Тото 2 - 5 от 35 

 
Статистика
         

Тото 2 - 5 от 35

 

Играни числови комбинации в тираж №50 (26.06.2022)
Общ брой възможни комбинации
Процент уникални играни комбинации от общия възможен брой
324 632
79.92 %
Тази таблица предлага информация какъв е процентът на общо изиграните в последния тираж числови комбинации от общия възможен брой.

 

Играни числа
в тираж №50 (26.06.2022)
Изтеглени числа за всички тиражи
по ред на числата
в низходящ ред
Число
Брой
Число
Брой
Число
Брой
1
76 124
1
1000
32
1 091
2
84 238
2
964
16
1 078
3
96 913
3
1016
24
1059
4
89 404
4
972
17
1051
5
106 377
5
994
30
1051
6
92 818
6
1003
14
1047
7
113 879
7
1042
18
1045
8
87 252
8
1023
33
1044
9
103 641
9
1019
7
1042
10
89 643
10
997
35
1038
11
101 113
11
969
28
1036
12
96 937
12
1004
13
1035
13
100 061
13
1035
8
1023
14
82 546
14
1047
29
1023
15
84 674
15
1003
20
1022
16
93 977
16
1 078
25
1022
17
101 703
17
1051
26
1022
18
105 456
18
1045
9
1019
19
99 293
19
932
27
1017
20
90 070
20
1022
3
1016
21
91 378
21
981
22
1014
22
84 375
22
1014
12
1004
23
93 184
23
997
6
1003
24
98 084
24
1059
15
1003
25
101 011
25
1022
1
1000
26
93 741
26
1022
10
997
27
95 726
27
1017
23
997
28
88 141
28
1036
5
994
29
86 598
29
1023
21
981
30
81 098
30
1051
34
977
31
92 552
31
972
4
972
32
87 319
32
1 091
31
972
33
99 608
33
1044
11
969
34
85 585
34
977
2
964
35
88 881
35
1038
19
932
Информация колко пъти всяко от числата от 1 до 35 е играно в последния тираж.
Информация колко пъти всяко от числата от 1 до 35 е изтегляно за всички тиражи от създаването на играта до тираж №50 през 2022
 
 
Изтеглени числови комбинации в отделните тиражи
от създаването на играта (по години)
2013 2016
2019 2020 2021              
От линковете в тази таблица може да се проследят всички числови комбинации, изтеглени в тиражите на играта от създаването й. Първото число на всеки ред обозначава номера на тиража, а останалите числа – печелившата числова комбинация. Всички номера на тиражи, които са по-големи от 600 (например, 601, 602 и т.н.), обозначават извънредни тиражи. Публикуваната статистика отразява всички промени в правилата на играта през годините (например, промяна в броя на тегленията, печелившите групи и др.)
 

 
 

Тото 2

6 от 49

Тираж 50 - 26.06.2022
Печеливши числа
2 13 17 24 30 32
Джакпот
4 485 503.80 лева

Тото 2

5 от 35

Тираж 50 - 26.06.2022
1 Теглене
9 16 23 26 27
2 Теглене
6 13 21 33 34
 
Тираж 50 - 26.06.2022
Печеливши числа
1 4 8 17 18 36
Джакпот
388 035.68 лева
Тираж 50 - 26.06.2022
Печеливши числа
Година
13
Месец
7
Дата
6
Ден
4


Джакпот
29 901.88 лева

Тираж 50 - 26.06.2022
Печеливши числа
6 18 29 44 49
Печеливша зодия
4
Джакпот
3 000 000.00 лева
Тираж 50 - 26.06.2022
 
Печеливши позиции
2 3 6
Печеливши числа
9 8 0
Джакпот
Спечелен
Тираж 50 - 26.06.2022
Тото 1 - 13 срещи
1
1
2
1
3
1
4
1
5
x
6
1
7
2
8
x
9
x
10
x
11
2
12
2
13
2
Джакпот
24 634.74 лева
Тираж 50 - 26.06.2022
Тото 1 - 12 тип 1X2
1
x
2
2
3
2
4
x
5
2
6
1
7
2
8
1
9
1
10
2
11
2
12
x
Джакпот
785.80 лева
Тираж 50 - 26.06.2022
Тото 1 - 10 от 10
1
1
2
x
3
2
4
2
5
2
6
2
7
2
8
1
9
x
10
2
Джакпот
2 087.00 лева
 
БНТ
30 юни 2022