Тото 2 - 5 от 35 

 
Статистика
         

Тото 2 - 5 от 35

 

Играни числови комбинации в тираж №29 (15.04.2021)
Общ брой възможни комбинации
Процент уникални играни комбинации от общия възможен брой
324 632
70.37 %
Тази таблица предлага информация какъв е процентът на общо изиграните в последния тираж числови комбинации от общия възможен брой.

 

Играни числа
в тираж №29 (15.04.2021)
Изтеглени числа за всички тиражи
по ред на числата
в низходящ ред
Число
Брой
Число
Брой
Число
Брой
1
71 519
1
973
16
1 053
2
73 910
2
921
32
1 047
3
92 140
3
987
17
1019
4
85 040
4
938
30
1015
5
94 810
5
966
24
1012
6
81 710
6
964
18
1011
7
99 899
7
1007
7
1007
8
79 309
8
995
35
1005
9
96 211
9
988
14
1004
10
82 497
10
964
13
1002
11
91 391
11
932
28
1000
12
86 168
12
968
29
997
13
92 433
13
1002
33
996
14
77 316
14
1004
8
995
15
75 437
15
968
9
988
16
88 618
16
1 053
3
987
17
96 922
17
1019
27
987
18
93 588
18
1011
26
986
19
86 938
19
894
25
983
20
82 132
20
980
20
980
21
82 655
21
938
1
973
22
70 174
22
973
22
973
23
82 475
23
962
12
968
24
86 289
24
1012
15
968
25
84 976
25
983
5
966
26
89 497
26
986
6
964
27
88 567
27
987
10
964
28
76 341
28
1000
23
962
29
73 005
29
997
31
939
30
78 563
30
1015
4
938
31
79 126
31
939
21
938
32
79 370
32
1 047
34
936
33
85 332
33
996
11
932
34
70 926
34
936
2
921
35
84 166
35
1005
19
894
Информация колко пъти всяко от числата от 1 до 35 е играно в последния тираж.
Информация колко пъти всяко от числата от 1 до 35 е изтегляно за всички тиражи от създаването на играта до тираж №29 през 2021
 
Изтеглени числови комбинации в отделните тиражи
от създаването на играта (по години)
2013 2016
2019 2020                
От линковете в тази таблица може да се проследят всички числови комбинации, изтеглени в тиражите на играта от създаването й. Първото число на всеки ред обозначава номера на тиража, а останалите числа – печелившата числова комбинация. Всички номера на тиражи, които са по-големи от 600 (например, 601, 602 и т.н.), обозначават извънредни тиражи. Публикуваната статистика отразява всички промени в правилата на играта през годините (например, промяна в броя на тегленията, печелившите групи и др.)
 

 
 

Тото 2

6 от 49

Тираж 29 - 15.04.2021
Печеливши числа
8 23 41 43 44 45
Джакпот
2 753 656.83 лева

Тото 2

5 от 35

Тираж 29 - 15.04.2021
1 Теглене
2 15 18 24 29
2 Теглене
5 14 17 18 30
 
Тираж 29 - 15.04.2021
Печеливши числа
2 3 4 6 24 33
Джакпот
279 202.48 лева
Тираж 29 - 15.04.2021
Печеливши числа
Година
29
Месец
1
Дата
8
Ден
5


Джакпот
7 628.57 лева

Тираж 29 - 15.04.2021
Печеливши числа
14 38 44 47 48
Печеливша зодия
5
Джакпот
3 000 000.00 лева
Тираж 29 - 15.04.2021
 
Печеливши позиции
3 5 6
Печеливши числа
3 5 9
Джакпот
Спечелен
Тираж 28 - 11.04.2021
Тото 1 - 13 срещи
1
1
2
2
3
2
4
1
5
2
6
2
7
2
8
x
9
2
10
1
11
2
12
x
13
2
Джакпот
9 713.46 лева
Тираж 28 - 11.04.2021
Тото 1 - 12 тип 1X2
1
1
2
x
3
2
4
1
5
2
6
2
7
1
8
1
9
x
10
x
11
2
12
x
Джакпот
5 343.60 лева
Тираж 28 - 11.04.2021
Тото 1 - 10 от 10
1
2
2
x
3
1
4
x
5
1
6
x
7
1
8
1
9
x
10
x
Джакпот
Спечелен
 
БНТ
18 апр 2021