Тото 2 - 5 от 35 

 
Статистика
         

Тото 2 - 5 от 35

Играни числови комбинации в тираж №89 (07.11.2019)
Общ брой възможни комбинации
Процент играни комбинации от общия възможен брой
324 632
147.72 %
Тази таблица предлага информация какъв е процентът на общо изиграните в последния тираж числови комбинации от общия възможен брой.
 
Играни числа
в тираж 89 (07.11.2019)
Изтеглени числа за всички тиражи
по ред на числата
в низходящ ред
Число
Брой
Число
Брой
Число
Брой
1
58 927
1
934
32
1004
2
61 318
2
873
16
1002
3
75 013
3
935
17
971
4
66 252
4
895
24
970
5
78 050
5
920
13
969
6
68 359
6
927
29
966
7
81 418
7
962
18
964
8
68 536
8
954
7
962
9
76 270
9
952
30
962
10
67 236
10
925
28
961
11
73 486
11
904
33
961
12
69 665
12
926
14
955
13
77 975
13
969
8
954
14
62 693
14
955
9
952
15
59 591
15
919
35
952
16
67 435
16
1002
27
947
17
79 601
17
971
22
940
18
79 086
18
964
25
939
19
74 143
19
862
3
935
20
62 948
20
923
1
934
21
65 312
21
884
23
929
22
58 775
22
940
26
928
23
69 569
23
929
6
927
24
70 242
24
970
12
926
25
68 958
25
939
10
925
26
68 591
26
928
20
923
27
73 790
27
947
5
920
28
64 860
28
961
15
919
29
62 753
29
966
11
904
30
61 051
30
962
34
899
31
66 273
31
896
31
896
32
65 292
32
1004
4
895
33
71 563
33
961
21
884
34
57 015
34
899
2
873
35
65 659
35
952
19
862
Информация колко пъти всяко от числата от 1 до 35 е играно в последния тираж.
Информация колко пъти всяко от числата от 1 до 35 е изтегляно за всички тиражи от създаването на играта до тираж №89 през 2019
 
Изтеглени числови комбинации в отделните тиражи
от създаването на играта (по години)
2013 2016
От линковете в тази таблица може да се проследят всички числови комбинации, изтеглени в тиражите на играта от създаването й. Първото число на всеки ред обозначава номера на тиража, а останалите числа – печелившата числова комбинация. Всички номера на тиражи, които са по-големи от 600 (например, 601, 602 и т.н.), обозначават извънредни тиражи. Публикуваната статистика отразява всички промени в правилата на играта през годините (например, промяна в броя на тегленията, печелившите групи и др.)
 

 
 

Тото 2

6 от 49

Тираж 90 - 10.11.2019
Печеливши числа
13 21 24 25 33 42
Джакпот
2 474 234.26 лева

Тото 2

5 от 35

Тираж 90 - 10.11.2019
1 Теглене
4 19 25 29 35
2 Теглене
6 20 25 28 30
 
Тираж 90 - 10.11.2019
Печеливши числа
12 14 15 29 34 39
Джакпот
563 950.04 лева
Тираж 90 - 10.11.2019
Печеливши числа
Година
81
Месец
6
Дата
22
Ден
4


Джакпот
19 649.27 лева

Тираж 90 - 10.11.2019
Печеливши числа
15 33 41 47 50
Печеливша зодия
5
Джакпот
3 000 000.00 лева
Тираж 90 - 10.11.2019
 
Печеливши позиции
6 8 9
Печеливши числа
4 8 7
Джакпот
Спечелен
Тираж 90 - 10.11.2019
Тото 1 - 13 срещи
1
1
2
2
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
1
10
1
11
1
12
1
13
2
Джакпот
Спечелен
Тираж 90 - 10.11.2019
Тото 1 - 12 тип 1X2
1
2
2
2
3
2
4
1
5
2
6
1
7
2
8
1
9
x
10
x
11
1
12
1
Джакпот
1 090.45 лева
Тираж 90 - 10.11.2019
Тото 1 - 10 от 10
1
1
2
2
3
1
4
1
5
x
6
2
7
2
8
1
9
1
10
1
Джакпот
509.65 лева
 
14 ное 2019