Тото 2 - 5 от 35 

 
Статистика
         

Тото 2 - 5 от 35

 

Играни числови комбинации в тираж №83 (19.10.2017)
Общ брой възможни комбинации
Процент играни комбинации от общия възможен брой
324 632
185.90 %
Тази таблица предлага информация какъв е процентът на общо изиграните в последния тираж числови комбинации от общия възможен брой.

 

Играни числа
в тираж №83 (19.10.2017)
Изтеглени числа за всички тиражи
по ред на числата
в низходящ ред
Число
Брой
Число
Брой
Число
Брой
1
73 806
1
879
32
947
2
73 686
2
822
16
941
3
89 969
3
874
24
915
4
88 861
4
850
17
903
5
98 289
5
856
28
902
6
86 752
6
874
29
902
7
94 772
7
893
9
900
8
86 084
8
890
33
899
9
98 566
9
900
13
897
10
82 642
10
864
18
897
11
93 127
11
850
7
893
12
87 554
12
861
8
890
13
95 562
13
897
35
889
14
73 685
14
881
27
888
15
79 118
15
859
30
887
16
88 717
16
941
22
883
17
97 009
17
903
14
881
18
102 193
18
897
25
880
19
93 060
19
801
1
879
20
78 390
20
863
3
874
21
83 444
21
832
6
874
22
75 370
22
883
10
864
23
84 475
23
860
20
863
24
91 349
24
915
12
861
25
89 013
25
880
23
860
26
85 330
26
856
15
859
27
92 758
27
888
5
856
28
84 695
28
902
26
856
29
78 466
29
902
4
850
30
80 416
30
887
11
850
31
82 025
31
831
34
844
32
81 651
32
947
21
832
33
89 693
33
899
31
831
34
78 785
34
844
2
822
35
78 198
35
889
19
801
Информация колко пъти
всяко от числата
от 1 до 35 е играно
в последния тираж.
Информация колко пъти всяко от числата от 1 до 35 е изтегляно за всички тиражи от създаването на играта до тираж №83 през 2017
 
 
 
 

 

Изтеглени числови комбинации в отделните тиражи
от създаването на играта (по години)
2013 2016
 
 
От линковете в тази таблица може да се проследят всички числови комбинации, изтеглени в тиражите на играта от създаването й. Първото число на всеки ред обозначава номера на тиража, а останалите числа – печелившата числова комбинация. Всички номера на тиражи, които са по-големи от 600 (например, 601, 602 и т.н.), обозначават извънредни тиражи. Публикуваната статистика отразява всички промени в правилата на играта през годините (например, промяна в броя на тегленията, печелившите групи и др.)
 


 
 

Тото 2

6 от 49

Тираж 84 - 22.10.2017
Печеливши числа
3 24 25 26 28 35
Джакпот
4 438 227.54 лева

Тото 2

5 от 35

Тираж 84 - 22.10.2017
1 Теглене
4 9 22 30 31
2 Теглене
12 14 26 28 34
 
Тираж 84 - 22.10.2017
Печеливши числа
5 8 15 17 41 42
Джакпот
603 566.39 лева
Тираж 84 - 22.10.2017
Печеливши числа
Година
62
Месец
7
Дата
25
Ден
5


Джакпот
1 345.34 лева

Тираж 84 - 22.10.2017
Печеливши числа
5 13 17 30 41
Печеливша зодия
7
Джакпот
3 000 000.00 лева
Тираж 84 - 22.10.2017
 
Печеливши позиции
1 5 7
Печеливши числа
5 7 7
Джакпот
Спечелен
Тираж 83 - 19.10.2017
Тото 1 - 13 срещи
1
2
2
1
3
1
4
1
5
2
6
1
7
2
8
x
9
2
10
1
11
x
12
2
13
2
Джакпот
7 854.18 лева
Тираж 82 - 15.10.2017
Тото 1 - 12 тип 1X2
1
2
2
x
3
2
4
1
5
1
6
2
7
2
8
2
9
2
10
2
11
1
12
1
Джакпот
6 836.36 лева
Тираж 82 - 15.10.2017
Тото 1 - 10 от 10
1
x
2
1
3
x
4
1
5
x
6
1
7
1
8
1
9
2
10
2
Джакпот
Спечелен
 
26 окт 2017