Тото 2 - 5 от 35 

 
Статистика
         

Тото 2 - 5 от 35

Играни числови комбинации в тираж №50 (23.06.2019)
Общ брой възможни комбинации
Процент играни комбинации от общия възможен брой
324 632
153.24 %
Тази таблица предлага информация какъв е процентът на общо изиграните в последния тираж числови комбинации от общия възможен брой.
 
Играни числа
в тираж №50 (23.06.2019)
Изтеглени числа за всички тиражи
по ред на числата
в низходящ ред
Число
Брой
Число
Брой
Число
Брой
1
58 414
1
923
32
993
2
59 964
2
864
16
989
3
75 641
3
919
24
964
4
68 043
4
885
13
959
5
83 676
5
909
29
957
6
69 235
6
919
17
955
7
86 511
7
954
7
954
8
71 191
8
936
33
953
9
78 618
9
945
18
952
10
67 027
10
913
28
948
11
75 405
11
890
30
946
12
73 326
12
910
9
945
13
78 065
13
959
35
942
14
65 430
14
941
14
941
15
59 761
15
910
27
940
16
72 696
16
989
8
936
17
82 849
17
955
22
929
18
80 227
18
952
25
929
19
76 738
19
854
1
923
20
64 203
20
915
23
921
21
67 335
21
875
3
919
22
61 320
22
929
6
919
23
75 910
23
921
20
915
24
74 141
24
964
10
913
25
76 597
25
929
26
911
26
71 051
26
911
12
910
27
73 623
27
940
15
910
28
66 375
28
948
5
909
29
65 526
29
957
11
890
30
63 223
30
946
34
889
31
71 253
31
881
4
885
32
66 459
32
993
31
881
33
74 246
33
953
21
875
34
61 244
34
889
2
864
35
72 032
35
942
19
854
Информация колко пъти всяко от числата от 1 до 35 е играно в последния тираж.
Информация колко пъти всяко от числата от 1 до 35 е изтегляно за всички тиражи от създаването на играта до тираж № 50 през 2019
 
Изтеглени числови комбинации в отделните тиражи
от създаването на играта (по години)
2013 2016
От линковете в тази таблица може да се проследят всички числови комбинации, изтеглени в тиражите на играта от създаването й. Първото число на всеки ред обозначава номера на тиража, а останалите числа – печелившата числова комбинация. Всички номера на тиражи, които са по-големи от 600 (например, 601, 602 и т.н.), обозначават извънредни тиражи. Публикуваната статистика отразява всички промени в правилата на играта през годините (например, промяна в броя на тегленията, печелившите групи и др.)
 

 
 

Тото 2

6 от 49

Тираж 50 - 23.06.2019
Печеливши числа
5 7 34 35 39 49
Джакпот
2 428 334.79 лева

Тото 2

5 от 35

Тираж 50 - 23.06.2019
1 Теглене
5 12 13 30 31
2 Теглене
3 7 15 16 35
 
Тираж 50 - 23.06.2019
Печеливши числа
7 9 16 19 23 28
Джакпот
330 751.63 лева
Тираж 50 - 23.06.2019
Печеливши числа
Година
68
Месец
6
Дата
5
Ден
1


Джакпот
734.53 лева

Тираж 50 - 23.06.2019
Печеливши числа
11 36 37 41 46
Печеливша зодия
12
Джакпот
3 000 000.00 лева
Тираж 50 - 23.06.2019
 
Печеливши позиции
1 6 9
Печеливши числа
2 6 1
Джакпот
Спечелен
Тираж 50 - 23.06.2019
Тото 1 - 13 срещи
1
2
2
1
3
x
4
1
5
2
6
2
7
1
8
x
9
2
10
x
11
1
12
1
13
x
Джакпот
3 774.07 лева
Тираж 50 - 23.06.2019
Тото 1 - 12 тип 1X2
1
1
2
2
3
1
4
x
5
2
6
1
7
1
8
1
9
1
10
1
11
1
12
1
Джакпот
7 153.32 лева
Тираж 50 - 23.06.2019
Тото 1 - 10 от 10
1
1
2
2
3
1
4
1
5
2
6
1
7
x
8
1
9
1
10
2
Джакпот
308.10 лева
 
27 юни 2019