Тото 2 - 6 от 49 

 
Статистика
         

Тото 2 - 6 от 49

Играни числови комбинации в тираж №32 (22.04.2018)

Общ брой възможни комбинации

Процент играни комбинации от общия възможен брой

13 983 816

3.59 %

Тази таблица предлага информация какъв е процентът на общо изиграните в последния тираж числови комбинации от общия възможен брой.

 
Играни числа
в тираж №32 (22.04.2018)
Изтеглени числа за всички тиражи
по ред на числата
в низходящ ред
Число
Брой
Число
Брой
Число
Брой
1
64 638
1
1 165
4
1 196
2
62 613
2
1 114
44
1 180
3
78 626
3
1 063
49
1 177
4
76 376
4
1 196
21
1 174
5
78 993
5
1 131
6
1 173
6
74 806
6
1 173
48
1 167
7
89 466
7
1 130
1
1 165
8
67 073
8
1 137
11
1 165
9
79 980
9
1 148
34
1 164
10
66 671
10
1 088
17
1 159
11
75 540
11
1 165
37
1 159
12
71 630
12
1 140
25
1 157
13
75 635
13
1 113
28
1 152
14
55 317
14
1 112
29
1 151
15
54 196
15
1 118
24
1 149
16
61 934
16
1 111
9
1 148
17
78 118
17
1 159
22
1 148
18
74 736
18
1 087
30
1 146
19
71 279
19
1 080
12
1 140
20
57 844
20
1 113
46
1 140
21
61 890
21
1 174
8
1 137
22
58 324
22
1 148
45
1 135
23
67 106
23
1 038
5
1 131
24
67 962
24
1 149
33
1 131
25
70 090
25
1 157
35
1 131
26
65 082
26
1 121
7
1 130
27
67 396
27
1 095
47
1 127
28
60 742
28
1 152
26
1 121
29
53 118
29
1 151
38
1 119
30
56 603
30
1 146
15
1 118
31
63 266
31
1 073
36
1 117
32
56 300
32
1 096
2
1 114
33
66 075
33
1 131
13
1 113
34
52 533
34
1 164
20
1 113
35
48 069
35
1 131
14
1 112
36
44 580
36
1 117
43
1 112
37
51 361
37
1 159
16
1 111
38
51 376
38
1 119
42
1 105
39
51 318
39
1 094
32
1 096
40
47 638
40
1 090
27
1 095
41
51 167
41
1 093
39
1 094
42
48 720
42
1 105
41
1 093
43
49 652
43
1 112
40
1 090
44
46 899
44
1 180
10
1 088
45
47 247
45
1 135
18
1 087
46
46 560
46
1 140
19
1 080
47
50 289
47
1 127
31
1 073
48
45 231
48
1 167
3
1 063
49
49 173
49
1 177
23
1 038
Информация колко пъти всяко от числата от 1 до 49 е играно в последния тираж.
Информация колко пъти всяко от числата от 1 до 49 е изтегляно за всички тиражи от създаването на играта до тираж №32 през 2018 г.
 
 
Изтеглени числови комбинации в отделните тиражи
от създаването на играта (по години)
От линковете в тази таблица може да се проследят всички числови комбинации, изтеглени в тиражите на играта от създаването й. Първото число на всеки ред обозначава номера на тиража, а останалите числа – печелившата числова комбинация. Всички номера на тиражи, които са по-големи от 600 (например, 601, 602 и т.н.), обозначават извънредни тиражи. Публикуваната статистика отразява всички промени в правилата на играта през годините (например, промяна в броя на тегленията, печелившите групи и др.)
 

 
 

Тото 2

6 от 49

Тираж 32 - 22.04.2018
Печеливши числа
8 12 16 22 24 30
Джакпот
3 390 526.66 лева

Тото 2

5 от 35

Тираж 32 - 22.04.2018
1 Теглене
16 19 23 26 27
2 Теглене
2 5 6 17 33
 
Тираж 32 - 22.04.2018
Печеливши числа
5 18 33 35 36 38
Джакпот
584 205.06 лева
Тираж 32 - 22.04.2018
Печеливши числа
Година
20
Месец
5
Дата
3
Ден
5


Джакпот
25 167.63 лева

Тираж 32 - 22.04.2018
Печеливши числа
5 8 20 28 35
Печеливша зодия
9
Джакпот
3 000 000.00 лева
Тираж 32 - 22.04.2018
 
Печеливши позиции
3 6 8
Печеливши числа
2 9 7
Джакпот
Спечелен
Тираж 32 - 22.04.2018
Тото 1 - 13 срещи
1
x
2
1
3
x
4
1
5
2
6
2
7
1
8
1
9
x
10
2
11
x
12
2
13
2
Джакпот
7 958.12 лева
Тираж 32 - 22.04.2018
Тото 1 - 12 тип 1X2
1
2
2
1
3
x
4
2
5
2
6
1
7
2
8
1
9
1
10
1
11
1
12
1
Джакпот
820.68 лева
Тираж 32 - 22.04.2018
Тото 1 - 10 от 10
1
1
2
1
3
2
4
x
5
1
6
2
7
2
8
x
9
x
10
1
Джакпот
362.80 лева
 
26 апр 2018