Тото 2 - 5 от 35 

 
Статистика
         

Тото 2 - 5 от 35

 

Играни числови комбинации в тираж №64 (13.8.2017)
Общ брой възможни комбинации
Процент играни комбинации от общия възможен брой
324 632
211.75 %
Тази таблица предлага информация какъв е процентът на общо изиграните в последния тираж числови комбинации от общия възможен брой.

 

 
Играни числа
в тираж №64 (13.8.2017)
Изтеглени числа за всички тиражи
по ред на числата
в низходящ ред
Число
Брой
Число
Брой
Число
Брой
1
83 874
1
875
32
941
2
85 709
2
816
16
934
3
105 296
3
868
24
911
4
101 086
4
846
17
900
5
112 351
5
850
29
898
6
99 290
6
867
28
895
7
113 226
7
887
9
894
8
94 344
8
886
33
894
9
109 837
9
894
13
892
10
94 317
10
862
18
888
11
104 336
11
845
7
887
12
98 694
12
855
8
886
13
106 331
13
892
27
883
14
89 069
14
876
35
882
15
90 167
15
856
22
877
16
96 378
16
934
30
877
17
117 684
17
900
14
876
18
110 060
18
888
1
875
19
104 090
19
798
25
873
20
89 398
20
857
3
868
21
87 548
21
824
6
867
22
90 931
22
877
10
862
23
102 153
23
856
20
857
24
100 719
24
911
15
856
25
102 788
25
873
23
856
26
96 500
26
849
12
855
27
105 367
27
883
5
850
28
98 177
28
895
26
849
29
89 127
29
898
4
846
30
85 942
30
877
11
845
31
94 998
31
827
34
841
32
90 530
32
941
31
827
33
104 923
33
894
21
824
34
90 874
34
841
2
816
35
90 921
35
882
19
798
Информация колко пъти
всяко от числата
от 1 до 35 е играно
в последния тираж.
Информация колко пъти всяко от числата от 1 до 35 е изтегляно за всички тиражи от създаването на играта до тираж №64 през 2017
 
 
 
 

 

Изтеглени числови комбинации в отделните тиражи
от създаването на играта (по години)
2013 2016
 
 
От линковете в тази таблица може да се проследят всички числови комбинации, изтеглени в тиражите на играта от създаването й. Първото число на всеки ред обозначава номера на тиража, а останалите числа – печелившата числова комбинация. Всички номера на тиражи, които са по-големи от 600 (например, 601, 602 и т.н.), обозначават извънредни тиражи. Публикуваната статистика отразява всички промени в правилата на играта през годините (например, промяна в броя на тегленията, печелившите групи и др.)
 

 
 

Тото 2

6 от 49

Тираж 65 - 17.08.2017
Печеливши числа
6 7 18 26 29 39
Джакпот
3 099 464.51 лева

Тото 2

5 от 35

Тираж 65 - 17.08.2017
1 Теглене
3 9 13 15 30
2 Теглене
5 6 16 18 21
 
Тираж 65 - 17.08.2017
Печеливши числа
8 15 18 20 31 36
Джакпот
944 822.20 лева
Тираж 65 - 17.08.2017
Печеливши числа
Година
29
Месец
4
Дата
12
Ден
2


Джакпот
8 160.42 лева

Тираж 65 - 17.08.2017
Печеливши числа
15 24 36 45 47
Печеливша зодия
7
Джакпот
3 000 000.00 лева
Тираж 65 - 17.08.2017
 
Печеливши позиции
2 3 6
Печеливши числа
0 2 8
Джакпот
Спечелен
Тираж 64 - 13.08.2017
Тото 1 - 13 срещи
1
x
2
1
3
2
4
1
5
x
6
2
7
x
8
2
9
2
10
2
11
x
12
x
13
1
Джакпот
11 620.98 лева
Тираж 64 - 13.08.2017
Тото 1 - 12 тип 1X2
1
2
2
2
3
1
4
1
5
2
6
1
7
1
8
2
9
x
10
x
11
1
12
2
Джакпот
591.25 лева
Тираж 64 - 13.08.2017
Тото 1 - 10 от 10
1
2
2
1
3
x
4
x
5
1
6
1
7
1
8
1
9
x
10
1
Джакпот
2 909.55 лева
 
20 авг 2017