Тото 2 - 5 от 35 

 
Статистика
         

Тото 2 - 5 от 35

 

Играни числови комбинации в тираж №99 (14.12.2017)
Общ брой възможни комбинации
Процент играни комбинации от общия възможен брой
324 632
206.66 %
Тази таблица предлага информация какъв е процентът на общо изиграните в последния тираж числови комбинации от общия възможен брой.

 

Играни числа
в тираж №99 (14.12.2017)
Изтеглени числа за всички тиражи
по ред на числата
в низходящ ред
Число
Брой
Число
Брой
Число
Брой
1
81 185
1
883
32
948
2
84 706
2
825
16
943
3
102 230
3
878
24
921
4
94 071
4
853
17
907
5
111 623
5
862
29
907
6
101 170
6
879
13
905
7
106 005
7
899
28
905
8
92 074
8
898
9
904
9
111 647
9
904
18
904
10
93 131
10
869
33
901
11
107 806
11
854
7
899
12
98 311
12
866
8
898
13
102 920
13
905
14
892
14
92 103
14
892
30
892
15
80 575
15
863
35
892
16
94 263
16
943
27
890
17
112 944
17
907
22
885
18
111 581
18
904
1
883
19
101 644
19
806
25
883
20
89 438
20
865
6
879
21
88 830
21
840
3
878
22
84 797
22
885
10
869
23
96 823
23
866
12
866
24
101 522
24
921
23
866
25
100 818
25
883
20
865
26
97 051
26
860
15
863
27
97 310
27
890
5
862
28
95 756
28
905
26
860
29
86 710
29
907
11
854
30
86 729
30
892
4
853
31
91 853
31
837
34
848
32
90 168
32
948
21
840
33
100 007
33
901
31
837
34
81 368
34
848
2
825
35
85 181
35
892
19
806
Информация колко пъти
всяко от числата
от 1 до 35 е играно
в последния тираж.
Информация колко пъти всяко от числата от 1 до 35 е изтегляно за всички тиражи от създаването на играта до тираж №99 през 2017
 
 

 

Изтеглени числови комбинации в отделните тиражи
от създаването на играта (по години)
2013 2016
 
 
От линковете в тази таблица може да се проследят всички числови комбинации, изтеглени в тиражите на играта от създаването й. Първото число на всеки ред обозначава номера на тиража, а останалите числа – печелившата числова комбинация. Всички номера на тиражи, които са по-големи от 600 (например, 601, 602 и т.н.), обозначават извънредни тиражи. Публикуваната статистика отразява всички промени в правилата на играта през годините (например, промяна в броя на тегленията, печелившите групи и др.)
 

 
 

Тото 2

6 от 49

Тираж 99 - 14.12.2017
Печеливши числа
1 9 11 32 37 41
Джакпот
2 736 418.77 лева

Тото 2

5 от 35

Тираж 99 - 14.12.2017
1 Теглене
13 15 18 21 30
2 Теглене
6 7 18 21 34
 
Тираж 99 - 14.12.2017
Печеливши числа
13 21 25 29 30 32
Джакпот
470 098.40 лева
Тираж 99 - 14.12.2017
Печеливши числа
Година
50
Месец
4
Дата
29
Ден
1


Джакпот
1 290.88 лева

Тираж 99 - 14.12.2017
Печеливши числа
2 4 18 36 46
Печеливша зодия
10
Джакпот
3 000 000.00 лева
Тираж 99 - 14.12.2017
 
Печеливши позиции
3 4 5
Печеливши числа
6 3 4
Джакпот
Спечелен
Тираж 98 - 10.12.2017
Тото 1 - 13 срещи
1
1
2
x
3
1
4
1
5
2
6
x
7
x
8
2
9
x
10
x
11
2
12
1
13
x
Джакпот
11 876.25 лева
Тираж 98 - 10.12.2017
Тото 1 - 12 тип 1X2
1
x
2
1
3
2
4
2
5
x
6
x
7
x
8
1
9
x
10
1
11
1
12
2
Джакпот
1 637.80 лева
Тираж 98 - 10.12.2017
Тото 1 - 10 от 10
1
2
2
2
3
1
4
1
5
2
6
1
7
x
8
x
9
x
10
1
Джакпот
389.05 лева
 
17 дек 2017