Тото 2 - 5 от 35 

 
Статистика
         

Тото 2 - 5 от 35

 

Играни числови комбинации в тираж №32 (22.04.2018)

Общ брой възможни комбинации

Процент играни комбинации от общия възможен брой

324 632

235.74 %

Тази таблица предлага информация какъв е процентът на общо изиграните в последния тираж числови комбинации от общия възможен брой.

 
Играни числа
в тираж №32 (22.04.2018)
Изтеглени числа за всички тиражи
по ред на числата
в низходящ ред
Число
Брой
Число
Брой
Число
Брой
1
89 927
1
894
16
962
2
91 413
2
833
32
955
3
115 854
3
888
24
931
4
107 224
4
863
13
919
5
124 887
5
875
9
918
6
110 382
6
887
29
918
7
129 453
7
909
17
915
8
102 194
8
904
28
914
9
125 317
9
918
18
910
10
109 940
10
880
33
910
11
117 888
11
862
7
909
12
116 434
12
874
8
904
13
119 602
13
919
27
903
14
98 578
14
901
30
903
15
95 127
15
878
14
901
16
115 097
16
962
35
901
17
126 415
17
915
22
897
18
124 732
18
910
1
894
19
123 132
19
821
25
892
20
99 471
20
877
3
888
21
100 299
21
847
6
887
22
95 678
22
897
10
880
23
114 802
23
878
15
878
24
112 377
24
931
23
878
25
114 952
25
892
20
877
26
112 839
26
872
5
875
27
112 765
27
903
12
874
28
103 256
28
914
26
872
29
103 874
29
918
4
863
30
93 734
30
903
11
862
31
102 235
31
848
34
861
32
102 445
32
955
31
848
33
110 912
33
910
21
847
34
99 081
34
861
2
833
35
104 199
35
901
19
821
Информация колко пъти всяко от числата от 1 до 35 е играно в последния тираж.
Информация колко пъти всяко от числата от 1 до 35 е изтегляно за всички тиражи от създаването на играта до тираж №32 през 2018
 
 
Изтеглени числови комбинации в отделните тиражи
от създаването на играта (по години)
2013 2016
 
От линковете в тази таблица може да се проследят всички числови комбинации, изтеглени в тиражите на играта от създаването й. Първото число на всеки ред обозначава номера на тиража, а останалите числа – печелившата числова комбинация. Всички номера на тиражи, които са по-големи от 600 (например, 601, 602 и т.н.), обозначават извънредни тиражи. Публикуваната статистика отразява всички промени в правилата на играта през годините (например, промяна в броя на тегленията, печелившите групи и др.)
 

 
 

Тото 2

6 от 49

Тираж 33 - 26.04.2018
Печеливши числа
10 13 21 34 39 48
Джакпот
3 448 585.93 лева

Тото 2

5 от 35

Тираж 33 - 26.04.2018
1 Теглене
13 15 19 27 35
2 Теглене
3 12 22 26 30
 
Тираж 33 - 26.04.2018
Печеливши числа
7 18 26 33 35 40
Джакпот
599 161.23 лева
Тираж 33 - 26.04.2018
Печеливши числа
Година
56
Месец
3
Дата
20
Ден
3


Джакпот
25 966.50 лева

Тираж 33 - 26.04.2018
Печеливши числа
25 26 42 45 46
Печеливша зодия
3
Джакпот
3 000 000.00 лева
Тираж 33 - 26.04.2018
 
Печеливши позиции
1 5 6
Печеливши числа
9 6 1
Джакпот
Спечелен
Тираж 32 - 22.04.2018
Тото 1 - 13 срещи
1
x
2
1
3
x
4
1
5
2
6
2
7
1
8
1
9
x
10
2
11
x
12
2
13
2
Джакпот
7 958.12 лева
Тираж 32 - 22.04.2018
Тото 1 - 12 тип 1X2
1
2
2
1
3
x
4
2
5
2
6
1
7
2
8
1
9
1
10
1
11
1
12
1
Джакпот
820.68 лева
Тираж 32 - 22.04.2018
Тото 1 - 10 от 10
1
1
2
1
3
2
4
x
5
1
6
2
7
2
8
x
9
x
10
1
Джакпот
362.80 лева
 
29 апр 2018