Тото 2 - 6 от 49 

 
Статистика
         
Тото 2 - 6 от 49
Играни числови комбинации в тираж №96 (04.12.2022)
Общ брой възможни комбинации
Процент уникални играни комбинации от общия възможен брой
13 983 816
4.00 %
Тази таблица предлага информация какъв е процентът на общо изиграните в последния тираж числови комбинации от общия възможен брой.
 
Играни числа
в тираж №96 (04.12.2022)
Изтеглени числа за всички тиражи
по ред на числата
в низходящ ред
Число
Брой
Число
Брой
Число
Брой
1
77 696
1
1 215
44
1 256
2
76 894
2
1 177
21
1 247
3
97 482
3
1 142
34
1 241
4
86 523
4
1 235
4
1 235
5
94 944
5
1 178
6
1 233
6
89 978
6
1 233
49
1 233
7
108 764
7
1 179
11
1 228
8
81 157
8
1 200
48
1 223
9
98 362
9
1 209
17
1 219
10
82 183
10
1 151
37
1 219
11
91 342
11
1 228
1
1 215
12
87 512
12
1 208
29
1 212
13
90 626
13
1 169
9
1 209
14
66 090
14
1 166
12
1 208
15
65 289
15
1 172
28
1 208
16
74 729
16
1 162
25
1 206
17
92 634
17
1 219
46
1 205
18
88 926
18
1 138
30
1 203
19
86 627
19
1 140
8
1 200
20
70 617
20
1 177
45
1 200
21
77 471
21
1 247
22
1 199
22
69 979
22
1 199
24
1 196
23
81 644
23
1 110
35
1 192
24
82 090
24
1 196
33
1 185
25
84 712
25
1 206
7
1 179
26
77 792
26
1 171
5
1 178
27
83 016
27
1 153
36
1 178
28
73 204
28
1 208
42
1 178
29
62 755
29
1 212
2
1 177
30
69 827
30
1 203
20
1 177
31
76 067
31
1 130
38
1 176
32
71 896
32
1 168
43
1 175
33
80 890
33
1 185
47
1 174
34
65 654
34
1 241
15
1 172
35
55 235
35
1 192
26
1 171
36
52 591
36
1 178
13
1 169
37
64 409
37
1 219
32
1 168
38
62 622
38
1 176
14
1 166
39
62 681
39
1 163
39
1 163
40
58 434
40
1 136
16
1 162
41
62 009
41
1 141
27
1 153
42
58 284
42
1 178
10
1 151
43
57 824
43
1 175
3
1 142
44
57 523
44
1 256
41
1 141
45
54 256
45
1 200
19
1 140
46
57 172
46
1 205
18
1 138
47
58 871
47
1 174
40
1 136
48
52 413
48
1 223
31
1 130
49
58 710
49
1 233
23
1 110
Информация колко пъти всяко от числата от 1 до 49 е играно в последния тираж.
Информация колко пъти всяко от числата от 1 до 49 е изтегляно за всички тиражи от създаването на играта до тираж №96 през 2022 г.
 
Изтеглени числови комбинации в отделните тиражи
от създаването на играта (по години)
 
 
 
 
 
 
От линковете в тази таблица може да се проследят всички числови комбинации, изтеглени в тиражите на играта от създаването й. Първото число на всеки ред обозначава номера на тиража, а останалите числа – печелившата числова комбинация. Всички номера на тиражи, които са по-големи от 600 (например, 601, 602 и т.н.), обозначават извънредни тиражи. Публикуваната статистика отразява всички промени в правилата на играта през годините (например, промяна в броя на тегленията, печелившите групи и др.)
 

 
 

Тото 2

6 от 49

Тираж 97 - 08.12.2022
Печеливши числа
12 16 27 31 36 42
Джакпот
2 282 199.90 лева

Тото 2

5 от 35

Тираж 97 - 08.12.2022
1 Теглене
9 12 20 24 32
2 Теглене
11 18 22 24 34
 
Тираж 97 - 08.12.2022
Печеливши числа
7 20 25 26 36 42
Джакпот
432 909.09 лева
Тираж 97 - 08.12.2022
Печеливши числа
Година
45
Месец
9
Дата
7
Ден
2


Джакпот
15 038.76 лева

Тираж 97 - 08.12.2022
Печеливши числа
14 27 31 38 43
Печеливша зодия
8
Джакпот
3 000 000.00 лева
Тираж 97 - 08.12.2022
 
Печеливши позиции
1 7 9
Печеливши числа
0 7 3
Джакпот
Спечелен
Тираж 96 - 04.12.2022
Тото 1 - 13 срещи
1
1
2
2
3
1
4
x
5
2
6
2
7
1
8
x
9
x
10
1
11
x
12
1
13
1
Джакпот
18 451.78 лева
Тираж 96 - 04.12.2022
Тото 1 - 12 тип 1X2
1
1
2
1
3
x
4
x
5
2
6
2
7
1
8
x
9
1
10
2
11
x
12
1
Джакпот
453.45 лева
Тираж 96 - 04.12.2022
Тото 1 - 10 от 10
1
1
2
x
3
2
4
x
5
x
6
2
7
x
8
2
9
x
10
2
Джакпот
47 990.00 лева
 
БНТ
11 дек 2022