Тото 2 - 5 от 35 

 
Статистика
         

Тото 2 - 5 от 35

 

Играни числови комбинации в тираж №49 (21.06.2018)

Общ брой възможни комбинации

Процент играни комбинации от общия възможен брой

324 632

134.01 %

Тази таблица предлага информация какъв е процентът на общо изиграните в последния тираж числови комбинации от общия възможен брой.

 
Играни числа
в тираж №49 (21.06.2018)
Изтеглени числа за всички тиражи
по ред на числата
в низходящ ред
Число
Брой
Число
Брой
Число
Брой
1
52 893
1
898
16
965
2
54 870
2
836
32
959
3
69 989
3
890
24
939
4
61 847
4
866
13
924
5
74 037
5
877
29
924
6
65 003
6
894
28
922
7
71 262
7
914
9
921
8
58 742
8
909
17
920
9
70 218
9
921
18
917
10
64 022
10
886
7
914
11
67 656
11
867
33
914
12
62 112
12
881
30
913
13
69 269
13
924
8
909
14
58 074
14
905
27
909
15
54 984
15
884
22
906
16
65 941
16
965
14
905
17
69 124
17
920
35
905
18
70 838
18
917
1
898
19
67 828
19
823
6
894
20
58 416
20
883
25
894
21
56 757
21
852
3
890
22
56 646
22
906
10
886
23
61 858
23
881
15
884
24
64 658
24
939
20
883
25
65 135
25
894
12
881
26
61 225
26
878
23
881
27
61 838
27
909
26
878
28
58 792
28
922
5
877
29
57 698
29
924
11
867
30
55 267
30
913
4
866
31
56 691
31
850
34
864
32
57 563
32
959
21
852
33
59 141
33
914
31
850
34
54 073
34
864
2
836
35
60 668
35
905
19
823
Информация колко пъти всяко от числата от 1 до 35 е играно в последния тираж.
Информация колко пъти всяко от числата от 1 до 35 е изтегляно за всички тиражи от създаването на играта до тираж №49 през 2018
 
 
 
Изтеглени числови комбинации в отделните тиражи
от създаването на играта (по години)
2013 2016
 
От линковете в тази таблица може да се проследят всички числови комбинации, изтеглени в тиражите на играта от създаването й. Първото число на всеки ред обозначава номера на тиража, а останалите числа – печелившата числова комбинация. Всички номера на тиражи, които са по-големи от 600 (например, 601, 602 и т.н.), обозначават извънредни тиражи. Публикуваната статистика отразява всички промени в правилата на играта през годините (например, промяна в броя на тегленията, печелившите групи и др.)
 

 
 

Тото 2

6 от 49

Тираж 49 - 21.06.2018
Печеливши числа
1 3 15 19 29 45
Джакпот
4 600 007.18 лева

Тото 2

5 от 35

Тираж 49 - 21.06.2018
1 Теглене
17 22 24 34 35
2 Теглене
15 17 27 29 33
 
Тираж 49 - 21.06.2018
Печеливши числа
4 13 17 22 33 35
Джакпот
879 689.12 лева
Тираж 49 - 21.06.2018
Печеливши числа
Година
85
Месец
10
Дата
2
Ден
7


Джакпот
19 296.30 лева

Тираж 49 - 21.06.2018
Печеливши числа
4 16 39 43 48
Печеливша зодия
5
Джакпот
3 000 000.00 лева
Тираж 49 - 21.06.2018
 
Печеливши позиции
1 4 9
Печеливши числа
5 9 4
Джакпот
18 261.45 лева
Тираж 49 - 22.06.2018
Тото 1 - 13 срещи
1
2
2
2
3
1
4
1
5
1
6
x
7
1
8
2
9
1
10
x
11
1
12
x
13
x
Джакпот
5 983.40 лева
Тираж 48 - 17.06.2018
Тото 1 - 12 тип 1X2
1
1
2
2
3
1
4
x
5
2
6
1
7
2
8
2
9
2
10
2
11
2
12
2
Джакпот
148.60 лева
Тираж 48 - 17.06.2018
Тото 1 - 10 от 10
1
2
2
1
3
2
4
1
5
1
6
1
7
2
8
1
9
x
10
1
Джакпот
Спечелен
 
24 юни 2018