С Ъ О Б Щ Е Н И Е 

 
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
         
Прессъобщение 16.03.2020, 10:18

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

относно предприемане на мерки от страна на ДП „Български спортен тотализатор“ на територията на управляваните от него обекти, в изпълнение на Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването

 

ДП „Български спортен тотализатор“ в изпълнение на дълга си за опазване на общественото здраве, в т.ч. и на участниците в организираните от него игрите, предприема следния пакет от мерки:

По отношение на приемателната мрежа:

- във всички тото пунктове са осигурени и ще се поддържат в наличност подходящи дезинфектанти за служителите и за участниците в игрите;

- достъпът на участници до тото пунктовете се ограничава до не повече от двама по едно и също време, като лица с прояви на /служители или външни/ с проява на остри заразни заболявания не се допускат въобще;

- служителите в тото пунктовете се задължават в изрично указана им периодичност да дезинфекцират пода, работното гише, местата за попълване на фишове и други места;

- за служителите се организира инструктаж за спазване на лична хигиена

 

По отношение на административните офиси:

 • ограничава се струпването на едно място на лица /служители и външни/;
 • в сградите не се допускат лица /служители или външни/ с проява на остри заразни заболявания;
 • сградите и помещенията в тях са осигурени санитарни средства, с които се извършва почистване в изрично указана периодичност, както и са осигурени лични дезинфектанти и хигиенни материали;
 • за служителите се организира инструктаж за спазване на лична хигиена.

 

По отношение на телевизионното студио:

 • в сградата не се допускат лица /служители или външни/ с проява на остри заразни заболявания;
 • в сградата са осигурени санитарни средства, с които се извършва почистване преди и след отваряне на студиото, а при технологична възможност – се почиства и оборудването;
 • изрично е указана носенето на предпазни маски и ръкавици от всички лица, които се намират в студиото, като за тези, които ще бъдат излъчени в ефир е допуснато те да не носят такива по време на заснемането им;
 • за всички лица се организира инструктаж за спазване на лична хигиена.

 

Мерките ще се изпълняват до отмяната на такъв тип мерки в цялата страна и ще се изменят при необходимост.

 

Пожелавам крепко здраве и късмет на всички!

ЛЮБОМИР ПЕТРОВ, ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

 
Последни печеливши
         
 • Тото 1 - 12 тип 1х2
  11 148.20 лева
  Георги Митревски
  Благоевград
  26.05.2020
 • МЛИ "Черната перла"
  50 000.00 лева
  Михаел Илиев
  Лом
  04.05.2020
 • Втори Тото Шанс на Тото 2 – 6 от 49
  20 000.00 лева
  Илия Данаилов
  София
  30.04.2020
 • МЛИ "Шум на пари - BINGO"
  50 000.00 лева
  Елена Димова
  Тополовград
  23.04.2020
 • МЛИ "Златото на фараона"
  15 000.00 лева
  Иво Иванов
  Българско Сливово
  13.04.2020
 • МЛИ "Супер късмет"
  15 000.00 лева
  Станимир Дерменджиев
  Сливен
  06.04.2020
 • Тото 2 – 5 от 35
  30 168.70 лева
  Красимир Петров
  Русе
  02.04.2020
 • Втори Тото Шанс на Тото 2 – 6 от 49
  50 000.00 лева
  Венелин Вълчев
  Несебър
  30.03.2020
 • Втори Тото Шанс на Тото 2 – 6 от 49
  лек автомобил ягуар
  Сашка Донева
  Благоевград
  19.03.2020
 • Втори Тото Шанс на Тото 2 – 6 от 49
  100 000.00 лева
  Ивелин Христов
  Русе
  11.03.2020
 • Тото Джокер
  33 088.20 лева
  Александър Георгиев
  Кърджали
  04.03.2020
 • Тото 2 – 6 от 49
  6 564 060.50 лева
  Емил Йорданов
  Разград
  20.02.2020
 
 
Последни печеливши
         
 • Тото 1 - 12 тип 1х2
  11 148.20 лева
  Георги Митревски
  Благоевград
  26.05.2020
 • МЛИ "Черната перла"
  50 000.00 лева
  Михаел Илиев
  Лом
  04.05.2020
 • Втори Тото Шанс на Тото 2 – 6 от 49
  20 000.00 лева
  Илия Данаилов
  София
  30.04.2020
 • МЛИ "Шум на пари - BINGO"
  50 000.00 лева
  Елена Димова
  Тополовград
  23.04.2020
 • МЛИ "Златото на фараона"
  15 000.00 лева
  Иво Иванов
  Българско Сливово
  13.04.2020
 • МЛИ "Супер късмет"
  15 000.00 лева
  Станимир Дерменджиев
  Сливен
  06.04.2020
 • Тото 2 – 5 от 35
  30 168.70 лева
  Красимир Петров
  Русе
  02.04.2020
 • Втори Тото Шанс на Тото 2 – 6 от 49
  50 000.00 лева
  Венелин Вълчев
  Несебър
  30.03.2020
 • Втори Тото Шанс на Тото 2 – 6 от 49
  лек автомобил ягуар
  Сашка Донева
  Благоевград
  19.03.2020
 • Втори Тото Шанс на Тото 2 – 6 от 49
  100 000.00 лева
  Ивелин Христов
  Русе
  11.03.2020
 • Тото Джокер
  33 088.20 лева
  Александър Георгиев
  Кърджали
  04.03.2020
 • Тото 2 – 6 от 49
  6 564 060.50 лева
  Емил Йорданов
  Разград
  20.02.2020
 
 

 
 

Тото 2

6 от 49

Тираж 42 - 24.05.2020
Печеливши числа
3 7 20 37 40 41
Джакпот
3 254 631.31 лева

Тото 2

5 от 35

Тираж 42 - 24.05.2020
1 Теглене
15 20 29 30 34
2 Теглене
3 10 19 27 33
 
Тираж 42 - 24.05.2020
Печеливши числа
4 14 16 28 33 37
Джакпот
481 439.14 лева
Тираж 42 - 24.05.2020
Печеливши числа
Година
41
Месец
2
Дата
13
Ден
4


Джакпот
12 946.86 лева

Тираж 42 - 24.05.2020
Печеливши числа
25 35 44 46 49
Печеливша зодия
4
Джакпот
3 000 000.00 лева
Тираж 42 - 24.05.2020
 
Печеливши позиции
5 6 8
Печеливши числа
1 0 1
Джакпот
Спечелен
Тираж 42 - 24.05.2020
Тото 1 - 13 срещи
1
1
2
2
3
2
4
2
5
x
6
1
7
2
8
2
9
x
10
1
11
1
12
2
13
2
Джакпот
Спечелен
Тираж 42 - 24.05.2020
Тото 1 - 12 тип 1X2
1
x
2
1
3
1
4
2
5
x
6
x
7
1
8
x
9
1
10
2
11
1
12
x
Джакпот
2 067.24 лева
Тираж 42 - 24.05.2020
Тото 1 - 10 от 10
1
x
2
1
3
x
4
2
5
x
6
x
7
1
8
1
9
1
10
x
Джакпот
445.85 лева
 
БНТ
28 май 2020