Тото 2 - 6 от 42 

 
Статистика
         

Тото 2 - 6 от 42

 

Играни числови комбинации в тираж №57 20.7.2017)
Общ брой възможни комбинации
Процент играни комбинации от общия възможен брой
5 245 786
4.16 %
Тази таблица предлага информация какъв е процентът на общо изиграните в последния тираж числови комбинации от общия възможен брой.

 

 

Играни числа
в тираж №57 (20.7.2017)
Изтеглени числа за всички тиражи
по ред на числата
в низходящ ред
Число
Брой
Число
Брой
Число
Брой
1
28 959
1
732
7
775
2
29 524
2
712
19
753
3
35 163
3
705
23
751
4
35 964
4
735
25
745
5
36 204
5
713
21
743
6
33 748
6
681
31
740
7
41 740
7
775
40
739
8
30 643
8
709
12
736
9
36 182
9
706
4
735
10
30 832
10
696
18
733
11
35 463
11
727
24
733
12
34 282
12
736
1
732
13
34 530
13
694
36
732
14
25 947
14
700
17
729
15
26 212
15
697
11
727
16
30 911
16
698
38
726
17
34 612
17
729
34
725
18
35 636
18
733
26
718
19
33 914
19
753
42
716
20
29 880
20
687
5
713
21
29 445
21
743
2
712
22
28 662
22
654
30
711
23
32 104
23
751
35
711
24
32 364
24
733
8
709
25
31 974
25
745
9
706
26
31 668
26
718
3
705
27
33 956
27
702
27
702
28
31 622
28
699
14
700
29
25 769
29
694
28
699
30
28 137
30
711
33
699
31
30 006
31
740
16
698
32
26 678
32
663
15
697
33
31 676
33
699
10
696
34
27 856
34
725
13
694
35
24 579
35
711
29
694
36
23 719
36
732
20
687
37
26 815
37
687
37
687
38
25 558
38
726
39
687
39
29 113
39
687
6
681
40
29 028
40
739
32
663
41
28 032
41
663
41
663
42
38 761
42
716
22
654
Информация колко пъти
всяко от числата
от 1 до 42 е играно
в последния тираж.
Информация колко пъти всяко от числата от 1 до 42 е изтегляно за всички тиражи от създаването на играта до тираж №57 през 2017
 
 
 
 
 
Изтеглени числови комбинации в отделните тиражи
от създаването на играта (по години)
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2002 2003 2004
2005 2006 2007
2016            
 
 
От линковете в тази таблица може да се проследят всички числови комбинации, изтеглени в тиражите на играта от създаването й. Първото число на всеки ред обозначава номера на тиража, а останалите числа – печелившата числова комбинация. Всички номера на тиражи, които са по-големи от 600 (например, 601, 602 и т.н.), обозначават извънредни тиражи. Публикуваната статистика отразява всички промени в правилата на играта през годините (например, промяна в броя на тегленията, печелившите групи и др.)
 
 
 

Тото 2

6 от 49

Тираж 58 - 23.07.2017
Печеливши числа
6 8 39 42 47 49
Джакпот
2 617 372.26 лева

Тото 2

5 от 35

Тираж 58 - 23.07.2017
1 Теглене
7 10 16 19 25
2 Теглене
17 18 19 21 25
 
Тираж 58 - 23.07.2017
Печеливши числа
2 6 10 19 24 35
Джакпот
798 957.12 лева
Тираж 57 - 21.07.2017
Печеливши числа
Година
31
Месец
8
Дата
30
Ден
5


Джакпот
36 063.65 лева

Тираж 58 - 23.07.2017
Печеливши числа
8 29 33 40 47
Печеливша зодия
6
Джакпот
3 000 000.00 лева
Тираж 58 - 23.07.2017
 
Печеливши позиции
4 5 9
Печеливши числа
2 8 6
Джакпот
Спечелен
Тираж 56 - 16.07.2017
Тото 1 - 13 срещи
1
x
2
2
3
2
4
1
5
2
6
x
7
1
8
1
9
2
10
x
11
1
12
1
13
1
Джакпот
5 875.00 лева
Тираж 56 - 16.07.2017
Тото 1 - 12 тип 1X2
1
1
2
1
3
1
4
1
5
x
6
1
7
1
8
2
9
1
10
x
11
1
12
2
Джакпот
25 656.11 лева
Тираж 56 - 16.07.2017
Тото 1 - 10 от 10
1
1
2
1
3
1
4
2
5
1
6
1
7
1
8
x
9
2
10
2
Джакпот
Спечелен
 
27 юли 2017