 1 до 49 е изтегляно за всички тиражи от създаването на играта до тираж №65 през 2018 г.

 
 
Изтеглени числови комбинации в отделните тиражи
от създаването на играта (по години)
От линковете в тази таблица може да се проследят всички числови комбинации, изтеглени в тиражите на играта от създаването й. Първото число на всеки ред обозначава номера на тиража, а останалите числа – печелившата числова комбинация. Всички номера на тиражи, които са по-големи от 600 (например, 601, 602 и т.н.), обозначават извънредни тиражи. Публикуваната статистика отразява всички промени в правилата на играта през годините (например, промяна в броя на тегленията, печелившите групи и др.)
 

 
 

Тото 2

6 от 49

Тираж 66 - 19.08.2018
Печеливши числа
5 8 13 16 28 29
Джакпот
6 014 322.69 лева

Тото 2

5 от 35

Тираж 66 - 19.08.2018
1 Теглене
3 6 24 29 33
2 Теглене
4 6 24 25 34
 
Тираж 66 - 19.08.2018
Печеливши числа
7 19 20 25 39 42
Джакпот
401 117.34 лева
Тираж 66 - 19.08.2018
Печеливши числа
Година
9
Месец
11
Дата
9
Ден
6


Джакпот
11 756.14 лева

Тираж 66 - 19.08.2018
Печеливши числа
26 39 41 47 49
Печеливша зодия
2
Джакпот
3 000 000.00 лева
Тираж 66 - 19.08.2018
 
Печеливши позиции
1 2 8
Печеливши числа
7 6 9
Джакпот
Спечелен
Тираж 64 - 12.08.2018
Тото 1 - 13 срещи
1
2
2
1
3
2
4
2
5
1
6
x
7
x
8
2
9
1
10
x
11
2
12
2
13
x
Джакпот
6 589.90 лева
Тираж 64 - 12.08.2018
Тото 1 - 12 тип 1X2
1
x
2
1
3
1
4
x
5
1
6
x
7
1
8
2
9
2
10
x
11
x
12
2
Джакпот
1 207.94 лева
Тираж 64 - 12.08.2018
Тото 1 - 10 от 10
1
2
2
2
3
1
4
2
5
2
6
1
7
2
8
1
9
1
10
1
Джакпот
824.55 лева
 
23 авг 2018