Тото 2 - 6 от 49 

 
Статистика
         

Тото 2 - 6 от 49

 
Играни числови комбинации в тираж №76 (24.9.2017)
Общ брой възможни комбинации
Процент играни комбинации от общия възможен брой
13 983 816
3.62 %
Тази таблица предлага информация какъв е процентът на общо изиграните в последния тираж числови комбинации от общия възможен брой.

 

 
Играни числа
в тираж №76 (24.9.2017)
Изтеглени числа за всички тиражи
по ред на числата
в низходящ ред
Число
Брой
Число
Брой
Число
Брой
1
65 978
1
1 162
4
1 185
2
64 015
2
1 105
44
1 174
3
78 605
3
1 053
49
1 170
4
74 622
4
1 185
6
1 168
5
80 027
5
1 125
21
1 168
6
76 347
6
1 168
1
1 162
7
91 036
7
1 121
11
1 157
8
69 321
8
1 129
34
1 157
9
83 805
9
1 140
48
1 156
10
68 691
10
1 085
17
1 150
11
75 069
11
1 157
25
1 149
12
70 450
12
1 133
29
1 148
13
76 789
13
1 105
28
1 147
14
55 136
14
1 103
37
1 146
15
56 498
15
1 110
24
1 144
16
63 067
16
1 103
9
1 140
17
76 524
17
1 150
30
1 140
18
75 904
18
1 082
22
1 138
19
70 956
19
1 077
46
1 134
20
57 078
20
1 106
12
1 133
21
63 414
21
1 168
8
1 129
22
58 535
22
1 138
45
1 127
23
66 349
23
1 030
5
1 125
24
70 656
24
1 144
33
1 123
25
70 750
25
1 149
7
1 121
26
65 302
26
1 113
47
1 120
27
67 624
27
1 090
35
1 117
28
62 688
28
1 147
26
1 113
29
53 501
29
1 148
38
1 111
30
56 366
30
1 140
15
1 110
31
61 834
31
1 065
36
1 108
32
59 026
32
1 089
43
1 108
33
66 915
33
1 123
20
1 106
34
53 636
34
1 157
2
1 105
35
47 422
35
1 117
13
1 105
36
44 327
36
1 108
14
1 103
37
52 194
37
1 146
16
1 103
38
51 060
38
1 111
42
1 100
39
51 716
39
1 084
27
1 090
40
47 342
40
1 083
32
1 089
41
51 326
41
1 086
41
1 086
42
47 375
42
1 100
10
1 085
43
51 730
43
1 108
39
1 084
44
48 998
44
1 174
40
1 083
45
46 693
45
1 127
18
1 082
46
46 681
46
1 134
19
1 077
47
49 581
47
1 120
31
1 065
48
45 027
48
1 156
3
1 053
49
51 080
49
1 170
23
1 030
Информация колко пъти
всяко от числата
от 1 до 49 е играно
в последния тираж.
Информация колко пъти всяко от числата от 1 до 49 е изтегляно за всички тиражи от създаването на играта до тираж №76 през 2017 г
 
 
 

 

Изтеглени числови комбинации в отделните тиражи
от създаването на играта (по години)
 
От линковете в тази таблица може да се проследят всички числови комбинации, изтеглени в тиражите на играта от създаването й. Първото число на всеки ред обозначава номера на тиража, а останалите числа – печелившата числова комбинация. Всички номера на тиражи, които са по-големи от 600 (например, 601, 602 и т.н.), обозначават извънредни тиражи. Публикуваната статистика отразява всички промени в правилата на играта през годините (например, промяна в броя на тегленията, печелившите групи и др.)
 


 
 

Тото 2

6 от 49

Тираж 76 - 24.09.2017
Печеливши числа
18 25 32 35 36 47
Джакпот
3 869 016.76 лева

Тото 2

5 от 35

Тираж 76 - 24.09.2017
1 Теглене
13 21 28 30 31
2 Теглене
2 9 18 26 35
 
Тираж 76 - 24.09.2017
Печеливши числа
3 24 29 32 34 41
Джакпот
464 008.81 лева
Тираж 76 - 24.09.2017
Печеливши числа
Година
74
Месец
8
Дата
23
Ден
6


Джакпот
17 088.50 лева

Тираж 76 - 24.09.2017
Печеливши числа
5 8 10 13 18
Печеливша зодия
8
Джакпот
3 000 000.00 лева
Тираж 76 - 24.09.2017
 
Печеливши позиции
1 3 6
Печеливши числа
4 5 5
Джакпот
Спечелен
Тираж 76 - 24.09.2017
Тото 1 - 13 срещи
1
2
2
x
3
2
4
2
5
2
6
1
7
1
8
x
9
1
10
1
11
2
12
2
13
2
Джакпот
2 792.31 лева
Тираж 76 - 24.09.2017
Тото 1 - 12 тип 1X2
1
1
2
2
3
2
4
x
5
1
6
x
7
1
8
x
9
2
10
1
11
x
12
2
Джакпот
3 979.83 лева
Тираж 76 - 24.09.2017
Тото 1 - 10 от 10
1
x
2
1
3
x
4
x
5
1
6
2
7
1
8
2
9
x
10
1
Джакпот
430.75 лева
 
28 сеп 2017