Тото 2 - 5 от 35 

 
Статистика
         

Тото 2 - 5 от 35

 

Играни числови комбинации в тираж №15 (23.02.2017)
Общ брой възможни комбинации
Процент играни комбинации от общия възможен брой
324 632
192.97 %
Тази таблица предлага информация какъв е процентът на общо изиграните в последния тираж числови комбинации от общия възможен брой.

 

Играни числа
в тираж №15 (23.02.2017)
Изтеглени числа за всички тиражи
по ред на числата
в низходящ ред
Число
Брой
Число
Брой
Число
Брой
1
74 355
1
858
32
924
2
83 356
2
806
16
922
3
93 066
3
855
24
898
4
89 464
4
830
17
884
5
99 069
5
828
9
882
6
88 878
6
850
13
882
7
99 502
7
873
29
882
8
86 288
8
878
33
880
9
99 296
9
882
28
879
10
85 540
10
849
8
878
11
99 932
11
825
7
873
12
92 081
12
839
35
873
13
95 354
13
882
27
870
14
77 732
14
864
22
866
15
79 185
15
845
14
864
16
92 670
16
922
18
864
17
99 568
17
884
30
860
18
97 057
18
864
1
858
19
96 222
19
783
3
855
20
79 541
20
843
25
854
21
82 807
21
810
6
850
22
77 677
22
866
10
849
23
96 945
23
847
23
847
24
93 284
24
898
15
845
25
94 494
25
854
20
843
26
89 219
26
838
12
839
27
92 461
27
870
26
838
28
87 748
28
879
4
830
29
87 978
29
882
34
829
30
80 744
30
860
5
828
31
87 157
31
820
11
825
32
88 596
32
924
31
820
33
91 007
33
880
21
810
34
83 839
34
829
2
806
35
90 153
35
873
19
783
Информация колко пъти
всяко от числата
от 1 до 35 е играно
в последния тираж.
Информация колко пъти всяко от числата от 1 до 35 е изтегляно за всички тиражи от създаването на играта до тираж №15 през 2017 г.
 
 
 
 
 

 

Изтеглени числови комбинации в отделните тиражи
от създаването на играта (по години)
2013 2016
 
 
От линковете в тази таблица може да се проследят всички числови комбинации, изтеглени в тиражите на играта от създаването й. Първото число на всеки ред обозначава номера на тиража, а останалите числа – печелившата числова комбинация. Всички номера на тиражи, които са по-големи от 600 (например, 601, 602 и т.н.), обозначават извънредни тиражи. Публикуваната статистика отразява всички промени в правилата на играта през годините (например, промяна в броя на тегленията, печелившите групи и др.)
 
 
 

Тото 2

6 от 49

Тираж 15 - 23.02.2017
Печеливши числа
5 20 28 30 33 49
Джакпот
6 114 670.37 лева

Тото 2

5 от 35

Тираж 15 - 23.02.2017
1 Теглене
15 17 18 24 31
2 Теглене
4 6 8 25 32
 
Тираж 15 - 24.02.2017
Печеливши числа
Година
90
Месец
6
Дата
24
Ден
3


Джакпот
10 552.81 лева

Тираж 15 - 23.02.2017
Печеливши числа
4 10 12 33 41
Печеливша зодия
1
Джакпот
3 000 000.00 лева
Тираж 15 - 23.02.2017
Печеливши числа
2 24 31 32 34 35
Джакпот
1 203 637.80 лева
Тираж 15 - 23.02.2017
 
Печеливши позиции
1 3 7
Печеливши числа
7 6 0
Джакпот
Спечелен
Тираж 15 - 23.02.2017
Тото 1 - 13 срещи
1
2
2
1
3
2
4
1
5
2
6
1
7
1
8
2
9
x
10
1
11
x
12
x
13
2
Джакпот
Спечелен
Тираж 14 - 20.02.2017
Тото 1 - 12 тип 1X2
1
1
2
2
3
1
4
x
5
1
6
1
7
2
8
2
9
1
10
x
11
2
12
x
Джакпот
6 837.44 лева
Тираж 14 - 20.02.2017
Тото 1 - 10 от 10
1
2
2
2
3
x
4
1
5
2
6
1
7
1
8
2
9
1
10
2
Джакпот
Спечелен
 
26 фев 2017