Тото 2 - 6 от 42 

 
Статистика
         

Тото 2 - 6 от 42

Играни числови комбинации в тираж №66 (18.08.2019)
Общ брой възможни комбинации
Процент играни комбинации от общия възможен брой
5 245 786
3.36 %
Тази таблица предлага информация какъв е процентът на общо изиграните в последния тираж числови комбинации от общия възможен брой.
 
Играни числа
в тираж №66 (18.08.2019)
Изтеглени числа за всички тиражи
по ред на числата
в низходящ ред
Число
Брой
Число
Брой
Число
Брой
1
23 345
1
766
7
810
2
22 932
2
743
19
782
3
28 514
3
740
21
782
4
26 507
4
771
25
776
5
29 489
5
748
23
774
6
28 068
6
709
4
771
7
31 513
7
810
40
769
8
26 229
8
732
18
768
9
29 825
9
736
1
766
10
24 081
10
720
31
765
11
27 762
11
759
12
763
12
27 005
12
763
24
763
13
28 492
13
726
11
759
14
21 749
14
724
36
758
15
21 047
15
736
34
757
16
24 862
16
727
38
756
17
28 533
17
755
17
755
18
27 673
18
768
30
750
19
28 690
19
782
35
750
20
22 825
20
718
5
748
21
24 953
21
782
2
743
22
22 369
22
694
3
740
23
25 484
23
774
26
740
24
26 774
24
763
42
740
25
28 279
25
776
9
736
26
25 691
26
740
15
736
27
27 341
27
732
33
735
28
24 436
28
726
8
732
29
21 461
29
728
27
732
30
22 513
30
750
29
728
31
24 006
31
765
16
727
32
22 288
32
696
13
726
33
25 978
33
735
28
726
34
23 030
34
757
14
724
35
20 187
35
750
10
720
36
19 567
36
758
39
719
37
20 213
37
716
20
718
38
20 384
38
756
37
716
39
22 239
39
719
6
709
40
22 187
40
769
41
699
41
25 366
41
699
32
696
42
32 947
42
740
22
694
Информация колко пъти всяко от числата от 1 до 42 е играно в последния тираж.
Информация колко пъти всяко от числата от 1 до 42 е изтегляно за всички тиражи от създаването на играта до тираж №66 през 2019
 
Изтеглени числови комбинации в отделните тиражи
от създаването на играта (по години)
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2002 2003 2004
2005 2006 2007
2016 2017 2018        
 
 
От линковете в тази таблица може да се проследят всички числови комбинации, изтеглени в тиражите на играта от създаването й. Първото число на всеки ред обозначава номера на тиража, а останалите числа – печелившата числова комбинация. Всички номера на тиражи, които са по-големи от 600 (например, 601, 602 и т.н.), обозначават извънредни тиражи. Публикуваната статистика отразява всички промени в правилата на играта през годините (например, промяна в броя на тегленията, печелившите групи и др.)
 

 
 

Тото 2

6 от 49

Тираж 66 - 18.08.2019
Печеливши числа
9 10 15 17 22 37
Джакпот
4 871 071.02 лева

Тото 2

5 от 35

Тираж 66 - 18.08.2019
1 Теглене
5 8 21 22 26
2 Теглене
1 3 6 8 23
 
Тираж 66 - 18.08.2019
Печеливши числа
1 2 10 21 24 29
Джакпот
534 887.04 лева
Тираж 66 - 18.08.2019
Печеливши числа
Година
22
Месец
2
Дата
23
Ден
4


Джакпот
22 041.97 лева

Тираж 66 - 18.08.2019
Печеливши числа
1 4 13 34 47
Печеливша зодия
1
Джакпот
3 000 000.00 лева
Тираж 66 - 18.08.2019
 
Печеливши позиции
1 2 4
Печеливши числа
1 0 6
Джакпот
Спечелен
Тираж 64 - 11.08.2019
Тото 1 - 13 срещи
1
x
2
1
3
x
4
2
5
1
6
x
7
2
8
1
9
2
10
x
11
1
12
x
13
1
Джакпот
3 270.17 лева
Тираж 64 - 11.08.2019
Тото 1 - 12 тип 1X2
1
1
2
x
3
2
4
2
5
1
6
1
7
x
8
1
9
x
10
x
11
1
12
1
Джакпот
Спечелен
Тираж 64 - 11.08.2019
Тото 1 - 10 от 10
1
x
2
1
3
1
4
x
5
1
6
1
7
2
8
1
9
x
10
x
Джакпот
1 587.45 лева
 
22 авг 2019