Тото 2 - 6 от 42 

 
Статистика
         

Тото 2 - 6 от 42

Играни числови комбинации в тираж №50 (23.06.2019)
Общ брой възможни комбинации
Процент играни комбинации от общия възможен брой
5 245 786
3.03 %
Тази таблица предлага информация какъв е процентът на общо изиграните в последния тираж числови комбинации от общия възможен брой.
 
Играни числа
в тираж №50 (23.06.2019)
Изтеглени числа за всички тиражи
по ред на числата
в низходящ ред
Число
Брой
Число
Брой
Число
Брой
1
20 470
1
760
7
808
2
20 919
2
740
19
780
3
26 593
3
738
21
780
4
24 897
4
769
25
773
5
26 708
5
742
23
772
6
25 583
6
708
4
769
7
28 844
7
808
18
766
8
23 405
8
732
40
766
9
26 859
9
736
31
763
10
22 635
10
718
12
762
11
25 791
11
757
1
760
12
24 150
12
762
24
760
13
24 961
13
725
11
757
14
20 530
14
723
34
756
15
19 406
15
734
36
755
16
22 353
16
727
38
755
17
25 365
17
751
17
751
18
26 338
18
766
35
747
19
25 009
19
780
30
745
20
20 756
20
714
5
742
21
21 508
21
780
2
740
22
20 800
22
690
42
740
23
23 583
23
772
26
739
24
23 163
24
760
3
738
25
23 758
25
773
9
736
26
22 941
26
739
15
734
27
23 782
27
725
8
732
28
22 596
28
725
33
731
29
18 641
29
726
16
727
30
20 146
30
745
29
726
31
21 952
31
763
13
725
32
20 403
32
695
27
725
33
23 708
33
731
28
725
34
20 692
34
756
14
723
35
17 950
35
747
10
718
36
16 897
36
755
39
716
37
17 638
37
714
20
714
38
19 160
38
755
37
714
39
19 907
39
716
6
708
40
21 262
40
766
41
699
41
21 273
41
699
32
695
42
29 588
42
740
22
690
Информация колко пъти всяко от числата от 1 до 42 е играно в последния тираж.
Информация колко пъти всяко от числата от 1 до 42 е изтегляно за всички тиражи от създаването на играта до тираж № 50 през 2019
 
Изтеглени числови комбинации в отделните тиражи
от създаването на играта (по години)
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2002 2003 2004
2005 2006 2007
2016 2017 2018        
 
 
От линковете в тази таблица може да се проследят всички числови комбинации, изтеглени в тиражите на играта от създаването й. Първото число на всеки ред обозначава номера на тиража, а останалите числа – печелившата числова комбинация. Всички номера на тиражи, които са по-големи от 600 (например, 601, 602 и т.н.), обозначават извънредни тиражи. Публикуваната статистика отразява всички промени в правилата на играта през годините (например, промяна в броя на тегленията, печелившите групи и др.)
 

 
 

Тото 2

6 от 49

Тираж 50 - 23.06.2019
Печеливши числа
5 7 34 35 39 49
Джакпот
2 428 334.79 лева

Тото 2

5 от 35

Тираж 50 - 23.06.2019
1 Теглене
5 12 13 30 31
2 Теглене
3 7 15 16 35
 
Тираж 50 - 23.06.2019
Печеливши числа
7 9 16 19 23 28
Джакпот
330 751.63 лева
Тираж 50 - 23.06.2019
Печеливши числа
Година
68
Месец
6
Дата
5
Ден
1


Джакпот
734.53 лева

Тираж 50 - 23.06.2019
Печеливши числа
11 36 37 41 46
Печеливша зодия
12
Джакпот
3 000 000.00 лева
Тираж 50 - 23.06.2019
 
Печеливши позиции
1 6 9
Печеливши числа
2 6 1
Джакпот
Спечелен
Тираж 50 - 23.06.2019
Тото 1 - 13 срещи
1
2
2
1
3
x
4
1
5
2
6
2
7
1
8
x
9
2
10
x
11
1
12
1
13
x
Джакпот
3 774.07 лева
Тираж 50 - 23.06.2019
Тото 1 - 12 тип 1X2
1
1
2
2
3
1
4
x
5
2
6
1
7
1
8
1
9
1
10
1
11
1
12
1
Джакпот
7 153.32 лева
Тираж 50 - 23.06.2019
Тото 1 - 10 от 10
1
1
2
2
3
1
4
1
5
2
6
1
7
x
8
1
9
1
10
2
Джакпот
308.10 лева
 
27 юни 2019