Тото 2 - 6 от 42 

 
Статистика
         

Тото 2 - 6 от 42

 

Играни числови комбинации в тираж №49 (21.06.2018)

Общ брой възможни комбинации

Процент играни комбинации от общия възможен брой

5 245 786

3.22 %

Тази таблица предлага информация какъв е процентът на общо изиграните в последния тираж числови комбинации от общия възможен брой.

 
Играни числа
в тираж №49 (21.06.2018)
Изтеглени числа за всички тиражи
по ред на числата
в низходящ ред
Число
Брой
Число
Брой
Число
Брой
1
22 674
1
741
7
790
2
20 999
2
726
19
768
3
27 920
3
723
21
764
4
26 011
4
753
23
762
5
27 924
5
732
25
756
6
25 444
6
691
4
753
7
30 706
7
790
12
750
8
24 038
8
723
18
750
9
28 315
9
721
31
750
10
23 432
10
707
40
749
11
27 643
11
744
24
746
12
26 432
12
750
38
745
13
28 519
13
710
11
744
14
20 845
14
710
36
743
15
20 805
15
712
17
742
16
23 483
16
712
1
741
17
27 488
17
742
34
739
18
26 790
18
750
35
733
19
27 166
19
768
5
732
20
23 298
20
700
26
728
21
23 536
21
764
2
726
22
22 504
22
671
30
726
23
25 691
23
762
42
725
24
24 753
24
746
3
723
25
25 604
25
756
8
723
26
23 750
26
728
9
721
27
24 649
27
711
15
712
28
23 566
28
706
16
712
29
21 478
29
710
33
712
30
21 239
30
726
27
711
31
23 745
31
750
13
710
32
22 275
32
682
14
710
33
25 026
33
712
29
710
34
22 022
34
739
10
707
35
19 740
35
733
28
706
36
19 408
36
743
20
700
37
20 054
37
693
39
697
38
19 340
38
745
37
693
39
20 280
39
697
6
691
40
21 598
40
749
32
682
41
22 539
41
679
41
679
42
31 127
42
725
22
671
Информация колко пъти всяко от числата от 1 до 42 е играно в последния тираж.
Информация колко пъти всяко от числата от 1 до 42 е изтегляно за всички тиражи от създаването на играта до тираж №49 през 2018
 
 
Изтеглени числови комбинации в отделните тиражи
от създаването на играта (по години)
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2002 2003 2004
2005 2006 2007
2016 2017          
 
 
От линковете в тази таблица може да се проследят всички числови комбинации, изтеглени в тиражите на играта от създаването й. Първото число на всеки ред обозначава номера на тиража, а останалите числа – печелившата числова комбинация. Всички номера на тиражи, които са по-големи от 600 (например, 601, 602 и т.н.), обозначават извънредни тиражи. Публикуваната статистика отразява всички промени в правилата на играта през годините (например, промяна в броя на тегленията, печелившите групи и др.)
 

 
 

Тото 2

6 от 49

Тираж 49 - 21.06.2018
Печеливши числа
1 3 15 19 29 45
Джакпот
4 600 007.18 лева

Тото 2

5 от 35

Тираж 49 - 21.06.2018
1 Теглене
17 22 24 34 35
2 Теглене
15 17 27 29 33
 
Тираж 49 - 21.06.2018
Печеливши числа
4 13 17 22 33 35
Джакпот
879 689.12 лева
Тираж 49 - 21.06.2018
Печеливши числа
Година
85
Месец
10
Дата
2
Ден
7


Джакпот
19 296.30 лева

Тираж 49 - 21.06.2018
Печеливши числа
4 16 39 43 48
Печеливша зодия
5
Джакпот
3 000 000.00 лева
Тираж 49 - 21.06.2018
 
Печеливши позиции
1 4 9
Печеливши числа
5 9 4
Джакпот
18 261.45 лева
Тираж 49 - 22.06.2018
Тото 1 - 13 срещи
1
2
2
2
3
1
4
1
5
1
6
x
7
1
8
2
9
1
10
x
11
1
12
x
13
x
Джакпот
5 983.40 лева
Тираж 48 - 17.06.2018
Тото 1 - 12 тип 1X2
1
1
2
2
3
1
4
x
5
2
6
1
7
2
8
2
9
2
10
2
11
2
12
2
Джакпот
148.60 лева
Тираж 48 - 17.06.2018
Тото 1 - 10 от 10
1
2
2
1
3
2
4
1
5
1
6
1
7
2
8
1
9
x
10
1
Джакпот
Спечелен
 
24 юни 2018