Тото 2 - 5 от 35 

 
Статистика
         

Тото 2 - 5 от 35

Играни числови комбинации в тираж №82 (13.10.2019)
Общ брой възможни комбинации
Процент играни комбинации от общия възможен брой
324 632
163.27 %
Тази таблица предлага информация какъв е процентът на общо изиграните в последния тираж числови комбинации от общия възможен брой.
 
Играни числа
в тираж 82 (13.10.2019)
Изтеглени числа за всички тиражи
по ред на числата
в низходящ ред
Число
Брой
Число
Брой
Число
Брой
1
67 143
1
932
32
1003
2
65 813
2
873
16
999
3
84 618
3
930
17
969
4
73 975
4
893
24
969
5
86 582
5
919
13
968
6
72 744
6
926
29
964
7
88 600
7
960
18
963
8
76 629
8
952
33
961
9
82 098
9
950
7
960
10
73 380
10
922
30
960
11
80 714
11
899
28
958
12
79 872
12
923
8
952
13
88 084
13
968
14
952
14
67 942
14
952
35
951
15
64 653
15
917
9
950
16
72 843
16
999
27
947
17
90 457
17
969
22
938
18
84 808
18
963
25
937
19
80 155
19
862
1
932
20
67 620
20
923
3
930
21
69 486
21
883
6
926
22
65 939
22
938
23
926
23
79 438
23
926
12
923
24
78 536
24
969
20
923
25
76 263
25
937
26
923
26
77 378
26
923
10
922
27
77 228
27
947
5
919
28
72 883
28
958
15
917
29
71 178
29
964
11
899
30
69 030
30
960
34
897
31
72 192
31
891
4
893
32
72 866
32
1003
31
891
33
77 640
33
961
21
883
34
65 696
34
897
2
873
35
75 652
35
951
19
862
Информация колко пъти всяко от числата от 1 до 35 е играно в последния тираж.
Информация колко пъти всяко от числата от 1 до 35 е изтегляно за всички тиражи от създаването на играта до тираж №82 през 2019
 
Изтеглени числови комбинации в отделните тиражи
от създаването на играта (по години)
2013 2016
От линковете в тази таблица може да се проследят всички числови комбинации, изтеглени в тиражите на играта от създаването й. Първото число на всеки ред обозначава номера на тиража, а останалите числа – печелившата числова комбинация. Всички номера на тиражи, които са по-големи от 600 (например, 601, 602 и т.н.), обозначават извънредни тиражи. Публикуваната статистика отразява всички промени в правилата на играта през годините (например, промяна в броя на тегленията, печелившите групи и др.)
 

 
 

Тото 2

6 от 49

Тираж 82 - 13.10.2019
Печеливши числа
7 17 18 29 39 46
Джакпот
3 498 229.64 лева

Тото 2

5 от 35

Тираж 82 - 13.10.2019
1 Теглене
3 11 14 15 30
2 Теглене
4 6 13 25 29
 
Тираж 82 - 13.10.2019
Печеливши числа
1 9 19 21 32 38
Джакпот
428 819.57 лева
Тираж 82 - 13.10.2019
Печеливши числа
Година
97
Месец
4
Дата
19
Ден
5


Джакпот
8 764.65 лева

Тираж 82 - 13.10.2019
Печеливши числа
8 23 30 45 47
Печеливша зодия
6
Джакпот
3 000 000.00 лева
Тираж 82 - 13.10.2019
 
Печеливши позиции
4 7 9
Печеливши числа
6 3 3
Джакпот
Спечелен
Тираж 80 - 06.10.2019
Тото 1 - 13 срещи
1
1
2
1
3
2
4
x
5
2
6
2
7
1
8
2
9
1
10
1
11
1
12
x
13
2
Джакпот
2 572.25 лева
Тираж 80 - 06.10.2019
Тото 1 - 12 тип 1X2
1
x
2
2
3
x
4
1
5
1
6
x
7
1
8
1
9
2
10
x
11
x
12
2
Джакпот
2 778.18 лева
Тираж 80 - 06.10.2019
Тото 1 - 10 от 10
1
x
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
2
10
1
Джакпот
Спечелен
 
17 окт 2019