Тото 2 - 6 от 49 

 
Статистика
         

Тото 2 - 6 от 49

Играни числови комбинации в тираж №5 (20.01.2022)
Общ брой възможни комбинации
Процент уникални играни комбинации от общия възможен брой
13 983 816
3.71 %
Тази таблица предлага информация какъв е процентът на общо изиграните в последния тираж числови комбинации от общия възможен брой.
 
Играни числа
в тираж №5 (20.01.2022)
Изтеглени числа за всички тиражи
по ред на числата
в низходящ ред
Число
Брой
Число
Брой
Число
Брой
1
86 765
1
1 205
44
1 247
2
85 231
2
1 164
21
1 233
3
110 968
3
1 127
34
1 229
4
98 274
4
1 224
49
1 225
5
106 422
5
1 169
4
1 224
6
101 770
6
1 221
6
1 221
7
118 287
7
1 168
11
1 220
8
91 641
8
1 193
48
1 212
9
109 864
9
1 197
17
1 208
10
91 778
10
1 139
37
1 206
11
100 253
11
1 220
1
1 205
12
100 273
12
1 197
9
1 197
13
103 891
13
1 158
12
1 197
14
78 347
14
1 161
29
1 197
15
77 484
15
1 162
46
1 197
16
84 801
16
1 153
28
1 196
17
107 094
17
1 208
25
1 194
18
102 466
18
1 126
8
1 193
19
96 999
19
1 130
45
1 188
20
82 047
20
1 161
30
1 187
21
87 879
21
1 233
22
1 186
22
77 113
22
1 186
35
1 184
23
94 478
23
1 097
24
1 183
24
97 036
24
1 183
33
1 179
25
98 932
25
1 194
5
1 169
26
91 842
26
1 164
7
1 168
27
99 206
27
1 146
2
1 164
28
85 798
28
1 196
26
1 164
29
71 055
29
1 197
36
1 164
30
78 682
30
1 187
38
1 164
31
90 676
31
1 118
47
1 164
32
87 122
32
1 154
42
1 163
33
95 020
33
1 179
15
1 162
34
80 512
34
1 229
43
1 162
35
68 302
35
1 184
14
1 161
36
62 609
36
1 164
20
1 161
37
76 175
37
1 206
13
1 158
38
73 983
38
1 164
32
1 154
39
72 502
39
1 151
16
1 153
40
67 810
40
1 131
39
1 151
41
75 732
41
1 126
27
1 146
42
69 265
42
1 163
10
1 139
43
67 797
43
1 162
40
1 131
44
71 563
44
1 247
19
1 130
45
69 580
45
1 188
3
1 127
46
69 705
46
1 197
18
1 126
47
69 937
47
1 164
41
1 126
48
65 933
48
1 212
31
1 118
49
69 981
49
1 225
23
1 097
Информация колко пъти всяко от числата от 1 до 49 е играно в последния тираж.
Информация колко пъти всяко от числата от 1 до 49 е изтегляно за всички тиражи от създаването на играта до тираж №5 през 2022 г.
 
Изтеглени числови комбинации в отделните тиражи
от създаването на играта (по години)
2018 2019 2020 2021            
От линковете в тази таблица може да се проследят всички числови комбинации, изтеглени в тиражите на играта от създаването й. Първото число на всеки ред обозначава номера на тиража, а останалите числа – печелившата числова комбинация. Всички номера на тиражи, които са по-големи от 600 (например, 601, 602 и т.н.), обозначават извънредни тиражи. Публикуваната статистика отразява всички промени в правилата на играта през годините (например, промяна в броя на тегленията, печелившите групи и др.)
 

 
 

Тото 2

6 от 49

Тираж 5 - 20.01.2022
Печеливши числа
10 15 22 25 42 48
Джакпот
6 258 762.58 лева

Тото 2

5 от 35

Тираж 5 - 20.01.2022
1 Теглене
13 23 31 34 35
2 Теглене
1 21 23 29 30
 
Тираж 5 - 20.01.2022
Печеливши числа
13 14 16 19 32 39
Джакпот
510 500.95 лева
Тираж 5 - 20.01.2022
Печеливши числа
Година
75
Месец
7
Дата
1
Ден
5


Джакпот
16 588.38 лева

Тираж 5 - 20.01.2022
Печеливши числа
4 14 15 37 41
Печеливша зодия
6
Джакпот
3 000 000.00 лева
Тираж 5 - 20.01.2022
 
Печеливши позиции
3 7 9
Печеливши числа
4 1 3
Джакпот
Спечелен
Тираж 4 - 17.01.2022
Тото 1 - 13 срещи
1
1
2
2
3
x
4
1
5
1
6
x
7
2
8
x
9
1
10
x
11
2
12
x
13
x
Джакпот
10 484.32 лева
Тираж 4 - 17.01.2022
Тото 1 - 12 тип 1X2
1
2
2
2
3
x
4
x
5
x
6
2
7
1
8
x
9
1
10
2
11
2
12
x
Джакпот
23 994.60 лева
Тираж 4 - 17.01.2022
Тото 1 - 10 от 10
1
1
2
1
3
2
4
1
5
x
6
2
7
2
8
x
9
1
10
2
Джакпот
1 129.80 лева
 
БНТ
23 яну 2022