Тото 2 - 6 от 42 

 
Статистика
         

Тото 2 - 6 от 42

 

Играни числови комбинации в тираж №6 (19.01.2020)
Общ брой възможни комбинации
Процент играни комбинации от общия възможен брой
5 245 786
4.28 %
Тази таблица предлага информация какъв е процентът на общо изиграните в последния тираж числови комбинации от общия възможен брой.
 
Играни числа
в тираж №6 (19.01.2020)
Изтеглени числа за всички тиражи
по ред на числата
в низходящ ред
Число
Брой
Число
Брой
Число
Брой
1
30 549
1
774
7
819
2
27 891
2
746
19
787
3
35 394
3
746
21
786
4
34 665
4
780
25
786
5
35 468
5
751
4
780
6
34 564
6
715
23
779
7
39 110
7
819
18
775
8
31 019
8
735
40
775
9
38 126
9
743
1
774
10
32 099
10
728
31
774
11
36 560
11
761
12
771
12
33 511
12
771
24
769
13
37 193
13
730
34
764
14
27 624
14
732
38
763
15
27 116
15
742
11
761
16
31 366
16
736
36
761
17
37 433
17
760
17
760
18
36 631
18
775
35
760
19
36 365
19
787
30
756
20
29 059
20
723
5
751
21
29 758
21
786
2
746
22
28 491
22
700
3
746
23
33 362
23
779
42
746
24
35 045
24
769
33
745
25
34 625
25
786
26
744
26
32 515
26
744
9
743
27
33 909
27
742
15
742
28
31 625
28
730
27
742
29
27 842
29
736
16
736
30
29 302
30
756
29
736
31
32 438
31
774
8
735
32
29 628
32
704
14
732
33
33 736
33
745
13
730
34
27 715
34
764
28
730
35
25 179
35
760
10
728
36
25 511
36
761
39
727
37
26 446
37
720
20
723
38
27 253
38
763
37
720
39
28 499
39
727
6
715
40
30 060
40
775
32
704
41
32 550
41
701
41
701
42
40 170
42
746
22
700
Информация колко пъти всяко от числата от 1 до 42 е играно в последния тираж.
Информация колко пъти всяко от числата от 1 до 42 е изтегляно за всички тиражи от създаването на играта до тираж №6 през 2020
 
Изтеглени числови комбинации в отделните тиражи
от създаването на играта (по години)
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2002 2003 2004
2005 2006 2007
2016 2017 2018 2019      
 
 
От линковете в тази таблица може да се проследят всички числови комбинации, изтеглени в тиражите на играта от създаването й. Първото число на всеки ред обозначава номера на тиража, а останалите числа – печелившата числова комбинация. Всички номера на тиражи, които са по-големи от 600 (например, 601, 602 и т.н.), обозначават извънредни тиражи. Публикуваната статистика отразява всички промени в правилата на играта през годините (например, промяна в броя на тегленията, печелившите групи и др.)
 

 
 

Тото 2

6 от 49

Тираж 6 - 19.01.2020
Печеливши числа
4 6 10 16 30 42
Джакпот
6 360 584.81 лева

Тото 2

5 от 35

Тираж 6 - 19.01.2020
1 Теглене
8 11 13 28 34
2 Теглене
9 11 29 30 33
 
Тираж 6 - 19.01.2020
Печеливши числа
7 14 15 27 28 35
Джакпот
968 286.13 лева
Тираж 6 - 19.01.2020
Печеливши числа
Година
36
Месец
7
Дата
14
Ден
7


Джакпот
2 108.00 лева

Тираж 6 - 19.01.2020
Печеливши числа
14 25 27 30 38
Печеливша зодия
11
Джакпот
3 000 000.00 лева
Тираж 6 - 19.01.2020
 
Печеливши позиции
4 7 9
Печеливши числа
9 4 7
Джакпот
Спечелен
Тираж 6 - 19.01.2020
Тото 1 - 13 срещи
1
x
2
x
3
x
4
1
5
2
6
x
7
1
8
1
9
1
10
2
11
2
12
2
13
2
Джакпот
14 881.36 лева
Тираж 6 - 19.01.2020
Тото 1 - 12 тип 1X2
1
2
2
1
3
x
4
1
5
1
6
2
7
1
8
2
9
1
10
x
11
x
12
2
Джакпот
506.35 лева
Тираж 6 - 19.01.2020
Тото 1 - 10 от 10
1
1
2
1
3
2
4
1
5
1
6
x
7
1
8
1
9
x
10
1
Джакпот
Спечелен
 
23 яну 2020