„ПЕЧАЛБИ ПЛЮС – СУМИ ЗА ДУМИ“ В ЧЕТВЪРТЪК И НЕДЕЛЯ ПО БНТ 

 
„ПЕЧАЛБИ ПЛЮС – СУМИ ЗА ДУМИ“ В ЧЕТВЪРТЪК И НЕДЕЛЯ ПО БНТ
         
Прессъобщение 03.10.2016, 09:57

 

Български спортен тотализатор започна нова игра с допълнителни печалби за почитателите на моментните лотарийни игри, които предлага единственият държавен хазартен оператор. Всеки, който има непечеливш талон от „Домашни любимци“ (4-и тираж), „Златният билет“ (2-и тираж), „Щастлив ден“ (1-и тираж), „Големият удар“ (3-и тираж), „Зодиак“ (7-и тираж), „Спечели всичко“ (1-и тираж), „Твоят късмет“ (1-и тираж), „Тото джакпот“ (1-и тираж),  „Честит празник!“ (4-и тираж), „Островът на съкровищата“ (1-и тираж), „Черният диамант“ (1-и тираж) и „Весели празници!“ (3-и тираж), може да регистрира съответния им код – „код за печалба“, на интернет адрес www.toto.bg/lottery. Регистрацията за участие в играта „Печалби плюс – суми за думи“ е възможна в периода от 18:00:00 ч. на 30.09.2016 г. до 23:59:59 ч. на 25.12.2016 г. Един код за печалба може да бъде регистриран само веднъж, но всеки участник може да регистрира неограничен брой кодове за печалба на непечеливши талони. За да регистрира код за печалба, участникът създава свой профил или ползва вече свой такъв, ако има регистриран в други кампании на „Печалби плюс“.

По график, посочен в правилата на играта, публикувани на lottery.toto.bg/terms/#terms1, се определят по двама участника чрез изтегляне чрез жребий на регистриран от тях код за печалба на непечеливш талон от някоя от моментните игри, посочени по-горе. Те получават правото да участват на живо в предаването на СПОРТ ТОТО, за да играят в дуел за спечелването на парична печалба. Двамата участника всъщност ще трябва да образуват думи с определена дължина и за време, като победата ще бъде за този, който е написал по-дълги думи поне в 2 от 3-те кръга на играта. Победителят ще получи печалба от 1000 лева, а завършилият на второ място – утешителна печалба от 100 лева. Веднъж изтеглен, даден код за печалба няма да участва в следващи жребии на играта.

Двамата участника, които ще играят на живо в предаванията на Спорт Тото по БНТ в компанията на Цецо и Уляна и пред комисия с участието на представител на Държавната комисия по хазарта, ще имат на разположение по два пакета с  букви – единият с гласни, а другият със съгласни, съдържащи общо всички букви от българската азбука. В първия кръг двамата теглят един след друг, всеки от своите пакети, по една буква (гласна или съгласна, по свой избор), докато стигнат до 6 букви. След това имат деветдесет секунди, в които те се стремят да направят на магнитната дъска пред тях дума с колкото може повече букви от тези, които са си изтеглили. Водещите следят кога всеки от участниците е готов и обявяват това. За спечелил първи кръг се обявява този, който е направил най-дългата дума от изтеглените от него букви. При равенство в броя на използваните букви за спечелил се обявява този, който е успял да направи думата за по-кратко време.
Във втори кръг правилата са същите, но участниците трябва да изтеглят до 8 букви, от които да образуват думи. Изтеглените в първия кръг букви не участват във втория, нито пък изтеглените букви във втория кръг участват в третия. В него участниците теглят до 10 букви. И във втори, и в трети кръг печели този, който е направил най-дългата дума от избраните от него букви или го е направил по-бързо в случай, че двамата са образували думи с еднакъв брой букви. Ако единият от участниците е спечелил първите два кръга, то третият не се играе.

