Златният билет 

 
Златният билет
         

Само срещу левче – един късмет, двойна печалба!

 

 
 
 
 
 
 
 
 
„Златният билет“, втори тираж
Общ брой талони – 10 000 000
Цена на един талон – 1 лв.
Честота на печелившите талони – 1:3,54
Обща сума на печалбите – 5 050 000 лв., от които:
     • 2 печалби по 50 000 лв.
     • 4 печалби по 20 000 лв.
 

Печалби

Брой
печалби
Единична
печалба
Общо печалби
от група
Оставащи
печалби *
2
50 000 лв.
100 000 лв.
1
4
20 000 лв.
80 000 лв.
3
6
8000 лв.
48 000 лв.
4
20
4000 лв.
80 000 лв.
11
20
2000 лв.
40 000 лв.
8
100
1000 лв.
100 000 лв.
63
110
200 лв.
22 000 лв.
...
3000
64 лв.
192 000 лв.
...
4000
32 лв.
128 000 лв.
...
5000
16 лв.
80 000 лв.
...
35 000
8 лв.
280 000 лв.
...
150 000
4 лв.
600 000 лв.
...
675 000
2 лв.
1 350 000 лв.
...
1 950 000
1 лв.
1 950 000 лв.
...
2 822 262
 
5 050 000 лв.
 

*Оставащите печалби се актуализират ежемесечно.

Талон от моментната лотарийна игра „Златният билет“ (втори тираж) на Спорт Тото е печеливш, ако под скреч покритието в игралната зона:

  • се открие символ . В този случай печалбата е сумата, изписана под него. Например, ако под открития символ  е изписана сума „50 000 лв.“, тогава печалбата е 50 000 лв.

или

  • се открие символ . В този случай печалбата е удвоената стойност на сумата, изписана под него. Например, ако под открития символ е изписана сума „32 лв.“, тогава печалбата е 64 лв.

 

 

 

 

Пълни правила

 

С всеки талон за моментните лотарийни игри на СПОРТ ТОТО
подпомагаш развитието на спорта в България
и имаш възможността да спечелиш невероятни печалби ВЕДНАГА!

 

 
 

Тото 2

6 от 49

Тираж 94 - 28.11.2021
Печеливши числа
6 12 32 37 38 44
Джакпот
3 894 754.29 лева

Тото 2

5 от 35

Тираж 94 - 28.11.2021
1 Теглене
10 12 20 22 32
2 Теглене
4 13 19 24 25
 
Тираж 94 - 28.11.2021
Печеливши числа
2 14 19 22 34 42
Джакпот
323 090.62 лева
Тираж 94 - 28.11.2021
Печеливши числа
Година
86
Месец
1
Дата
26
Ден
6


Джакпот
4 537.72 лева

Тираж 94 - 28.11.2021
Печеливши числа
18 21 43 44 49
Печеливша зодия
12
Джакпот
3 000 000.00 лева
Тираж 94 - 28.11.2021
 
Печеливши позиции
2 3 6
Печеливши числа
9 1 0
Джакпот
Спечелен
Тираж 94 - 28.11.2021
Тото 1 - 13 срещи
1
2
2
x
3
x
4
1
5
x
6
1
7
x
8
1
9
1
10
2
11
x
12
2
13
1
Джакпот
31 074.62 лева
Тираж 94 - 28.11.2021
Тото 1 - 12 тип 1X2
1
2
2
x
3
x
4
2
5
1
6
1
7
1
8
1
9
2
10
x
11
2
12
2
Джакпот
3 138.90 лева
Тираж 94 - 28.11.2021
Тото 1 - 10 от 10
1
x
2
1
3
2
4
x
5
2
6
2
7
1
8
2
9
x
10
x
Джакпот
Спечелен
 
БНТ
2 дек 2021