Твоят късмет 

 
Твоят късмет
         

Печелиш ти, печели и твоят град!

 

„Твоят късмет“, първи тираж
Общ брой талони – 25 000 000
Цена на един талон – 2 лв.
Честота на печелившите талони – 1:3,75
Обща сума на печалбите – 26 000 000 лв.,
от които:
     • 11 печалби по 100 000 лв.
     • 12 печалби по 50 000 лв.
     • 13 печалби по 20 000 лв.
     • 40 печалби по 5000 лв.

 

Печалби

Брой
печалби
Единична
печалба
Общо печалби
от група
Оставащи
печалби *
11 100 000 лв. 1 100 000 лв. 9
12 50 000 лв. 600 000 лв. 12
13 20 000 лв. 260 000 лв. 10
40 5000 лв. 200 000 лв. 29
500 1000 лв. 500 000 лв. 410
1000 500 лв. 500 000 лв. 811
10 000 100 лв. 1 000 000 лв. ...
40 000 50 лв. 2 000 000 лв. ...
50 000 20 лв. 1 000 000 лв.
...
400 000 10 лв. 4 000 000 лв.
...
500 000 4 лв. 2 000 000 лв.
...
1 500 000 3 лв. 4 500 000 лв.
...
4 170 000 2 лв. 8 340 000 лв.
...
6 675 576   26 000 000 лв.  

*Оставащите печалби се актуализират ежемесечно.

 

Постъпления от играта „Твоят късмет“ ще бъдат предоставени за създаване на нови и реновиране на съществуващи спортни обекти в различни градове в цялата страна – детски площадки, игрища за футбол, тенис, баскетбол и всякакви други спортове – според конкретните необходимости на съответните населени места.

Средствата, които ще се дават за развитието на спорта чрез подобряване или развитие на спортната инфраструктура в един регион, ще се определят от постъпленията в играта „Твоят късмет“ от този регион. От всеки 2 лева, колкото е цената на талон за играта, част ще се върнат в града, в който са дадени, конкретно за спортна инфраструктура.

Талон от моментната лотарийна игра „Твоят късмет“ (първи тираж) на Спорт Тото е печеливш, ако под скреч покритието:

  • в игрална зона „Игра 1“ се открие число от полето „КЪСМЕТЛИЙСКИ ЧИСЛА“, което е еднакво с число от полето „ВАШИТЕ ЧИСЛА“. В този случай размерът на печалбата е сумата, изписана под еднаквото число в полето „ВАШИТЕ ЧИСЛА“. Например, ако в полето „КЪСМЕТЛИЙСКИ ЧИСЛА“ са открити числата „7“, „11“, „25“, „33“ и „37“, а в полето „ВАШИТЕ ЧИСЛА“ е открито числото „33“ и под него е изписана сумата „100 000 лв.“, тогава печалбата е 100 000 лв.

или

  • в игрална зона „Игра 1“ се открие символ(детелина) в частта „ВАШИТЕ ЧИСЛА“. В този случай размерът на печалбата е сумата, изписана под открития символ(детелина). Например, ако под открития символ(детелина) е изписана сумата „50 000 лв.“, тогава печалбата е 50 000 лв.

или

  • в игрална зона „Бонус“ се открие символ. В този случай размерът на печалбата е сумата, изписана под открития символ. Например, ако под открития символе изписана сумата „20 000 лв.“, тогава печалбата е 20 000 лв.

 

Пълни правила

 

С всеки талон за моментните лотарийни игри на СПОРТ ТОТО
подпомагаш развитието на спорта в България
и имаш възможността да спечелиш невероятни печалби ВЕДНАГА!

 

 
 

Тото 2

6 от 49

Тираж 16 - 28.02.2021
Печеливши числа
4 6 11 14 17 46
Джакпот
2 578 750.14 лева

Тото 2

5 от 35

Тираж 16 - 28.02.2021
1 Теглене
4 5 11 14 21
2 Теглене
3 9 18 28 33
 
Тираж 16 - 28.02.2021
Печеливши числа
17 21 24 37 39 40
Джакпот
467 706.11 лева
Тираж 16 - 28.02.2021
Печеливши числа
Година
64
Месец
12
Дата
16
Ден
4


Джакпот
Спечелен

Тираж 16 - 28.02.2021
Печеливши числа
21 43 45 48 50
Печеливша зодия
12
Джакпот
3 000 000.00 лева
Тираж 16 - 28.02.2021
 
Печеливши позиции
3 5 9
Печеливши числа
6 5 7
Джакпот
46 204.80 лева
Тираж 16 - 28.02.2021
Тото 1 - 13 срещи
1
1
2
2
3
x
4
x
5
2
6
1
7
x
8
x
9
2
10
2
11
1
12
x
13
2
Джакпот
2 288.72 лева
Тираж 16 - 28.02.2021
Тото 1 - 12 тип 1X2
1
x
2
1
3
x
4
2
5
2
6
1
7
2
8
2
9
x
10
1
11
x
12
x
Джакпот
9 518.45 лева
Тираж 16 - 28.02.2021
Тото 1 - 10 от 10
1
1
2
1
3
x
4
2
5
2
6
1
7
1
8
1
9
2
10
x
Джакпот
2 933.60 лева
 
БНТ
4 мар 2021