Тото 2 - 5 от 35 

 
Статистика
         

Тото 2 - 5 от 35

 

Играни числови комбинации в тираж №63 (06.08.2020)
Общ брой възможни комбинации
Процент играни комбинации от общия възможен брой
324 632
161.39 %
Тази таблица предлага информация какъв е процентът на общо изиграните в последния тираж числови комбинации от общия възможен брой.
 
Играни числа
в тираж №63 (06.08.2020)
Изтеглени числа за всички тиражи
по ред на числата
в низходящ ред
Число
Брой
Число
Брой
Число
Брой
1
65 360
1
957
16
1 029
2
65 483
2
898
32
1 022
3
83 031
3
965
24
993
4
72 009
4
911
17
992
5
87 545
5
945
13
991
6
72 028
6
944
18
988
7
94 684
7
986
30
988
8
73 349
8
975
7
986
9
84 154
9
969
28
985
10
74 604
10
943
35
982
11
76 322
11
918
33
981
12
77 746
12
949
29
980
13
79 890
13
991
14
979
14
66 658
14
979
8
975
15
67 547
15
943
9
969
16
75 169
16
1 029
27
968
17
83 246
17
992
3
965
18
85 812
18
988
25
961
19
80 598
19
880
20
959
20
74 864
20
959
22
958
21
69 174
21
908
26
958
22
63 380
22
958
1
957
23
74 746
23
950
23
950
24
78 957
24
993
12
949
25
75 043
25
961
5
945
26
76 464
26
958
6
944
27
79 267
27
968
10
943
28
69 923
28
985
15
943
29
67 247
29
980
34
921
30
65 977
30
988
11
918
31
68 441
31
914
31
914
32
71 319
32
1 022
4
911
33
77 785
33
981
21
908
34
64 600
34
921
2
898
35
77 253
35
982
19
880
Информация колко пъти всяко от числата от 1 до 35 е играно в последния тираж.
Информация колко пъти всяко от числата от 1 до 35 е изтегляно за всички тиражи от създаването на играта до тираж №63 през 2020
 
Изтеглени числови комбинации в отделните тиражи
от създаването на играта (по години)
2013 2016
2019                  
От линковете в тази таблица може да се проследят всички числови комбинации, изтеглени в тиражите на играта от създаването й. Първото число на всеки ред обозначава номера на тиража, а останалите числа – печелившата числова комбинация. Всички номера на тиражи, които са по-големи от 600 (например, 601, 602 и т.н.), обозначават извънредни тиражи. Публикуваната статистика отразява всички промени в правилата на играта през годините (например, промяна в броя на тегленията, печелившите групи и др.)
 

 
 

Тото 2

6 от 49

Тираж 63 - 06.08.2020
Печеливши числа
3 8 11 17 45 49
Джакпот
3 228 205.31 лева

Тото 2

5 от 35

Тираж 63 - 06.08.2020
1 Теглене
3 7 13 16 27
2 Теглене
3 6 11 18 30
 
Тираж 63 - 06.08.2020
Печеливши числа
5 9 15 17 21 36
Джакпот
928 030.34 лева
Тираж 63 - 06.08.2020
Печеливши числа
Година
24
Месец
8
Дата
5
Ден
3


Джакпот
16 352.31 лева

Тираж 63 - 06.08.2020
Печеливши числа
20 29 40 48 49
Печеливша зодия
6
Джакпот
3 000 000.00 лева
Тираж 63 - 06.08.2020
 
Печеливши позиции
4 6 8
Печеливши числа
3 3 7
Джакпот
38 329.20 лева
Тираж 62 - 02.08.2020
Тото 1 - 13 срещи
1
2
2
x
3
1
4
2
5
1
6
1
7
2
8
2
9
x
10
x
11
1
12
2
13
x
Джакпот
14 266.56 лева
Тираж 62 - 02.08.2020
Тото 1 - 12 тип 1X2
1
1
2
2
3
1
4
2
5
1
6
1
7
1
8
1
9
x
10
x
11
2
12
x
Джакпот
665.35 лева
Тираж 62 - 02.08.2020
Тото 1 - 10 от 10
1
2
2
1
3
1
4
2
5
x
6
x
7
x
8
2
9
2
10
x
Джакпот
986.30 лева
 
БНТ
9 авг 2020