Тото 2 - 6 от 49 

 
Статистика
         

Тото 2 - 6 от 49

Играни числови комбинации в тираж №77 (24.09.2020)
Общ брой възможни комбинации
Процент играни комбинации от общия възможен брой
13 983 816
3.41 %
Тази таблица предлага информация какъв е процентът на общо изиграните в последния тираж числови комбинации от общия възможен брой.
 
Играни числа
в тираж №77 (24.09.2020)
Изтеглени числа за всички тиражи
по ред на числата
в низходящ ред
Число
Брой
Число
Брой
Число
Брой
1
61 846
1
1 192
44
1 219
2
60 007
2
1 148
4
1 214
3
76 582
3
1 109
21
1 211
4
68 769
4
1 214
49
1 209
5
74 445
5
1 154
6
1 203
6
69 603
6
1 203
11
1 203
7
83 926
7
1 151
34
1 200
8
64 741
8
1 174
48
1 195
9
77 727
9
1 181
17
1 193
10
64 419
10
1 115
1
1 192
11
71 004
11
1 203
37
1 189
12
66 387
12
1 173
25
1 182
13
72 746
13
1 142
9
1 181
14
51 744
14
1 142
29
1 181
15
52 662
15
1 151
28
1 180
16
59 998
16
1 141
46
1 176
17
73 244
17
1 193
22
1 175
18
70 518
18
1 114
30
1 175
19
67 426
19
1 113
8
1 174
20
55 308
20
1 146
12
1 173
21
59 406
21
1 211
45
1 171
22
54 483
22
1 175
24
1 169
23
63 722
23
1 076
35
1 166
24
66 463
24
1 169
33
1 162
25
66 998
25
1 182
5
1 154
26
61 283
26
1 152
38
1 153
27
63 894
27
1 123
26
1 152
28
57 932
28
1 180
47
1 152
29
49 586
29
1 181
7
1 151
30
53 727
30
1 175
15
1 151
31
58 909
31
1 095
2
1 148
32
55 572
32
1 136
36
1 147
33
62 813
33
1 162
20
1 146
34
49 869
34
1 200
43
1 145
35
44 442
35
1 166
13
1 142
36
41 815
36
1 147
14
1 142
37
49 793
37
1 189
42
1 142
38
47 879
38
1 153
16
1 141
39
49 064
39
1 134
32
1 136
40
45 227
40
1 114
39
1 134
41
47 993
41
1 114
27
1 123
42
45 985
42
1 142
10
1 115
43
47 142
43
1 145
18
1 114
44
46 023
44
1 219
40
1 114
45
43 240
45
1 171
41
1 114
46
45 095
46
1 176
19
1 113
47
46 492
47
1 152
3
1 109
48
42 483
48
1 195
31
1 095
49
48 064
49
1 209
23
1 076
Информация колко пъти всяко от числата от 1 до 49 е играно в последния тираж.
Информация колко пъти всяко от числата от 1 до 49 е изтегляно за всички тиражи от създаването на играта до тираж №77 през 2020 г.
 
Изтеглени числови комбинации в отделните тиражи
от създаването на играта (по години)
2018 2019                
От линковете в тази таблица може да се проследят всички числови комбинации, изтеглени в тиражите на играта от създаването й. Първото число на всеки ред обозначава номера на тиража, а останалите числа – печелившата числова комбинация. Всички номера на тиражи, които са по-големи от 600 (например, 601, 602 и т.н.), обозначават извънредни тиражи. Публикуваната статистика отразява всички промени в правилата на играта през годините (например, промяна в броя на тегленията, печелившите групи и др.)
 

 
 

Тото 2

6 от 49

Тираж 77 - 24.09.2020
Печеливши числа
3 23 27 29 31 45
Джакпот
3 106 910.53 лева

Тото 2

5 от 35

Тираж 77 - 24.09.2020
1 Теглене
5 10 12 27 32
2 Теглене
14 15 16 17 29
 
Тираж 77 - 24.09.2020
Печеливши числа
14 18 19 24 37 39
Джакпот
200 000.00 лева
Тираж 77 - 24.09.2020
Печеливши числа
Година
84
Месец
4
Дата
27
Ден
1


Джакпот
Спечелен

Тираж 77 - 24.09.2020
Печеливши числа
6 10 22 25 45
Печеливша зодия
6
Джакпот
3 000 000.00 лева
Тираж 77 - 24.09.2020
 
Печеливши позиции
3 7 9
Печеливши числа
7 5 6
Джакпот
Спечелен
Тираж 76 - 20.09.2020
Тото 1 - 13 срещи
1
1
2
1
3
2
4
1
5
2
6
2
7
2
8
1
9
1
10
x
11
2
12
1
13
x
Джакпот
Спечелен
Тираж 76 - 20.09.2020
Тото 1 - 12 тип 1X2
1
1
2
1
3
2
4
1
5
x
6
2
7
2
8
2
9
2
10
1
11
1
12
x
Джакпот
3 731.90 лева
Тираж 76 - 20.09.2020
Тото 1 - 10 от 10
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
x
7
1
8
1
9
2
10
x
Джакпот
Спечелен
 
БНТ
27 сеп 2020