Трите 777-ци 

 
Трите 777-ци
         

Изобилие от седмици и печалби! И още възможности за печалби в допълнителната игра „Печалби плюс“!

 

„Трите 777-ци“, първи тираж
Общ брой талони – 7 000 000
Цена на един талон – 2 лв.
Честота на печелившите талони – 1:3,34
Обща сума на печалбите – 7 254 098 лв.,
от които:
     • 7 печалби по 77 777 лв.
     • 19 печалби по 7777 лв.
     • 507 печалби по 777 лв.

   

 

Печалби

Брой
печалби
Единична
печалба
Общо печалби
от група
Оставащи
печалби *
7
77 777 лв.
544 439 лв.
4
от които 1 печалба от 77 777 лв.
се разпределя допълнително по реда на „Печалби плюс“
1
19
7777 лв.
147 763 лв.
8
от които 7 печалби по 7 777 лв.
се разпределят допълнително по реда на „Печалби плюс“
5
507
777 лв.
393 939 лв.
283
от които 102 печалби по 777 лв.
се разпределят допълнително по реда на „Печалби плюс“
29
2007
77 лв.
154 539 лв.
...
27 777
17 лв.
472 209 лв.
...
87 777
7 лв.
614 439 лв.
...
177 777
5 лв.
888 885 лв.
...
440 777
3 лв.
1 322 331 лв.
...
1 357 777
2 лв.
2 715 554 лв.
...
2 094 425
 
7 254 098 лв.
 

*Оставащите печалби се актуализират ежемесечно.

 

Талон от моментната лотарийна игра „Трите 777-ци“ (първи тираж) на Спорт Тото е печеливш, ако под скреч покритието в игралната зона:

  • се открият 3 еднакви символана 1 ред.

В този случай печалбата е 2 лв.

или

  • се открият 3 еднакви символа на 1 ред.

В този случай печалбата е 3 лв.

или

  • се открият 3 еднакви символа на 1 ред.

В този случай печалбата е 5 лв.

или

  • се открият 3 еднакви символа на 1 ред.

В този случай печалбата е 7 лв.

или

  • се открият 3 еднакви символа на 1 ред.

В този случай печалбата е 17 лв.

или

  • се открият 3 еднакви символа на 1 ред.

В този случай печалбата е 77 лв.

или

  • се открият 3 еднакви символа на 1 ред.

В този случай печалбата е 777 лв.

или

  • се открият 3 еднакви символа на 1 ред.

В този случай печалбата е 7777 лв.

или

  • се открият 3 еднакви символа на 1 ред.

В този случай печалбата е 77 777 лв.

или

  • се открият 3 еднакви символа на 1 ред.

В този случай печалбата е правото за регистрация на 12-цифрения номер на талона – „код за печалба“, на интернет адрес www.toto.bg/lottery, за да участва в жребия за разпределение на общо 110 печалби от 777 до 77 777 лв. в допълнителната игра „Печалби плюс“ по предварително обявен от Спорт Тото ред.

 

Пълни правила

 

С всеки талон за моментните лотарийни игри на СПОРТ ТОТО
подпомагаш развитието на спорта в България
и имаш възможността да спечелиш невероятни печалби ВЕДНАГА!

 

 
 

Тото 2

6 от 49

Тираж 16 - 28.02.2021
Печеливши числа
4 6 11 14 17 46
Джакпот
2 578 750.14 лева

Тото 2

5 от 35

Тираж 16 - 28.02.2021
1 Теглене
4 5 11 14 21
2 Теглене
3 9 18 28 33
 
Тираж 16 - 28.02.2021
Печеливши числа
17 21 24 37 39 40
Джакпот
467 706.11 лева
Тираж 16 - 28.02.2021
Печеливши числа
Година
64
Месец
12
Дата
16
Ден
4


Джакпот
Спечелен

Тираж 16 - 28.02.2021
Печеливши числа
21 43 45 48 50
Печеливша зодия
12
Джакпот
3 000 000.00 лева
Тираж 16 - 28.02.2021
 
Печеливши позиции
3 5 9
Печеливши числа
6 5 7
Джакпот
46 204.80 лева
Тираж 16 - 28.02.2021
Тото 1 - 13 срещи
1
1
2
2
3
x
4
x
5
2
6
1
7
x
8
x
9
2
10
2
11
1
12
x
13
2
Джакпот
2 288.72 лева
Тираж 16 - 28.02.2021
Тото 1 - 12 тип 1X2
1
x
2
1
3
x
4
2
5
2
6
1
7
2
8
2
9
x
10
1
11
x
12
x
Джакпот
9 518.45 лева
Тираж 16 - 28.02.2021
Тото 1 - 10 от 10
1
1
2
1
3
x
4
2
5
2
6
1
7
1
8
1
9
2
10
x
Джакпот
2 933.60 лева
 
БНТ
4 мар 2021