 
Последни печеливши
         
 • Тото 2 – 6 от 49
  6 564 060.50 лева
  Емил Йорданов
  Разград
  20.02.2020
 • Тото 2 – 6 от 49
  2 200 163.50 лева
  Семейство Дончеви
  Велико Търново
  14.02.2020
 • Втори Тото Шанс на Тото 2 – 6 от 49
  лек автомобил форд фиеста
  Марияна Петрова
  Перник
  11.02.2020
 • МЛИ "Празнични печалби"
  50 000.00 лева
  Радослав Шиляшки
  Кнежа
  10.02.2020
 • Втори Тото Шанс на Тото 2 – 6 от 42
  31 501.50 лева
  Симеон Симеонов
  Варна
  07.02.2020
 • Тото 2 – 6 от 49
  4 283 951.70 лева
  Иван Тодоров
  Габрово
  13.01.2020
 • Тото Джокер
  30 942.80 лева
  Станислав Галов
  Кърджали
  10.01.2020
 • Втори Тото Шанс на Тото 2 – 6 от 49
  лек автомобил ягуар
  Сталинета Георгиева
  Варна
  09.01.2020
 • Втори Тото Шанс на Тото 2 – 6 от 49
  лек автомобил форд фиеста
  Тодор Куртев
  Тервел
  08.01.2020
 • МЛИ "Черната перла"
  10 000.00 лева
  Йовка Йонова
  Монтана
  20.12.2019
 • Тото 2 – Рожден ден
  33 480.80 лева
  Милен Нацев
  Велико Търново
  19.12.2019
 • Втори Тото Шанс на Тото 2 – 6 от 49
  лек автомобил форд екоспорт
  Валентина Мантарева
  Ямбол
  18.12.2019
 
 
Последни печеливши
         
 • Тото 2 – 6 от 49
  6 564 060.50 лева
  Емил Йорданов
  Разград
  20.02.2020
 • Тото 2 – 6 от 49
  2 200 163.50 лева
  Семейство Дончеви
  Велико Търново
  14.02.2020
 • Втори Тото Шанс на Тото 2 – 6 от 49
  лек автомобил форд фиеста
  Марияна Петрова
  Перник
  11.02.2020
 • МЛИ "Празнични печалби"
  50 000.00 лева
  Радослав Шиляшки
  Кнежа
  10.02.2020
 • Втори Тото Шанс на Тото 2 – 6 от 42
  31 501.50 лева
  Симеон Симеонов
  Варна
  07.02.2020
 • Тото 2 – 6 от 49
  4 283 951.70 лева
  Иван Тодоров
  Габрово
  13.01.2020
 • Тото Джокер
  30 942.80 лева
  Станислав Галов
  Кърджали
  10.01.2020
 • Втори Тото Шанс на Тото 2 – 6 от 49
  лек автомобил ягуар
  Сталинета Георгиева
  Варна
  09.01.2020
 • Втори Тото Шанс на Тото 2 – 6 от 49
  лек автомобил форд фиеста
  Тодор Куртев
  Тервел
  08.01.2020
 • МЛИ "Черната перла"
  10 000.00 лева
  Йовка Йонова
  Монтана
  20.12.2019
 • Тото 2 – Рожден ден
  33 480.80 лева
  Милен Нацев
  Велико Търново
  19.12.2019
 • Втори Тото Шанс на Тото 2 – 6 от 49
  лек автомобил форд екоспорт
  Валентина Мантарева
  Ямбол
  18.12.2019
 
 

 
 

Тото 2

6 от 49

Тираж 15 - 20.02.2020
Печеливши числа
1 2 7 13 30 38
Джакпот
3 150 214.02 лева

Тото 2

5 от 35

Тираж 15 - 20.02.2020
1 Теглене
3 10 23 25 26
2 Теглене
11 12 14 20 21
 
Тираж 15 - 20.02.2020
Печеливши числа
2 11 21 25 29 40
Джакпот
1 177 548.81 лева
Тираж 15 - 20.02.2020
Печеливши числа
Година
39
Месец
3
Дата
8
Ден
4


Джакпот
8 423.13 лева

Тираж 15 - 20.02.2020
Печеливши числа
5 21 23 41 49
Печеливша зодия
10
Джакпот
3 000 000.00 лева
Тираж 15 - 20.02.2020
 
Печеливши позиции
1 7 8
Печеливши числа
7 0 1
Джакпот
Спечелен
Тираж 15 - 20.02.2020
Тото 1 - 13 срещи
1
1
2
1
3
2
4
1
5
1
6
x
7
x
8
x
9
2
10
1
11
2
12
x
13
2
Джакпот
1 260.36 лева
Тираж 14 - 16.02.2020
Тото 1 - 12 тип 1X2
1
2
2
x
3
2
4
2
5
x
6
x
7
x
8
1
9
2
10
1
11
1
12
2
Джакпот
2 012.28 лева
Тираж 14 - 16.02.2020
Тото 1 - 10 от 10
1
x
2
x
3
x
4
1
5
1
6
2
7
2
8
x
9
x
10
2
Джакпот
Спечелен
 
23 фев 2020