Тото 2 - 6 от 42 

 
Статистика
         

Тото 2 - 6 от 42

 

Играни числови комбинации в тираж №56 (12.07.2020)
Общ брой възможни комбинации
Процент играни комбинации от общия възможен брой
5 245 786
4.11 %
Тази таблица предлага информация какъв е процентът на общо изиграните в последния тираж числови комбинации от общия възможен брой.
 
Играни числа
в тираж №56 (12.07.2020)
Изтеглени числа за всички тиражи
по ред на числата
в низходящ ред
Число
Брой
Число
Брой
Число
Брой
1
27 419
1
781
7
826
2
27 152
2
755
19
795
3
34 099
3
751
21
794
4
33 344
4
787
25
794
5
33 726
5
760
4
787
6
34 072
6
722
40
782
7
40 188
7
826
1
781
8
29 020
8
739
23
781
9
36 122
9
749
31
781
10
30 986
10
736
18
780
11
34 400
11
764
24
780
12
32 377
12
776
12
776
13
33 684
13
738
34
771
14
25 479
14
737
38
769
15
27 422
15
749
36
768
16
29 485
16
745
17
767
17
35 152
17
767
35
765
18
34 562
18
780
11
764
19
36 970
19
795
30
764
20
27 514
20
728
5
760
21
29 312
21
794
2
755
22
26 500
22
705
26
755
23
33 394
23
781
42
754
24
32 651
24
780
3
751
25
32 826
25
794
33
751
26
31 723
26
755
9
749
27
33 641
27
749
15
749
28
30 630
28
740
27
749
29
26 809
29
748
29
748
30
28 647
30
764
16
745
31
29 209
31
781
28
740
32
28 975
32
715
8
739
33
32 782
33
751
13
738
34
26 761
34
771
14
737
35
25 152
35
765
10
736
36
23 911
36
768
39
734
37
24 601
37
729
37
729
38
28 477
38
769
20
728
39
27 632
39
734
6
722
40
27 049
40
782
32
715
41
31 087
41
708
41
708
42
38 118
42
754
22
705
Информация колко пъти всяко от числата от 1 до 42 е играно в последния тираж.
Информация колко пъти всяко от числата от 1 до 42 е изтегляно за всички тиражи от създаването на играта до тираж №56 през 2020
 
Изтеглени числови комбинации в отделните тиражи
от създаването на играта (по години)
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2002 2003 2004
2005 2006 2007
2016 2017 2018 2019      
 
 
От линковете в тази таблица може да се проследят всички числови комбинации, изтеглени в тиражите на играта от създаването й. Първото число на всеки ред обозначава номера на тиража, а останалите числа – печелившата числова комбинация. Всички номера на тиражи, които са по-големи от 600 (например, 601, 602 и т.н.), обозначават извънредни тиражи. Публикуваната статистика отразява всички промени в правилата на играта през годините (например, промяна в броя на тегленията, печелившите групи и др.)
 

 
 

Тото 2

6 от 49

Тираж 56 - 12.07.2020
Печеливши числа
3 10 13 25 32 34
Джакпот
2 508 097.83 лева

Тото 2

5 от 35

Тираж 56 - 12.07.2020
1 Теглене
1 4 7 17 34
2 Теглене
8 9 20 21 35
 
Тираж 56 - 12.07.2020
Печеливши числа
2 12 23 24 26 37
Джакпот
783 068.50 лева
Тираж 56 - 12.07.2020
Печеливши числа
Година
16
Месец
2
Дата
10
Ден
2


Джакпот
5 602.54 лева

Тираж 56 - 12.07.2020
Печеливши числа
7 18 23 36 40
Печеливша зодия
9
Джакпот
3 000 000.00 лева
Тираж 56 - 12.07.2020
 
Печеливши позиции
2 6 7
Печеливши числа
4 8 2
Джакпот
Спечелен
Тираж 56 - 12.07.2020
Тото 1 - 13 срещи
1
2
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
x
9
1
10
x
11
x
12
x
13
2
Джакпот
3 132.00 лева
Тираж 56 - 12.07.2020
Тото 1 - 12 тип 1X2
1
1
2
2
3
2
4
1
5
2
6
2
7
x
8
x
9
2
10
2
11
x
12
1
Джакпот
4 368.75 лева
Тираж 56 - 12.07.2020
Тото 1 - 10 от 10
1
2
2
1
3
2
4
2
5
1
6
2
7
2
8
1
9
2
10
1
Джакпот
Спечелен
 
БНТ
16 юли 2020