Тото 2 - 6 от 42 

 
Статистика
         

Тото 2 - 6 от 42

Играни числови комбинации в тираж №32 (21.04.2019)
Общ брой възможни комбинации
Процент играни комбинации от общия възможен брой
5 245 786
3.46 %
Тази таблица предлага информация какъв е процентът на общо изиграните в последния тираж числови комбинации от общия възможен брой.
 
Играни числа
в тираж №32 (21.04.2019)
Изтеглени числа за всички тиражи
по ред на числата
в низходящ ред
Число
Брой
Число
Брой
Число
Брой
1
23 510
1
757
7
805
2
24 732
2
738
21
778
3
30 079
3
737
19
777
4
28 578
4
767
25
771
5
29 421
5
740
23
768
6
29 111
6
706
4
767
7
33 404
7
805
40
766
8
24 844
8
730
18
765
9
30 897
9
733
31
761
10
26 502
10
717
12
758
11
29 532
11
755
24
758
12
28 982
12
758
1
757
13
29 026
13
723
11
755
14
22 015
14
722
38
753
15
21 307
15
731
36
752
16
24 748
16
724
34
751
17
30 464
17
747
17
747
18
29 775
18
765
35
742
19
29 774
19
777
5
740
20
24 281
20
713
30
740
21
25 781
21
778
2
738
22
22 057
22
687
42
738
23
25 931
23
768
3
737
24
26 134
24
758
26
737
25
28 267
25
771
9
733
26
25 546
26
737
15
731
27
28 191
27
722
8
730
28
25 050
28
720
33
725
29
21 997
29
724
16
724
30
23 269
30
740
29
724
31
25 048
31
761
13
723
32
23 109
32
694
14
722
33
26 456
33
725
27
722
34
23 250
34
751
28
720
35
20 202
35
742
10
717
36
20 066
36
752
39
715
37
20 321
37
710
20
713
38
22 175
38
753
37
710
39
22 086
39
715
6
706
40
23 875
40
766
41
697
41
24 734
41
697
32
694
42
33 153
42
738
22
687
Информация колко пъти всяко от числата от 1 до 42 е играно в последния тираж.
Информация колко пъти всяко от числата от 1 до 42 е изтегляно за всички тиражи от създаването на играта до тираж №32 през 2019
 
Изтеглени числови комбинации в отделните тиражи
от създаването на играта (по години)
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2002 2003 2004
2005 2006 2007
2016 2017 2018        
 
 
От линковете в тази таблица може да се проследят всички числови комбинации, изтеглени в тиражите на играта от създаването й. Първото число на всеки ред обозначава номера на тиража, а останалите числа – печелившата числова комбинация. Всички номера на тиражи, които са по-големи от 600 (например, 601, 602 и т.н.), обозначават извънредни тиражи. Публикуваната статистика отразява всички промени в правилата на играта през годините (например, промяна в броя на тегленията, печелившите групи и др.)
 

 
 

Тото 2

6 от 49

Тираж 32 - 21.04.2019
Печеливши числа
17 19 20 40 43 45
Джакпот
2 664 589.04 лева

Тото 2

5 от 35

Тираж 32 - 21.04.2019
1 Теглене
7 8 11 26 35
2 Теглене
2 14 30 32 34
 
Тираж 32 - 21.04.2019
Печеливши числа
1 7 20 22 33 35
Джакпот
400 147.94 лева
Тираж 32 - 21.04.2019
Печеливши числа
Година
99
Месец
5
Дата
25
Ден
7


Джакпот
2 732.93 лева

Тираж 32 - 21.04.2019
Печеливши числа
1 17 18 38 46
Печеливша зодия
4
Джакпот
3 000 000.00 лева
Тираж 32 - 21.04.2019
 
Печеливши позиции
4 6 7
Печеливши числа
5 6 6
Джакпот
Спечелен
Тираж 32 - 21.04.2019
Тото 1 - 13 срещи
1
1
2
x
3
x
4
1
5
1
6
2
7
1
8
2
9
x
10
x
11
1
12
1
13
2
Джакпот
1 266.60 лева
Тираж 32 - 21.04.2019
Тото 1 - 12 тип 1X2
1
1
2
1
3
2
4
2
5
x
6
1
7
2
8
x
9
2
10
1
11
1
12
x
Джакпот
494.11 лева
Тираж 32 - 21.04.2019
Тото 1 - 10 от 10
1
2
2
x
3
1
4
2
5
1
6
x
7
2
8
x
9
1
10
1
Джакпот
807.20 лева
 
25 апр 2019