Тото 2 - 6 от 49 

 
Статистика
         

Тото 2 - 6 от 49

Играни числови комбинации в тираж №32 (21.04.2019)
Общ брой възможни комбинации
Процент играни комбинации от общия възможен брой
13 983 816
4.18 %
Тази таблица предлага информация какъв е процентът на общо изиграните в последния тираж числови комбинации от общия възможен брой.
 
Играни числа
в тираж №32 (21.04.2019)
Изтеглени числа за всички тиражи
по ред на числата
в низходящ ред
Число
Брой
Число
Брой
Число
Брой
1
73 572
1
1 175
4
1 200
2
73 782
2
1 130
44
1 193
3
92 796
3
1 083
21
1 191
4
85 443
4
1 200
49
1 188
5
91 843
5
1 146
11
1 186
6
83 623
6
1 184
6
1 184
7
100 188
7
1 136
34
1 183
8
77 468
8
1 155
48
1 176
9
94 049
9
1 161
1
1 175
10
77 819
10
1 093
17
1 172
11
88 101
11
1 186
29
1 167
12
81 557
12
1 157
37
1 166
13
87 859
13
1 125
25
1 165
14
64 437
14
1 125
28
1 164
15
62 967
15
1 132
9
1 161
16
71 826
16
1 123
12
1 157
17
90 757
17
1 172
30
1 157
18
87 248
18
1 099
24
1 156
19
85 661
19
1 096
8
1 155
20
67 307
20
1 126
22
1 155
21
74 329
21
1 191
46
1 151
22
66 097
22
1 155
5
1 146
23
79 019
23
1 055
45
1 146
24
79 720
24
1 156
35
1 145
25
82 043
25
1 165
33
1 142
26
76 843
26
1 136
38
1 138
27
78 731
27
1 105
47
1 138
28
70 206
28
1 164
7
1 136
29
61 193
29
1 167
26
1 136
30
66 101
30
1 157
15
1 132
31
73 037
31
1 084
2
1 130
32
69 613
32
1 111
43
1 129
33
78 496
33
1 142
36
1 128
34
62 545
34
1 183
20
1 126
35
55 271
35
1 145
13
1 125
36
51 188
36
1 128
14
1 125
37
60 211
37
1 166
16
1 123
38
61 429
38
1 138
42
1 121
39
61 266
39
1 109
32
1 111
40
56 122
40
1 099
39
1 109
41
60 680
41
1 106
41
1 106
42
56 697
42
1 121
27
1 105
43
56 489
43
1 129
18
1 099
44
54 968
44
1 193
40
1 099
45
52 588
45
1 146
19
1 096
46
55 081
46
1 151
10
1 093
47
57 591
47
1 138
31
1 084
48
50 305
48
1 176
3
1 083
49
58 060
49
1 188
23
1 055
Информация колко пъти всяко от числата от 1 до 49 е играно в последния тираж.
Информация колко пъти всяко от числата от 1 до 49 е изтегляно за всички тиражи от създаването на играта до тираж №32 през 2019 г.
 
Изтеглени числови комбинации в отделните тиражи
от създаването на играта (по години)
2018                  
От линковете в тази таблица може да се проследят всички числови комбинации, изтеглени в тиражите на играта от създаването й. Първото число на всеки ред обозначава номера на тиража, а останалите числа – печелившата числова комбинация. Всички номера на тиражи, които са по-големи от 600 (например, 601, 602 и т.н.), обозначават извънредни тиражи. Публикуваната статистика отразява всички промени в правилата на играта през годините (например, промяна в броя на тегленията, печелившите групи и др.)
 

 
 

Тото 2

6 от 49

Тираж 32 - 21.04.2019
Печеливши числа
17 19 20 40 43 45
Джакпот
2 664 589.04 лева

Тото 2

5 от 35

Тираж 32 - 21.04.2019
1 Теглене
7 8 11 26 35
2 Теглене
2 14 30 32 34
 
Тираж 32 - 21.04.2019
Печеливши числа
1 7 20 22 33 35
Джакпот
400 147.94 лева
Тираж 32 - 21.04.2019
Печеливши числа
Година
99
Месец
5
Дата
25
Ден
7


Джакпот
2 732.93 лева

Тираж 32 - 21.04.2019
Печеливши числа
1 17 18 38 46
Печеливша зодия
4
Джакпот
3 000 000.00 лева
Тираж 32 - 21.04.2019
 
Печеливши позиции
4 6 7
Печеливши числа
5 6 6
Джакпот
Спечелен
Тираж 32 - 21.04.2019
Тото 1 - 13 срещи
1
1
2
x
3
x
4
1
5
1
6
2
7
1
8
2
9
x
10
x
11
1
12
1
13
2
Джакпот
1 266.60 лева
Тираж 32 - 21.04.2019
Тото 1 - 12 тип 1X2
1
1
2
1
3
2
4
2
5
x
6
1
7
2
8
x
9
2
10
1
11
1
12
x
Джакпот
494.11 лева
Тираж 32 - 21.04.2019
Тото 1 - 10 от 10
1
2
2
x
3
1
4
2
5
1
6
x
7
2
8
x
9
1
10
1
Джакпот
807.20 лева
 
25 апр 2019