Тото 2 - 5 от 35 

 
Статистика
         
Тото 2 - 5 от 35
Играни числови комбинации в тираж №76 (24.09.2023)
Общ брой възможни комбинации
Процент уникални играни комбинации от общия възможен брой
324 632
81.02 %
Тази таблица предлага информация какъв е процентът на общо изиграните в последния тираж числови комбинации от общия възможен брой.
 
Играни числа
в тираж №76 (24.09.2023)
Изтеглени числа за всички тиражи
по ред на числата
в низходящ ред
Число
Брой
Число
Брой
Число
Брой
1
82 400
1
1030
32
1 136
2
90 910
2
1008
16
1 116
3
104 660
3
1046
30
1098
4
99 693
4
1009
24
1096
5
109 230
5
1035
18
1089
6
97 000
6
1034
7
1088
7
121 037
7
1088
17
1087
8
90 443
8
1062
14
1077
9
108 910
9
1060
28
1077
10
96 694
10
1034
35
1075
11
108 804
11
1006
33
1066
12
100 084
12
1045
13
1065
13
101 618
13
1065
8
1062
14
85 623
14
1077
20
1061
15
88 801
15
1042
26
1061
16
95 792
16
1 116
9
1060
17
108 656
17
1087
25
1055
18
114 802
18
1089
22
1054
19
103 698
19
969
29
1050
20
93 632
20
1061
27
1048
21
94 892
21
1017
3
1046
22
91 061
22
1054
12
1045
23
100 961
23
1039
15
1042
24
99 713
24
1096
23
1039
25
99 596
25
1055
5
1035
26
97 074
26
1061
6
1034
27
100 771
27
1048
10
1034
28
94 001
28
1077
1
1030
29
81 328
29
1050
21
1017
30
91 909
30
1098
34
1015
31
89 005
31
1010
31
1010
32
99 418
32
1 136
4
1009
33
99 372
33
1066
2
1008
34
84 873
34
1015
11
1006
35
91 889
35
1075
19
969
Информация колко пъти всяко от числата от 1 до 35 е играно в последния тираж.
Информация колко пъти всяко от числата от 1 до 35 е изтегляно за всички тиражи от създаването на играта до тираж №76 през 2023
 
Изтеглени числови комбинации в отделните тиражи
от създаването на играта (по години)
 
 
 
 
 
 
От линковете в тази таблица може да се проследят всички числови комбинации, изтеглени в тиражите на играта от създаването й. Първото число на всеки ред обозначава номера на тиража, а останалите числа – печелившата числова комбинация. Всички номера на тиражи, които са по-големи от 600 (например, 601, 602 и т.н.), обозначават извънредни тиражи. Публикуваната статистика отразява всички промени в правилата на играта през годините (например, промяна в броя на тегленията, печелившите групи и др.)
 

 
 

Тото 2

6 от 49

Тираж 76 - 24.09.2023
Печеливши числа
2 8 23 25 34 38
Джакпот
2 000 000.00 лева

Тото 2

5 от 35

Тираж 76 - 24.09.2023
1 Теглене
8 16 21 32 35
2 Теглене
4 9 14 20 24
 
Тираж 76 - 24.09.2023
Печеливши числа
2 3 5 8 14 17
Джакпот
429 753.59 лева
Тираж 76 - 24.09.2023
Печеливши числа
Година
40
Месец
11
Дата
29
Ден
1


Джакпот
42 394.73 лева

Тираж 76 - 24.09.2023
Печеливши числа
5 8 20 22 36
Печеливша зодия
5
Джакпот
3 000 000.00 лева
Тираж 76 - 24.09.2023
 
Печеливши позиции
4 7 9
Печеливши числа
6 2 1
Джакпот
64 950.29 лева
Тираж 76 - 24.09.2023
Тото 1 - 13 срещи
1
x
2
x
3
2
4
2
5
x
6
2
7
1
8
x
9
x
10
1
11
x
12
x
13
1
Джакпот
Спечелен
Тираж 76 - 24.09.2023
Тото 1 - 12 тип 1X2
1
1
2
2
3
2
4
1
5
x
6
1
7
1
8
1
9
1
10
x
11
x
12
2
Джакпот
2 298.20 лева
Тираж 76 - 24.09.2023
Тото 1 - 10 от 10
1
1
2
1
3
2
4
1
5
1
6
x
7
1
8
1
9
1
10
2
Джакпот
Спечелен
 
БНТ
28 сеп 2023