Тото 2 - 6 от 42 

 
Статистика
         

Тото 2 - 6 от 42

 

Играни числови комбинации в тираж №33 (23.4.2017)
Общ брой възможни комбинации
Процент играни комбинации от общия възможен брой
5 245 786
5.87%
Тази таблица предлага информация какъв е процентът на общо изиграните в последния тираж числови комбинации от общия възможен брой.

 

Играни числа
в тираж №32 (23.4.2017)
Изтеглени числа за всички тиражи
по ред на числата
в низходящ ред
Число
Брой
Число
Брой
Число
Брой
1
40 419
1
729
7
774
2
40 556
2
708
19
750
3
49 170
3
704
23
749
4
48 777
4
733
25
742
5
49 620
5
708
21
739
6
46 911
6
680
31
737
7
54 400
7
774
12
734
8
46 073
8
705
4
733
9
48 522
9
701
40
733
10
42 308
10
693
24
730
11
49 343
11
726
1
729
12
47 147
12
734
18
728
13
48 176
13
690
36
728
14
40 085
14
697
11
726
15
36 390
15
694
17
726
16
43 869
16
692
38
722
17
49 267
17
726
34
720
18
48 323
18
728
26
714
19
50 113
19
750
42
712
20
41 053
20
683
2
708
21
43 425
21
739
5
708
22
39 196
22
652
35
708
23
48 696
23
749
30
706
24
47 155
24
730
8
705
25
47 779
25
742
3
704
26
45 304
26
714
9
701
27
45 921
27
698
27
698
28
43 014
28
696
14
697
29
39 104
29
689
28
696
30
38 443
30
706
15
694
31
44 628
31
737
10
693
32
38 897
32
659
16
692
33
46 601
33
691
33
691
34
39 037
34
720
13
690
35
32 759
35
708
29
689
36
36 507
36
728
37
684
37
33 449
37
684
39
684
38
35 090
38
722
20
683
39
41 811
39
684
6
680
40
40 481
40
733
32
659
41
44 186
41
658
41
658
42
55 809
42
712
22
652
Информация колко пъти
всяко от числата
от 1 до 42 е играно
в последния тираж.
Информация колко пъти всяко от числата от 1 до 42 е изтегляно за всички тиражи от създаването на играта до тираж №32 през 2017
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Изтеглени числови комбинации в отделните тиражи
от създаването на играта (по години)
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2002 2003 2004
2005 2006 2007
2016            
 
 
От линковете в тази таблица може да се проследят всички числови комбинации, изтеглени в тиражите на играта от създаването й. Първото число на всеки ред обозначава номера на тиража, а останалите числа – печелившата числова комбинация. Всички номера на тиражи, които са по-големи от 600 (например, 601, 602 и т.н.), обозначават извънредни тиражи. Публикуваната статистика отразява всички промени в правилата на играта през годините (например, промяна в броя на тегленията, печелившите групи и др.)
 
 
 

Тото 2

6 от 49

Тираж 32 - 23.04.2017
Печеливши числа
1 6 18 29 36 42
Джакпот
7 754 717.21 лева

Тото 2

5 от 35

Тираж 32 - 23.04.2017
1 Теглене
11 15 20 22 28
2 Теглене
2 7 10 12 22
 
Тираж 31 - 21.04.2017
Печеливши числа
Година
89
Месец
3
Дата
11
Ден
1


Джакпот
22 999.56 лева

Тираж 32 - 23.04.2017
Печеливши числа
8 25 28 47 50
Печеливша зодия
6
Джакпот
3 000 000.00 лева
Тираж 32 - 23.04.2017
Печеливши числа
1 21 24 25 36 40
Джакпот
1 640 045.01 лева
Тираж 32 - 23.04.2017
 
Печеливши позиции
2 6 9
Печеливши числа
9 9 0
Джакпот
Спечелен
Тираж 30 - 16.04.2017
Тото 1 - 13 срещи
1
x
2
1
3
x
4
1
5
1
6
2
7
2
8
1
9
x
10
x
11
1
12
x
13
1
Джакпот
Спечелен
Тираж 30 - 16.04.2017
Тото 1 - 12 тип 1X2
1
1
2
1
3
1
4
x
5
2
6
2
7
x
8
x
9
1
10
2
11
2
12
1
Джакпот
259.15 лева
Тираж 30 - 16.04.2017
Тото 1 - 10 от 10
1
1
2
2
3
x
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
1
10
1
Джакпот
Спечелен
 
27 апр 2017