Тото 2 - 6 от 42 

 
Статистика
         

Тото 2 - 6 от 42

Играни числови комбинации в тираж №82 (13.10.2019)
Общ брой възможни комбинации
Процент играни комбинации от общия възможен брой
5 245 786
3.24 %
Тази таблица предлага информация какъв е процентът на общо изиграните в последния тираж числови комбинации от общия възможен брой.
 
Играни числа
в тираж №82 (13.10.2019)
Изтеглени числа за всички тиражи
по ред на числата
в низходящ ред
Число
Брой
Число
Брой
Число
Брой
1
22 306
1
770
7
813
2
23 235
2
744
19
784
3
27 634
3
742
21
783
4
26 044
4
776
25
779
5
29 007
5
748
4
776
6
25 779
6
710
23
776
7
31 944
7
813
40
773
8
24 072
8
733
18
772
9
27 887
9
739
1
770
10
24 954
10
723
31
769
11
28 034
11
761
24
766
12
25 609
12
764
12
764
13
27 010
13
730
11
761
14
21 004
14
726
38
761
15
21 336
15
736
36
760
16
23 258
16
730
34
759
17
28 032
17
756
17
756
18
26 950
18
772
30
753
19
27 408
19
784
35
750
20
21 550
20
721
5
748
21
24 273
21
783
2
744
22
22 914
22
696
42
743
23
25 034
23
776
3
742
24
24 962
24
766
26
741
25
26 726
25
779
9
739
26
25 107
26
741
33
737
27
25 904
27
735
15
736
28
23 136
28
727
27
735
29
20 415
29
730
8
733
30
21 314
30
753
13
730
31
23 491
31
769
16
730
32
21 531
32
700
29
730
33
26 035
33
737
28
727
34
21 123
34
759
14
726
35
19 698
35
750
10
723
36
18 100
36
760
20
721
37
19 311
37
717
39
720
38
19 690
38
761
37
717
39
21 677
39
720
6
710
40
21 696
40
773
41
701
41
22 183
41
701
32
700
42
30 917
42
743
22
696
Информация колко пъти всяко от числата от 1 до 42 е играно в последния тираж.
Информация колко пъти всяко от числата от 1 до 42 е изтегляно за всички тиражи от създаването на играта до тираж №82 през 2019
 
Изтеглени числови комбинации в отделните тиражи
от създаването на играта (по години)
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2002 2003 2004
2005 2006 2007
2016 2017 2018        
 
 
От линковете в тази таблица може да се проследят всички числови комбинации, изтеглени в тиражите на играта от създаването й. Първото число на всеки ред обозначава номера на тиража, а останалите числа – печелившата числова комбинация. Всички номера на тиражи, които са по-големи от 600 (например, 601, 602 и т.н.), обозначават извънредни тиражи. Публикуваната статистика отразява всички промени в правилата на играта през годините (например, промяна в броя на тегленията, печелившите групи и др.)
 

 
 

Тото 2

6 от 49

Тираж 82 - 13.10.2019
Печеливши числа
7 17 18 29 39 46
Джакпот
3 498 229.64 лева

Тото 2

5 от 35

Тираж 82 - 13.10.2019
1 Теглене
3 11 14 15 30
2 Теглене
4 6 13 25 29
 
Тираж 82 - 13.10.2019
Печеливши числа
1 9 19 21 32 38
Джакпот
428 819.57 лева
Тираж 82 - 13.10.2019
Печеливши числа
Година
97
Месец
4
Дата
19
Ден
5


Джакпот
8 764.65 лева

Тираж 82 - 13.10.2019
Печеливши числа
8 23 30 45 47
Печеливша зодия
6
Джакпот
3 000 000.00 лева
Тираж 82 - 13.10.2019
 
Печеливши позиции
4 7 9
Печеливши числа
6 3 3
Джакпот
Спечелен
Тираж 80 - 06.10.2019
Тото 1 - 13 срещи
1
1
2
1
3
2
4
x
5
2
6
2
7
1
8
2
9
1
10
1
11
1
12
x
13
2
Джакпот
2 572.25 лева
Тираж 80 - 06.10.2019
Тото 1 - 12 тип 1X2
1
x
2
2
3
x
4
1
5
1
6
x
7
1
8
1
9
2
10
x
11
x
12
2
Джакпот
2 778.18 лева
Тираж 80 - 06.10.2019
Тото 1 - 10 от 10
1
x
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
2
10
1
Джакпот
Спечелен
 
17 окт 2019