Тото 2 - 5 от 35 

 
Статистика
         

Тото 2 - 5 от 35

 

Играни числови комбинации в тираж №4 (17.01.2021)
Общ брой възможни комбинации
Процент играни комбинации от общия възможен брой
324 632
206.74 %
Тази таблица предлага информация какъв е процентът на общо изиграните в последния тираж числови комбинации от общия възможен брой.

 

Играни числа
в тираж №4 (17.01.2021)
Изтеглени числа за всички тиражи
по ред на числата
в низходящ ред
Число
Брой
Число
Брой
Число
Брой
1
85147
1
967
16
1044
2
83159
2
912
32
1041
3
106159
3
980
17
1008
4
99348
4
928
24
1005
5
105636
5
957
13
1004
6
97137
6
955
29
1002
7
114814
7
999
18
1001
8
94734
8
990
30
999
9
106741
9
980
7
996
10
97069
10
957
28
993
11
98475
11
926
33
993
12
96411
12
964
14
992
13
103668
13
1001
8
992
14
88264
14
993
35
990
15
88068
15
961
9
980
16
97118
16
1044
27
980
17
113103
17
1008
25
979
18
108339
18
1002
22
978
19
98197
19
888
3
976
20
93243
20
976
1
975
21
93340
21
927
23
967
22
82474
22
965
6
965
23
95801
23
959
26
964
24
99161
24
1005
12
961
25
101259
25
978
10
959
26
98505
26
975
20
957
27
96651
27
979
5
957
28
87667
28
993
15
955
29
84159
29
992
11
935
30
82192
30
1004
34
931
31
97079
31
935
4
928
32
95304
32
1041
31
927
33
90929
33
992
21
926
34
79797
34
931
2
912
35
96507
35
996
19
888
Информация колко пъти всяко от числата от 1 до 35 е играно в последния тираж.
Информация колко пъти всяко от числата от 1 до 35 е изтегляно за всички тиражи от създаването на играта до тираж № 4 през 2021
 
 
Изтеглени числови комбинации в отделните тиражи
от създаването на играта (по години)
2013 2016
2019 2020                
От линковете в тази таблица може да се проследят всички числови комбинации, изтеглени в тиражите на играта от създаването й. Първото число на всеки ред обозначава номера на тиража, а останалите числа – печелившата числова комбинация. Всички номера на тиражи, които са по-големи от 600 (например, 601, 602 и т.н.), обозначават извънредни тиражи. Публикуваната статистика отразява всички промени в правилата на играта през годините (например, промяна в броя на тегленията, печелившите групи и др.)
 

 
 

Тото 2

6 от 49

Тираж 5 - 21.01.2021
Печеливши числа
4 15 35 42 44 47
Джакпот
7 541 789.96 лева

Тото 2

5 от 35

Тираж 5 - 21.01.2021
1 Теглене
21 22 26 28 31
2 Теглене
11 12 19 26 30
 
Тираж 5 - 21.01.2021
Печеливши числа
3 17 21 27 39 41
Джакпот
220 308.42 лева
Тираж 5 - 21.01.2021
Печеливши числа
Година
61
Месец
4
Дата
3
Ден
7


Джакпот
46 618.93 лева

Тираж 5 - 21.01.2021
Печеливши числа
1 19 21 23 40
Печеливша зодия
6
Джакпот
3 000 000.00 лева
Тираж 5 - 21.01.2021
 
Печеливши позиции
2 5 9
Печеливши числа
3 0 7
Джакпот
Спечелен
Тираж 4 - 17.01.2021
Тото 1 - 13 срещи
1
2
2
2
3
1
4
x
5
1
6
x
7
1
8
x
9
1
10
1
11
1
12
x
13
1
Джакпот
6 748.32 лева
Тираж 4 - 17.01.2021
Тото 1 - 12 тип 1X2
1
2
2
2
3
1
4
x
5
2
6
1
7
1
8
x
9
1
10
1
11
2
12
2
Джакпот
854.65 лева
Тираж 4 - 17.01.2021
Тото 1 - 10 от 10
1
x
2
1
3
x
4
x
5
x
6
1
7
2
8
1
9
x
10
2
Джакпот
Спечелен
 
БНТ
24 яну 2021