Тото 2 - 6 от 42 

 
Статистика
         

Тото 2 - 6 от 42

 

Играни числови комбинации в тираж №16 (26.02.2017)
Общ брой възможни комбинации
Процент играни комбинации от общия възможен брой
5 245 786
5.72%
Тази таблица предлага информация какъв е процентът на общо изиграните в последния тираж числови комбинации от общия възможен брой.

 

Играни числа
в тираж №16 (26.02.2017)
Изтеглени числа за всички тиражи
по ред на числата
в низходящ ред
Число
Брой
Число
Брой
Число
Брой
1
39 330
1
727
7
771
2
37 025
2
703
23
749
3
47 676
3
702
19
748
4
45 065
4
730
25
740
5
49 905
5
705
21
738
6
44 975
6
673
31
735
7
55 333
7
771
12
732
8
41 048
8
703
4
730
9
48 412
9
698
40
729
10
42 644
10
691
24
728
11
48 998
11
720
1
727
12
43 776
12
732
36
727
13
47 504
13
688
18
726
14
39 010
14
697
17
723
15
36 793
15
691
11
720
16
40 838
16
690
38
720
17
49 568
17
723
34
717
18
47 614
18
726
42
711
19
48 679
19
748
26
710
20
38 167
20
683
5
705
21
41 893
21
738
30
705
22
39 687
22
650
35
705
23
44 475
23
749
2
703
24
44 492
24
728
8
703
25
46 601
25
740
3
702
26
44 066
26
710
9
698
27
47 683
27
696
14
697
28
44 410
28
693
27
696
29
38 722
29
689
28
693
30
38 589
30
705
10
691
31
40 928
31
735
15
691
32
37 338
32
656
16
690
33
47 200
33
689
29
689
34
36 498
34
717
33
689
35
32 304
35
705
13
688
36
34 866
36
727
20
683
37
33 071
37
683
37
683
38
35 366
38
720
39
682
39
39 459
39
682
6
673
40
42 887
40
729
41
657
41
42 692
41
657
32
656
42
53 363
42
711
22
650
Информация колко пъти
всяко от числата
от 1 до 42 е играно
в последния тираж.
Информация колко пъти всяко от числата от 1 до 42 е изтегляно за всички тиражи от създаването на играта до тираж №16 през 2017 г.
 
 
 
 
 
 

 

Изтеглени числови комбинации в отделните тиражи
от създаването на играта (по години)
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2002 2003 2004
2005 2006 2007
2016            
 
 
От линковете в тази таблица може да се проследят всички числови комбинации, изтеглени в тиражите на играта от създаването й. Първото число на всеки ред обозначава номера на тиража, а останалите числа – печелившата числова комбинация. Всички номера на тиражи, които са по-големи от 600 (например, 601, 602 и т.н.), обозначават извънредни тиражи. Публикуваната статистика отразява всички промени в правилата на играта през годините (например, промяна в броя на тегленията, печелившите групи и др.)
 
 
 

Тото 2

6 от 49

Тираж 16 - 26.02.2017
Печеливши числа
15 19 31 33 40 42
Джакпот
6 214 899.25 лева

Тото 2

5 от 35

Тираж 16 - 26.02.2017
1 Теглене
1 7 10 18 32
2 Теглене
4 6 7 15 33
 
Тираж 16 - 27.02.2017
Печеливши числа
Година
94
Месец
5
Дата
22
Ден
2


Джакпот
12 633.47 лева

Тираж 16 - 26.02.2017
Печеливши числа
23 30 33 45 50
Печеливша зодия
2
Джакпот
3 000 000.00 лева
Тираж 16 - 26.02.2017
Печеливши числа
8 14 19 25 26 34
Джакпот
1 230 622.10 лева
Тираж 16 - 26.02.2017
 
Печеливши позиции
2 7 9
Печеливши числа
7 3 5
Джакпот
Спечелен
Тираж 16 - 26.02.2017
Тото 1 - 13 срещи
1
1
2
x
3
1
4
x
5
1
6
1
7
x
8
x
9
x
10
1
11
x
12
2
13
2
Джакпот
843.89 лева
Тираж 16 - 26.02.2017
Тото 1 - 12 тип 1X2
1
1
2
2
3
1
4
1
5
2
6
x
7
2
8
x
9
x
10
2
11
2
12
2
Джакпот
9 390.79 лева
Тираж 16 - 26.02.2017
Тото 1 - 10 от 10
1
2
2
2
3
2
4
1
5
2
6
x
7
x
8
2
9
1
10
2
Джакпот
444.50 лева
 
2 мар 2017