Скъпоценната 7 

 
Скъпоценната 7
         
„Скъпоценната 7“, първи тираж
Общ брой талони – 5 000 000
Цена на един талон – 5 лв.
Честота на печелившите талони – 1:3,58
Обща сума на печалбите – 13 860 000 лв.,
от които:
      • 1 печалби по 500 000 лв.
      • 2 печалби по 50 000 лв.
      • 3 печалби по 20 000 лв.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Печалби

Брой печалби
Единична печалба
Общо печалби от група в лева
Оставащи печалби
1
500 000 лв.
500 000 лв.
1
2
50 000 лв.
100 000 лв.
1
3
20 000 лв.
60 000 лв.
1
100
5 000 лв.
500 000 лв.
38
150
1000 лв. + 1000 лв. + 1000 лв. + 1000 лв. + 1000 лв. = 5 000 лв.
750 000 лв.
41
550
1 000 лв.
550 000 лв.
248
5 000
100 лв.
500 000 лв.
10 000
25 лв. х2 = 50 лв.
500 000 лв.
10 000
5 лв. + 5 лв. + 10 лв. + 15 лв. + 15 лв. = 50 лв.
500 000 лв.
10 000
25 лв.
250 000 лв.
10 000
5 лв. + 10 лв. + 10 лв. = 25 лв.
250 000 лв.
10 000
20 лв.
200 000 лв.
20 000
10 лв. х2 = 20 лв.
400 000 лв.
50 000
15 лв.
750 000 лв.
50 000
5 лв. + 5 лв. + 5 лв. = 15 лв.
750 000 лв.
60 000
10 лв.
600 000 лв.
60 000
5 лв. х2 = 10 лв.
600 000 лв.
300 000
7 лв.
2 100 000 лв.
800 000
5 лв.
4 000 000 лв.
1 395 806
 
13 860 000 лв.
 
*Оставащите печалби се актуализират ежемесечно.
 
Талон от моментната лотарийна игра „Скъпоценната 7“ (първи тираж) на Спорт Тото е печеливш, ако след изтриване на скреч покритието на зоните:
  • в някое от осемнадесетте полета на зоната „ВАШИТЕ ЧИСЛА“ се открие число, което е еднакво с число, изписано в някое от деветте полета на зоната „СКЪПОЦЕННИ ЧИСЛА“ - в този случай, печалбата е сумата в лева, изписана под еднаквото число, разположено в поле от зоната „ВАШИТЕ ЧИСЛА“.
Например, ако някое от деветте числа в зоната „СКЪПОЦЕННИ ЧИСЛА“ е „18“, а някое от осемнадесетте полета в зоната „ВАШИТЕ ЧИСЛА“ също е изписано „18“ и под него е разположена сума „1 000 лв.“, печалбата от тази зона е 1 000 лв.;
  • в някое от осемнадесетте полета на зоната „ВАШИТЕ ЧИСЛА“ се открие число, което е еднакво с число, изписано в някое от трите полета на зоната „БОНУС ЧИСЛА“, в този случай, печалбата е сумата в лева, изписана под еднаквото число, разположено в поле от зоната „ВАШИТЕ ЧИСЛА“.
Например, ако някое от трите числа в зоната „БОНУС ЧИСЛА“ е „5“, а в някое от осемнадесетте полета в зоната „ВАШИТЕ ЧИСЛА“ също е изписано „5“ и под него е разположена сума „ 20 000 лв.“, печалбата от тази зона е 20 000 лв.;
  • Печалба от игрална зона ВАШИТЕ ЧИСЛА се дължи ако след изтриване на покритието на зоната:
    • в пет от осемнадестте полета се открие  изписана една и съща сума в лева, в този случай печалбата е тази еднаква сума в лева. Например, ако сумата „50 000 лв.“ се открие изписана в пет от осемнадесетте полета на зоната, печалбата е 50 000 лв.;
    • в някое от осемнадесетте полета на зоната се открие изобразен символ, в този случай печалбата е удвоената стойност на сумата в лева, изписано под този символ. Например, ако в някое от полетата на зоната се открие символ и под него е изписана сумата „25 лв.“, печалбата от тази зона е 50 лв. 
 

Пълни правила

 

С всеки талон за моментните лотарийни игри на ДЪРЖАВНА ЛОТАРИЯ играеш отговорно, подпомагаш спорта и културата в България и имаш възможността да спечелиш невероятни печалби ВЕДНАГА!
 

 
 

Тото 2

6 от 49

Тираж 76 - 24.09.2023
Печеливши числа
2 8 23 25 34 38
Джакпот
2 000 000.00 лева

Тото 2

5 от 35

Тираж 76 - 24.09.2023
1 Теглене
8 16 21 32 35
2 Теглене
4 9 14 20 24
 
Тираж 76 - 24.09.2023
Печеливши числа
2 3 5 8 14 17
Джакпот
429 753.59 лева
Тираж 76 - 24.09.2023
Печеливши числа
Година
40
Месец
11
Дата
29
Ден
1


Джакпот
42 394.73 лева

Тираж 76 - 24.09.2023
Печеливши числа
5 8 20 22 36
Печеливша зодия
5
Джакпот
3 000 000.00 лева
Тираж 76 - 24.09.2023
 
Печеливши позиции
4 7 9
Печеливши числа
6 2 1
Джакпот
64 950.29 лева
Тираж 76 - 24.09.2023
Тото 1 - 13 срещи
1
x
2
x
3
2
4
2
5
x
6
2
7
1
8
x
9
x
10
1
11
x
12
x
13
1
Джакпот
Спечелен
Тираж 76 - 24.09.2023
Тото 1 - 12 тип 1X2
1
1
2
2
3
2
4
1
5
x
6
1
7
1
8
1
9
1
10
x
11
x
12
2
Джакпот
2 298.20 лева
Тираж 76 - 24.09.2023
Тото 1 - 10 от 10
1
1
2
1
3
2
4
1
5
1
6
x
7
1
8
1
9
1
10
2
Джакпот
Спечелен
 
БНТ
28 сеп 2023