Тото 2 - 5 от 35 

 
Статистика
         

Тото 2 - 5 от 35

Играни числови комбинации в тираж №14 (17.02.2019)
Общ брой възможни комбинации
Процент играни комбинации от общия възможен брой
324 632
182.52 %
Тази таблица предлага информация какъв е процентът на общо изиграните в последния тираж числови комбинации от общия възможен брой.
 
Играни числа
в тираж №14 (17.02.2019)
Изтеглени числа за всички тиражи
по ред на числата
в низходящ ред
Число
Брой
Число
Брой
Число
Брой
1
69 981
1
913
16
981
2
71 956
2
853
32
980
3
93 835
3
909
24
956
4
84 780
4
879
29
946
5
98 644
5
898
13
945
6
85 591
6
908
7
944
7
99 634
7
944
18
942
8
81 369
8
925
28
941
9
96 647
9
936
17
938
10
82 165
10
904
30
937
11
91 606
11
884
9
936
12
87 717
12
902
35
932
13
93 812
13
945
27
930
14
75 158
14
927
33
930
15
72 466
15
896
14
927
16
85 003
16
981
8
925
17
98 839
17
938
22
920
18
97 635
18
942
25
919
19
92 883
19
846
1
913
20
79 889
20
908
23
910
21
81 587
21
871
3
909
22
73 551
22
920
6
908
23
88 440
23
910
20
908
24
86 560
24
956
10
904
25
90 055
25
919
12
902
26
84 539
26
900
26
900
27
91 088
27
930
5
898
28
79 062
28
941
15
896
29
79 097
29
946
11
884
30
72 541
30
937
34
880
31
77 967
31
870
4
879
32
77 886
32
980
21
871
33
81 063
33
930
31
870
34
75 705
34
880
2
853
35
83 909
35
932
19
846
Информация колко пъти всяко от числата от 1 до 35 е играно в последния тираж.
Информация колко пъти всяко от числата от 1 до 35 е изтегляно за всички тиражи от създаването на играта до тираж №14 през 2019
 
 
Изтеглени числови комбинации в отделните тиражи
от създаването на играта (по години)
2013 2016
От линковете в тази таблица може да се проследят всички числови комбинации, изтеглени в тиражите на играта от създаването й. Първото число на всеки ред обозначава номера на тиража, а останалите числа – печелившата числова комбинация. Всички номера на тиражи, които са по-големи от 600 (например, 601, 602 и т.н.), обозначават извънредни тиражи. Публикуваната статистика отразява всички промени в правилата на играта през годините (например, промяна в броя на тегленията, печелившите групи и др.)
 

 
 

Тото 2

6 от 49

Тираж 14 - 17.02.2019
Печеливши числа
18 21 23 46 47 49
Джакпот
8 407 075.88 лева

Тото 2

5 от 35

Тираж 14 - 17.02.2019
1 Теглене
2 4 12 27 33
2 Теглене
7 14 25 29 30
 
Тираж 14 - 17.02.2019
Печеливши числа
21 24 29 34 35 39
Джакпот
371 622.78 лева
Тираж 14 - 17.02.2019
Печеливши числа
Година
47
Месец
1
Дата
29
Ден
7


Джакпот
7 605.50 лева

Тираж 14 - 17.02.2019
Печеливши числа
18 31 35 39 47
Печеливша зодия
4
Джакпот
3 000 000.00 лева
Тираж 14 - 17.02.2019
 
Печеливши позиции
1 2 5
Печеливши числа
0 5 8
Джакпот
Спечелен
Тираж 14 - 17.02.2019
Тото 1 - 13 срещи
1
2
2
2
3
2
4
1
5
2
6
1
7
x
8
1
9
1
10
2
11
x
12
x
13
x
Джакпот
Спечелен
Тираж 14 - 17.02.2019
Тото 1 - 12 тип 1X2
1
1
2
2
3
2
4
1
5
1
6
1
7
x
8
x
9
2
10
1
11
x
12
2
Джакпот
4 474.62 лева
Тираж 14 - 17.02.2019
Тото 1 - 10 от 10
1
1
2
1
3
1
4
x
5
x
6
1
7
1
8
1
9
1
10
1
Джакпот
1 096.80 лева
 
21 фев 2019