Тото 2 - 6 от 42 

 
Статистика
         

Тото 2 - 6 от 42

 

Играни числови комбинации в тираж №76 (24.9.2017)
Общ брой възможни комбинации
Процент играни комбинации от общия възможен брой
5 245 786
4.08%
Тази таблица предлага информация какъв е процентът на общо изиграните в последния тираж числови комбинации от общия възможен брой.

 

 

Играни числа
в тираж №76 (24.9.2017)
Изтеглени числа за всички тиражи
по ред на числата
в низходящ ред
Число
Брой
Число
Брой
Число
Брой
1
30 021
1
732
7
777
2
28 231
2
715
19
758
3
35 009
3
709
23
756
4
33 066
4
738
21
746
5
35 892
5
718
25
745
6
34 674
6
683
31
741
7
39 482
7
777
40
741
8
30 800
8
712
12
739
9
37 210
9
710
4
738
10
30 876
10
699
24
738
11
34 009
11
729
18
737
12
31 838
12
739
36
734
13
33 171
13
698
1
732
14
28 601
14
700
17
731
15
25 614
15
700
38
730
16
31 249
16
699
11
729
17
34 915
17
731
34
729
18
33 482
18
737
5
718
19
33 744
19
758
26
718
20
27 649
20
691
42
717
21
29 093
21
746
2
715
22
27 734
22
657
35
714
23
30 956
23
756
8
712
24
32 949
24
738
30
712
25
33 971
25
745
9
710
26
31 731
26
718
3
709
27
32 555
27
703
27
703
28
29 017
28
700
33
702
29
25 217
29
698
14
700
30
26 489
30
712
15
700
31
30 758
31
741
28
700
32
26 839
32
669
10
699
33
31 474
33
702
16
699
34
27 374
34
729
13
698
35
23 453
35
714
29
698
36
23 076
36
734
20
691
37
23 911
37
688
39
690
38
25 331
38
730
37
688
39
25 706
39
690
6
683
40
27 615
40
741
32
669
41
30 089
41
667
41
667
42
40 419
42
717
22
657
Информация колко пъти
всяко от числата
от 1 до 42 е играно
в последния тираж.
Информация колко пъти всяко от числата от 1 до 42 е изтегляно за всички тиражи от създаването на играта до тираж №76 през 2017
 
 
 
 
Изтеглени числови комбинации в отделните тиражи
от създаването на играта (по години)
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2002 2003 2004
2005 2006 2007
2016            
 
 
От линковете в тази таблица може да се проследят всички числови комбинации, изтеглени в тиражите на играта от създаването й. Първото число на всеки ред обозначава номера на тиража, а останалите числа – печелившата числова комбинация. Всички номера на тиражи, които са по-големи от 600 (например, 601, 602 и т.н.), обозначават извънредни тиражи. Публикуваната статистика отразява всички промени в правилата на играта през годините (например, промяна в броя на тегленията, печелившите групи и др.)
 


 
 

Тото 2

6 от 49

Тираж 76 - 24.09.2017
Печеливши числа
18 25 32 35 36 47
Джакпот
3 869 016.76 лева

Тото 2

5 от 35

Тираж 76 - 24.09.2017
1 Теглене
13 21 28 30 31
2 Теглене
2 9 18 26 35
 
Тираж 76 - 24.09.2017
Печеливши числа
3 24 29 32 34 41
Джакпот
464 008.81 лева
Тираж 76 - 24.09.2017
Печеливши числа
Година
74
Месец
8
Дата
23
Ден
6


Джакпот
17 088.50 лева

Тираж 76 - 24.09.2017
Печеливши числа
5 8 10 13 18
Печеливша зодия
8
Джакпот
3 000 000.00 лева
Тираж 76 - 24.09.2017
 
Печеливши позиции
1 3 6
Печеливши числа
4 5 5
Джакпот
Спечелен
Тираж 76 - 24.09.2017
Тото 1 - 13 срещи
1
2
2
x
3
2
4
2
5
2
6
1
7
1
8
x
9
1
10
1
11
2
12
2
13
2
Джакпот
2 792.31 лева
Тираж 76 - 24.09.2017
Тото 1 - 12 тип 1X2
1
1
2
2
3
2
4
x
5
1
6
x
7
1
8
x
9
2
10
1
11
x
12
2
Джакпот
3 979.83 лева
Тираж 76 - 24.09.2017
Тото 1 - 10 от 10
1
x
2
1
3
x
4
x
5
1
6
2
7
1
8
2
9
x
10
1
Джакпот
430.75 лева
 
28 сеп 2017