Тото 2 - 6 от 49 

 
Статистика
         

Тото 2 - 6 от 49

 
Играни числови комбинации в тираж 57 (20.7.2017)
Общ брой възможни комбинации
Процент играни комбинации от общия възможен брой
13 983 816
3.03 %
Тази таблица предлага информация какъв е процентът на общо изиграните в последния тираж числови комбинации от общия възможен брой.

 

Играни числа
в тираж №57 (20.7.2017)
Изтеглени числа за всички тиражи
по ред на числата
в низходящ ред
Число
Брой
Число
Брой
Число
Брой
1
56 714
1
1 159
4
1 181
2
54 642
2
1 103
44
1 174
3
66 869
3
1 052
49
1 168
4
63 260
4
1 181
6
1 164
5
68 755
5
1 123
21
1 164
6
63 312
6
1 164
1
1 159
7
75 848
7
1 119
48
1 155
8
58 448
8
1 128
11
1 153
9
68 199
9
1 135
34
1 153
10
56 351
10
1 085
17
1 147
11
64 239
11
1 153
25
1 146
12
60 642
12
1 131
29
1 146
13
64 342
13
1 104
37
1 146
14
48 264
14
1 101
28
1 145
15
46 720
15
1 108
24
1 141
16
52 851
16
1 101
30
1 137
17
65 459
17
1 147
9
1 135
18
63 211
18
1 080
22
1 133
19
60 370
19
1 076
12
1 131
20
48 454
20
1 104
8
1 128
21
52 325
21
1 164
46
1 127
22
48 269
22
1 133
45
1 125
23
55 723
23
1 028
5
1 123
24
58 242
24
1 141
33
1 121
25
58 625
25
1 146
7
1 119
26
53 350
26
1 111
35
1 116
27
56 847
27
1 089
47
1 116
28
52 075
28
1 145
26
1 111
29
46 194
29
1 146
38
1 110
30
47 279
30
1 137
15
1 108
31
51 400
31
1 063
43
1 107
32
47 168
32
1 086
36
1 106
33
56 419
33
1 121
13
1 104
34
43 439
34
1 153
20
1 104
35
38 752
35
1 116
2
1 103
36
38 106
36
1 106
14
1 101
37
43 234
37
1 146
16
1 101
38
42 810
38
1 110
42
1 098
39
42 966
39
1 080
27
1 089
40
39 104
40
1 082
32
1 086
41
41 302
41
1 083
10
1 085
42
40 710
42
1 098
41
1 083
43
41 101
43
1 107
40
1 082
44
41 314
44
1 174
18
1 080
45
39 173
45
1 125
39
1 080
46
38 829
46
1 127
19
1 076
47
42 262
47
1 116
31
1 063
48
37 823
48
1 155
3
1 052
49
43 481
49
1 168
23
1 028
Информация колко пъти
всяко от числата
от 1 до 49 е играно
в последния тираж.
Информация колко пъти всяко от числата от 1 до 49 е изтегляно за всички тиражи от създаването на играта до тираж №57 през 2017 г
 
 
 
 
 

 

Изтеглени числови комбинации в отделните тиражи
от създаването на играта (по години)
 
От линковете в тази таблица може да се проследят всички числови комбинации, изтеглени в тиражите на играта от създаването й. Първото число на всеки ред обозначава номера на тиража, а останалите числа – печелившата числова комбинация. Всички номера на тиражи, които са по-големи от 600 (например, 601, 602 и т.н.), обозначават извънредни тиражи. Публикуваната статистика отразява всички промени в правилата на играта през годините (например, промяна в броя на тегленията, печелившите групи и др.)
 
 
 

Тото 2

6 от 49

Тираж 58 - 23.07.2017
Печеливши числа
6 8 39 42 47 49
Джакпот
2 617 372.26 лева

Тото 2

5 от 35

Тираж 58 - 23.07.2017
1 Теглене
7 10 16 19 25
2 Теглене
17 18 19 21 25
 
Тираж 58 - 23.07.2017
Печеливши числа
2 6 10 19 24 35
Джакпот
798 957.12 лева
Тираж 57 - 21.07.2017
Печеливши числа
Година
31
Месец
8
Дата
30
Ден
5


Джакпот
36 063.65 лева

Тираж 58 - 23.07.2017
Печеливши числа
8 29 33 40 47
Печеливша зодия
6
Джакпот
3 000 000.00 лева
Тираж 58 - 23.07.2017
 
Печеливши позиции
4 5 9
Печеливши числа
2 8 6
Джакпот
Спечелен
Тираж 56 - 16.07.2017
Тото 1 - 13 срещи
1
x
2
2
3
2
4
1
5
2
6
x
7
1
8
1
9
2
10
x
11
1
12
1
13
1
Джакпот
5 875.00 лева
Тираж 56 - 16.07.2017
Тото 1 - 12 тип 1X2
1
1
2
1
3
1
4
1
5
x
6
1
7
1
8
2
9
1
10
x
11
1
12
2
Джакпот
25 656.11 лева
Тираж 56 - 16.07.2017
Тото 1 - 10 от 10
1
1
2
1
3
1
4
2
5
1
6
1
7
1
8
x
9
2
10
2
Джакпот
Спечелен
 
27 юли 2017