Моят щастлив ден.BINGO 2 

 
Моят щастлив ден.BINGO 2
         
„Моят щастлив ден.BINGO“, втори тираж
Общ брой талони – 3 000 000
Цена на един талон – 4 лв.
Честота на печелившите талони – 1:3,30
Обща сума на печалбите – 6 832 200 лв.,
от които:
      • 1 печалба от 202 200 лв.
      • 1 печалба от 50 000 лв.
      • 3 печалби по 20 000 лв.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Печалби

Брой печалби
Единична печалба
Общо печалби от група в лева
Оставащи печалби
1
202 200 лв.
202 200 лв.
1
1
50 000 лв.
50 000 лв.
1
3
20 000 лв.
60 000 лв.
1
20
2 000 лв.
40 000 лв.
11
30
1 000 лв.
30 000 лв.
17
300
200 лв.
60 000 лв.
1 500
100 лв.
150 000 лв.
1 500
10 лв. + 10 лв. + 10 лв. + 20 лв.+ 50 лв. = 100 лв.
150 000 лв.
15 000
50 лв.
750 000 лв.
15 000
5 лв. + 5 лв. + 20 лв. + 20 лв. = 50 лв.
750 000 лв.
10 000
20 лв.
200 000 лв.
10 000
5 лв. + 5 лв. + 10 лв. = 20 лв.
200 000 лв.
10 000
12 лв.
120 000 лв.
15 000
6 лв. + 6 лв. = 12 лв.
180 000 лв.
30 000
10 лв.
300 000 лв.
30 000
5 лв. + 5 лв. = 10 лв.
300 000 лв.
40 000
6 лв.
240 000 лв.
130 000
5 лв.
650 000 лв.
 
600 000
4 лв.
2 400 000 лв.
908 355
 
6 832 200 лв.
 
*Оставащите печалби се актуализират ежемесечно.
 
Талон от моментната лотарийна игра „Моят щастлив ден.BINGO“ (втори тираж) на Спорт Тото е печеливш, ако под скреч покритието на:
  • Игралните зони "игра 1", игра 2", игра 3" и игра 4" - всички числа, изписани в полета, разположени на един ред, съвпадат с числа от игрална зона „ВАШИТЕ ЧИСЛА“;
  • Игралните зони игра 5", игра 6" или игра 7" - всички, числа изписани в полетата, общо четири на брой, съвпадат с числа от игрална зона „ВАШИТЕ ЧИСЛА“.
 

 

Пълни правила

 

С всеки талон за моментните лотарийни игри на СПОРТ ТОТО
подпомагаш развитието на спорта в България
и имаш възможността да спечелиш невероятни печалби ВЕДНАГА!
 

 
 

Тото 2

6 от 49

Тираж 38 - 15.05.2022
Печеливши числа
11 15 34 39 41 42
Джакпот
2 958 528.48 лева

Тото 2

5 от 35

Тираж 38 - 15.05.2022
1 Теглене
1 22 24 28 33
2 Теглене
6 13 23 31 34
 
Тираж 38 - 15.05.2022
Печеливши числа
1 16 21 32 36 39
Джакпот
1 534 391.51 лева
Тираж 38 - 15.05.2022
Печеливши числа
Година
98
Месец
1
Дата
2
Ден
1


Джакпот
12 503.49 лева

Тираж 38 - 15.05.2022
Печеливши числа
24 25 31 35 45
Печеливша зодия
9
Джакпот
3 000 000.00 лева
Тираж 38 - 15.05.2022
 
Печеливши позиции
6 7 9
Печеливши числа
2 7 3
Джакпот
Спечелен
Тираж 38 - 15.05.2022
Тото 1 - 13 срещи
1
x
2
x
3
x
4
2
5
x
6
2
7
1
8
1
9
1
10
x
11
1
12
1
13
x
Джакпот
2 427.76 лева
Тираж 38 - 15.05.2022
Тото 1 - 12 тип 1X2
1
x
2
1
3
x
4
x
5
1
6
1
7
2
8
x
9
2
10
2
11
2
12
1
Джакпот
3 907.30 лева
Тираж 38 - 15.05.2022
Тото 1 - 10 от 10
1
x
2
1
3
1
4
1
5
2
6
2
7
1
8
2
9
1
10
2
Джакпот
Спечелен
 
БНТ
19 май 2022