Тото 2 - 6 от 49 

 
Статистика
         

Тото 2 - 6 от 49

 
Играни числови комбинации в тираж 40 (21.5.2017)
Общ брой възможни комбинации
Процент играни комбинации от общия възможен брой
13 983 816
3.77 %
Тази таблица предлага информация какъв е процентът на общо изиграните в последния тираж числови комбинации от общия възможен брой.

 

Играни числа
в тираж №40 (21.5.2017)
Изтеглени числа за всички тиражи
по ред на числата
в низходящ ред
Число
Брой
Число
Брой
Число
Брой
1
69 982
1
1 157
4
1 179
2
66 722
2
1 103
44
1 173
3
83 939
3
1 051
49
1 167
4
80 175
4
1 179
6
1 163
5
87 188
5
1 122
21
1 160
6
78 694
6
1 163
1
1 157
7
93 972
7
1 116
48
1 154
8
69 935
8
1 125
11
1 151
9
85 950
9
1 128
34
1 149
10
70 085
10
1 084
17
1 146
11
79 816
11
1 151
29
1 146
12
73 482
12
1 130
37
1 145
13
80 001
13
1 102
25
1 144
14
59 017
14
1 101
28
1 143
15
58 506
15
1 107
24
1 137
16
65 334
16
1 098
30
1 137
17
81 838
17
1 146
12
1 130
18
77 884
18
1 076
9
1 128
19
75 447
19
1 073
22
1 128
20
61 750
20
1 102
8
1 125
21
66 050
21
1 160
46
1 125
22
60 205
22
1 128
5
1 122
23
68 888
23
1 027
45
1 122
24
72 726
24
1 137
33
1 121
25
72 908
25
1 144
7
1 116
26
66 339
26
1 110
47
1 115
27
71 489
27
1 087
35
1 113
28
64 251
28
1 143
26
1 110
29
56 269
29
1 146
15
1 107
30
58 314
30
1 137
43
1 106
31
65 618
31
1 059
38
1 105
32
59 516
32
1 085
36
1 104
33
69 781
33
1 121
2
1 103
34
54 804
34
1 149
13
1 102
35
48 303
35
1 113
20
1 102
36
46 749
36
1 104
14
1 101
37
52 670
37
1 145
16
1 098
38
53 840
38
1 105
42
1 097
39
52 440
39
1 079
27
1 087
40
49 802
40
1 077
32
1 085
41
53 383
41
1 079
10
1 084
42
49 823
42
1 097
39
1 079
43
52 681
43
1 106
41
1 079
44
49 148
44
1 173
40
1 077
45
48 548
45
1 122
18
1 076
46
49 045
46
1 125
19
1 073
47
51 676
47
1 115
31
1 059
48
47 033
48
1 154
3
1 051
49
52 276
49
1 167
23
1 027
Информация колко пъти
всяко от числата
от 1 до 49 е играно
в последния тираж.
Информация колко пъти всяко от числата от 1 до 49 е изтегляно за всички тиражи от създаването на играта до тираж №40 през 2017 г
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

Изтеглени числови комбинации в отделните тиражи
от създаването на играта (по години)
 
От линковете в тази таблица може да се проследят всички числови комбинации, изтеглени в тиражите на играта от създаването й. Първото число на всеки ред обозначава номера на тиража, а останалите числа – печелившата числова комбинация. Всички номера на тиражи, които са по-големи от 600 (например, 601, 602 и т.н.), обозначават извънредни тиражи. Публикуваната статистика отразява всички промени в правилата на играта през годините (например, промяна в броя на тегленията, печелившите групи и др.)
 
 
 

Тото 2

6 от 49

Тираж 41 - 25.05.2017
Печеливши числа
9 18 21 22 36 41
Джакпот
2 527 813.11 лева

Тото 2

5 от 35

Тираж 41 - 25.05.2017
1 Теглене
2 11 17 22 29
2 Теглене
5 13 15 24 33
 
Тираж 41 - 25.05.2017
Печеливши числа
5 18 20 22 28 40
Джакпот
457 169.02 лева
Тираж 41 - 26.05.2017
Печеливши числа
Година
76
Месец
12
Дата
13
Ден
4


Джакпот
11 699.54 лева

Тираж 41 - 25.05.2017
Печеливши числа
17 27 32 35 44
Печеливша зодия
1
Джакпот
3 000 000.00 лева
Тираж 41 - 25.05.2017
 
Печеливши позиции
3 4 6
Печеливши числа
5 3 0
Джакпот
Спечелен
Тираж 40 - 21.05.2017
Тото 1 - 13 срещи
1
1
2
2
3
1
4
2
5
x
6
2
7
1
8
1
9
x
10
1
11
x
12
x
13
1
Джакпот
409.94 лева
Тираж 40 - 21.05.2017
Тото 1 - 12 тип 1X2
1
2
2
1
3
1
4
x
5
x
6
1
7
2
8
1
9
1
10
x
11
1
12
2
Джакпот
2 594.26 лева
Тираж 40 - 21.05.2017
Тото 1 - 10 от 10
1
x
2
1
3
x
4
1
5
2
6
x
7
2
8
x
9
2
10
1
Джакпот
Спечелен
 
28 май 2017