Тото 2 - 5 от 35 

 
Статистика
         

Тото 2 - 5 от 35

Играни числови комбинации в тираж №67 (22.08.2019)
Общ брой възможни комбинации
Процент играни комбинации от общия възможен брой
324 632
147.79 %
Тази таблица предлага информация какъв е процентът на общо изиграните в последния тираж числови комбинации от общия възможен брой.
 
Играни числа
в тираж №67 (22.08.2019)
Изтеглени числа за всички тиражи
по ред на числата
в низходящ ред
Число
Брой
Число
Брой
Число
Брой
1
57 082
1
929
32
1000
2
60 557
2
868
16
996
3
73 275
3
925
24
967
4
67 891
4
888
17
966
5
77 359
5
914
13
963
6
65 304
6
921
29
962
7
83 204
7
957
7
957
8
65 925
8
943
18
957
9
77 427
9
948
33
957
10
65 752
10
918
28
952
11
73 294
11
895
30
951
12
71 100
12
918
14
949
13
75 990
13
963
9
948
14
63 983
14
949
35
948
15
60 244
15
912
27
945
16
67 256
16
996
8
943
17
81 180
17
966
22
935
18
76 770
18
957
25
931
19
75 796
19
858
1
929
20
63 135
20
919
3
925
21
62 064
21
880
23
923
22
59 712
22
935
6
921
23
71 159
23
923
20
919
24
70 700
24
967
10
918
25
73 247
25
931
12
918
26
66 540
26
917
26
917
27
71 106
27
945
5
914
28
63 963
28
952
15
912
29
63 224
29
962
11
895
30
61 791
30
951
34
893
31
67 892
31
885
4
888
32
64 982
32
1000
31
885
33
72 266
33
957
21
880
34
60 024
34
893
2
868
35
67 676
35
948
19
858
Информация колко пъти всяко от числата от 1 до 35 е играно в последния тираж.
Информация колко пъти всяко от числата от 1 до 35 е изтегляно за всички тиражи от създаването на играта до тираж №67 през 2019
 
Изтеглени числови комбинации в отделните тиражи
от създаването на играта (по години)
2013 2016
От линковете в тази таблица може да се проследят всички числови комбинации, изтеглени в тиражите на играта от създаването й. Първото число на всеки ред обозначава номера на тиража, а останалите числа – печелившата числова комбинация. Всички номера на тиражи, които са по-големи от 600 (например, 601, 602 и т.н.), обозначават извънредни тиражи. Публикуваната статистика отразява всички промени в правилата на играта през годините (например, промяна в броя на тегленията, печелившите групи и др.)
 

 
 

Тото 2

6 от 49

Тираж 68 - 25.08.2019
Печеливши числа
4 20 22 27 28 46
Джакпот
5 209 512.40 лева

Тото 2

5 от 35

Тираж 68 - 25.08.2019
1 Теглене
12 13 17 22 25
2 Теглене
7 8 15 24 28
 
Тираж 68 - 25.08.2019
Печеливши числа
7 10 24 25 30 38
Джакпот
569 226.32 лева
Тираж 68 - 25.08.2019
Печеливши числа
Година
40
Месец
2
Дата
9
Ден
2


Джакпот
24 327.41 лева

Тираж 68 - 25.08.2019
Печеливши числа
11 20 24 26 41
Печеливша зодия
3
Джакпот
3 000 000.00 лева
Тираж 68 - 25.08.2019
 
Печеливши позиции
1 5 8
Печеливши числа
1 2 3
Джакпот
Спечелен
Тираж 66 - 18.08.2019
Тото 1 - 13 срещи
1
2
2
x
3
1
4
1
5
2
6
x
7
1
8
x
9
2
10
x
11
2
12
1
13
2
Джакпот
5 396.59 лева
Тираж 66 - 18.08.2019
Тото 1 - 12 тип 1X2
1
1
2
2
3
1
4
x
5
1
6
2
7
x
8
1
9
2
10
1
11
x
12
2
Джакпот
129.60 лева
Тираж 66 - 18.08.2019
Тото 1 - 10 от 10
1
2
2
1
3
x
4
1
5
2
6
1
7
1
8
1
9
1
10
2
Джакпот
Спечелен
 
29 авг 2019