Тото 2 - 5 от 35 

 
Статистика
         
Тото 2 - 5 от 35
Играни числови комбинации в тираж №23 (23.03.2023)
Общ брой възможни комбинации
Процент уникални играни комбинации от общия възможен брой
324 632
79.02 %
Тази таблица предлага информация какъв е процентът на общо изиграните в последния тираж числови комбинации от общия възможен брой.
 
Играни числа
в тираж №23 (23.03.2023)
Изтеглени числа за всички тиражи
по ред на числата
в низходящ ред
Число
Брой
Число
Брой
Число
Брой
1
77 616
1
1016
32
1 122
2
83 631
2
990
16
1 099
3
102 092
3
1037
30
1080
4
88 714
4
992
24
1077
5
102 631
5
1017
18
1076
6
88 556
6
1020
17
1075
7
110 346
7
1069
7
1069
8
88 570
8
1047
14
1067
9
106 063
9
1042
28
1059
10
87 030
10
1017
33
1059
11
100 716
11
995
35
1055
12
97 861
12
1033
13
1049
13
95 019
13
1049
8
1047
14
81 762
14
1067
20
1047
15
81 031
15
1026
26
1047
16
92 419
16
1 099
9
1042
17
105 527
17
1075
3
1037
18
102 692
18
1076
22
1037
19
96 034
19
952
27
1037
20
87 648
20
1047
25
1036
21
90 683
21
1005
29
1035
22
80 230
22
1037
12
1033
23
97 392
23
1023
15
1026
24
90 417
24
1077
23
1023
25
96 532
25
1036
6
1020
26
96 616
26
1047
5
1017
27
91 585
27
1037
10
1017
28
84 376
28
1059
1
1016
29
79 506
29
1035
21
1005
30
85 295
30
1080
34
997
31
88 626
31
995
11
995
32
87 990
32
1 122
31
995
33
92 176
33
1059
4
992
34
79 375
34
997
2
990
35
84 923
35
1055
19
952
Информация колко пъти всяко от числата от 1 до 35 е играно в последния тираж.
Информация колко пъти всяко от числата от 1 до 35 е изтегляно за всички тиражи от създаването на играта до тираж №23 през 2023
 
Изтеглени числови комбинации в отделните тиражи
от създаването на играта (по години)
 
 
 
 
 
 
От линковете в тази таблица може да се проследят всички числови комбинации, изтеглени в тиражите на играта от създаването й. Първото число на всеки ред обозначава номера на тиража, а останалите числа – печелившата числова комбинация. Всички номера на тиражи, които са по-големи от 600 (например, 601, 602 и т.н.), обозначават извънредни тиражи. Публикуваната статистика отразява всички промени в правилата на играта през годините (например, промяна в броя на тегленията, печелившите групи и др.)
 

 
 

Тото 2

6 от 49

Тираж 24 - 26.03.2023
Печеливши числа
7 28 35 37 43 45
Джакпот
7 481 731.37 лева

Тото 2

5 от 35

Тираж 24 - 26.03.2023
1 Теглене
8 16 19 24 35
2 Теглене
2 8 19 25 32
 
Тираж 24 - 26.03.2023
Печеливши числа
2 4 11 13 17 24
Джакпот
868 052.43 лева
Тираж 24 - 26.03.2023
Печеливши числа
Година
38
Месец
3
Дата
25
Ден
2


Джакпот
26 657.13 лева

Тираж 24 - 26.03.2023
Печеливши числа
11 20 21 34 46
Печеливша зодия
1
Джакпот
3 000 000.00 лева
Тираж 24 - 26.03.2023
 
Печеливши позиции
3 4 6
Печеливши числа
6 0 5
Джакпот
Спечелен
Тираж 24 - 26.03.2023
Тото 1 - 13 срещи
1
2
2
x
3
x
4
1
5
2
6
1
7
1
8
2
9
1
10
x
11
x
12
x
13
x
Джакпот
6 608.50 лева
Тираж 24 - 26.03.2023
Тото 1 - 12 тип 1X2
1
x
2
1
3
1
4
x
5
1
6
1
7
2
8
x
9
x
10
x
11
2
12
2
Джакпот
Спечелен
Тираж 24 - 26.03.2023
Тото 1 - 10 от 10
1
x
2
x
3
x
4
1
5
1
6
1
7
2
8
1
9
x
10
1
Джакпот
Спечелен
 
БНТ
30 мар 2023