Тото 2 - 5 от 35 

 
Статистика
         

Тото 2 - 5 от 35

 

Играни числови комбинации в тираж №23 (23.3.2017)
Общ брой възможни комбинации
Процент играни комбинации от общия възможен брой
324 632
186.91 %
Тази таблица предлага информация какъв е процентът на общо изиграните в последния тираж числови комбинации от общия възможен брой.

 

Играни числа
в тираж №23 (23.3.2017)
Изтеглени числа за всички тиражи
по ред на числата
в низходящ ред
Число
Брой
Число
Брой
Число
Брой
1
77 381
1
859
32
926
2
72 446
2
808
16
923
3
90 729
3
857
24
900
4
90 656
4
834
17
886
5
95 739
5
833
29
885
6
86 683
6
852
9
884
7
99 496
7
876
13
884
8
87 878
8
880
33
883
9
95 921
9
884
28
881
10
81 075
10
851
8
880
11
91 484
11
828
7
876
12
91 338
12
840
35
875
13
93 431
13
884
27
872
14
75 830
14
866
18
868
15
75 880
15
849
14
866
16
87 630
16
923
22
866
17
101 605
17
886
30
861
18
96 387
18
868
1
859
19
96 570
19
784
3
857
20
77 749
20
848
25
856
21
77 772
21
812
6
852
22
79 966
22
866
10
851
23
92 646
23
850
23
850
24
94 134
24
900
15
849
25
88 393
25
856
20
848
26
80 646
26
841
26
841
27
91 261
27
872
12
840
28
84 524
28
881
4
834
29
84 185
29
885
5
833
30
72 069
30
861
34
831
31
90 180
31
821
11
828
32
80 460
32
926
31
821
33
89 160
33
883
21
812
34
78 484
34
831
2
808
35
84 082
35
875
19
784
Информация колко пъти
всяко от числата
от 1 до 35 е играно
в последния тираж.
Информация колко пъти всяко от числата от 1 до 35 е изтегляно за всички тиражи от създаването на играта до тираж №23 през 2017
 
 

 

Изтеглени числови комбинации в отделните тиражи
от създаването на играта (по години)
2013 2016
 
 
От линковете в тази таблица може да се проследят всички числови комбинации, изтеглени в тиражите на играта от създаването й. Първото число на всеки ред обозначава номера на тиража, а останалите числа – печелившата числова комбинация. Всички номера на тиражи, които са по-големи от 600 (например, 601, 602 и т.н.), обозначават извънредни тиражи. Публикуваната статистика отразява всички промени в правилата на играта през годините (например, промяна в броя на тегленията, печелившите групи и др.)
 
 
 

Тото 2

6 от 49

Тираж 23 - 23.03.2017
Печеливши числа
2 3 11 13 44 45
Джакпот
6 879 266.39 лева

Тото 2

5 от 35

Тираж 23 - 23.03.2017
1 Теглене
3 8 15 17 31
2 Теглене
4 5 19 20 24
 
Тираж 23 - 24.03.2017
Печеливши числа
Година
87
Месец
1
Дата
13
Ден
2


Джакпот
9 793.36 лева

Тираж 23 - 23.03.2017
Печеливши числа
25 27 31 37 47
Печеливша зодия
2
Джакпот
3 000 000.00 лева
Тираж 23 - 23.03.2017
Печеливши числа
4 6 11 26 32 39
Джакпот
1 406 534.84 лева
Тираж 23 - 23.03.2017
 
Печеливши позиции
4 6 9
Печеливши числа
8 7 7
Джакпот
Спечелен
Тираж 22 - 19.03.2017
Тото 1 - 13 срещи
1
1
2
2
3
x
4
2
5
1
6
1
7
1
8
x
9
1
10
x
11
1
12
1
13
2
Джакпот
3 637.38 лева
Тираж 22 - 19.03.2017
Тото 1 - 12 тип 1X2
1
1
2
1
3
1
4
x
5
x
6
2
7
x
8
1
9
x
10
1
11
2
12
2
Джакпот
691.45 лева
Тираж 22 - 19.03.2017
Тото 1 - 10 от 10
1
x
2
1
3
1
4
x
5
2
6
1
7
1
8
x
9
2
10
1
Джакпот
Спечелен
 
26 мар 2017