Тото 2 - 6 от 42 

 
Статистика
         

Тото 2 - 6 от 42

Играни числови комбинации в тираж №89 (07.11.2019)
Общ брой възможни комбинации
Процент играни комбинации от общия възможен брой
5 245 786
3.02 %
Тази таблица предлага информация какъв е процентът на общо изиграните в последния тираж числови комбинации от общия възможен брой.
 
Играни числа
в тираж №89 (07.11.2019)
Изтеглени числа за всички тиражи
по ред на числата
в низходящ ред
Число
Брой
Число
Брой
Число
Брой
1
20 721
1
770
7
814
2
21 659
2
744
19
785
3
26 128
3
743
21
784
4
24 862
4
777
25
781
5
27 150
5
748
4
777
6
23 935
6
712
23
777
7
29 151
7
814
40
774
8
22 845
8
733
18
773
9
26 708
9
742
1
770
10
21 784
10
725
31
769
11
26 573
11
761
12
768
12
23 526
12
768
24
767
13
24 831
13
730
38
763
14
20 347
14
726
11
761
15
18 758
15
737
36
761
16
21 438
16
732
34
760
17
26 586
17
757
17
757
18
25 892
18
773
30
753
19
25 070
19
785
35
751
20
21 139
20
721
5
748
21
21 660
21
784
42
745
22
21 239
22
697
2
744
23
23 206
23
777
3
743
24
23 326
24
767
9
742
25
24 677
25
781
26
741
26
24 382
26
741
33
739
27
23 212
27
737
15
737
28
22 723
28
727
27
737
29
18 355
29
732
8
733
30
20 389
30
753
16
732
31
22 709
31
769
29
732
32
20 291
32
701
13
730
33
23 392
33
739
28
727
34
19 234
34
760
14
726
35
18 436
35
751
10
725
36
17 957
36
761
20
721
37
18 684
37
717
39
721
38
18 741
38
763
37
717
39
19 569
39
721
6
712
40
19 916
40
774
32
701
41
22 089
41
701
41
701
42
27 632
42
745
22
697
Информация колко пъти всяко от числата от 1 до 42 е играно в последния тираж.
Информация колко пъти всяко от числата от 1 до 42 е изтегляно за всички тиражи от създаването на играта до тираж №89 през 2019
 
Изтеглени числови комбинации в отделните тиражи
от създаването на играта (по години)
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2002 2003 2004
2005 2006 2007
2016 2017 2018        
 
 
От линковете в тази таблица може да се проследят всички числови комбинации, изтеглени в тиражите на играта от създаването й. Първото число на всеки ред обозначава номера на тиража, а останалите числа – печелившата числова комбинация. Всички номера на тиражи, които са по-големи от 600 (например, 601, 602 и т.н.), обозначават извънредни тиражи. Публикуваната статистика отразява всички промени в правилата на играта през годините (например, промяна в броя на тегленията, печелившите групи и др.)
 

 
 

Тото 2

6 от 49

Тираж 91 - 14.11.2019
Печеливши числа
2 19 32 37 39 40
Джакпот
2 607 373.33 лева

Тото 2

5 от 35

Тираж 91 - 14.11.2019
1 Теглене
9 14 16 25 35
2 Теглене
12 16 23 24 25
 
Тираж 91 - 14.11.2019
Печеливши числа
22 25 28 34 37 39
Джакпот
580 575.51 лева
Тираж 91 - 14.11.2019
Печеливши числа
Година
2
Месец
4
Дата
14
Ден
2


Джакпот
21 279.57 лева

Тираж 91 - 14.11.2019
Печеливши числа
4 5 13 18 24
Печеливша зодия
8
Джакпот
3 000 000.00 лева
Тираж 91 - 14.11.2019
 
Печеливши позиции
3 4 5
Печеливши числа
5 0 5
Джакпот
Спечелен
Тираж 90 - 10.11.2019
Тото 1 - 13 срещи
1
1
2
2
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
1
10
1
11
1
12
1
13
2
Джакпот
Спечелен
Тираж 90 - 10.11.2019
Тото 1 - 12 тип 1X2
1
2
2
2
3
2
4
1
5
2
6
1
7
2
8
1
9
x
10
x
11
1
12
1
Джакпот
1 090.45 лева
Тираж 90 - 10.11.2019
Тото 1 - 10 от 10
1
1
2
2
3
1
4
1
5
x
6
2
7
2
8
1
9
1
10
1
Джакпот
509.65 лева
 
17 ное 2019