Тото 2 - 5 от 35 

 
Статистика
         

Тото 2 - 5 от 35

 

Играни числови комбинации в тираж №42 (24.05.2020)
Общ брой възможни комбинации
Процент играни комбинации от общия възможен брой
324 632
212.22 %
Тази таблица предлага информация какъв е процентът на общо изиграните в последния тираж числови комбинации от общия възможен брой.
 
Играни числа
в тираж №42 (24.05.2020)
Изтеглени числа за всички тиражи
по ред на числата
в низходящ ред
Число
Брой
Число
Брой
Число
Брой
1
82 709
1
952
16
1 022
2
90 358
2
893
32
1 017
3
108 388
3
958
17
987
4
96 339
4
906
24
987
5
111 169
5
935
13
984
6
96 905
6
938
18
983
7
114 400
7
978
30
982
8
93 870
8
970
33
980
9
110 541
9
964
7
978
10
94 933
10
938
28
978
11
108 483
11
913
29
975
12
102 259
12
945
14
973
13
106 591
13
984
8
970
14
91 661
14
973
35
969
15
87 494
15
935
9
964
16
98 128
16
1 022
27
963
17
113 353
17
987
3
958
18
116 443
18
983
25
957
19
102 424
19
877
22
953
20
93 669
20
948
1
952
21
92 925
21
901
20
948
22
83 717
22
953
26
948
23
100 412
23
946
23
946
24
102 441
24
987
12
945
25
106 919
25
957
6
938
26
99 595
26
948
10
938
27
105 176
27
963
5
935
28
91 302
28
978
15
935
29
85 859
29
975
34
917
30
88 301
30
982
11
913
31
95 083
31
908
31
908
32
92 591
32
1 017
4
906
33
96 206
33
980
21
901
34
89 726
34
917
2
893
35
94 250
35
969
19
877
Информация колко пъти всяко от числата от 1 до 35 е играно в последния тираж.
Информация колко пъти всяко от числата от 1 до 35 е изтегляно за всички тиражи от създаването на играта до тираж №42 през 2020
 
Изтеглени числови комбинации в отделните тиражи
от създаването на играта (по години)
2013 2016
2019                  
От линковете в тази таблица може да се проследят всички числови комбинации, изтеглени в тиражите на играта от създаването й. Първото число на всеки ред обозначава номера на тиража, а останалите числа – печелившата числова комбинация. Всички номера на тиражи, които са по-големи от 600 (например, 601, 602 и т.н.), обозначават извънредни тиражи. Публикуваната статистика отразява всички промени в правилата на играта през годините (например, промяна в броя на тегленията, печелившите групи и др.)
 

 
 

Тото 2

6 от 49

Тираж 42 - 24.05.2020
Печеливши числа
3 7 20 37 40 41
Джакпот
3 254 631.31 лева

Тото 2

5 от 35

Тираж 42 - 24.05.2020
1 Теглене
15 20 29 30 34
2 Теглене
3 10 19 27 33
 
Тираж 42 - 24.05.2020
Печеливши числа
4 14 16 28 33 37
Джакпот
481 439.14 лева
Тираж 42 - 24.05.2020
Печеливши числа
Година
41
Месец
2
Дата
13
Ден
4


Джакпот
12 946.86 лева

Тираж 42 - 24.05.2020
Печеливши числа
25 35 44 46 49
Печеливша зодия
4
Джакпот
3 000 000.00 лева
Тираж 42 - 24.05.2020
 
Печеливши позиции
5 6 8
Печеливши числа
1 0 1
Джакпот
Спечелен
Тираж 42 - 24.05.2020
Тото 1 - 13 срещи
1
1
2
2
3
2
4
2
5
x
6
1
7
2
8
2
9
x
10
1
11
1
12
2
13
2
Джакпот
Спечелен
Тираж 42 - 24.05.2020
Тото 1 - 12 тип 1X2
1
x
2
1
3
1
4
2
5
x
6
x
7
1
8
x
9
1
10
2
11
1
12
x
Джакпот
2 067.24 лева
Тираж 42 - 24.05.2020
Тото 1 - 10 от 10
1
x
2
1
3
x
4
2
5
x
6
x
7
1
8
1
9
1
10
x
Джакпот
445.85 лева
 
БНТ
28 май 2020