Тото 2 - 5 от 35 

 
Статистика
         

Тото 2 - 5 от 35

 

Играни числови комбинации в тираж №32 (23.4.2017)
Общ брой възможни комбинации
Процент играни комбинации от общия възможен брой
324 632
217.00 %
Тази таблица предлага информация какъв е процентът на общо изиграните в последния тираж числови комбинации от общия възможен брой.

 

Играни числа

в тираж №32 (23.4.2017)

Изтеглени числа за всички тиражи

по ред на числата

в низходящ ред

Число

Брой

Число

Брой

Число

Брой

1

83 959

1

862

32

930

2

91 106

2

809

16

924

3

105 471

3

859

24

902

4

103 823

4

837

17

890

5

112 905

5

836

29

889

6

97 101

6

855

33

886

7

120 378

7

878

9

885

8

94 123

8

881

13

885

9

113 108

9

885

28

882

10

94 805

10

854

8

881

11

110 599

11

835

7

878

12

102 054

12

844

35

877

13

109 216

13

885

18

873

14

90 016

14

867

27

873

15

91 172

15

850

22

871

16

101 678

16

924

14

867

17

113 555

17

890

30

864

18

112 414

18

873

1

862

19

105 477

19

786

25

860

20

92 567

20

850

3

859

21

91 702

21

814

6

855

22

87 622

22

871

10

854

23

105 099

23

852

23

852

24

110 573

24

902

15

850

25

102 882

25

860

20

850

26

98 555

26

844

12

844

27

106 307

27

873

26

844

28

100 449

28

882

4

837

29

94 099

29

889

5

836

30

85 948

30

864

11

835

31

103 004

31

823

34

833

32

96 062

32

930

31

823

33

102 921

33

886

21

814

34

99 212

34

833

2

809

35

92 283

35

877

19

786

Информация колко пъти

всяко от числата

от 1 до 35 е играно

в последния тираж.

Информация колко пъти всяко от числата от 1 до 35 е изтегляно за всички тиражи от създаването на играта до тираж №32 през 2017

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Изтеглени числови комбинации в отделните тиражи
от създаването на играта (по години)
2013 2016
 
 
От линковете в тази таблица може да се проследят всички числови комбинации, изтеглени в тиражите на играта от създаването й. Първото число на всеки ред обозначава номера на тиража, а останалите числа – печелившата числова комбинация. Всички номера на тиражи, които са по-големи от 600 (например, 601, 602 и т.н.), обозначават извънредни тиражи. Публикуваната статистика отразява всички промени в правилата на играта през годините (например, промяна в броя на тегленията, печелившите групи и др.)
 
 
 

Тото 2

6 от 49

Тираж 32 - 23.04.2017
Печеливши числа
1 6 18 29 36 42
Джакпот
7 754 717.21 лева

Тото 2

5 от 35

Тираж 32 - 23.04.2017
1 Теглене
11 15 20 22 28
2 Теглене
2 7 10 12 22
 
Тираж 32 - 24.04.2017
Печеливши числа
Година
42
Месец
5
Дата
21
Ден
6


Джакпот
Спечелен

Тираж 32 - 23.04.2017
Печеливши числа
8 25 28 47 50
Печеливша зодия
6
Джакпот
3 000 000.00 лева
Тираж 32 - 23.04.2017
Печеливши числа
1 21 24 25 36 40
Джакпот
1 640 045.01 лева
Тираж 32 - 23.04.2017
 
Печеливши позиции
2 6 9
Печеливши числа
9 9 0
Джакпот
Спечелен
Тираж 32 - 23.04.2017
Тото 1 - 13 срещи
1
1
2
1
3
1
4
x
5
2
6
2
7
1
8
2
9
1
10
2
11
2
12
1
13
x
Джакпот
1 139.48 лева
Тираж 32 - 23.04.2017
Тото 1 - 12 тип 1X2
1
1
2
2
3
1
4
1
5
x
6
2
7
x
8
2
9
1
10
2
11
1
12
1
Джакпот
727.70 лева
Тираж 32 - 23.04.2017
Тото 1 - 10 от 10
1
1
2
1
3
1
4
2
5
x
6
2
7
2
8
1
9
1
10
x
Джакпот
Спечелен
 
27 апр 2017