Тото 2 - 6 от 49 

 
Статистика
         

Тото 2 - 6 от 49

Играни числови комбинации в тираж №49 (21.06.2018)

Общ брой възможни комбинации

Процент играни комбинации от общия възможен брой

13 983 816

2.87 %

Тази таблица предлага информация какъв е процентът на общо изиграните в последния тираж числови комбинации от общия възможен брой.

 
Играни числа
в тираж №49 (21.06.2018)
Изтеглени числа за всички тиражи
по ред на числата
в низходящ ред
Число
Брой
Число
Брой
Число
Брой
1
50 940
1
1 167
4
1 196
2
50 320
2
1 115
44
1 182
3
62 730
3
1 067
49
1 177
4
59 998
4
1 196
6
1 176
5
63 483
5
1 133
21
1 176
6
60 810
6
1 176
11
1 169
7
71 272
7
1 130
48
1 169
8
54 074
8
1 137
1
1 167
9
64 807
9
1 148
34
1 166
10
52 553
10
1 090
37
1 160
11
60 169
11
1 169
17
1 159
12
56 601
12
1 142
25
1 158
13
60 836
13
1 116
28
1 155
14
44 335
14
1 114
29
1 154
15
44 447
15
1 122
24
1 150
16
50 843
16
1 116
22
1 149
17
62 119
17
1 159
30
1 149
18
59 561
18
1 089
9
1 148
19
56 475
19
1 084
12
1 142
20
46 307
20
1 117
46
1 142
21
51 561
21
1 176
8
1 137
22
46 678
22
1 149
45
1 137
23
52 477
23
1 041
5
1 133
24
55 583
24
1 150
33
1 133
25
54 607
25
1 158
35
1 133
26
51 089
26
1 122
7
1 130
27
52 724
27
1 096
47
1 127
28
49 237
28
1 155
15
1 122
29
43 239
29
1 154
26
1 122
30
45 792
30
1 149
38
1 122
31
48 404
31
1 076
36
1 119
32
46 388
32
1 100
20
1 117
33
52 455
33
1 133
13
1 116
34
42 605
34
1 166
16
1 116
35
37 853
35
1 133
2
1 115
36
35 734
36
1 119
14
1 114
37
41 978
37
1 160
43
1 114
38
41 030
38
1 122
42
1 106
39
41 368
39
1 098
32
1 100
40
37 425
40
1 093
39
1 098
41
39 789
41
1 095
27
1 096
42
39 109
42
1 106
41
1 095
43
39 214
43
1 114
40
1 093
44
37 606
44
1 182
10
1 090
45
37 170
45
1 137
18
1 089
46
37 136
46
1 142
19
1 084
47
40 675
47
1 127
31
1 076
48
35 748
48
1 169
3
1 067
49
41 334
49
1 177
23
1 041
Информация колко пъти всяко от числата от 1 до 49 е играно в последния тираж.
Информация колко пъти всяко от числата от 1 до 49 е изтегляно за всички тиражи от създаването на играта до тираж №49 през 2018 г.
 
 
Изтеглени числови комбинации в отделните тиражи
от създаването на играта (по години)
От линковете в тази таблица може да се проследят всички числови комбинации, изтеглени в тиражите на играта от създаването й. Първото число на всеки ред обозначава номера на тиража, а останалите числа – печелившата числова комбинация. Всички номера на тиражи, които са по-големи от 600 (например, 601, 602 и т.н.), обозначават извънредни тиражи. Публикуваната статистика отразява всички промени в правилата на играта през годините (например, промяна в броя на тегленията, печелившите групи и др.)
 

 
 

Тото 2

6 от 49

Тираж 49 - 21.06.2018
Печеливши числа
1 3 15 19 29 45
Джакпот
4 600 007.18 лева

Тото 2

5 от 35

Тираж 49 - 21.06.2018
1 Теглене
17 22 24 34 35
2 Теглене
15 17 27 29 33
 
Тираж 49 - 21.06.2018
Печеливши числа
4 13 17 22 33 35
Джакпот
879 689.12 лева
Тираж 49 - 21.06.2018
Печеливши числа
Година
85
Месец
10
Дата
2
Ден
7


Джакпот
19 296.30 лева

Тираж 49 - 21.06.2018
Печеливши числа
4 16 39 43 48
Печеливша зодия
5
Джакпот
3 000 000.00 лева
Тираж 49 - 21.06.2018
 
Печеливши позиции
1 4 9
Печеливши числа
5 9 4
Джакпот
18 261.45 лева
Тираж 49 - 22.06.2018
Тото 1 - 13 срещи
1
2
2
2
3
1
4
1
5
1
6
x
7
1
8
2
9
1
10
x
11
1
12
x
13
x
Джакпот
5 983.40 лева
Тираж 48 - 17.06.2018
Тото 1 - 12 тип 1X2
1
1
2
2
3
1
4
x
5
2
6
1
7
2
8
2
9
2
10
2
11
2
12
2
Джакпот
148.60 лева
Тираж 48 - 17.06.2018
Тото 1 - 10 от 10
1
2
2
1
3
2
4
1
5
1
6
1
7
2
8
1
9
x
10
1
Джакпот
Спечелен
 
24 юни 2018