Тото 2 - 6 от 42 

 
Статистика
         

Тото 2 - 6 от 42

 

Играни числови комбинации в тираж №6 (21.01.2018)
Общ брой възможни комбинации
Процент играни комбинации от общия възможен брой
5 245 786
4.38%
Тази таблица предлага информация какъв е процентът на общо изиграните в последния тираж числови комбинации от общия възможен брой.

 

Играни числа
в тираж №6 (21.01.2018)
Изтеглени числа за всички тиражи
по ред на числата
в низходящ ред
Число
Брой
Число
Брой
Число
Брой
1
30 346
1
738
7
781
2
30 401
2
720
23
761
3
36 220
3
715
19
760
4
36 470
4
743
21
752
5
38 643
5
724
25
749
6
34 990
6
686
12
746
7
40 795
7
781
31
744
8
31 827
8
719
4
743
9
38 273
9
713
18
742
10
33 894
10
702
24
742
11
35 792
11
736
40
742
12
34 249
12
746
36
739
13
39 145
13
706
1
738
14
28 961
14
704
38
738
15
28 299
15
703
11
736
16
31 129
16
705
17
736
17
39 349
17
736
34
736
18
37 324
18
742
5
724
19
38 204
19
760
26
724
20
30 040
20
693
42
721
21
31 771
21
752
2
720
22
27 901
22
664
30
720
23
33 407
23
761
35
720
24
36 743
24
742
8
719
25
36 292
25
749
3
715
26
33 185
26
724
9
713
27
33 942
27
707
27
707
28
32 489
28
702
13
706
29
27 610
29
706
29
706
30
27 853
30
720
16
705
31
33 177
31
744
14
704
32
29 438
32
675
33
704
33
34 074
33
704
15
703
34
29 106
34
736
10
702
35
26 320
35
720
28
702
36
25 149
36
739
20
693
37
26 658
37
690
39
692
38
28 794
38
738
37
690
39
28 431
39
692
6
686
40
28 998
40
742
32
675
41
31 599
41
674
41
674
42
41 878
42
721
22
664
Информация колко пъти
всяко от числата
от 1 до 42 е играно
в последния тираж.
Информация колко пъти всяко от числата от 1 до 42 е изтегляно за всички тиражи от създаването на играта до тираж №6 през 2018
 
 
Изтеглени числови комбинации в отделните тиражи
от създаването на играта (по години)
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2002 2003 2004
2005 2006 2007
2016            
 
 
От линковете в тази таблица може да се проследят всички числови комбинации, изтеглени в тиражите на играта от създаването й. Първото число на всеки ред обозначава номера на тиража, а останалите числа – печелившата числова комбинация. Всички номера на тиражи, които са по-големи от 600 (например, 601, 602 и т.н.), обозначават извънредни тиражи. Публикуваната статистика отразява всички промени в правилата на играта през годините (например, промяна в броя на тегленията, печелившите групи и др.)
 

 
 

Тото 2

6 от 49

Тираж 6 - 21.01.2018
Печеливши числа
12 22 26 31 42 47
Джакпот
3 739 265.21 лева

Тото 2

5 от 35

Тираж 6 - 21.01.2018
1 Теглене
9 11 15 26 27
2 Теглене
12 15 23 31 34
 
Тираж 6 - 21.01.2018
Печеливши числа
1 14 26 29 31 36
Джакпот
681 900.73 лева
Тираж 6 - 21.01.2018
Печеливши числа
Година
46
Месец
6
Дата
19
Ден
5


Джакпот
19 606.68 лева

Тираж 6 - 21.01.2018
Печеливши числа
10 22 30 43 48
Печеливша зодия
1
Джакпот
3 000 000.00 лева
Тираж 6 - 21.01.2018
 
Печеливши позиции
3 6 9
Печеливши числа
0 0 3
Джакпот
25 108.10 лева
Тираж 6 - 21.01.2018
Тото 1 - 13 срещи
1
1
2
x
3
x
4
2
5
1
6
x
7
2
8
1
9
1
10
1
11
1
12
1
13
1
Джакпот
4 854.98 лева
Тираж 6 - 21.01.2018
Тото 1 - 12 тип 1X2
1
2
2
1
3
2
4
x
5
2
6
x
7
2
8
1
9
1
10
1
11
2
12
2
Джакпот
301.45 лева
Тираж 6 - 21.01.2018
Тото 1 - 10 от 10
1
2
2
x
3
2
4
x
5
2
6
2
7
2
8
2
9
1
10
x
Джакпот
1 592.35 лева
 
25 яну 2018