Тото 2 - 5 от 35 

 
Статистика
         
Тото 2 - 5 от 35
Играни числови комбинации в тираж №96 (04.12.2022)
Общ брой възможни комбинации
Процент уникални играни комбинации от общия възможен брой
324 632
79.22 %
Тази таблица предлага информация какъв е процентът на общо изиграните в последния тираж числови комбинации от общия възможен брой.
 
Играни числа
в тираж №96 (04.12.2022)
Изтеглени числа за всички тиражи
по ред на числата
в низходящ ред
Число
Брой
Число
Брой
Число
Брой
1
73 958
1
1009
32
1 111
2
85 506
2
980
16
1 091
3
102 614
3
1029
24
1070
4
94 060
4
982
17
1068
5
103 432
5
1006
30
1065
6
91 412
6
1014
18
1063
7
112 158
7
1062
7
1062
8
89 874
8
1041
14
1057
9
102 509
9
1032
33
1054
10
92 291
10
1010
28
1050
11
101 795
11
982
35
1047
12
96 629
12
1020
13
1045
13
97 569
13
1045
8
1041
14
85 723
14
1057
26
1035
15
78 455
15
1017
20
1034
16
87 268
16
1 091
25
1033
17
104 230
17
1068
9
1032
18
105 931
18
1063
3
1029
19
97 270
19
945
22
1029
20
87 167
20
1034
27
1028
21
91 082
21
997
29
1028
22
84 817
22
1029
12
1020
23
91 303
23
1013
15
1017
24
99 561
24
1070
6
1014
25
92 264
25
1033
23
1013
26
92 995
26
1035
10
1010
27
97 421
27
1028
1
1009
28
84 168
28
1050
5
1006
29
79 999
29
1028
21
997
30
82 960
30
1065
34
987
31
86 623
31
986
31
986
32
89 502
32
1 111
4
982
33
96 484
33
1054
11
982
34
79 091
34
987
2
980
35
88 944
35
1047
19
945
Информация колко пъти всяко от числата от 1 до 35 е играно в последния тираж.
Информация колко пъти всяко от числата от 1 до 35 е изтегляно за всички тиражи от създаването на играта до тираж №96 през 2022
 
Изтеглени числови комбинации в отделните тиражи
от създаването на играта (по години)
 
 
 
 
 
 
 
От линковете в тази таблица може да се проследят всички числови комбинации, изтеглени в тиражите на играта от създаването й. Първото число на всеки ред обозначава номера на тиража, а останалите числа – печелившата числова комбинация. Всички номера на тиражи, които са по-големи от 600 (например, 601, 602 и т.н.), обозначават извънредни тиражи. Публикуваната статистика отразява всички промени в правилата на играта през годините (например, промяна в броя на тегленията, печелившите групи и др.)
 

 
 

Тото 2

6 от 49

Тираж 97 - 08.12.2022
Печеливши числа
12 16 27 31 36 42
Джакпот
2 282 199.90 лева

Тото 2

5 от 35

Тираж 97 - 08.12.2022
1 Теглене
9 12 20 24 32
2 Теглене
11 18 22 24 34
 
Тираж 97 - 08.12.2022
Печеливши числа
7 20 25 26 36 42
Джакпот
432 909.09 лева
Тираж 97 - 08.12.2022
Печеливши числа
Година
45
Месец
9
Дата
7
Ден
2


Джакпот
15 038.76 лева

Тираж 97 - 08.12.2022
Печеливши числа
14 27 31 38 43
Печеливша зодия
8
Джакпот
3 000 000.00 лева
Тираж 97 - 08.12.2022
 
Печеливши позиции
1 7 9
Печеливши числа
0 7 3
Джакпот
Спечелен
Тираж 96 - 04.12.2022
Тото 1 - 13 срещи
1
1
2
2
3
1
4
x
5
2
6
2
7
1
8
x
9
x
10
1
11
x
12
1
13
1
Джакпот
18 451.78 лева
Тираж 96 - 04.12.2022
Тото 1 - 12 тип 1X2
1
1
2
1
3
x
4
x
5
2
6
2
7
1
8
x
9
1
10
2
11
x
12
1
Джакпот
453.45 лева
Тираж 96 - 04.12.2022
Тото 1 - 10 от 10
1
1
2
x
3
2
4
x
5
x
6
2
7
x
8
2
9
x
10
2
Джакпот
47 990.00 лева
 
БНТ
11 дек 2022