Тото 2 - 6 от 42 

 
Статистика
         

Тото 2 - 6 от 42

Играни числови комбинации в тираж №14 (17.02.2019)
Общ брой възможни комбинации
Процент играни комбинации от общия възможен брой
5 245 786
3.48 %
Тази таблица предлага информация какъв е процентът на общо изиграните в последния тираж числови комбинации от общия възможен брой.
 
Играни числа
в тираж №14 (17.02.2019)
Изтеглени числа за всички тиражи
по ред на числата
в низходящ ред
Число
Брой
Число
Брой
Число
Брой
1
24 104
1
754
7
800
2
25 511
2
737
19
776
3
29 555
3
735
21
775
4
28 715
4
766
25
768
5
30 651
5
736
4
766
6
28 472
6
705
23
765
7
34 199
7
800
18
763
8
25 923
8
727
40
762
9
30 966
9
731
31
759
10
26 066
10
716
12
757
11
30 544
11
754
24
756
12
27 647
12
757
1
754
13
29 332
13
722
11
754
14
23 174
14
719
38
753
15
21 465
15
727
36
751
16
25 967
16
720
34
749
17
30 744
17
746
17
746
18
29 625
18
763
35
738
19
29 774
19
776
2
737
20
23 137
20
708
5
736
21
25 547
21
775
30
736
22
22 979
22
683
42
736
23
26 370
23
765
3
735
24
27 945
24
756
26
733
25
27 920
25
768
9
731
26
26 534
26
733
8
727
27
27 739
27
721
15
727
28
25 017
28
717
13
722
29
22 206
29
721
33
722
30
23 139
30
736
27
721
31
26 121
31
759
29
721
32
23 025
32
692
16
720
33
26 578
33
722
14
719
34
22 141
34
749
28
717
35
20 197
35
738
10
716
36
20 044
36
751
39
714
37
20 308
37
706
20
708
38
20 485
38
753
37
706
39
23 074
39
714
6
705
40
22 546
40
762
32
692
41
25 524
41
690
41
690
42
33 804
42
736
22
683
Информация колко пъти всяко от числата от 1 до 42 е играно в последния тираж.
Информация колко пъти всяко от числата от 1 до 42 е изтегляно за всички тиражи от създаването на играта до тираж №14 през 2019
 
Изтеглени числови комбинации в отделните тиражи
от създаването на играта (по години)
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2002 2003 2004
2005 2006 2007
2016 2017 2018        
 
 
От линковете в тази таблица може да се проследят всички числови комбинации, изтеглени в тиражите на играта от създаването й. Първото число на всеки ред обозначава номера на тиража, а останалите числа – печелившата числова комбинация. Всички номера на тиражи, които са по-големи от 600 (например, 601, 602 и т.н.), обозначават извънредни тиражи. Публикуваната статистика отразява всички промени в правилата на играта през годините (например, промяна в броя на тегленията, печелившите групи и др.)
 

 
 

Тото 2

6 от 49

Тираж 14 - 17.02.2019
Печеливши числа
18 21 23 46 47 49
Джакпот
8 407 075.88 лева

Тото 2

5 от 35

Тираж 14 - 17.02.2019
1 Теглене
2 4 12 27 33
2 Теглене
7 14 25 29 30
 
Тираж 14 - 17.02.2019
Печеливши числа
21 24 29 34 35 39
Джакпот
371 622.78 лева
Тираж 14 - 17.02.2019
Печеливши числа
Година
47
Месец
1
Дата
29
Ден
7


Джакпот
7 605.50 лева

Тираж 14 - 17.02.2019
Печеливши числа
18 31 35 39 47
Печеливша зодия
4
Джакпот
3 000 000.00 лева
Тираж 14 - 17.02.2019
 
Печеливши позиции
1 2 5
Печеливши числа
0 5 8
Джакпот
Спечелен
Тираж 14 - 17.02.2019
Тото 1 - 13 срещи
1
2
2
2
3
2
4
1
5
2
6
1
7
x
8
1
9
1
10
2
11
x
12
x
13
x
Джакпот
Спечелен
Тираж 14 - 17.02.2019
Тото 1 - 12 тип 1X2
1
1
2
2
3
2
4
1
5
1
6
1
7
x
8
x
9
2
10
1
11
x
12
2
Джакпот
4 474.62 лева
Тираж 14 - 17.02.2019
Тото 1 - 10 от 10
1
1
2
1
3
1
4
x
5
x
6
1
7
1
8
1
9
1
10
1
Джакпот
1 096.80 лева
 
21 фев 2019