Тото 2 - 5 от 35 

 
Статистика
         

Тото 2 - 5 от 35

 

Играни числови комбинации в тираж №40 (21.5.2017)
Общ брой възможни комбинации
Процент играни комбинации от общия възможен брой
324 632
208.48 %
Тази таблица предлага информация какъв е процентът на общо изиграните в последния тираж числови комбинации от общия възможен брой.

 

 
 

Играни числа

в тираж №40 (21.5.2017)

Изтеглени числа за всички тиражи

по ред на числата

в низходящ ред

Число

Брой

Число

Брой

Число

Брой

1

81 626

1

865

32

932

2

85 036

2

811

16

926

3

99 911

3

861

24

905

4

95 489

4

839

17

892

5

109 224

5

840

29

890

6

96 251

6

856

9

888

7

112 555

7

879

13

887

8

98 100

8

881

33

887

9

109 741

9

888

28

886

10

92 041

10

856

8

881

11

107 607

11

838

7

879

12

100 194

12

849

27

877

13

104 458

13

887

35

877

14

87 105

14

869

18

876

15

82 810

15

852

22

875

16

98 002

16

926

14

869

17

111 227

17

892

30

867

18

108 762

18

876

1

865

19

102 320

19

789

25

862

20

87 465

20

853

3

861

21

93 653

21

817

6

856

22

86 190

22

875

10

856

23

98 540

23

854

23

854

24

105 388

24

905

20

853

25

101 675

25

862

15

852

26

93 444

26

845

12

849

27

97 505

27

877

26

845

28

92 647

28

886

5

840

29

93 966

29

890

4

839

30

78 262

30

867

11

838

31

97 847

31

824

34

835

32

93 764

32

932

31

824

33

96 962

33

887

21

817

34

89 965

34

835

2

811

35

94 288

35

877

19

789

Информация колко пъти

всяко от числата

от 1 до 35 е играно

в последния тираж.

Информация колко пъти всяко от числата от 1 до 35 е изтегляно за всички тиражи от създаването на играта до тираж №40 през 2017

 
 
 

 

Изтеглени числови комбинации в отделните тиражи
от създаването на играта (по години)
2013 2016
 
 
От линковете в тази таблица може да се проследят всички числови комбинации, изтеглени в тиражите на играта от създаването й. Първото число на всеки ред обозначава номера на тиража, а останалите числа – печелившата числова комбинация. Всички номера на тиражи, които са по-големи от 600 (например, 601, 602 и т.н.), обозначават извънредни тиражи. Публикуваната статистика отразява всички промени в правилата на играта през годините (например, промяна в броя на тегленията, печелившите групи и др.)
 
 
 

Тото 2

6 от 49

Тираж 40 - 21.05.2017
Печеливши числа
6 12 15 30 45 47
Джакпот
2 457 536.38 лева

Тото 2

5 от 35

Тираж 40 - 21.05.2017
1 Теглене
5 9 17 27 29
2 Теглене
3 9 19 27 31
 
Тираж 40 - 21.05.2017
Печеливши числа
1 7 8 20 25 29
Джакпот
438 856.95 лева
Тираж 40 - 22.05.2017
Печеливши числа
Година
81
Месец
7
Дата
3
Ден
4


Джакпот
10 821.66 лева

Тираж 40 - 21.05.2017
Печеливши числа
1 12 19 32 50
Печеливша зодия
8
Джакпот
3 000 000.00 лева
Тираж 40 - 21.05.2017
 
Печеливши позиции
1 3 9
Печеливши числа
4 4 2
Джакпот
Спечелен
Тираж 40 - 21.05.2017
Тото 1 - 13 срещи
1
1
2
2
3
1
4
2
5
x
6
2
7
1
8
1
9
x
10
1
11
x
12
x
13
1
Джакпот
409.94 лева
Тираж 40 - 21.05.2017
Тото 1 - 12 тип 1X2
1
2
2
1
3
1
4
x
5
x
6
1
7
2
8
1
9
1
10
x
11
1
12
2
Джакпот
2 594.26 лева
Тираж 40 - 21.05.2017
Тото 1 - 10 от 10
1
x
2
1
3
x
4
1
5
2
6
x
7
2
8
x
9
2
10
1
Джакпот
Спечелен
 
25 май 2017