Весели празници! 5 

 
Весели празници! 5
         
„Весели празници!“, пети тираж
Общ брой талони – 1 200 000
Цена на един талон – 5 лв.
Честота на печелившите талони – 1:2,74
Обща сума на печалбите – 3 600 000 лв.,
от които:
      • 2 печалби по 50 000 лв.
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Печалби

Брой печалби
Единична печалба
Общо печалби от група в лева
Оставащи печалби
2
50 000 лв.
100 000 лв.
1
20
5 000 лв.
100 000 лв.
11
60
1 000 лв.
60 000 лв.
36
360
100 лв.
36 000 лв.
400
50 лв.Х2 = 100 лв.
40 000 лв.
4 000
50 лв.
200 000 лв.
8 000
10 лв. +10 лв.Х2 + 20 лв. = 50 лв.
400 000 лв.
1 000
24 лв.
24 000 лв.
1 500
12 лв.Х2 = 24 лв.
36 000 лв.
1 000
20 лв.
20 000 лв.
2 000
5 лв.Х2 + 10 лв.  = 20 лв.
40 000 лв.
6 000
12 лв.
72 000 лв.
6 000
6 лв.Х2 = 12 лв.
72 000 лв.
8 000
10 лв.
80 000 лв.
20 000
5 лв.Х2 = 10 лв.
200 000 лв.
20 000
5 лв. + 5 лв. = 10 лв.
200 000 лв.
120 000
6 лв.
720 000 лв.
240 000
5 лв.
1 200 000 лв.
438 342
 
3 600 000 лв.
 
*Оставащите печалби се актуализират ежемесечно.
 
Талон от моментната лотарийна игра „Весели празници!“ (пети тираж) на Спорт Тото е печеливш, ако след изтриване на скреч покритието на зоните:
  • в една игрална зона се открият два еднакви символа, в този случай печалбата е сумата в лева, изписана под тези еднакви символи.

Например, ако в игрална зона „7" се открият символ    и символ   и под тези еднакви символи е изписана сумата „5 000 лв.“, печалбата е  5 000 лв.;

  • в една игрална зона се открие един символ   , в този случай печалбата е удвоената стойност на сумата в лева, изписана под този символ.

Например, ако в игрална зона „12“ се открият символ    и символ   и под тези символи е изписана сумата „12 лв.“, печалбата е 24 лв.

 

Пълни правила

 

С всеки талон за моментните лотарийни игри на ДЪРЖАВНА ЛОТАРИЯ играеш отговорно, подпомагаш спорта и културата в България и имаш възможността да спечелиш невероятни печалби ВЕДНАГА!
 

 
 

Тото 2

6 от 49

Тираж 76 - 24.09.2023
Печеливши числа
2 8 23 25 34 38
Джакпот
2 000 000.00 лева

Тото 2

5 от 35

Тираж 76 - 24.09.2023
1 Теглене
8 16 21 32 35
2 Теглене
4 9 14 20 24
 
Тираж 76 - 24.09.2023
Печеливши числа
2 3 5 8 14 17
Джакпот
429 753.59 лева
Тираж 76 - 24.09.2023
Печеливши числа
Година
40
Месец
11
Дата
29
Ден
1


Джакпот
42 394.73 лева

Тираж 76 - 24.09.2023
Печеливши числа
5 8 20 22 36
Печеливша зодия
5
Джакпот
3 000 000.00 лева
Тираж 76 - 24.09.2023
 
Печеливши позиции
4 7 9
Печеливши числа
6 2 1
Джакпот
64 950.29 лева
Тираж 76 - 24.09.2023
Тото 1 - 13 срещи
1
x
2
x
3
2
4
2
5
x
6
2
7
1
8
x
9
x
10
1
11
x
12
x
13
1
Джакпот
Спечелен
Тираж 76 - 24.09.2023
Тото 1 - 12 тип 1X2
1
1
2
2
3
2
4
1
5
x
6
1
7
1
8
1
9
1
10
x
11
x
12
2
Джакпот
2 298.20 лева
Тираж 76 - 24.09.2023
Тото 1 - 10 от 10
1
1
2
1
3
2
4
1
5
1
6
x
7
1
8
1
9
1
10
2
Джакпот
Спечелен
 
БНТ
28 сеп 2023