Тото 2 - 6 от 42 

 
Статистика
         

Тото 2 - 6 от 42

 

Играни числови комбинации в тираж №32 (22.04.2018)

Общ брой възможни комбинации

Процент играни комбинации от общия възможен брой

5 245 786

3.96 %

Тази таблица предлага информация какъв е процентът на общо изиграните в последния тираж числови комбинации от общия възможен брой.

 
Играни числа
в тираж №32 (22.04.2018)
Изтеглени числа за всички тиражи
по ред на числата
в низходящ ред
Число
Брой
Число
Брой
Число
Брой
1
26 467
1
741
7
787
2
29 166
2
722
19
764
3
32 658
3
719
23
761
4
32 039
4
750
21
759
5
35 680
5
730
25
752
6
32 355
6
690
4
750
7
37 443
7
787
12
748
8
31 107
8
722
18
748
9
34 749
9
719
31
748
10
29 231
10
703
40
746
11
33 712
11
742
24
744
12
32 759
12
748
38
743
13
33 364
13
708
11
742
14
25 993
14
707
36
742
15
24 726
15
707
1
741
16
30 425
16
710
34
739
17
35 085
17
737
17
737
18
33 012
18
748
5
730
19
31 365
19
764
35
727
20
27 460
20
699
26
725
21
28 813
21
759
30
724
22
27 522
22
665
42
724
23
30 871
23
761
2
722
24
32 554
24
744
8
722
25
31 263
25
752
3
719
26
31 261
26
725
9
719
27
31 014
27
710
16
710
28
29 359
28
705
27
710
29
25 491
29
709
29
709
30
25 338
30
724
33
709
31
28 598
31
748
13
708
32
26 589
32
682
14
707
33
29 962
33
709
15
707
34
27 517
34
739
28
705
35
22 064
35
727
10
703
36
23 798
36
742
20
699
37
23 951
37
691
39
694
38
22 884
38
743
37
691
39
27 412
39
694
6
690
40
26 170
40
746
32
682
41
29 063
41
678
41
678
42
36 552
42
724
22
665
Информация колко пъти всяко от числата от 1 до 42 е играно в последния тираж.
Информация колко пъти всяко от числата от 1 до 42 е изтегляно за всички тиражи от създаването на играта до тираж №32 през 2018
 
 
Изтеглени числови комбинации в отделните тиражи
от създаването на играта (по години)
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2002 2003 2004
2005 2006 2007
2016 2017          
 
 
От линковете в тази таблица може да се проследят всички числови комбинации, изтеглени в тиражите на играта от създаването й. Първото число на всеки ред обозначава номера на тиража, а останалите числа – печелившата числова комбинация. Всички номера на тиражи, които са по-големи от 600 (например, 601, 602 и т.н.), обозначават извънредни тиражи. Публикуваната статистика отразява всички промени в правилата на играта през годините (например, промяна в броя на тегленията, печелившите групи и др.)
 

 
 

Тото 2

6 от 49

Тираж 32 - 22.04.2018
Печеливши числа
8 12 16 22 24 30
Джакпот
3 390 526.66 лева

Тото 2

5 от 35

Тираж 32 - 22.04.2018
1 Теглене
16 19 23 26 27
2 Теглене
2 5 6 17 33
 
Тираж 32 - 22.04.2018
Печеливши числа
5 18 33 35 36 38
Джакпот
584 205.06 лева
Тираж 32 - 22.04.2018
Печеливши числа
Година
20
Месец
5
Дата
3
Ден
5


Джакпот
25 167.63 лева

Тираж 32 - 22.04.2018
Печеливши числа
5 8 20 28 35
Печеливша зодия
9
Джакпот
3 000 000.00 лева
Тираж 32 - 22.04.2018
 
Печеливши позиции
3 6 8
Печеливши числа
2 9 7
Джакпот
Спечелен
Тираж 32 - 22.04.2018
Тото 1 - 13 срещи
1
x
2
1
3
x
4
1
5
2
6
2
7
1
8
1
9
x
10
2
11
x
12
2
13
2
Джакпот
7 958.12 лева
Тираж 32 - 22.04.2018
Тото 1 - 12 тип 1X2
1
2
2
1
3
x
4
2
5
2
6
1
7
2
8
1
9
1
10
1
11
1
12
1
Джакпот
820.68 лева
Тираж 32 - 22.04.2018
Тото 1 - 10 от 10
1
1
2
1
3
2
4
x
5
1
6
2
7
2
8
x
9
x
10
1
Джакпот
362.80 лева
 
26 апр 2018